Andra TENS/EMS-apparater i vårt sortiment:


Speciella elektroder:

MedicoBack för rygg- och behandlingar mot magen:

Punktrode för nervträning och -sökning:

Och så ultraljud som alternativ:

Denna apparat kan också behandla problem i underlivet. Läs mera här:


PRNE Medical
Snorresväg 6
SE-14833 Ösmo

Kundtjänst  08-752 1959


support@prne.se

web analytics
 
 

EMP 2 Pro - suverän TENS/EMS
för både tvärstrimmiga och glatta muskler


EMP 2 Pro är TENS/EMS-apparaten för dig som vill hålla dig vältränad, men som råkar ut för skador ibland.

TENS/EMS ger forcerad läkning och är snabbaste sättet att få skadade idrottare tillbaka på plan.

Samma metod kan dock användas av vem som helst, även icke-idrottare - alla som vill bli friska snabbt.

Apparaten används också för trimning av muskler så att skador kan undvikas. Den skär rakt igenom alla muskelskikt och behandlar även på djupet.

Ytterligare en användning är neuropatier. Sådana drabbar knappast idrottare, men de neuropatiska kan utnyttja samma effekter för att behandla sina problem.

Apparaten kan behandla både tvärstrimmiga (skelettmuskler och hudmuskler) och glatta muskler (i blåsa, urinrör och tarm). Den har också program för behandling av agonist- och antagonistmuskel, dvs samtidig behandling av muskel och dess hämningsmuskel. Vid skador inom idrotten blir båda ofta drabbade samtidigt och måste också rehabiliteras samtidigt.

För betalning finns en mängd alternativ i Klarnas system.


Alla våra apparater säljs med 2 veckors fri prövningsrätt. Prova först om apparaten hjälper. Om inte skickar du tillbaka den.

Med varje apparat följer grundinstruktioner på svenska så att du genast kan börja behandla på korrekt sätt. Vi hjälper dig dessutom gärna via epost eller telefon för att ställa in behandlingen för snabbaste resultat.


EMP 2 Pro är byggd för följande uppgifter:

 • värk- och smärtbehandling
 • nervstimulering
 • nervträning efter skador
 • läkning efter skador - muskler, ligament, senor
 • muskelrehabilitering
 • muskelförstärkning
 • muskelmassage
 • avslappning
 • agonist - antagonistbehandlingar
 • läkning av inflammationer
 • förbättrad cirkulation av blod och lymfa
 • behandla svullnader (ödem)
 • behandla inkontinens


 

 

Tips

Om du har anhöriga eller vänner som också gärna vill låna apparaten rekommenderar vi att de får egna elektroder. De finns på varje apotek men också hos oss. Elektroderna är nämligen som plåster, dvs hygienprodukter, och bör inte skiftas mellan olika användare pga allergirisk. Notera att vi också har elektroder som passar dem med känslig hud (Sensitive).


Behandling av stressrelaterade problem

De flesta sjukskrivningar numera kommer från stressrelaterade problem. De leder till utbrändhet, trötthet, depressioner och även till psykosomatiska besvär som exempelvis huvudvärk, yrsel, tinnitus mm.

Om du lider av sådana problem så har EMP 2 Pro goda möjligheter att hjälpa dig. Du ska då använda apparaten tillsammans med skoelektroderna som är extra tillbehör.

Behandlingen går till på följande sätt:

Sätt dig bekvämt i en fåtölj när dagen lider mot sitt slut. Sätt i fötterna i skorna och låt EMP 2 Pro skicka in ström via skorna som tar med sig alla muskler i fötter och underben. Det uppstår då en massage eftersom alla muskler tvingas arbeta. Massagen berör den inre venen i vaderna samt alla blod- och lymfakärl som finns i området. Det uppstår en stark vätskecirkulation.

Hjärtat upptäcker detta (via förändringar i kärlväggarnas sträckning) och sänker trycket. En annan "pump" är uppenbarligen i arbete i kroppens nedre del.

Med det lägre blodtrycket och lägre puls känner du nu att kroppen slappnar av. Du känner en frid som dels kommer från den förbättrade genomblödningen men också från frisläppning av endorfiner från hjärnan, dvs TENS-effekten.

När behandlingen är klar är det dags att lägga sig. Kroppen är nu redo för skön sömn. Och den är du väl förunnad.

Vi har ett namn på denna behandling - "Venpumpsmassage". Vi har genom åren sett den göra underverk med folk som snabbt måste koppla om från hög stressnivå direkt till djup avslappning för rimligt antal timmar sömn, typ skådespelare, poliser mm.


För idrottare och fysiskt aktiva

EMP 2 Pro är en superstark (= 100 mA) muskelstimulator för dem som menar allvar med sin idrott, har ett fysiskt krävande arbete eller har muskel- eller nervproblem som man vill bli av med så fort som möjligt.

För enskilt bruk så kompletterar den fysisk träning både genom att för- och efterbehandla träningen samt för att förstärka muskelgrupper som är viktiga för prestationen.

