För läkning av inflammationer i vävnader rekommenderar vi följande apparater:Titta gärna också på våra vävda elektroder som kan omringa en inflammation

 


PRNE Medical
Snorres väg 6
SE-14833 Ösmo

Rådgivning per telefon:

08 - 752 1959

eller via epost:

support@prne.se

web analytics
 
 

Läk dina inflammationer med TENS/EMS eller ultraljud


Inflammation är en skyddande mekanism i kroppen när skador har uppstått.

Normalt ska inflammationer läka sig själva efter några veckor. Men ibland uppstår inflammationer som inte vill läka. Dessa uppstår företrädesvis i områden med svag genomblödning, exempelvis i senor och muskelfästen. De gör sig snart påminda som värk och svullnader.

Felet är då att genomblödningen mot inflammationen är alltför svag. De skyddande inflammationsämnena kommer inte undan och immunförsvaret kommer därför inte fram via friskt blod. Då måste genomblödningen ökas lokalt. Om detta inte sker via naturliga rörelser så återstår våra apparater som alla kan framkalla stark genomblödning via provokation.

Inflammationer som inte vill läka kallar vi "degenerativa", de är skadliga men kan ändå läka spontant inom 2-5 år. Innan dess hinner de dock att ställa till med mycket elände, exempelvis sammanväxt av senor och nerver - tendinoser - som kräver kirurgi.

Man ska aldrig behandla degenerativa inflammationer med s.k. "anti-inflammatoriska" läkemedel. Dessa kamouflerar symptomen medan felet kvarstår och förvärras.

Angrip istället problemet med ökad genomblödning så att kroppens eget immunförsvar kommer igång med sitt jobb.

Snabbaste hjälpmedlet för att öka genomblödningen är alltid terapeutiskt ultraljud, men muskelstimulering/-pumpning (EMS) fungerar också.

Rådgör gärna med oss om just ditt problem och hur det ska behandlas.

För betalning finns en mängd alternativ i Klarnas system.

 


Dessa TENS/EMS-apparater har program mot inflammationer

HK-D508A
Pris 4.400 kr inkl moms
XTR2
Pris 2.800 kr inkl moms
XTR4
Pris 3.400 kr inkl moms
EMP2
Pris 3.400 kr inkl moms
EMP4
Pris 4.000 kr inkl moms
Läs mer om apparaterna genom att klicka på bilderna.


Första försvarslinjen ..

Inflammationer är kroppens första försvarslinje när skada har uppkommit.
Inflammationen skyddar skadan via svullnad (ödem) och ser till att den inte angrips av obehöriga ämnen. Nästa syfte med inflammationen är att locka fram vita blodkroppar till skadan.

Efter någon eller några veckor har den skyddande inflammationen gjort sin plikt. Nu ska läkningen kunna starta med hjälp av de vita blodkropparna. Dessa ska lämna sina blodkärl och söka upp inflammationen.

Om genomblödningen är dålig fungerar dock inte detta. Så länge de vita blodkropparna inte kommer fram blir det ingen läkning.

Här måste genomblödningen provoceras fram på annat sätt. Ultraljud är snabbaste metoden. Ljudet skjuter undan inflammationsämnen och ser till att friskt blod med vita blodkroppar kommer fram till skadan.

EMS fungerar också. Här lånar man omgivande muskler och låter dessa pumpa kapillärt blod genom skadan.

Inflammationer i vävnader som har stannat i läkningen är inte bara besvärande utan också en hälsorisk på såväl cellnivå som i högre strukturer (tendinoser). Även bagatellartade inflammationer som lämnas utan åtgärd kan ge följder som blir betydligt värre. Därför ska inflammationerna bort så fort som möjligt.

Inflammationer i fötternas senplattor eller hälsenorna behandlas allra bäst via skoelektroder.

Här går pulserna in under fötterna och når en bit upp på vaderna. Det blir då en kraftig genomblödning med borttransport av de inflammationsämnen som måste undan för att rent blod ska kunna starta läkningen.

 


 

Våra rekommendationer

Välj ultraljud om du ofta råkar ut för problemet och snabbt behöver bli frisk. Eller arbetar med exempelvis idrottare som snabbt behöver bli friska.

 Den andra metoden, och billigare än ultraljud, är elektrisk muskelstimulering, EMS. Denna tar längre tid, men i gengäld förstärker den musklerna så att inflammationer på grund av översträckningar kanske aldrig mera återkommer. Samtliga våra ultraljuds- och EMS-apparater har färdiga program för behandling av inflammationer. Se vilka apparater som vi rekommenderar i menyn till vänster.

Notera att med våra apparater har du alltid 2 fria provningsveckor. Om du på den tiden känner att läkningen har börjat så behåller du apparaten och fullföljer behandlingen. I annat fall skickar du tillbaka den. Enda kostnaden är då returfrakten.

 


 

ABC om behandling av inflammationer i vävnader

A - Problemet

När en skada uppkommer sker läkningen i tre steg:

1. En inflammation uppstår. Denna är positiv och skyddar området från bakterier och andra angrepp.

2. Efter någon eller några veckor har inflammationen gjort sin plikt och läkningen ska övergå till nästa steg - nybildning av celler istället för de som skadades. Detta förutsätter dock att alla inflammationsämnen är borta från skadeområdet så att det är helt rent.

