PRNE Medical
Sommargatan 33
SE-25665 Helsingborg

Kontakt för rådgivning om behandlingar:

073 1274890

+4673 1274890

eller via epost:

support@prne.se

 

 

Behandla neuropatiska problem med nervstartaren HK-D508A


Om du har fått diagnosen "neuropati" eller tror att du har det problemet rekommenderar vi att du provar vår metod enligt nedan.

Om din diagnos beror på skadade eller klämda nerver kommer vår metod att upptäcka var skadorna sitter och sedan kan du behandla dessa för läkning.

Via detta avbryter du det försämrande förloppet och samtidigt bearbetar du på de platser där du upplever symptomen. Just där har nervceller drabbats och de måste behandlas till liv igen.

Detta är inget svårt så låt aldrig neuropatiska förlopp göra dig alltmer handikappad.

Vi erbjuder att du får prova utan kostnad, bara följ instruktionerna nedan samt i e-butiken. Blir du inte nöjd skickar du tillbaka utrustningen.


Vår metod med nervstartaren HK-D508A

 

Neuropati kallas de problem som uppstår när skadade eller klämda nerver vållar domningar, stickningar, blixtrande nervsmärtor och senare inte längre kan styra musklerna. Detta drabbar främst ben och fötter men ibland också armar och händer.

Neuropati drabbar främst äldre personer och är ett progressivt förlopp. Dvs, om man inte ingriper blir det fortlöpande försämring som sprider sig mot invaliditet när musklerna inte längre fungerar.

Försämringen beror på att nerver på grund av skada eller klämning har fått signalflödet strypt. Detta leder till att nervcellerna dör med början från längst ut i nerverna. Problemen vandrar sedan i riktning mot ryggraden och om man inte ingriper så slutar snart även musklerna att fungera.

Men så långt får det inte gå. Ingrip helst så snart du känner de första symptomen - domningar.

Nervstartaren HK-D508A för behandling av neuropati. Med hjälp av nervstartaren HK-D508A, se bilden, gör man följande:

1. Hittar med vår hjälp orsakerna till nervskadorna (via elektromyografi)
2. Behandlar dessa och skapar läkning
3. Återställer nervcellernas och deras axoners förmåga att leda ström så långt ut till nervändarna som är möjligt
4. Återställer muskelmassan och musklernas funktioner så långt det är möjligt

Om man startar tidigt enligt ovan blir man helt frisk. Startar man senare kan man åtminstone stoppa förloppet och återställa någorlunda. Men om nerverna till musklerna hunnit bli delvis utslagna blir det restproblem - viss invaliditet.

Vid helt utslagna nerver finns inget längre som kan göras. Döda nerver kan aldrig återuppstå.

På läkarspråk används diagnoskoden G60 - Hereditär (ärftlig) och idiopatisk neuropati (av okänd orsak).

Det vi möter mest här är G60.3 - Idiopatisk progressiv neuropati. Detta betyder att ingen vet varför neuropatin har uppkommit eller var felen sitter. Men däremot vet vi det fortsatta förloppet exakt. Dvs om man inte ingriper med nervstartaren.


 

Startar alltid i de sensoriska nerverna

Neuropati startar alltid via det sensoriska nervsystemet - känseln - med domningar, stickningar och ibland blixtrande smärtor.

De tunna sensornerverna ligger intill de kraftigare muskelstyrande motornerverna och de sensoriska nerverna är därför de som drabbas först av skador.

Neuropatin drabbar först nervernas bortre ändar.När sensornerverna i fötterna inte kan rapportera sina positioner till hjärnan blir det dessutom problem med balansen.

Skadorna från sensornerverna sprider sig snart till intilliggande motornerver, och nu blir det problem med musklerna.

Första tecknen på att nervskadorna har nått motornerverna är kramper och svullnader. Det sistnämnda för att benmusklerna inte kan pumpa undan ansamlade vätskor.

Nästa steg är att musklerna börjar förtvina. Detta kallas atrofi och leder till rörelsesvårigheter och så småningom invaliditet.

När neuropatin drabbar armarna försvinner gradvis förmågan att själv klä sig, äta och sköta sin hygien. När musklerna i både ben och armar är förtvinade blir man helt beroende av hjälp, både dag och natt.

När många nerver är drabbade kallas detta för Polyneuropati (poly = många) vilket är det vanligaste. Detta för att neuropati i sensornerverna sprider sig till motornerverna. Då är flera nerver drabbade = polyneuropati.

