För lindring av artroser föreslår vi endera av följande apparater:


Vid artroser i händer eller handleder rekommenderar vi

Titta gärna också på våra speciella elektroder i textil mm:

 

 

 


PRNE Medical
Snorres väg 6
SE-14833 Ösmo

Rådgivning per telefon:

08 - 752 1959

eller via epost:

support@prne.se

web analytics
 
 

Behandla din artros med EMS eller terapeutiskt ultraljud

 


Artroser tar lång tid på sig att utvecklas men när du märker att du har detta problem ska du sätta in motåtgärder direkt.

Snabbaste sättet att motverka artrosen är att sätta in terapeutiskt ultraljud. Med detta styr du kapillärt blodflöde mot brosket.

Blodflödet tar med sig artrosens inflammationsämnen bort till venerna och sedan kan friskt blod komma fram istället. Detta gynnar celltillväxten i broskcellerna. Artrosens nedbrytande förlopp bromsas, eller rent av vänder.

En annan och billigare metod är att använda elektrisk muskelstimulering, EMS. Här lånar man omgivande muskler för att skapa pumpverkan in mot brosket. Det är en långsammare metod, men i gengäld växer musklerna (muskelkorsett bildas) så att genomblödningen förbättras även när man inte kör behandling.

Tiden mellan en ligamentskada på ligament och fullt utvecklad artros i samma led är cirka 10 år. Men innan dess sätter du givetvis in motåtgärderna!

Är detta något för dig? Prova gärna. Du har två veckors provtid. På den tiden märks tydligt att förbättringen är påbörjad.

För betalning finns en mängd alternativ i Klarnas system. Välj det som passar bäst.


Avbryt förstöringen av brosk och benvävnad

Artroser innebär en inflammatorisk förstöring av brosk i leder. Denna process bör och kan avbrytas om man bara sätter in åtgärder när det finns brosk kvar i leden. Motåtgärder ska ske genast när man känner problemen.

Den mest resoluta metoden är terapeutiskt ultraljud. Detta skjuter undan alla inflammationsämnen, tvättar leden och för fram friskt blod till leden för cellförnyelse.

Billigare alternativ är våra EMS-apparater nedan. En fördel med EMS gentemot ultraljud är att apparaterna bygger upp muskelkorsetter kring leden, vilket gör det lättare att röra sig.

En av apparaterna nedan har både ultraljud och EMS i sig - HK-D508A.


Dessa apparater har program för artrosproblem

HK-D508A
Pris 4.400 kr inkl moms
XTR2
Pris 2.800 kr inkl moms
XTR4
Pris 3.400 kr inkl moms
EMP2
Pris 3.400 kr inkl moms
EMP4
Pris 4.000 kr inkl moms
Läs mer om apparaterna genom att klicka på bilderna. 

Våra rekommendationer

Artroser förekommer vanligast i de leder som är högst belastade, dvs knän och höfter. Men ledförslitningar kan också uppstå i små leder - handleder, fingrar, facetterna mellan ryggkotorna mm. När artrosen - oavsett lokalisering - börjar märkas rekommenderar vi motåtgärder i form av muskelförstärkning med EMS runt leden. Genom detta skapas "muskelkorsett" som avlastar leden och dess slitage.

EMS innebär också forcerad genomblödning som positiv bieffekt. Sådan har läkande effekt, och finns brosk kvar så ska celler kunna nybildas enligt senaste vetenskapliga rön.

Vill man vara säker på stark genomblödning mot leden ska man använda terapeutiskt ultraljud. Detta är alltid den snabbaste metoden för lindring av smärta, men den skapar ingen muskelkorsett.

Välj behandling bland våra apparater i menyn till vänster. De båda EMP-modellerna är allra bäst mot artroser.

Notera att med våra apparater har du alltid 2 fria provningsveckor. Om du på den tiden känner att artrosens problem har minskat så behåller du apparaten och fullföljer behandlingen. I annat fall skickar du tillbaka den. Enda kostnaden är då returfrakten.