EMP 2 Pro drivs med ackumulator och kan därför lätt tas med vid transporter, på idrottsplatser eller i fält. En laddning på 3 timmar räcker för några veckors drift.


Invärtes elektroder som tillbehör

Denna EMP-modell har program även för glatta muskler, dvs sådana som finns i blåsa, tarm, urinrör samt stängningsmusklerna för urin och tarm.

För att behandla problem med läckage eller obefogade trängningar finns tre program i apparaten, 17, 18 och 19. För dessa använder man tillbehören invärtes elektroder - vaginalt eller analt. Med dessa kommer man så nära problemet som möjligt.

Samma elektroder, och samma placeringar invärtes, kan emellertid också användas för behandling av den s.k. PC-muskeln (knipmuskeln) som lätt blir förslappad hos både kvinnor och män. För kvinnor i synnerhet efter förlossningar. Här använder man de vanliga muskelprogrammen i apparaten, 13 och 15.

PC-muskeln går mellan blygdbenet och svanskotan och har stor betydelse för känslan och förmågan i samlivet. För kvinnor betyder en stark PC-muskel skönare upplevelser av sex och för männen betyder stark muskel ökad förmåga till uthållig erektion.

Notera att de invärtes elektroderna behöver en särskild gel, Sonogel, för dels enkelt införande, dels för god elektrisk kontakt mellan stav och slemhinna..


En grundsats EMP 2 Pro

innehåller apparat, transportväska, ackumulator, kablar, två satser självhäftande elektroder, utförlig engelsk manual (med placeringstips) samt utbildningsmanual på svenska.

Det finns dessutom som tillbehör ett stort antal av olika elektroder för olika specialbehandlingar, dels självhäftande i olika storlekar, dels torra gummielektroder (för klistergel).

 

Pris 3.600 kr
inkl moms. Garanti 1 år.

Tillverkare: Schwa-medico GmbH, Tyskland. Apparaten har CE-certifikat för medicinsk användning.

Tekniska data:
Utström: max 100 mA (vid 1 kOhm)
Frekvenser: 0,5 - 120 Hz
Pulsbredder: 70-500 usek
Apparatvikt: 190 gram
Ursprungland: Tyskland 

EMP 2 Pro har 21 förinställda, vetenskapligt utprovade program. Dessutom finns möjligheter att själv ställa in parametrar till nya specifika program, men vi rekommenderar i första hand att man följer de utprovade programmen som redan finns på plats.


Agonist/antagonistträning

Den dynamiska stimuleringen (kanalerna arbetar i sekvens efter varandra) kan bland användas för maximal effekt mot skadad muskel (agonist) och dess hämningsmuskel (antagonist), vilket ger extremt snabb förstärknings- och skadebehandling.

Program 21 är ett renodlat agonist/antagonistprogram som används för att ställa hämningsmuskeln på samma nivå som agonistmuskeln. Därmed undviks skaderisken vid alltför hög belastning. 

EMP 2 Pro har utöver de 21 fasta programmen (P) också 21 lagringsplatser (U) där användaren kan lägga upp egna program eller specialprogram för olika patienter.


EMP 2 Pro har förinställda program för nedanstående behandlingar

P1/U1 Långsam dynamisk TENS. Passar vid Lombalgi (värk i ländryggen)


P2/U2 TENS med endorfinutveckling. Passar vid Lombo-sciatalgi (ischiasvärk)


P3/U3 Snabb dynamisk TENS.

 Passar vid Cervibrachial neuroalgi (värk i nacke-skuldror pga monotona belastningar)


P4/U4 Burst. Behandling vid kroniska smärtor


P5/U5 TENS med endorfinutveckling, behandling som passar både akuta och kroniska smärtor


P6/U6 HAN-stimulering. Alla sorters smärtor. Passar bra vid artroser.


P7/U7 Modulering. Passar vid epikondyliter, seninflammationer

P8/U8 Modulering. Passar vid algodystrofi, (obestämda smärtor i leder och deras närhet)


P9/U9 Långsam dynamisk TENS. Ger massageeffekt.


P10/U10 Klassisk TENS. Passar alla akuta smärtor.


P11/U11 Lågfrekvent behandling vid muskelförkortningar, kontrakturer


P12/U12 Muskelstimulering EMS. Behandling vid försvagning av muskler i övre extremiteter


P13/U13 Muskelstimulering EMS. Behandling vid försvagning av muskler i nedre extremiteter


P14/U14 Muskelförstärkning av övre extremiteter

P15/U15 Muskelförstärkning av nedre extremiteter


P16/U16 Förstärkt genomblödning, behandling av trötta ben, svullnader etc.


P17/U17 URO 1. Behandling av trängningsinkontinens


P18/U18 URO 2. Behandling av blandad inkontinens


P19/U19 URO 3. Behandling av ansträngningsinkontinens


P20/U20 Långsam dynamisk muskelstimulering, passar vid avslappning, relaxation samt efter starka fysiska prestationer.

P21/U21 Agonist - antagonistbehandling.