TENS/EMSTerapeutiskt ultraljud 


PRNE Medical
Snorres väg 6
SE-14833 Ösmo

Rådgivning per telefon:

08 - 752 1959

eller via epost:

support@prne.se

web analytics
 
 

Läk dina inflammationer med vår TENS/EMS-teknik eller ultraljud


Vi har apparater och teknik för att läka inflammationer i vävnader.

Alla inflammationer läks genom att man ökar genomblödningen lokalt så att inflammationsämnen kommer bort och friskt blod når fram till skadan.

Om detta inte fungerar på den misstänkta inflammationen är det ingen inflammation utan istället något annat. Du har då rätt att lämna tillbaka apparaten med returfrakten som enda kostnad.

Snabbaste metoden för läkning är alltid terapeutiskt ultraljud.

TENS/EMS är billigare men tar längre tid. TENS = nervstimulering. EMS = muskelstimulering. I gengäld byggs då upp förstärkt muskulatur via EMS som håller undan inflammationer framöver.

Såväl ultraljudet som TENS/EMS väcker immunförsvaret via genomblödning så att det kan börja bearbeta inflammationen.

Långvariga inflammationer (= månader) ska alltid undvikas eftersom det kan uppstå följdskador i nerver, senor och skelett.

Våra apparater hjälper kroppen att snabbt läka inflammationerna via immunförsvaret. Detta måste ibland provoceras igång, särskilt under vinterhalvåret när det är i dvala på grund av bristen på D3-vitaminer från solen.

Inflammationer som inte vill läka normalt kallar vi "degenerativa". De är skadliga men kan ändå läka spontant inom 2-5 år.

Innan dess hinner de dock att ställa till mycket elände, exempelvis smärtsam sammanväxt av senor och nerver - tendinoser - samt skador på skelettet.

Fungerar detta på dig? Prova gärna. Här är alltid öppet köp. Du märker snabbt om behandlingen fungerar.

För betalning finns en mängd alternativ i Klarnas system.

 


Dessa TENS/EMS-apparater har program mot inflammationer

HK-D508A
Pris 4.600 kr inkl moms
XTR2
Pris 2.800 kr inkl moms
XTR4
Pris 3.400 kr inkl moms
EMP2
Pris 3.600 kr inkl moms
EMP4
Pris 4.000 kr inkl moms
Läs mer om apparaterna genom att klicka på bilderna.


Första försvarslinjen ..

Inflammationer är kroppens första försvarslinje när skada har uppkommit.
Inflammationen skyddar skadan via svullnad (ödem) och ser till att den inte angrips av obehöriga ämnen. Nästa syfte med inflammationen är att locka fram vita blodkroppar till skadan.

Efter någon eller några veckor har den skyddande inflammationen gjort sin plikt. Nu ska läkningen kunna starta med hjälp av de vita blodkropparna. Dessa ska lämna sina blodkärl och söka upp inflammationen.

Om genomblödningen är dålig fungerar dock inte detta. Så länge de vita blodkropparna inte kommer fram blir det ingen läkning.

Här måste genomblödningen provoceras fram på annat sätt. Ultraljud är snabbaste metoden. Ljudet skjuter undan inflammationsämnen och ser till att friskt blod med vita blodkroppar kommer fram till skadan.

EMS fungerar också. Här lånar man omgivande muskler och låter dessa pumpa kapillärt blod genom skadan.

Inflammationer i vävnader som har stannat i läkningen är inte bara besvärande utan också en hälsorisk på såväl cellnivå som i högre strukturer (tendinoser). Även bagatellartade inflammationer som lämnas utan åtgärd kan ge följder som blir betydligt värre. Därför ska inflammationerna bort så fort som möjligt.

Inflammationer i fötternas senplattor eller hälsenorna behandlas allra bäst via skoelektroder.

Här går pulserna in under fötterna och når en bit upp på vaderna. Det blir då en kraftig genomblödning med borttransport av de inflammationsämnen som måste undan för att rent blod ska kunna starta läkningen.

 


 

Immunförsvaret ska provoceras igång

Inflammationer som inte läks kan på sikt omvandlas till tendinoser. Sådant är inte bra eftersom senor och nerver kan växa ihop. Detta skapar handikapp som är svårt att behandla även kirurgiskt eftersom nerven då ska skiljas från senan utan att någon av dem skadas. Vid tendinos ger varje rörelse smärta. Tendinoser kan också vålla urgröpningar i skelettet, vilket därmed försvagas.

