För problem med muskler, känsel- och motornerver föreslår vi följande:Fundera också över vävda elektroder som kan sitta på plats under längre tid för intensiv nervträning:

För kontroll av nerver, nervsökning mm föreslår vi:

 

 


PRNE Medical
Snorres väg 6
SE-14833 Ösmo

Rådgivning per telefon:

08 - 752 1959

eller via epost:

support@prne.se

web analytics
 

 

Behandla neuropati och neuropatiliknande problem med TENS/EMS


 

Vid neuropati rekommenderar vi apparater som normalt används av idrottare, antingen Sporécup XTR 2 eller om skadan är svårartad (polyneuropati) - EMP 2 Pro.

Dessa apparater är kombinerade TENS- (= nervbehandling) och EMS-apparater (= muskelbehandling).

TENS/EMS är alltid den snabbaste metoden att få skadade idrottare tillbaka på plan. Samma behandling kan de som är drabbade av neuropati också utföra, och snart återfå både känsel och muskelstyrning.

Det finns inga åldersrestriktioner för sådana behandling. Den fungerar hela livet.

 


Sarkopeni - en vanlig orsak till neuropati hos äldre

Sarkopeni betyder åldersrelaterad muskelförtvining. Barn som leker, skuttar, hoppar och springer utvecklar sina muskler som de ska. Med ökad ålder rör vi oss mera stillsamt och muskelförtvining på enskilda muskler kan starta redan vid 20-30 års ålder. Detta märker vi dock sällan förrän i högre ålder, kanske 65+.

Då plötsligt kommer symptomen som ofta upplevs som obegripliga.

När musklerna krymper så krymper också de kapillära blodkärlen i musklerna. Snart räcker blodkärlen inte till för att försörja alla celler. Särskilt inte nattetid vid lågt blodtryck. Det blir då värk (= perifer kärlkramp) och i värsta fall nerv- och muskelskador.

Det finns bara en lösning på detta. Återställ muskelvolymen någorlunda så växer också blodkärlen. Snart fungerar genomblödningen igen.

Med hjälp av våra EMS-apparater kommer förbättring snabbt och så fort du kan så hjälper du själv till genom att promenera mycket. Gärna i kuperad terräng så att alla benmuskler får jobba.

Tyvärr märker vi ibland att behandling enligt ovan sätts in för sent när skadorna redan är ett faktum. Då återstår att hålla nere smärtorna med vår speciella TENS-apparat Salutaris. Den är speciellt byggd för att behandla neuropatiska smärtor och den tillför inga negativa biverkningar som belastar mage, tarm, lever, njurar eller hjärta/blodkärl.

Vid riktigt svåra problem kanske man också måste ta hjälp av ultraljud för att spola genom musklerna med friskt blod innan man kan börja med EMS. En av vår apparater - HKD508A har både ultraljud och EMS i sig.


 

Mål nummer 1 vid behandling av neuropatiska problem brukar vara att få slippa ligga sömnlös på nätterna på grund av kärlkramperna. Detta avhjälps snabbt. Men övriga problem - känsel, domningar, muskelstyrning mm kan ta längre tid att åtgärda. Räkna med två-tre månader vid dagliga behandlingar.

Vid neuropatier föreslår vi som nämnts någon av våra Sporecup- eller EMP-modeller som egentligen är klassade som "idrottsapparater" och hjälper idrottare att skölja genom musklerna efter prestationer där slaggämnen måste bort. De har program för mycket effektiv genomblödning. Just detta är också den stora fördelen vid behandling av neuropatier.

Vi har dessutom genom åren märkt att många som fått diagnosen neuropati egentligen inte lider av detta utan istället av ett trivialt, lättbehandlat problem som kallas TTS, tarsaltunnelsyndrom. Då sitter problemen främst i fötterna.

Tarsaltunneln leder nerver, muskelsenor och blodkärl från underbenet genom vristen ner till foten. Klämmer det här så får man symptom som liknar neuropati - domningar och oordning i balanssystemet.

Vår teknik hjälper dock mot detta lika bra som mot normala neuropatier. I båda fallen rekommenderar vi behandlingar som startar under fötterna och går uppåt. Elektrodskorna är då viktiga.

Fungerar detta på just dig? Det finns bara ett svar - Prova! Du märker genast om det fungerar.

För betalning finns en mängd alternativ i Klarnas system. Välj det som passar bäst.