3. Sista läkningsfasen består av ärrbildning. Ärret består av kollagen som är starkt. Detta skyddar området så att inte skadan återkommer.

Det problem som kan uppstå är att steg 1 inte övergår till steg 2. Detta beror då i regel på dålig genomblödning i området. Restämnen från inflammationen finns kvar. Läkningen fortsätter inte.

B - Behandling

Våra TENS/EMS- och ultraljudsapparater används för att pumpa undan inflammationsämnen, tvätta skadan samt tillföra friskt blod så att nästa läkningsfas kan starta.

Samtliga våra apparater har färdiga program för att provocera läkning av inflammationer i vävnader. Man behöver således ingen tidigare erfarenhet eller utbildning för detta.

C - Förväntat resultat

Det kan gå väldigt snabbt att bort inflammationer. Det snabbaste vi har sett har varit tre dagar. Ultraljud är alltid snabbaste metoden. 

 


 

Immunförsvaret ska provoceras

Inflammationer som inte läks kan på sikt omvandlas till tendinoser. Sådant är inte bra eftersom senor och nerver kan växa ihop. Detta skapar handikapp som är svårt att behandla även kirurgiskt eftersom nerven då ska skiljas från senan utan att någon av dem skadas. Vid tendinos ger varje rörelse smärta. Tendinoser kan också vålla urgröpningar i skelettet, vilket därmed försvagas.

Ett annat problem som vi ännu inte sett vidden av är så kallade cellfusioner, dvs att celler smälter ihop. Cellerna får då dubbla kärnor, och detta är en allvarlig cellförändring som inte får fortsätta. Se till att läkningen påbörjas snarast.

 

Vid EMS - elektrisk muskelstimulering - lånar man omgivande muskler för att pumpa över inflammationen. Vid ultraljud styr man vätskorna, inkl kapillärt blod via handhållen ljudvågsgenerator.

Samtliga våra TENS/EMS-apparater och ultraljud har särskilda program för sådana behandlingar. Bekämpning av inflammationer är faktiskt den vanligaste och enklaste uppgiften för våra apparater. Se också våra speciellt avsedda vävda elektroder för inflammationsbehandlingar (bilden ovan).

 


Tiden för att ta bort en inflammation på detta sätt varierar. Det tar längre tid om s.k. "anti-inflammatoriska" läkemedel har använts mot existerande inflammation. Dessa har en förmåga att konservera inflammationerna. De kan via nervgifter blockera smärtsymptom men ger ingen läkningseffekt mot inflammationen. Följ därför alltid noga anvisningarna i bipacksedlarna.

Anti-inflammatoriska läkemedel gör nytta när man vill undvika att det ska uppstå inflammationer, exempelvis efter tandoperationer. Om inflammation redan har uppstått så är det immunförsvaret som ska sättas i arbete. Inget annat.

Muskelinflammationer kan uppstå överallt i kroppen och de brukar flytta sig och parkera vid muskelfästen, dvs senor, eller i fettsäckar (bursit) där blodflödet är extra svagt. Detta gäller såväl stora senfästen som mycket små. Samma med bursiterna.

När inflammationerna har nått senfästen eller slemsäckar kan de bli mycket långvariga eftersom den normala genomblödningen inte kan bryta igenom spärren av inflammationsämnen. Enda lösningen är att skapa den provocerade genomblödningen.

Vid EMS - elektrisk muskelstimulering - lånar man kroppens muskler för att genomblöda. Detta ger också en träningseffekt. Ibland får man förbehandla med TENS (= bedövning) om inflammationen smärtar.

Vid hög smärta är ultraljud bättre eftersom ljudet inte känns. Musklerna är då inte engagerade. Ultraljudet styr enbart blodflödet.

Ultraljud passar alltid bäst där det inte finns så mycket muskler, som exempelvis i händer och fötter.

Vid inflammationer på djur är ultraljud alltid att föredra eftersom de aldrig stressas av behandlingen.

 


Vid val av EMS-apparat utgår man från sin egen muskelkondition. Ju starkare EMS-apparat - ju fortare försvinner inflammationen. Men som nämnts, det går inte att pumpa mer kapillärt blod än vad som finns i musklerna. Små muskler = lite blod. Stora muskler = mycket blod. Sträva därför efter att öka muskelmassan för att därmed öka permanent genomblödning mot inflammationen.

Alternativt kan man använda ultraljud. Där hämtar man friskt blod från större muskler och leder det fram mot inflammationen. Denna process går i regel snabbare än EMS, men däremot ökar inte muskelmassan.

 


Inflammationer i vävnader sätter sig i områden med dålig blodförsörjning, dvs senor, ligament, senplattor och fettsäckar (bursit) och kan därmed bli långvariga.

Därför är det viktigt att genomblöda inflammationen för att engagera immunförsvaret på plats. Ingen inflammation kan gömma sig för EMS eller ultraljud.

De finns de som ofta råkar ut för muskelinflammationer. Anledningen är här att musklerna överbelastas till översträckningar. Musklerna klarar således inte sin vardagliga uppgift. Använd här EMS för att förstärka dessa muskler.

 


Lider du kanske av något av nedanstående inflammationsproblem:?

  • Tennisarmbåge
  • Golfarmbåge
  • Rotatorcuffsyndrom (skuldra)
  • Akilleshäl (hälsporre)
  • Hopparknä
Dessa saknar de klassiska tecknen på inflammationer, men är det likväl.