Ett annat problem som vi ännu inte sett vidden av är så kallade cellfusioner, dvs att celler smälter ihop. Cellerna får då dubbla kärnor, och detta är en allvarlig cellförändring som inte får fortsätta. Se till att läkningen påbörjas snarast.

 

Vid EMS - elektrisk muskelstimulering - lånar man omgivande muskler för att pumpa över inflammationen. Vid ultraljud styr man vätskorna, inkl kapillärt blod via handhållen ljudvågsgenerator.

Samtliga våra TENS/EMS-apparater och ultraljud har särskilda program för sådana behandlingar. Bekämpning av inflammationer är faktiskt den vanligaste och enklaste uppgiften för våra apparater. Se också våra speciellt avsedda vävda elektroder för inflammationsbehandlingar (bilden ovan).

 


Tiden för att ta bort en inflammation på detta sätt varierar. Det tar längre tid om s.k. "anti-inflammatoriska" läkemedel har använts mot existerande inflammation. Dessa har en förmåga att konservera inflammationerna. De kan via nervgifter blockera smärtsymptom men ger ingen läkningseffekt mot inflammationen. Följ därför alltid noga anvisningarna i bipacksedlarna.

Anti-inflammatoriska läkemedel gör nytta när man vill undvika att det ska uppstå inflammationer, exempelvis efter tandoperationer. Om inflammation redan har uppstått så är det immunförsvaret som ska sättas i arbete. Inget annat.

Muskelinflammationer kan uppstå överallt i kroppen och de brukar flytta sig och parkera vid muskelfästen, dvs senor, eller i fettsäckar (bursit) där blodflödet är extra svagt. Detta gäller såväl stora senfästen som mycket små. Samma med bursiterna.

När inflammationerna har nått senfästen eller slemsäckar kan de bli mycket långvariga eftersom den normala genomblödningen inte kan bryta igenom spärren av inflammationsämnen. Enda lösningen är att skapa den provocerade genomblödningen.

Vid EMS - elektrisk muskelstimulering - lånar man kroppens muskler för att genomblöda. Detta ger också en träningseffekt. Ibland får man förbehandla med TENS (= bedövning) om inflammationen smärtar.

Vid hög smärta är ultraljud bättre eftersom ljudet inte känns. Musklerna är då inte engagerade. Ultraljudet styr enbart blodflödet.

Ultraljud passar alltid bäst där det inte finns så mycket muskler, som exempelvis i händer och fötter.

Vid inflammationer på djur är ultraljud alltid att föredra eftersom de aldrig stressas av behandlingen.

 


Vid val av EMS-apparat utgår man från sin egen muskelkondition. Ju starkare EMS-apparat - ju fortare försvinner inflammationen. Men som nämnts, det går inte att pumpa mer kapillärt blod än vad som finns i musklerna. Små muskler = lite blod. Stora muskler = mycket blod. Sträva därför efter att öka muskelmassan för att därmed öka permanent genomblödning mot inflammationen.

Alternativt kan man använda ultraljud. Där hämtar man friskt blod från större muskler och leder det fram mot inflammationen. Denna process går i regel snabbare än EMS, men däremot ökar inte muskelmassan.

 


Inflammationer i vävnader sätter sig i områden med dålig blodförsörjning, dvs senor, ligament, senplattor och fettsäckar (bursit) och kan därmed bli långvariga.

Därför är det viktigt att genomblöda inflammationen för att engagera immunförsvaret på plats. Ingen inflammation kan gömma sig för EMS eller ultraljud.

De finns de som ofta råkar ut för muskelinflammationer. Anledningen är här att musklerna överbelastas till översträckningar. Musklerna klarar således inte sin vardagliga uppgift. Använd här EMS för att förstärka dessa muskler.

 


Lider du kanske av något av nedanstående inflammationsproblem:?

  • Tennisarmbåge
  • Golfarmbåge
  • Rotatorcuffsyndrom (skuldra)
  • Akilleshäl (hälsporre)
  • Hopparknä
Dessa saknar de klassiska tecknen på inflammationer, men är det likväl.