 


 

ABC om behandling av artroser och andra ledbesvär

A - Problemet

Artros och reumatoid artrit (RA) är två inflammatoriska tillstånd där brosk bryts ner samtidigt som smärtsignaler skickas till hjärnan. En artrosled är således inflammerad och inflammationen hindrar blod att komma fram för förnyelse av broskcellerna. Friskt blod behövs för att pumpa undan oönskade ämnen samt försörja kvarvarande broskceller med syre och näring.

B - Behandling

TENS eller ultraljud används för att dämpa smärtan om sådan finns. EMS eller ultraljud används för att pumpa bort inflammations- och smärtande signalämnen samt tillföra friskt, läkande blod till broskcellerna. TENS/EMS tillsammans lindrar värk, rörelsesmärta och motverkar stelhet. Ledfunktionen förbättras.

Vid reumatoid artrit måste behandling också ske med läkemedel. Försiktighet med dessa ska iakttas vid personer över 70 år. 

Artros kan drabba alla leder, även de allra minsta. Värken är i sådana fall molande utan bestämt ursprung.

Om du har fått problemen på grund av långvarig nötning i leden kan du välja TENS Eco 2 som behandlingsapparat. Via dess TENS-program behandlar du värken och med dess EMS-program skapar du en muskelkorsett kring leden så att den stabiliseras.

Om du är i yrkesaktiv ålder och har fått ledproblem pga monotont arbete - och gärna vill behålla detta arbete - så väljer du en mer kraftfull apparat, exempelvis Sporécup XTR 2 .

Med hjälp av EMS-programmen i dessa båda apparater skapas en muskelkorsett kring artrosen som förbättrar ledens kapacitet. Sporécuppen skapar här en starkare korsett eftersom den har högre styrka.

Vid mycket svåra ledsmärtor är terapeutiskt ultraljud enda alternativet - Sonic vital XT color

 

C - Förväntat resultat

Den muskelkorsett som bildas kring leden gör det lättare att röra sig vilket är första steget i rehabiliteringen. I övrigt uppstår en bromseffekt på brosknedbrytningen vilket också lindrar symptomen. Sätts behandlingen in tidigt och resolut är det troligt att operation kan undvikas.

Snabbast resultat vid ledbesvär blir det efter ultraljudsbehandlingar, men det är en dyrare metod. Med TENS/EMS kan man räkna med 2-3 månaders daglig behandling och vid ultraljud i regel under en månad.

Förutsättningen för ovanstående är att det fortfarande finns brosk kvar i den drabbade leden. Det är därför man inte får vänta för länge med behandlingen.

 


Artroser pågår i många år innan man märker problemet. Leden kan vara stor (höft, knä), liten (handled) eller mycket liten (mellan kotor). Artrosens inflammation (osteoartrit) kan också kopieras till andra ställen i kroppen vilket ökar problemnivån.

Artrosens inflammation blockerar ledens blodförsörjning via inflammationsämnen som är mycket större än blodkropparna. De måste spolas bort för att inte nedbrytningen ska accelerera. Detta gör man med daglig EMS, alternativt ultraljud. Vid EMS-behandling får man också TENS som bieffekt. Denna ger bedövning som lindrar smärta.

Smärtlindringen varar upp till ett dygn och värkmedicin kan därmed undvikas.

Snabbast resultat får man alltid av ultraljud, men det är en dyrare metod.

Behandlingen mot artros innebär inte att brosket går tillbaka till ursprunglig nivå, men besvären kan minskas till så låg nivå att de inte kräver vidare åtgärder.

Vi rekommenderar också att behandlingen kompletteras med intag av glukosaminer. Vi har märkt att förbättring sker snabbare då. Men undvik s.k. "anti-inflammatoriska" läkemedel eftersom de konserverar inflammationen i artrosen.


 

Brosk = vätskefylld fjäder

Varje skelettled är försedd med en vätskefylld, "hydraulisk fjäder" där brosket är den viktigaste delen av fjädringsmassan. Att reparera skadat brosk är en av sjukvårdens största utmaningar. På sikt väntar behandlingar med stamceller, men innan dess finns mycket som kan göras. TENS/EMS och ultraljud är viktiga delar i sådan behandling. I första hand tillämpas EMS - elektrisk muskelstimulering - mot större leder och ultraljud mot de minsta lederna. Ultraljud tillämpas också när man önskar snabb förbättring.

