Mot ischias föreslår vi följande apparater:Komplettera gärna EMS-apparaterna med ryggbältet:

 

 

 


PRNE Medical
Snorres väg 6
SE-14833 Ösmo

Rådgivning per telefon:

08 - 752 1959

eller via epost:

support@prne.se

web analytics
 

 

Lindra eller bota din ischias med TENS, EMS eller ultraljud


Om man är drabbad av ischias så har man två intressen:

  • Bli av med akut smärta och rörelsehandikapp
  • Minska risken för att nya anfall kommer
Vi har apparater och teknik för detta. Apparaterna ger smärtlindring när så behövs, men framför allt ökad muskelmassa. Det senare innebär att det uppstår bättre polstring där ischiasnerven är klämd. Klämningen minskar då eller upphör helt.

Den vanligaste orsaken till ischias är klämning vid nervens rot mellan 4.e och 5.e ländryggskotorna L4 och L5. För att påverka utrymmet kring nervroten rekommenderar vi någon av våra TENS/EMS-apparater som kopplas till ryggbältet MedicoBack.

Behandlingen ökar muskulaturen just vid klämstället och följden blir att klämtrycket mot nervroten minskas.

Klämningen kan även sitta någon annanstans längs nerven, exempelvis vid höftleden (under muskeln piriformis), i ljumskarna (vanligt hos cyklister) mm. Med våra apparater hittar man klämningen omgående och kan behandla på rätt plats.

I många fall blir man omedelbart av med besvären via denna behandling. Ibland får man dock behandla ett tag innan musklerna har ökat sina volymer tillräckligt.

Om ischiasproblemet har funnits länge kan nervroten dessutom ha blivit inflammerad. Då krävs ultraljud för att läka själva inflammationen. Notera att vår HKD508A har både TENS/EMS och ultraljud i sig.

För betalning finns en mängd alternativ i Klarnas system.


Dessa apparater har program mot ischiasproblem.


TENS HK-B3
Pris 1.800 kr inkl moms
TENS Eco2
Pris 2.600 kr inkl moms
TENS EMP2
Pris 3.400 kr inkl moms
TENS EMP4
Pris 4.000 kr inkl moms
TENS och Ultraljud HK-D508A
Pris 4.400 kr inkl moms
Läs mer om apparaterna genom att klicka på bilderna.


Klämd nerv

Ischias beror på att ischiasnerven är klämd. Orsaken kan vara åldersbetingad, t.ex. urkalkning av skelettet, muskelförsvagningar mm, eller har uppstått efter belastningsskador.

Urkalkning kan man inte göra så mycket åt, däremot kan man öka muskelmassan avsevärt i det område där nerven klämmer. Nerven följer musklernas bindväv och får då en annan position som förhoppningsvis inte klämmer.

Välj TENS Eco 2 med ryggbältet MedicoBack om du har åldersrelaterade ischiasproblem, dvs är 70+. Välj någon av de mer avancerade EMP-modellerna om problemen beror på belastningsskador. MedicoBack rekommenderar vi i alla lägen.

Vid svåra smärtor ger ultraljud snabbaste lindringen. Ultraljudet behövs också vid ofta förekommande ischias där klämningen har orsakat nervrotsinflammation.

Ischiasnervens rot mellan kotorna L4 och L5 får ofta skulden för ischias, ofta korrekt, men höfter (piriformismusklerna) och ljumskarna är också vanliga syndabockar. Med våra apparater hittar du snabbt felet och kan genast åtgärda det.

 


Om ischias

Om dina besvär sitter i röda fältet på bilden så har du sannolikt ischias. Denna kroppens största nerv är klämd någonstans. Men var? Klämman får man leta efter och det gör man genom att flytta EMS-apparatens elektroder tills det känns. Detta område ska då behandlas så att klämman kommer loss.

Vanligaste klämman sitter ovanför besvärsområdet, i ländryggen. Det är där som belastningen är högst innan höftbenet tar över ovankroppens tyngd. Det behöver inte alls handla om diskbråck utan bara om en tillfällig klämning, ibland på grund av spänd muskel. Andra klämmor kan sitta vid höften, exempelvis vid piriformismuskeln. Denna lilla muskel kan vara så spänd att den klämmer på nerven. Förstärk då den muskeln via EMS.