 


Dessa TENS/EMS-apparater har program mot neuropatiska problem

XTR2
Pris 2.800 kr inkl moms
XTR4
Pris 3.400 kr inkl moms
EMP2
Pris 3.400 kr inkl moms
EMP4
Pris 4.000 kr inkl moms
Salutaris
Pris 3.600 kr inkl moms
Läs mer om apparaterna genom att klicka på bilderna.


Benen, fötterna ... eller båda?

En annan vanlig orsak till problem som upplevs som neuropatiska och som är begränsad till fot/fötter är tarsaltunnelsyndrom, TTS. Tarsaltunneln är ett fibröst ligamentband som ligger vid fotknölens insida, och där passerar tibianerven samt kärlen som ska ner i foten. Om tunneln klämmer på nerven så blir det brännande eller molande värk i foten.

När nerv kläms blir den inflammerad och steg 1 i behandlingen är att öka genomblödningen via EMS eller ultraljud just där. Då läker inflammationen. Steg 2 i behandlingen är att mjuka upp ligamentet så att det inte spänner på nerven. Även detta sker med EMS eller ultraljud.

Följ vår anvisningar om placering av elektroder eller rörelsemönster för ultraljudet.

Detta brukar räcka för att eliminera problemet och man slipper följaktligen operation.

Det är en ödets ironi att folk som en gång i tiden varit atletiska på ålderns höst lätt drabbas av neuropatier. Troligen beror det på att kroppen har vant sig vid hög muskelmassa. När denna försvinner minskar också blodkärlen dramatiskt, och snart märks de neuropatiska problemen.

Trösten är ändå att det är lätt att återställa genomblödningen. Vi har hjälpmedlen för detta. I svårt akut läge är det primärt ultraljud, och sedan mer långvarigt EMS, dvs muskelförstärkning.

Parallellt med muskelbehandlingen startar man med nervträning via TENS-funktionerna. Samt givetvis också de dagliga promenaderna.

Kontrollera gärna nervfunktionen med elektrodpennan Punktrode. Om det känns, respektive musklerna arbetar när pennan arbetar så är det inget fel på dessa. Om inte kan signalen vara stoppad på sin väg från hjärnan. Om felet beror på brist på signalämnen kan detta påverkas med neurologiska läkemedel. Men detta är inte vanligt.

 


 

Våra rekommendationer

Det är viktigt att friskt blod kan försörja varje enskild cell i kroppen. Sviktar blodförsörjningen så uppstår problem, bland annat nervstörningar. Om sådana inte åtgärdas uppstår nya problem i en ond spiral - muskler kan sluta fungera, man får balansproblem mm.

Orsaken till sviktande blodförsörjning är i regel förkrympta blodkärl som kan bero på livsstilsfaktorer (rökning, blodfetter) men också på sjukdomar eller allmän krympning av muskelmassan, exempelvis på grund av ålder eller fysisk passivitet. Motåtgärden är då att öka muskelmassan så att blodkärlsarean också ökar. Detta sker med EMS och motion i kombination. Vid akuta lägen ger terapeutiskt ultraljud bra lindring.

Notera att med våra apparater har du alltid 2 fria provningsveckor. Om du på den tiden känner att problemen har minskat så behåller du apparaten och fullföljer behandlingen. I annat fall skickar du tillbaka den. Enda kostnaden är då returfrakten.

 


ABC om behandling av neuropatier, även polyneuropati

A - Problemet

Neuropati betyder försvagade och smärtande nervfunktioner vilket kan leda till problem med musklernas styrning förutom värken. Om din neuropati förbättras efter motion rekommenderas EMS-behandling. En sådan ökar genomblödningen radikalt både genom pumpeffekten och genom muskeltillväxt (= ger samtidigt förstoring av blodkärlen).

Om det däremot är tvärtom - rörelser ökar problemen - så har du troligen en trång tarsaltunnel vid fotleden. Den behöver då mjukas upp via EMS-massage, alternativt ultraljud.

B - Behandling

Kör EMS dagligen som komplement till din övriga motion och eventuell sjukgymnastik. Ett EMS-pass sent på kvällen ger dig ostörd nattsömn.

Vid behandling mot tarsaltunneln följer du våra anvisningar för placering av elektroderna.

