PRNE Medical
Sommargatan 33
SE-25665 Helsingborg

Kontakt för rådgivning om behandlingar:

073 1274890

+4673 1274890

eller via epost:

support@prne.se

 

 

Behandla själv dina neuropatiska problem hemma


 

"Neuropati" betyder att nerverna inte fungerar som de ska. Problemen startar som känselstörningar/domningar, fortsätter som balansproblem och så småningom lyder inte musklerna.

Oftast beror neuropatin på att nerv är skadad. Kanske som följd av en klämning? Efter diskbråck? Eller på grund av försämrad blodförsörjning till nerven? Oftast drabbar neuropatin ben och fötter men ibland också armarna.

Neuropati är ett försämrande förlopp allt eftersom nerven blir alltmer skadad. Man måste bara ingripa innan nerven är helt förstörd. Skadade nerver blir dessutom ofta inflammerade. Både nervskadan och inflammationen måste behandlas.

Neuropati - skador och inflammationer - kan behandlas på ganska enkelt sätt enligt nedan. Enda kravet är att behandlingen sker med kontinuitet, dagligen kanske i flera månader. Av detta skäl måste du själv utföra behandlingarna hemma.

Neuropatin drabbar de delar av kroppen som är längst från hjärtat, dvs som har sämst genomblödning. Förbättra denna så avtar problemen. Man arbetar med läkningen på två sätt - dels 1/nervträning via konstgjorda nervsignaler (= TENS), och dels 2/forcerad genomblödning vid skadestället så att läkningen startar. Detta gör du själv och du kör behandlingen tills nerven är nöjaktigt reparerad. Detta kan ta några månader eller mer.

Forcerad genomblödning sker primärt med ultraljud men också med elterapi. I elterapin finns också själva nervträningen.

Sådan apparat med både ultraljud och elterapi behöver du och den är vårt hjälpmedel för läkningen. Läs nedan om apparaten HK-D508A. Du lär dig använda den på en timme. Efter en vecka har du vant kroppen vid behandlingen och efter en månad är du expert. Du märker nu också förbättring dag för dag.

Behandling sker med cirka 30 minuter varje dag, men missar du någon dag är detta inget problem. Kontinuitet på lång sikt är dock viktig.

En svårighet vid neuropatier är att felet kan sitta någon helt annanstans än där du upplever symptomen. I apparaten finns en inbyggd teknik för att hitta felen och vid behov får du hjälp av oss.

Vi erbjuder dessutom villkoret att du först får prova utrustningen utan kostnad för att känna att den verkligen hjälper. Om den däremot inte hjälper så skickar du tillbaka utrustningen. Detta kostar då inget.

Om neuropatin beror på nervskada så kommer dock vår teknik att hjälpa. Vi har decenniers erfarenheter av detta.

Men om tekniken inte hjälper beror neuropatin på något annat. Du får då information om alternativa felorsaker att överlämna till sjukvården.

Sådant är dock väldigt sällsynt, i vårt fall några enstaka gånger per år.

Är det du som har neuropatin? Eller en närstående? Bättre present kan du nog inte ge dig själv eller en kär närstående än en behandling som återställer rörelseförmågan och tar bort handikappen. Nu återkommer livskvaliteten.


 

HK-D508A är vår standardapparat för behandling av neuropati.

Läs mer om apparaten genom att klicka på bilden!

Den vanliga neuropatin pga fortskridande skada är ett förlopp som börjar med domningar och stickningar. Sedan kan känseln försvinna i fötterna och därav följer balansproblem eftersom fötterna inte vet om de står på marken.

Därmed får inte heller hjärnan information om hur alla muskler ska styras för att du inte ska ramla.

I nästa skede lyder inte musklerna heller, man behöver hjälpmedel för att kunna röra sig. Någonstans i denna process kan också nervsmärtor uppträda.