Vältränade ljumskar kan också spänna mot nerven. Detta drabbar ofta dem som cyklar mycket, speciellt tävlingscyklister. Mjukmassera då dessa muskler med EMS eller ultraljud.

Samtliga våra EMS-apparater passar för att behandla nervklämningar. Komplettera gärna med ryggbältet MedicoBack. Våra kunder säger ofta att de hade "ett liv före MedicoBack, och ett helt annat liv efter".

Vid ofta förekommande ischias kan inflammation uppstå där ischiasnerven går in mellan kotorna L4 och L5. Enda metoden att läka denna inflammation är med terapeutiskt ultraljud. I så fall - först ultraljud, sedan EMS.

Notera att med våra apparater har du alltid 2 fria provningsveckor. Om du på den tiden känner att problemet har minskat så behåller du apparaten och fullföljer behandlingen. I annat fall skickar du tillbaka den. Enda kostnaden är då returfrakten.

 


ABC om behandling vid ischias

A - Problemet

Ischiasnerven är kroppens största nerv och kommer lätt i kläm. Ofta sitter klämningen mellan kotorna L4 och L5 i ländryggen, men det finns fler ställen längs nerven där klämningar kan uppstå.

Med stigande ålder och därmed minskad benmassa i skelettet minskar utrymmet mellan kotorna, vilket ökar risken för ischias.

B - Behandling

Första åtgärd är att hitta klämman. Välj någon av TENS/EMS-apparaterna, förslagsvis Sporécup XTR 2. Med apparatens hjälp hittar du klämman och bygger sedan upp en "muskelkorsett" kring klämman som därmed försvinner.

C - Förväntat resultat

Det går snabbt att lokalisera klämningen och sedan förebygger man nya klämningar genom att hålla uppe muskelmassan eller ligamenten just där. Större muskler i omgivningen ger nerven en annan bana och en mjukare infordring.

 


 

MedicoBack

Var än ischiasnerven kläms kan den behandlas med våra elektriska muskelstimulatorer, EMS. Vid svårare fall rekommenderar vi också ryggbältet MedicoBack som komplement till EMS-apparaten. Det ger omgående effekt.

Våra EMS-apparater har också program för TENS, smärtlindring. Använd TENS för att ta bort akut ischiassmärta och behandla sedan med EMS för att öka muskelmassan samt mjuka upp musklerna i det område där ischiasnerven kläms. Nerven får då en annan omgivning vilket i de flesta fall leder till att klämningen upphör. De flesta ischiasproblem har muskulära orsaker.

 

 

En annan orsak till ischias är en liten horisontell muskel vid höftleden, piriformis. Spänd sådan kan ge klämning på ischiasnerven. Den muskeln och och alla andra klämmande muskler är lätta att behandla med EMS.

Förutom klämd ischiasnerv är det också vanligt med nervklämningar vid leder, typ handled (karpaltunneln), fotled (tarsaltunneln) eller i axlarna. Här är det då i regel ligamenten som är alltför hårda och spända. Kör uppmjuknings-EMS mot dessa via de program som ger mjukmassage. 

 

 


Diskbråck är ett särskilt problem. Det är lätt att se ett diskbråck med magnetkamera, men det behöver inte vara själva diskbråcket som vållar smärta. Det kan mycket väl vara omgivande muskler som blivit inflammerade och då passar TENS/EMS mycket bra.

Problemet kan också sitta i de ligament som binder ihop ryggraden med bäckenbenet, dvs det som kallas SI-leden. Det är fortfarande samma behandling - EMS med TENS som smärtstillare.

 


Med stigande ålder minskar såväl muskelmassan som benmassan. Utrymmet mellan kotorna där nerverna går in till ryggmärgen minskar därmed och risken för klämningar ökar. Störst är risken i nedre ländryggen där ryggbelastningen är som störst. Där har ischiasnerven sin rot. Elektrisk terapi kan inte öka nervrotsutrymmet, däremot kan behandlingen öka muskelmassan så att musklerna tar större andel av ryggbelastningen, kottrycket minskar och därmed också risken för klämning. Våra EMS-apparater är utvecklade för denna typ av behandling via skonsamma ryggradsprogram.