Som behandlingsapparat rekommenderar vi Sporécup XTR 2, vår modell som ändå är supereffektiv mot problem i fötter och ben. Placera elektroderna enligt våra anvisningar

C - Förväntat resultat

Ibland är neuropatier kroniska - ibland är de bieffekter från läkemedel - vilket innebär att behandlingen måste pågå långsiktigt. Räkna med ett par pass á 30 minuter per dag, morgon och kväll. Eller nervträna med vävda elektroder i många timmar per dag samtidigt som du gör dina vanliga sysslor. Resultatet av detta blir att neuropatin inte längre uppfattas som handikapp.

Viktigt för många drabbade är att kunna få sova ostört på nätterna. Kör då sista passet före läggdags så sover du lugnt sedan.

Samtliga våra apparater tillverkas av Schwa-medico GmbH, Tyskland, ett av världens främsta företag inom rehabteknik.


 

Vid krympta blodkärl ...

När det gäller muskelrörelser motsvaras ett pass EMS av ett antal varv på löparbanan runt idrottsplanen, något som du kanske i övrigt är fysiskt förhindrad till? Men effekten på genomblödningen blir densamma.

Det finns också andra problem som yttrar sig neuropatiskt, men som egentligen är rena kärlkramper. Om problemen är värst på nätterna så kan orsaken vara just denna. Behandlingen är också densamma - provocerad genomblödning.

Bilden högre upp visar elektrodplacering vid behandling av neuropatiska problem där målet är att förbättra blodtillförseln i underbenen. Man kan också använda elektrodförbandet enligt bilden nedan. Via EMS ökas muskelmassan, vilket leder till ökad blodkärlsarea. Detta leder till bättre genomblödning även när du inte "tränar". I nästa steg flyttas behandlingen till fötterna. Behandlingen ger radikalt ökad blodkärlsarea mellan fötter och knän. Nattvärk brukar vid sådan behandling försvinna omgående.

  Krympta blodkärl kan ha många olika orsaker - diabetes, muskelatrofier, rökning, höga blodfetter, exponering för kemikalier etc.

Notera att med åldern krympt muskelmassa automatiskt innebär förminskning av blodkärlsareor. Det är mycket lätt att åtgärda sådant genom EMS och kompletterande muskelträning. Neuropatier är därför i de flesta fall lätta att åtgärda.

Men det finns också neuropatier som beror på brister i signalöverföringen mellan hjärna och muskler. Dessa kräver medicinsk neurologisk behandling, men TENS/EMS är då inte bara ett utmärkt kompliment utan också ett nödvändigt kompliment.

 

Mål: Nervträning

Pulssignalerna från våra TENS/EMS-apparater kan också användas för ren nervträning. En typisk tillämpning är vid delvis förlamat ansikte efter stroke. Men metoden kan användas var som helst på kroppen där nervsignalerna inte fungerar som de ska. Här saknas dokumentation från vetenskapliga studier, men vi har observerat mirakulösa förbättringar genom åren. Vi har sett nerver som varit utdömda vakna till liv igen. Metoden är alltid värd att prova.

 

 


Neuropati betyder nedsatt nervfunktion i det perifera nervsystemet. Det har vanligtvis samband med försämrad metabolism, dvs närings- och syretillförsel, som i regel har orsakats av dålig blodförsörjning. Neuropati förknippas mest med diabetes (se längst ner på denna sida), men vi möter ofta kunder med neuropatiska problem utan att vara diabetiker.

Försämrad blodcirkulation kan ha många orsaker - sjukdomar med blodkärlsförträngning, rökning, åderförkalkningar, muskelförtviningar, höga blodtryck (kroppens försvar mot höga blodtryck är att dra ihop blodkärlen) etc.

Med ålder så minskar muskelmassan hos alla människor. Blodkärlens area minskar då samtidigt, och så småningom kommer man till en gräns där det kan uppstå neuropatiska problem. Dessa upplevs först som domningar, stickningar, kittlingar och smärtor, särskilt på nätterna. Så småningom kan de sensoriska problemen gå över på de motoriska nerverna, dvs svaghet i muskelstyrningen.

Neuropati kräver alltid kontakt med läkare. Det måste utredas varför man har neuropati. Är det en sjukdom? Diabetes? Blodtrycket? Är den orsakad av blodpropp?

När man väl kommer till val av behandling för att motverka neuropatin har vi mycket bra materiel för hemmabruk som kan förbättra genomblödningen radikalt. Vid behov kan den förbättrade blödningen mätas via doppler av sjukvården.