Processen kan ta olika tid beroende på nervskadans art. Ibland går det snabbt, ibland långsamt. Men neuropatin kan aldrig läka sig självt.

Det är dock enkelt att avbryta detta förlopp och skapa läkning. Du lär dig behandlingsapparaten HK-D508A på någon timme och sedan gör du behandlingar varje dag med cirka en halv timme tills besvären är borta och du är nöjd med resultatet.

Skorna som du ser på bilden ovan är ett av verktygen i satsen HK-D508A. De är mycket viktiga vid behandlingar av alla neuropatier som har drabbat ben och fötter. När du använder en kabel till båda skorna som på bilden blir den ena skon pluselektrod och den andra skon minuselektrod.

Strömmen går då från plusfoten till minusfoten via båda benen. Om det inte fanns någon nervskada skulle nu båda fötterna påverkas på exakt samma sätt. Det skulle kännas lika i båda fötterna.

Men om så inte sker beror det på en eller flera skador längs nerverna. Dessa bromsar eller hindrar nervsignalerna. Då fortsätter du med denna behandling tills båda fötterna reagerar exakt lika. Därmed har du läkt nervskadorna i benen. Ett problem är borta men det kan också finnas kvar nervskada i ryggen. Den behandlas i steg 2 med samma apparat.

Fungerar sådan behandling på dig? Det finns bara ett svar - Prova! Ta hem den utrustning som vi rekommenderar. Välj gärna betalsätt i Klarna som ligger långt fram i tiden. Så hinner du prova i lugn och ro.

Om vårt förslag till behandling fungerar och du är nöjd betalar du enbart för den utrustning du har fått. Vår support som du också kan behöva är gratis.

Skulle behandlingen mot förmodan inte ge resultat skickar du tillbaka utrustningen. Fakturan krediteras och detta kostar då inget alls.

I sådana lägen förstår vi dock att din neuropati inte beror på skadad eller klämd nerv. Detta är viktig kunskap för läkaren. Kanske behövs istället medicinsk behandling?

Om du vill prova vår teknik är en bra start att du först mailar oss på support@prne.se och berättar om dina neuropatiska problem så att vi förstår var i processen som du befinner dig.

Räkna sedan realistiskt med några månader för behandlingar innan du har blivit klart bättre, kanske rentav frisk.

 


Med vår teknik och individuellt anpassad behandlingsplan kan du stoppa pågående försämringar vid neuropatiska problem som beror på skadade eller klämda nerver.

Du kan i regel också återställa muskel- och nervfunktioner så att de inte besvärar via framtida rörelsehandikapp. Och kanske allra bäst - bli av med nervsmärtor om sådana har uppkommit.

Tekniken bygger på 2-stegs behandling med terapeutiskt ultraljud i kombination med elterapi och genomförs hemma med en halvtimme per dag, eller mer om du kan det.

Om du genomför behandlingen strax före läggdags så har kroppen hela natten på sig att arbeta med cellreparationer. Det som händer i kroppen när vår teknik appliceras mot lokala nervskador är att lokal genomblödning förbättras.

Nervskadorna börjar då att repareras cellulärt via kroppens eget läkningssystem.

Detta märks omgående och sedan dag för dag hur förbättringen sker.

För din självbehandling får du detaljerade anvisningar av oss. Ibland måste vi justera behandlingen efter resultaten, men tillsammans löser vi problemen.

Neuropatiska problem beror vanligtvis på att perifera nerver är skadade. Det kan också vara en klämning som orsakar problemen och sådant leder i regel till att nerverna senare också blir skadade.

Eftersom just dessa orsaker - skador och klämningar - inte beror på sjukdom finns heller ingen medicin som kan bota de neuropatiska problemen.

Neuropati kan dock komma som en följd av sjukdomar, exempelvis diabetes, multipel skleros mm och sjukdomen behandlas då för sig. En annan vanlig orsak är strokes. Här ingår då behandlingen av neuropatin i arbetet med rehabiliteringen.