Neuropati kan också vara hereditär, dvs ärftlig, och då orsakad av muterad DNA. Därför frågar vi alltid om fler i släkten har samma problem?


 

Axonala och demyelinala neuropatier

Man brukar säga att neuropati drabbar 1 på 15 personer, dvs runt 7 procent av befolkningen. 70.000 svenskar lider av neuropati i senare, handikappade stadier och lever med stort vårdbehov.

90 procent av alla neuropatier beror på bristande strömledning i nervcellernas strömförande delar - axonerna - som ligger utanpå nervcellerna. Dessa är små "fingrar" som krokar ihop sig när ström ska ledas och bildar därmed en "kabel".

Detta låter komplicerat men det tar ändå bara en tusendels sekund innan en frisk nerv är klar att leda ström.

När detta inte fungerar kallas det "axonala neuropatier". Med begreppet "axonala förluster" menas försämringen av ledningsförmågan.

Resterande orsaker har samband med skador på eller tryck mot nervcellernas omgivande skyddsmantlar, myelinet. Sådant kallas "demyelinala neuropatier".

Båda sorternas neuropatier kan behandlas med vårt hjälpmedel som är en behandlingsapparat för både nerver och muskler - nervstartaren HK-D508A. Dvs ett slags hjärtstartare men byggd för nerver. Se bilden nedan. Apparaten reparerar och återställer nervernas förmåga att leda nervström.

HK-D508A är vår standardapparat för behandling av neuropati.Enda undantaget vid demyelinala neuropatier är när felet beror på att immunförsvaret felaktigt attackerar myelinet.

Den troliga orsaken till sådant är att herpesvirus eller annat virus har startat immunförsvaret som därpå angriper myelinet. Detta kan behandlas med läkemedel men måste först utredas av läkare.

Låt läkarna då också avgöra om HK-D508A kan användas i sådana fall. Men för övriga fall av demyelinala neuropatier fungerar HK-D508A utmärkt, exempelvis vid nervklämningar.

Till skillnad från hjärtstartare så arbetar nervstartaren långsiktigt efter varje patients egna förutsättningar. Behandlingen måste ske hemma med cirka en halv timme per dag i månader.

Det är således ingen Quick Fix men starta behandlingen så tidigt som möjligt, helst innan problemen har nått musklerna så går läkningen snabbast.

Strategin är alltid att först eliminera det eller de problem som bromsar eller stoppar nervströmmarna och därmed orsakar neuropatin. Sådant får inte vara kvar. Apparaten har utrustning för att hitta felen.

Sedan körs nervströmsträning till nerverna så att de så småningom kan leda fram nervsignalerna som normalt. Och slutligen återställs även musklerna så långt det är möjligt.

Om du ingriper med behandlingen i tidigt skede kan du antingen bli helt bra eller inte fullt återställd, men ändå så bra att du kan röra och använda dina ben och armar utan större problem. Dvs fortsätta leva ett normalt liv.

Däremot är det omöjligt att rädda dem som redan är svårt handikappade av helt förstörda nerver. Det vi hoppas med nervstartaren HK-D508A är att de nuvarande svårt handikappade med neuropatier ska vara de sista i vårt land.

Om det finns anhöriga som inte vill ge upp så medverkar vi gärna till ett prov. Det krävs då att den drabbade får hjälp med att sköta apparaten.

Om nervskador har uppstått på grund av underliggande problem, exempelvis urkalkning av skelettet (osteoporos, klämd nerv vid kotorna L4/L5) får du räkna med att underhållsbehandla enligt nedan då och då resten av livet. Annars återkommer problemen.

Vid neuropatier drabbas de längsta nerverna först, dvs de som når fötterna och händerna. Nervströmmen från hjärnan och ryggraden når inte fram till längst ut i nerverna på grund av axonala förluster. När du känner symptom i de bortre nervändarna så är det dags att ingripa med nervstartaren.

Förloppet där alltfler nervceller längst ut drabbas kallas "dying back", dvs nerverna dör baklänges i riktning mot ryggraden.

Tyvärr kan inte döda nervceller - neuronerna - ersättas med nya. Du fick redan vid födseln de nervceller du ska ha hela livet. Men däremot är det ganska enkelt att reparera axonernas förmåga att leda nervström, och det är detta som nervstartaren gör. Men gör detta innan nervcellen är helt utslagen. Annars finns inga axoner kvar som kan repareras.