 

Neuropatiska problem via dålig genomblödning sitter mestadels i underbenen och fötter eftersom dessa är längst bort från hjärtat. Vid behandlingen rekommenderas elektrod i fotvalvet med motelektroden på vadmuskeln. Detta ger mekanisk pumpverkan på den inre benvenen som tvingar fram blodflöde vilket ökar metabolismen och näringstillförseln till nervcellerna.

Dessutom får man också en träningseffekt på muskelmassan, vilken växer. Därmed ökar också blodkärlsarean, och det naturliga blodflödet förbättras. Vi har sett många exempel på människor med svåra smärtproblem i exempelvis fötterna som efter några behandlingar har kunnat sova lugnt på nätterna utan smärta, och utan värkmedicin.

Nervträningen

Om skador har uppstått på nerverna så är det bråttom att inleda nervträningen annars kommer skador strax också på de muskler som är kopplade till nerverna. Inom nervcellerna transporteras signaler via elektricitet och mellan nervcellerna (synapserna) sker transporten på kemisk väg. Nervsignalering från start till mål är således en elektrokemisk process. Detta är synnerligen träningsmottagligt men kemin i synapserna kan behöva stödmedicinering. Därför är det viktigt att behandlingen sker i samråd med läkare.

Patienter med neuropati kan behandlas på samma sätt som strokepatienter med TENS och läkemedel samtidigt.


Nervsökaren Punktrode

Vid misstanke om neuroapti har sjukvården rutiner som bland annat omfattar mätning av nervfunktioner via elektromyografi, EMG, se nedan. Ibland kan man få vänta länge på sådan undersökning och under tiden förvärras problemet.

Ett tänkvärt alternativ är då att själv, eller med medhjälpare, göra en förenklad EMG med hjälp av vår pennelektrod, Punktrode, kopplad till någon av våra TENS/EMS-apparater.

Pennelektroden placeras mot nerverna och man följer dessa. Elektroden skickar in en ström och man noterar vad som händer i musklerna. Om hjärnan inte klarar av att röra musklerna, men Punktrode gör det, då är det fel i signalöverföringen mellan hjärnan och muskeln. Detta kan vara en hjärnskada (efter stroke) men också brist på signalämne i nervbanorna. Neurologen får då incitament hur detta ska behandlas, se nedan.

Fortsätt under alla omständigheter med nervträningen via TENS. Denna är mycket viktig. Kom ihåg att vi har sett även "hopplösa fall" bli klart förbättrade. Många rullstolar har blivit avbeställda tack vare våra apparater.

Vid tidig neuropati sitter problemen i regel i underbenen och man kan då börja med att mäta signaleffekten i armarna med Punktrode, för att därefter jämföra med benen. Om det är stor skillnad sätter man igång behandling med EMS och TENS omedelbart.

 


Medicinsk behandling

Vid försämrad muskelstyrning görs som nämnts ovan en EMG-kontroll. Här sätts en elektrisk puls på 3 Hz mot muskelstyrningsnerven, och så mäter man hur pulsen tar sig fram till muskeln.

Om pulsen har svårt att komma fram, eller om den mattas av efter en stund, kan orsaken vara brist på receptorer för signalämnet acetylkolin eller brist på signalämnet självt. Detta kallas myasteni.

Detta går att behandla medicinskt med acetylkolinesterashämmare vilket hämmar effekten av det enzym som bryter ner acetylkolin. Medicinen är i princip densamma som vid Parkinson´s sjukdom, men den behöver inte de tilläggsmediciner som används vid Parkinson för att förlänga effekten. Det är dessa tillskott som ger besvärliga biverkningar. Rådgör med din läkare/neurolog om detta.

 


Salutaris vid svår polyneuropati

Vid svår polyneuropati i samband med sjukdom, exempelvis diabetes, har vi en speciell TENS-apparat som heter Salutaris. Den underlättar vardagen för dem som är drabbade av smärt- eller känselproblem pga sjukdomen.

Salutaris är klinisk prövad och ger signifikant förbättring.

Salutaris arbetar antingen via elektroder mot peroneusnerven på yttre vader, eller via vattenbad. Det sistnämnda ger snabbare effekt.

När polyneuropatin beror på rena nervskador eller alltför långt gången nervförstöring används också Salutaris för att dämpa symptomen.