Läs gärna mer om apparaten genom att klicka på bilden! HK-D508A är vår standardapparat för behandling av neuropati.Ett problem vid alla neuropatier är att kroppen vänjer sig vid att neuropatin är det normala och därför vill den inte bli återställd.

Att komma förbi denna broms kallar vi för "tillvänjning" och kan ta ett par-tre veckor eller mer. Under den tiden kör du behandlingen försiktigt på låg nivå.

Den utrustning som ska användas är enkel att förstå och är expertprogrammerad. Du ska bara applicera ultraljud samt elektroder efter våra anvisningar och trycka på rätta knappar.

Fungerar detta på dig? Det är lätt att kontrollera utan att det kostar något. Gå in i vår e-butik via den gula skylten nedan och ta hem vår rekommenderade utrustning och prova.

Samtidigt mailar du oss om hur dina neuropatiska problemen yttrar sig. Du får då en behandlingsplan som visar hur du ska använda materielen exakt mot just de problem du nämner.

När du beställer något "på prov" väljer du därför betalsätt i Klarnas system som ligger långt fram i tiden. Så hinner du prova i din egen takt. Om du inte blir nöjd så returnerar du utrustningen och fakturan avskrivs.

Vår teknik fungerar på alla neuropatiska problem som beror på skadade nerver, dvs över hälften av alla neuropatier.

Men om neuropatin kvarstår trots att du har följt behandlingsplanen så beror den inte på skadade nerver utan har istället helt andra orsaker. Detta meddelar du till din läkare som då kan utreda och behandla den egentliga orsaken. Vår utrustning har i så fall fungerat som ett diagnosverktyg och nu får du god hjälp av sjukvården i stället.

I sådana fall får du också med dig namn på de orsaker som vi har upptäckt genom tidernas lopp så att läkaren genast kan kasta sig över dessa olika anledningar.


Ytterligare ett problem vid neuropatiska problem är att skadestället kan vara på helt annat ställe i kroppen än där man upplever symptomen.

Vid exempelvis problem med fötter och ben kan felet sitta ända upp i ländryggen.

Vid behandlingar mot neuropati ska man därför först hitta var felet sitter för att kunna behandla på rätt plats.

Vi har dock såväl apparat som teknik för detta. Detta är inget svårt och behandlingen gör du själv, gärna strax före läggdags. Följ bara våra instruktioner, och vi hjälper dig om något känns konstigt.

En positiv "bieffekt" av detta är att du lär känna din egen kropp och efteråt får en helt annan förståelse för vad din kropp behöver.

När nerver är skadade kan man sällan räkna med full rehabilitering, men man kan stoppa det försämrande förloppet och någorlunda återställa nerver och muskler till något som kan accepteras och inte handikappar. Exempelvis få fullgod sömn på nätterna, inga nervsmärtor, bra balans och muskelkontroll samt slippa domningar och obehagliga stickningar.

Känselnerverna är viktiga vid neuropatier. Om sådana inte fungerar korrekt får hjärnan inte rätt information om var du har dina fötter - i luften eller på marken? Hjärnan vet då inte hur musklerna ska kommenderas för att du ska ha full balans. Risken är här att man ramlar och får skador av det - brutna ben, förstörda leder mm.


Neuropati startar alltid med små besvär som ökar med tiden

Neuropati tillhör vetenskapsområdet neurofysiologi. Detta handlar om hur nerverna arbetar och hur de samverkar över hela kroppen.

De skador som förekommer graderar vi i en skala mellan 0 och 100, där 0 är inget och 100 är förlamning.

Neuropati inleds smygande med små bagatellartade besvär, typ domningar, stickningar, klåda (skala 1-10) men som senare utvecklas till nervsmärtor och svårigheter med muskelstyrningen och balansen (skala 10-40). Sista skedet kräver rullstol (skala 80-100) om man låter försämringen fortsätta.

