PRNE Medical
Snorres väg 6
SE-14833 Ösmo

Kontakt för rådgivning om behandlingar och apparatval:

073 1274890

+4673 1274890

eller via epost:

support@prne.se

 

 

Behandla neuropati och neuropatiliknande problem med kombinerat ultraljud och elterapi - TENS/EMS


 

Neuropatin drabbar de delar av kroppen som är längst från hjärtat, dvs som har sämst genomblödning. Förbättra denna så avtar problemen. Välkommen till vår e-butik. Här är alltid öppet köp och om du blir intresserad av den behandling vi föreslår nedan så kostar det ingenting att ta hem en apparat för att prova.

Du märker snabbt när behandlingen börjar fungera.

Blir du inte nöjd så skickar du tillbaka apparaten.


 

Neuropati är en nervskada eller nervförsämringar av andra skäl. I regel är de orsakade av försämrad blodcirkulation i området. Det finns varken medicinsk eller kirurgisk behandling mot detta.

Det enda som hjälper är muskel- och nervträning. För detta har vi decenniers erfarenheter med apparater som bromsar, lindrar och i hög grad återställer såväl genomblödning som känsel och rörelseförmågan via musklerna.

Apparaterna har ursprungligen utvecklats för att få skadade idrottare tillbaka på plan så snabbt som möjligt. Samma metoder passar perfekt även vid neuropatiska problem.

Man ska dock aldrig invänta ytterligare nervskador. Det finns en kritisk gräns för invaliditet när nerverna är alltför skadade.

HK-D508A är vår standardapparat för behandling av neuropati.

Starta därför behandling så snart du upptäcker neuropatiliknande problem. Utnyttja vårt ovanstående erbjudande om fri provning så känner du snabbt om det hjälper.

Vår bästa terapiapparat mot neuropatier heter HK-D508A, se bilden till vänster. Denna innehåller flera olika terapimetoder. Bland dessa är terapeutiskt ultraljud och TENS/EMS särskilt viktiga just vid neuropatier.

Ultraljudet är en "brandspruta" som leder kapillärt blod mot områden som har försvagad cirkulation. TENS ger smärtblockering och nervträning utan biverkningar och EMS tränar musklerna så att de får upp sin volym.

Neuropati brukar först märkas i fötterna, sedan upp i benen och höfter, men det förekommer också neuropati som drabbar axlar, armar samt händer.

Problemen märks först som känselproblem - domningar, stickningar, värk - men om man inte ingriper så kommer också problem med muskelstyrningen - polyneuropati.

Den metod som vi rekommenderar är således att 1/förbättra genomblödningen i det drabbade området, 2/nervträna (TENS) samt 3/öka muskelmassan (EMS). Förbättrad genomblödning skyddar primärt mot ytterligare nervskador.

Det finns också andra orsaker till neuropatiliknande problem än nervskador, exempelvis cirkulationsrubbningar på grund av förminskade blodkärl, sarkopeni (= förminskade muskler), tarsaltunnelsyndrom, nervinklämningar mm, och dessa går snabbt att behandla bort.

Man behandlar dessa på samma sätt som man behandlar neuropatin, dvs med ultraljud och TENS/EMS i kombination, se nedan.

HK-D508A är vår standardapparat för behandling av neuropati.

Första misstanken vid neuropatiska och neuropatiliknande problem är således alltid att de har samband med försämrad blodcirkulation. Kanske har detta påverkat nerverna? Eller är muskelvolymen förminskad (sarkopeni, se nedan) eller har diabetes, tobak, blodfetter mm orsakat kärlförträngningar?

Förbättra då omgående blodcirkulationen och muskelvolym genom behandlingen med HK-D508A. Om misstankarna var korrekta så märks det omgående.

Akut förbättring av genomblödningen sker med hjälp av det terapeutiska ultraljudet.

Man skjuter fram kapillärt blod från stora muskler med hjälp av ultraljudets akustiska tryck till problemområdet.

Därefter måste muskelmassan byggas upp igen. Här använder man elterapi och den variant som kallas elektrisk muskelstimulering, EMS. Båda metoderna finns i apparaten på bilden ovan.

Skorna som är kopplade till apparaten är viktiga för behandlingen. De släpper in behandlingen under fotsulorna och låter samtliga muskler och nerver i fötter och benen medverka i träningen.

Resultatet av sådan behandling blir att musklerna växer och nerverna stimuleras. När muskelmassan ökar så ökar deras blodkärl i ännu högre grad och det bildas också nya blodkärl. Större muskler vill ha mera blod.

Efter behandling på detta sätt kommer man snart över den kritiska gränsen för otillräcklig blodförsörjning, problemen minskar och det börjar bli ok igen att gå promenader.

Många märker detta primärt på att de slipper värk i benen på nätterna. Man sover bättre av det skälet.

Hur pass bra man kan bli med behandlingen beror på omfattningen av nervskadorna.

Om behandlingen sattes in resolut tidigt vid misstanken om neuropati så kan utvecklad neuropati sannolikt undvikas helt, och man blir frisk igen.

HK-D508A innehåller flera olika behandlingsmetoder. Du behöver dem för att täcka alla neuropatins möjliga orsaker.