 


 

HK-D508A

Vårt motmedel mot neuropatier är nervstartaren HK-D508A som arbetar med elterapiträning mot de nerver och muskler som inte fungerar på grund av hinder i nervernas axon-signalsystem samt ultraljud som förstärker genomblödningen omkring skadorna för läkningen.

När nerverna är reparerade får apparaten ge sig på musklerna och även återställa dessa. Detta tar sin tid - flera månader - men vi bistår med handledning så länge som behövs. Vi finns alltid som support.

HK-D508A är vår standardapparat för behandling av neuropati.Om problemen sitter i ben och/eller fötter börjar du med de blå elektrodskorna på bilden här intill. När du kopplar in dessa på samma kabel till HK-apparaten går pulsströmmen från fot till fot genom båda benen.

Om du nu får olika reaktion i fötterna visar detta att det finns nervskada/skador någonstans i benen, dvs nervsignalerna blockeras och kommer inte fram.

Första åtgärden blir att reparera detta med hjälp av träningen via elterapin. Detta kan ta någon eller några månader men efter det finns inte längre några nervskador i benen. Om problem ändå kvarstår så finns fler orsaker i ländryggen.

Behandling där blir då nästa åtgärd tills även detta är reparerat. Ryggar kräver dock alltid mera tid men även detta går så småningom, kanske efter 2-3 månader. Du märker när förbättringen börjar.

Behandling sker med cirka 30 minuter varje dag, men missar du någon dag är detta inget problem. Kontinuitet på lång sikt är dock viktig.

Om du är intresserad av sådan hjälp tar du hem en apparat för att prova hur detta fungerar på dig. Vi erbjuder då villkoret via generös framförhållning av fakturan (Klarna) att du får ha utrustningen länge utan kostnad för att hinna känna att den verkligen hjälper. Vi hjälper dig med support om du behöver det.

Om den däremot inte hjälper så skickar du tillbaka utrustningen och provet var således gratis.

Om de neuropatiska symptomen beror på nervskada så kommer dock vår teknik att hjälpa.

Men om tekniken inte hjälper beror neuropatin på något annat. Förgiftningar på grund av olämpliga kombinationer av läkemedel? Överkänslighet mot visst läkemedel (biverkningar)? Statiner? Fel i centrala nervsystemet (mellan hjärnan och ryggraden)? Du får då information om de alternativa felorsakerna att överlämna till sjukvården.

HK-D508A är vår standardapparat för behandling av neuropati.

Läs mer om apparaten genom att klicka på bilden!


 

Neuropati kan aldrig läka sig själv

Hur neuropatin utvecklas kan ta olika tid beroende på nervskadans art. Ibland går det snabbt, ibland långsamt. Men neuropati kan aldrig läka sig självt. Det blir i stället en fortlöpande försämring.

Det är dock enkelt att bromsa och avbryta detta förlopp och skapa läkning med hjälp av nervstartaren HK-D508A.

Du lär dig behandlingsapparaten på någon timme och sedan gör du behandlingar varje dag med cirka en halv timme eller mer tills besvären är borta och du är nöjd med resultatet.

Om ni är fler i familjen så rekommenderas att även den person som inte är drabbad av neuropati också kan köra apparaten då och då. Då blir det en jämförelse mellan den drabbade och den icke drabbade som är intressant. Det blir då lättare att upptäcka de första tecknen på förbättringar.

Du kan också själv bidra till läkningen genom att äta kalcium- och B12-rik mat, som mejeriprodukter, lax, broccoli, apelsiner mm (obs! kost, inte kosttillskott!). Dessa stärker nervernas förmåga att leda ström i axonerna.

Fungerar behandlingen på dig? Det finns bara ett svar - Prova! Ta hem den utrustning som vi rekommenderar. Klicka på den gula skylten ovan så kommer du rätt inne i e-butiken. Välj gärna betalsätt i Klarna som ligger långt fram i tiden. Så hinner du prova i lugn och ro utan kostnad.

Om vårt förslag till behandling fungerar och du är nöjd betalar du enbart för den utrustning du har fått. Detta understiger 5.000 kr och kan även delbetalas om man så vill.

När detta betyder att du kan leva utan handikapp resten av ditt liv så är det väl värda pengar. Vår support som du också troligen kommer att behöva är alltid gratis.

Skulle behandlingen mot förmodan inte ge resultat skickar du tillbaka utrustningen. Fakturan krediteras och detta kostar då inget alls.