Problemen sitter i perifera nervsystemet och detta kallas därför generellt för "neuropati".

Ändelsen "-pati" betyder sjukdom, lidande, jämför ordet "patient".

Men de drabbade nerverna är inte sjuka utan istället skadade eller påverkade av någon orsak. Detta leder till känselproblem, smärtor samt problem med musklerna. När man behandlar själva orsaken blir det snart bättre.

Om man emellertid inte behandlar neuropatin fortsätter försämringen i nerver och muskler. Även klämda nerver blir skadade så småningom och när nerverna är helt förstörda blir det svåra smärtor och även musklerna förstörs.

Låt det aldrig gå så långt, det är inget svårt att avbryta förstöringen och i möjligaste mån återställa nerver och muskler till läge som åtminstone inte innebär handikapp.

Strategin vid behandling av neuropati är att arbeta i två steg - 1/ behandla orsaken till skadan så att fortsatt försämring stoppas samt 2/ reparera de nerver och muskler som har drabbats. Vi har den utrustning som behövs. Den är enkel att använda. Lärtiden för apparaten är cirka en timme.

Enda behandling som kan ge ovan nämnda dubbeleffekter är terapeutiskt ultraljud mot nervskadorna samt forcerad träningsterapi mot både nerver och muskler.

Detta kräver ett träningshjälpmedel som är tillräckligt effektivt för att kunna ge rehabilitering mot drabbade nerver och muskler, samt ta bort orsaken till skadan eller klämningen.

Hjälpmedlet finns i vår e-butik - HK-D508A - kombimaskin med 5 olika behandlingsmetoder. Du kör den dagligen med cirka en halvtimme tills problemen viker. Detta kan ta månader, men andra alternativ finns inte.

Läs mer om apparaten genom att klicka på bilden! HK-D508A är vår standardapparat för behandling av neuropati. 2-stegs behandling

Neuropati betyder således att nerv eller nerver (= polyneuropati) är skadade eller svårt klämda.

När skador finns i nerver kan felen och symptomen befinna sig på helt olika platser i kroppen.

Detta är en svårighet vid alla behandlingar mot neuropati. Om du enbart behandlar mot symptomen men inte mot orsaken blir du inte bättre.

Vi har därför utvecklat en metod som hjälper dig att hitta var felet/felen egentligen sitter. Med apparaten följer anvisningar hur du ska starta behandlingen. Följ dessa anvisningar. När det börjar bli bättre så har du prickat rätt och då är det bara att fortsätta.

Men räkna ändå realistiskt med att behandlingen börjar med att söka efter var nervskadan sitter. Detta tar sannolikt någon eller några veckor och därefter börjar den egentliga behandlingen. Och om du tycker att detta är svårt får du hjälp via vår Support.

HK-D508A behandlar neuropatier på de två sätt som nämns ovan. Först terapeutiskt ultraljud mot skadeområdet. Detta rensar dessutom undan allt som står i vägen för steg 2-behandlingen som kallas "elterapi".

Elterapin består av både nervträning (TENS) och muskelträning (EMS) i olika kombinationer beroende på vilken kroppsdel som behandlas.

En vanlig anledning till att nervskador har uppstått är att blodcirkulationen vid nerven/nerverna har försämrats och cellerna har blivit underförsörjda på syre och näring. Just detta problem är oftast relaterat till muskelförtvining med åtföljande krympta blodkärl, dvs högre ålder på den drabbade.

En annan vanlig anledning är att nerven har blivit klämd vid en led, och därefter skadad. Urkalkning av skelettet kan vara grundorsaken.

HK-D508A är vår standardapparat för behandling av neuropati.Behandling med ultraljud i kombination med nerv- (TENS) och muskelstimulering (EMS) mot felstället bromsar och avbryter försämringen samt i möjligaste mån också återställer funktionerna.