Om apparaten inte ger förväntade förbättringar inom någon månad finns risk för att problemen kommer från det centrala nervsystemet. Kontakta då igen din läkare och berätta om din misstanke. Då måste det kanske sättas in bromsmedicin.

Apparaten har ändå gjort nytta som diagnosapparat, kanske något år snabbare än konventionella utredningar. Troligen behöver du apparaten även om du får bromsmedicin. Musklerna måste hållas igång.

Apparaten har inbyggda expertprogram för fötter och ben, och även för ryggen om problemen sitter där. Använd dessa program. Mer kompetent behandling går inte att få. I expertprogrammen ingår även TENS, dvs nervträning, vilket är bra om skadad nerv måste tränas upp igen.

Skulle denna behandling fungera på just dina problem? Prova! Här är öppet köp och på några veckor hinner du märka tydliga förbättringar.

HK-D508A har ännu inte misslyckats med en neuropati.

Men om du inte behöver apparaten så skickar du tillbaka den.

För betalningen finns många alternativ.


 

Strategi vid behandling

Det finns fler orsaker till neuropati och liknande problem än försämrad blodcirkulation. Men även dessa kan behandlas.

Du startar alltid behandlingen där du upplever problemen. Om problemen inte förbättras efter ett par veckors behandling där så är uppenbarligen inte symptomen på samma plats som orsaken till dem.

Strategin blir då att flytta behandlingen uppåt tills du får reaktion på den. Där sitter felet. Behandla nu där istället.

Klämda nerver i ländryggen är en orsak som förekommer ibland. Sådant ger neuropatiska problem i fötter och ben. Då låter du behandlingen stärka upp ryggmuskulaturen så att musklerna ökar sin volym, tar plats och därmed hjälper ryggraden att bära upp ovankroppen. Klämningen mellan kotorna minskar då, och sannolikt minskas klämtrycket på nerven.

En trivial orsak som ibland förväxlas med neuropati är tarsaltunnelsyndrom, TTS. Detta är en klämning i fotleden där nerver och blodkärl går ner i fötterna. Strypning där ger problem med muskelstyrningen, balansen och domningar/värk i fötterna.

Behandlingen sker dock på exakt samma sätt som vid neuropati med den skillnaden att det går snabbare att få bort problemet. Mer om detta längst ner på sidan.


 

Sarkopeni - en vanlig orsak till neuropati hos äldre

Sarkopeni betyder åldersrelaterad muskelförtvining. Barn som leker, skuttar, hoppar och springer utvecklar sina muskler som de ska. Med ökad ålder rör vi oss mera stillsamt och muskelförtvining på enskilda muskler kan starta redan vid 20-30 års ålder. Detta märker vi dock sällan förrän i högre ålder, kanske 65+.

Då plötsligt kommer symptomen som ofta upplevs som obegripliga.

När musklerna krymper så krymper också de kapillära blodkärlen i musklerna. Snart räcker blodkärlen inte till för att försörja alla celler. Särskilt inte nattetid vid lågt blodtryck. Det blir då värk (= perifer kärlkramp) och i värsta fall nerv- och muskelskador.

Det finns bara en lösning på detta. Återställ muskelvolymen någorlunda så växer också blodkärlen. Snart fungerar genomblödningen igen.

Med hjälp av våra EMS-apparater kommer förbättring snabbt och så fort du kan så hjälper du själv till genom att promenera mycket. Gärna i kuperad terräng så att alla benmuskler får jobba.

Tyvärr märker vi ibland att behandling enligt ovan sätts in för sent när skadorna redan är ett faktum. Då återstår att hålla nere smärtorna med vår speciella TENS-apparat Salutaris. Den är speciellt byggd för att behandla neuropatiska smärtor och den tillför inga negativa biverkningar som belastar mage, tarm, lever, njurar eller hjärta/blodkärl.


 

TTS - Tarsaltunnelsyndrom

Mål nummer 1 vid behandling av neuropatiska problem brukar vara att få slippa ligga sömnlös på nätterna på grund av kärlkramperna. Detta avhjälps snabbt. Men övriga problem - känsel, domningar, muskelstyrning mm kan ta längre tid att åtgärda. Räkna med två-tre månader vid dagliga behandlingar.

Vi har dessutom genom åren märkt att många som fått diagnosen neuropati egentligen inte lider av detta utan istället av ett trivialt, lättbehandlat problem som kallas TTS, tarsaltunnelsyndrom.

Tarsaltunneln är en tunnel av ligament som sitter vid fotleden och släpper genom nerver och blodkärl till foten. Om denna tunnel är trång, hård och spänd stryps trafiken och man får symptom som liknar neuropati. Fötterna lyder inte och dessutom blir balanssinnet svårt påverkat eftersom även balansnerverna är klämda.

Vår teknik hjälper dock mot detta lika bra som mot normala neuropatier. I båda fallen rekommenderar vi behandlingar som startar under fötterna och går uppåt. Elektrodskorna är då viktiga. Via skorna nås de nerver och muskler som krånglar både vid neuropatier och TTS, inklusive hårda ligament i tunneln som mjukas upp av ultraljudet.