För problem med muskler, känsel- och motornerver föreslår vi följande:


Fundera också över vävda elektroder som kan sitta på plats under längre tid för intensiv nervträning:

För kontroll av nerver, nervsökning mm föreslår vi:

 

 


PRNE Medical
Snorres väg 6
SE-14833 Ösmo

Rådgivning per telefon:

08 - 752 1959

eller via epost:

support@prne.se

web analytics
 

 

Behandla neuropati och neuropatiliknande problem med TENS/EMS och/eller ultraljud


 

Det finns ingen anledning att låta försämring av muskel- och nervfunktioner i benen pågå.

Den neuropatiska processen måste bromsas, och det är inget svårt. Men ofta finns en tröskel som de drabbade har svårt att komma över.

Det är när neuropatin har gått så långt att balansen är osäker. De drabbade är då rädda för att ramla och slå sig.

Här finns våra TENS/EMS-apparater som då används för att återställa benmusklerna och deras nerver.

Dessutom är det inte bara benmusklerna som är drabbade vid neuropatier även om de märks mest på balansen och rörelseförmågan. Även kroppens övriga muskler är under försvagning.

Detta leder till andra problem, typ försvagad blodcirkulation som leder till värk (kärlkramper) mm. Använd därför EMS-apparaten även på dessa så ökar såväl muskelmassan som blodkärlens volymer.


 

Vem som helst kan använda apparaterna hemma. De har inbyggda program som pulstränar muskler (EMS) och nerver (TENS). Det enda man ska göra själv är att ställa in styrkan i behandlingen. Försiktigt de första dagarna, men sedan rejält.

Samma apparater och teknik används också för avancerad nervträning, exempelvis efter partiella förlamningar, strokes mm.

Det finns inga negativa biverkningar av sådan behandling, dock finns det positiva bieffekter - hög avslappningseffekt/lustkänslor (endorfiner) och aktiverat immunförsvar på grund av den ökade genomblödningen.

Vid neuropatier rekommenderar vi TENS/EMS-apparater som normalt används av idrottare för genomblödningar av muskler, antingen Sporécup XTR 2 eller om skadan är svårartad (polyneuropati) - EMP 2 Pro.

Som bra komplement till apparaterna rekommenderar vi elektrodskor. Då når man exakt de nerver och muskler som krånglar vid neuropatier.

Det finns inga åldersrestriktioner för denna behandling. Den fungerar även i hög ålder.


Fungerar detta på dig? Prova! Här är alltid öppet köp. Fungerar det inte skickar du tillbaka apparaten. Men fungerar det så märker du det direkt. Välj betalmetod i Klarna som ligger framåt i tiden, så hinner du testa.


Dessa TENS/EMS-apparater har program mot neuropatiska problem

XTR2
Pris 2.800 kr inkl moms
XTR4
Pris 3.400 kr inkl moms
EMP2
Pris 3.600 kr inkl moms
EMP4
Pris 4.000 kr inkl moms
Salutaris
Pris 3.600 kr inkl moms
Läs mer om apparaterna genom att klicka på bilderna.


 

Sarkopeni - en vanlig orsak till neuropati hos äldre

Sarkopeni betyder åldersrelaterad muskelförtvining. Barn som leker, skuttar, hoppar och springer utvecklar sina muskler som de ska. Med ökad ålder rör vi oss mera stillsamt och muskelförtvining på enskilda muskler kan starta redan vid 20-30 års ålder. Detta märker vi dock sällan förrän i högre ålder, kanske 65+.

Då plötsligt kommer symptomen som ofta upplevs som obegripliga.

När musklerna krymper så krymper också de kapillära blodkärlen i musklerna. Snart räcker blodkärlen inte till för att försörja alla celler. Särskilt inte nattetid vid lågt blodtryck. Det blir då värk (= perifer kärlkramp) och i värsta fall nerv- och muskelskador.

Det finns bara en lösning på detta. Återställ muskelvolymen någorlunda så växer också blodkärlen. Snart fungerar genomblödningen igen.

Med hjälp av våra EMS-apparater kommer förbättring snabbt och så fort du kan så hjälper du själv till genom att promenera mycket. Gärna i kuperad terräng så att alla benmuskler får jobba.

Tyvärr märker vi ibland att behandling enligt ovan sätts in för sent när skadorna redan är ett faktum. Då återstår att hålla nere smärtorna med vår speciella TENS-apparat Salutaris. Den är speciellt byggd för att behandla neuropatiska smärtor och den tillför inga negativa biverkningar som belastar mage, tarm, lever, njurar eller hjärta/blodkärl.

Vid riktigt svåra problem kanske man också måste ta hjälp av ultraljud för att spola genom musklerna med friskt blod innan man kan börja med EMS. En av vår apparater - HKD508A har både ultraljud och EMS i sig.


 

TTS - Tarsaltunnelsyndrom

Mål nummer 1 vid behandling av neuropatiska problem brukar vara att få slippa ligga sömnlös på nätterna på grund av kärlkramperna. Detta avhjälps snabbt. Men övriga problem - känsel, domningar, muskelstyrning mm kan ta längre tid att åtgärda. Räkna med två-tre månader vid dagliga behandlingar.

Vid neuropatier föreslår vi som nämnts någon av våra Sporecup- eller EMP-modeller som egentligen är klassade som "idrottsapparater" och hjälper idrottare att skölja genom musklerna efter prestationer där slaggämnen måste bort. De har program för mycket effektiv genomblödning. Just detta är också den stora fördelen vid behandling av neuropatier.

Vi har dessutom genom åren märkt att många som fått diagnosen neuropati egentligen inte lider av detta utan istället av ett trivialt, lättbehandlat problem som kallas TTS, tarsaltunnelsyndrom.

Tarsaltunneln är en tunnel av ligament som sitter vid fotleden och släpper genom nerver, muskelsenor och blodkärl till foten. Om denna tunnel är trång, hård och spänd stryps trafiken och man får symptom som liknar neuropati. Fötterna lyder inte och dessutom blir balanssinnet svårt påverkat eftersom även balansnerverna är klämda.

Vår teknik hjälper dock mot detta lika bra som mot normala neuropatier. I båda fallen rekommenderar vi behandlingar som startar under fötterna och går uppåt. Elektrodskorna är då viktiga. Via skorna nås de nerver och muskler som krånglar både vid neuropatier och TTS, inklusive hårda ligament som mjukas upp.

 


 

 

Salutaris vid svåra polyneuropatiska smärtor

 

Vid svår polyneuropati i samband med sjukdom, exempelvis diabetes, har vi en speciell TENS-apparat som heter Salutaris. Den underlättar vardagen för dem som är drabbade av smärt- eller känselproblem pga sjukdomen.

Salutaris är klinisk prövad och ger signifikant förbättring.

Salutaris arbetar antingen via elektroder mot peroneusnerven på yttre vader, eller via vattenbad. Det sistnämnda ger snabbare effekt.

När polyneuropatin beror på rena nervskador eller alltför långt gången nervförstöring används också Salutaris för att dämpa symptomen.

Vi säger dock till alla kunder att Salutaris är sista utvägen. I första hand bör man pröva de apparater som behandlar själva grundproblemet, dvs Sporecupparna och EMP-modellerna.

Hjälper inte dessa återstår Salutaris för att lindra smärtan.