Om du vill prova vår teknik är en bra start att du först mailar oss på support@prne.se och berättar om dina neuropatiska problem så att vi förstår var i processen som du befinner dig.

Räkna sedan realistiskt med några månader för behandlingar innan du har blivit klart bättre, kanske rentav frisk.

 


 

Orsak och symptom är sällan på samma ställe

Ett särskilt problem vid neuropatier är att skadestället troligen är på helt annan plats än där man upplever symptomen.

Vid exempelvis problem med fötter och ben kan felet sitta i ländryggen. Vid problem med händer och armar kan felet sitta vid nackkotornas nervrötter.

Vid behandlingar mot neuropati måste man först hitta var felet sitter för att kunna behandla på rätt plats.

Vi har dock såväl apparat som teknik för detta. Detta är inget svårt och behandlingen gör du själv, gärna strax före läggdags. Följ bara våra instruktioner, och vi hjälper dig om något känns konstigt.


 

Starta alltid behandlingen där problemen upplevs

Starta alltid behandlingen där du upplever problemen även om det inte är troligt att själva skadorna sitter just där. De bortre nervändarna - där du känner symptomen - måste ändå bearbetas så att de börjar fungera igen.

Om inget positivt har hänt efter ett par veckors behandling på vald plats i fötter eller händer så förstår man att nervskadan/skadorna sitter inte där. Man ska då flytta behandlingen uppåt i riktning mot ryggraden tills man får reaktion på den, dvs den konstgjorda nervsignalen från apparaten stängs av, eller nerven reagerar konstigt.

Du använder då elektrodplattor med någon decimeters avstånd mellan varandra. Sedan ska du behandla både just där du hittade felet och där du fortfarande känner symptomen.

Diagnosmetoden kallas "elektromyografi, EMG" och är lätt att genomföra efter våra instruktioner. Den finns inbakad i behandlingsapparaten HK-D508A och verktyg medföljer.


 

Klämda nerver

Vid neuropatier drabbas först de längsta nerverna, dvs de som går från ryggraden till antingen händer eller fötter, eller båda. Då börjar symptomen i antingen fingerspetsarna eller tårna.

Anledningen kan då vara mer eller mindre komplicerad. Enklast är det när anledningen är nervklämmor i de ligamenttunnlar som finns vid handlederna (Karpaltunnlarna) eller fotlederna (Tarsaltunnlarna).

Genom dessa tunnlar ska blod och nerver passera i båda riktningarna, men om tunnlarna klämmer så får man neuropatiska symptom - i känseln och/eller muskelstyrningen.

Det är dock mycket enkelt att reparera detta med vår apparat HK-D508A. Den innehåller ju också terapeutiskt ultraljud och detta mjukar upp ligamenten.

Gör detta först och sedan låter men muskelprogrammen i apparaten bygga upp alla omgivande muskler så att tunneln/tunnlarna stannar i sina nya utvidgade former.

De neuropatiska problemen försvinner då snabbt men kan återkomma. Då gör man om behandlingen fler gånger.

Varje led i övrigt har också tunnlar och ibland är det i dessa som det klämmer. Svårast är det när det klämmer vid själva nervrötterna i ryggraden. Kanske på grund av urkalkning av skelettet, osteoporos?

Om din längd har minskat från ungdomsåren med 5 cm eller mer så är risken stor.

Vårt recept mot sådant är att bygga upp hela ryggmuskulaturen med behandlingsprogrammet "Waist and Back" så att nerven får stöd av musklerna och inte helt hamnar i saxklämman mellan kotorna.

Den behandlingen tar dock längre tid, räkna med några månader.


 

Sjukdom?

Man kan fråga sig om neuropati kan uppstå enbart på grund av sjukdom? Försvinner neuropatin om man behandlar sjukdomen?

På detta kan vi svara att alla fall av neuropatier som har behandlats med vår nervstartare HK-D508A har haft som orsak en eller flera skadade nerver. Detta även hos dem som haft underliggande sjukdomar.

Skadorna har i regel varit lätta att hitta med den variant av elektromyografi som vi använder och som finns inbyggd i apparaten.

Vår tolkning av nervskadorna är att de först har varit klämningar, och sedan blivit riktiga skador.

Att terapeutiskt ultraljud kan snabbläka inre skador var känt redan på 1960-talet men blev senare bortglömt. Vi har låtit metoden återuppstå. Dessutom har vår HK-D508A den kraft som behövs för att även få nerverna att fungera igen.