EMS mot ledens omgivande muskler ger dessutom ökad ledstabilitet, vilket leder till minskade besvär och snabbare förbättring.

Behandling av artrosled med EMS ger följande effekter:
1. Muskelpumpningen ökar blodlödet mot leden, vilket spolar bort inflammationsämnen så att friskt blod kan komma fram.
2. Friskt blod med syre och näring gynnar celltillväxten så att nya broskceller kan bildas och broskhinnan kan läkas.
3. Muskeltillväxten runt leden ("muskelkorsetten") stabiliserar leden så att den påfrestas mindre. Läkningen går snabbare.
4. TENS (=bedövning) är en positiv bieffekt från muskelstimuleringen. Den gör att du kan minska eller eliminera värkmedicin.

Ultraljud tillämpas vid svåra smärttillstånd men har nackdelen att den är mera arbetskrävande. Ultraljud används också mot områden där det inte finns så mycket muskler, som exempelvis händer och fötter. Man arbetar då i vattenbad.

 

Artros har många års förlopp innan det märks

Artros har ofta uppstått efter en skada som så småningom lett till att brosknedbrytningen gått snabbare än brosktillväxten. Anledningen är i regel att det har bildats en inflammation, artrit, som försvårar kroppens möjligheter att självläka. Denna process kan ha pågått i många år innan man märker problemen.

Artrosen kan ursprungligen ha startats via en bristning i broskhinnan varvid vätska läcker ut och brosket börjar att mekaniskt gnagas ner. Om inflammation uppstår i det läget försvåras läkningsprocessen eftersom inflammationsämnen hindrar läkande blod att nå brosket.

Vår metod för att bromsa eller rent av vända det skadliga förloppet är således att tvångsmata det skadade brosket med läkande, syre- och näringsrikt blod via elektrisk muskelstimulering (EMS) med X-kopplade elektroder kring leden, alternativt via ultraljud. Härmed uppstår ett kapillärt blodflöde som spolar rent från blockerande inflammationsämnen samt får igång tillväxten av nya broskceller. Detta under förutsättning att det finns broskceller kvar att bygga på. Behandlingen måste utföras dagligen. Medicinera gärna samtidigt med glukosamin eftersom detta ämne underlättar nybildningen av broskceller.

Vi rekommenderar alltid EMS i första hand på leder som är omgivna av muskler eftersom EMS-stimulerad ökad muskelmassa också leder till minskade ledbesvär. Den alltid medföljande TENS-effekten vid EMS lindrar dessutom ev. värk. EMS ger via muskelförstoring ökad ledstabilitet.

Ultraljud används vid stora smärtproblem samt där det inte finns så mycket muskler, som vid händer och fötter. Där rekommenderas behandling i vattenbad med 3 MHz.

Metoden med forcerad genomblödning förutsätter som nämnts att artrosen inte har gått för långt. Metoden är värd att pröva och kan innebära att lidande/handikapp upphör och operation undviks. Både den enskilde och sjukvården sparar därmed mycket.

Brosk finns överallt där skelettdel kan röra sig gentemot en annat skelettdel. Leder med höga belastningar som höfter och knän är mest utsatta för artroser, men detta kan även drabba mindre belastade områden som exempelvis i ryggraden (facettartros). Denna typ av artros är i regel mycket svår att diagnosera.

Många med artrosproblem hoppas på en operation. Detta kan vara lösningen men kan inte tas för givet. I Sverige utförs 25.000 artrosoperationer årligen utan några som helst positiva resultat. Under tiden man väntar på operation försämras dessutom ledfunktionen. Man måste istället överväga andra åtgärder och här kommer elstimuleringen eller ultraljud in. Resultatet av sådan kan bli att operation blir onödig, eller åtminstone att operationen ger ett bra resultat när den så småningom utförs.