Observera också att klämda nerver ofta ger smärta och domningar på helt andra ställen än där klämningen är. Ischiasnerven som kläms i ländryggen ger smärta i ben och fötter.

 


Ischiasnerven (sciatica) är kroppens största nerv och hamnar lätt i kläm. Med "ischias" menas värk och utstrålande smärta antingen i ett eller båda benen. Det kan förekomma stickningar, ”myrkrypningar”, känseln kan försvinna och man kan uppleva svaghet i benen.

Alla människor drabbas någon enstaka gång av sådan klämning, och den går snart över. Men om ischias kommer upprepat och ofta är något fel och orsaken behöver behandlas. I regel sitter felet i ländryggen och behandlingen - manipulation mot muskler (EMS) - sätts in där först för att se om detta hjälper. Om det inte hjälper flyttar man manipulationen nedåt, längs ischiasnerven.

Som verktyg för manipulationen används således EMS - elektrisk muskelstimulering. Denna bedövar (via TENS-effekt), ökar på muskelmassan och flyttar på musklerna så att nerven kan komma ur sin klämma. Denna lossning kan ske ögonblickligt. Den viktigaste långsiktiga effekten är att EMS ger muskelförstärkning. Starkare ryggmuskler minskar belastningen på de nedre ländkotorna där ischiasnerven har sina rötter. För alla med ischiasproblem är det viktigt att skaffa sig starka muskler i ländryggen, men detta är svårt för de drabbade via konventionell träning. EMS är då en överlägsen träningsform.

Det är dock inte bara ischiasnerven som kan komma i kläm. Alla nerver riskerar detsamma.

Tillfälliga dislokationer av kotorna ger anledning till ryggskott. Med TENS/EMS kan man dels komma ur felet, dels förebygga så att det inte uppstår så lätt.

Svåraste platsen för nervklämningar är nervrötterna, dvs där nerverna går in mellan kotorna i ryggraden. Hålrummen är små, och de kan dessutom vara förminskade genom att kotdiskar har läckt ut (diskbråck). De kan också vara förminskade genom att skelettet har skapat små kalkutväxter (spinal stenos). Med ökande ålder blir dessutom kotplattorna tunnare varvid hålrummen också minskar.

För att rymma upp hålrummen mellan kotorna finns två kirurgiska möjligheter - dels att skära upp hålet, dels att via en metallplatta ställa kotorna i sådant fast läge att hålet är maximalt stort (steloperation). För steloperationer är behovet enormt, men sjukvården har bara resurser för de mest krävande fallen.

 

Ibland kan alla nervrötter i ryggmärgens nedersta del tryckas samman vid diskbråck. Detta leder till dubbelsidig ischias och ibland nedsatt känsel i underliv och lår. Dessutom kan urinblåsan och ändtarmens ringmuskel försvagas. Tillståndet är då akut och kräver i regel operation.

Det finns människor som är enormt smärttåliga. Även dessa bör dock försöka förebygga att få klämda nerver. Det finns nämligen risk vid upprepade nervklämningar på samma ställe att hjärnan uppfattar detta som "fientliga angrepp".

Hjärnan engagerar då immunförsvaret mot problemet, och därmed blir det förvärrat. Nu uppkommer något som liknar reumatism (Bechterew). Immunförsvaret bekämpar den klämda nerven som svullnar upp ännu mer, och värken ökar. Detta måste behandlas med ultraljud.

 

Det finns därför alla skäl att ta klämda nerver på allvar redan när man upptäcker dem.

Klämda nerver kan också uppstå på andra ställen i kroppen där nerverna ligger nära skelettet, exempelvis i handled (karpaltunneln), i fotled (tarsaltunneln) eller i armbågen (ulnaris, "änkestöt").

 


Vår rekommendation 

när klämd nerv har upptäckts är att behandla det akuta värkproblemet med TENS/EMS. Denna behandling ger också en "muskelflyttande" effekt varvid klämman kan komma loss.

När TENS-effekten har kommit (bedövning) inleder man muskelstimulering, EMS, mot de muskler som nerven passerar i närheten av klämstället. När muskelmassan efterhand ökas avlastas ryggraden mera från ovankroppens tyngd.