Hur bra det blir några månader senare bestäms av hur långt nervskadorna fick utvecklas innan behandlingen sattes in.

HK-D508A, mästaren på att reparera nervskador

Det hjälpmedel som vi erbjuder heter således HK-D508A och är en kombiapparat med 5 olika elterapimetoder - TENS, EMS, terapeutiskt ultraljud, laser och IR. Klicka gärna på bilden.

De tre förstnämnda metoderna är helt nödvändiga vid behandling av neuropatier. De blå elektrodskorna är synnerligen viktiga. De leder in elterapin, dvs TENS- och EMS-behandlingen exakt mot nervernas kontaktpunkter i fotsulorna.

Behandling ska ske dagligen med ett eller flera pass á 35 minuter i några månader tills klar förbättring har skett. Därefter övergår man till en behandling per vecka för att undvika att problemen kommer tillbaka.

Slipp nervsmärtorna på nätterna

Om du har fått sådana kommer läkarna att skriva ut smärtmedicin till dig. Ny forskning visar dock att sådant inte ger mer smärtlindring än placebo. Tvärtom kan smärtmediciner skapa nya problem som förvärrar läget. Exempel på sådana problem är akut njurpåverkan, perforation, blödningar eller sår i magsäck och tolvfingertarm. Vid opioider finns risk för fallolyckor.

Så prova vår metod först. Det är gratis att prova. Blir det inte bättre returnerar du apparaten.

Med HK-D508A följer detaljerade anvisningar hur du ska behandla. Slutresultatet bestäms dock av hur långt nervskadorna fick pågå innan behandlingen påbörjades. Så vänta aldrig i det längsta med sådant!

Testa utan kostnad

Om du vill testa vårt förslag med HK-D508A kostar det inget att få hem utrustningen (se bilden ovan, klicka gärna) - eller klicka in dig direkt till butiken via gula skylten nedan.

Du kanske känner till att det finns en lag om provtid vid distanshandel, dvs e-handel? Denna säger 2 veckor.

Men 2 veckor räcker inte för behandlingar mot skadade nerver. Du hinner inte ens komma igång med riktig behandling på 2 veckor eftersom du först måste köra ett tillvänjningsprogram.

Så när du rekvirerar apparaten väljer du därför betalning som ligger längre fram i tiden. Du behöver säkert några månader för att känna resultat.

Och känns inte behandlingen bra så skickar du tillbaka apparaten. Om du däremot känner att behandlingen fungerar är kostnaden för apparaten marginell jämfört med de problem som väntar om man avstår från behandling.

Det finns olika betalsätt som passar alla plånböcker - välj exempelvis "kampanj" = framflyttad betalning eller "konto" = utsträckt i tid med några hundra kronor per månad i Klarnas system.

Lärtid en timme

Det är inget svårt att köra HK-D508A. Den handleder dig genom att berätta i vilken ordning du ska starta behandlingen. Den kan nämligen prata.

Den är dessutom expertprogrammerad för olika kroppsdelar (gula knappar). Du ska bara trycka på rätt knapp, och sedan välja styrkan (blåa knappar).

Alla instruktioner är för övrigt på svenska. Lärtiden är cirka en timme. Första tiden låter du dock gå till att låta din kropp vänja sig vid behandlingen vid låg styrkenivå (= grön nivå), men sedan börjar du med skarp behandling på rätt styrkenivå (= vit eller gul nivå).

Med apparaten följer också detaljerade anvisningar på svenska hur du ska behandla din neuropati från startläget till den skarpa behandlingen i tiden framåt.

Detta innebär att även den som aldrig har fått elterapi tidigare direkt kan agera helt professionellt.

Du kan också använda ovanstående utrustning och metoder i förebyggande syfte. Detta exempelvis om det finns neuropatier i din släkt och du befarar genetiska anlag exempelvis för försämrad blodcirkulation även hos dig. Med förebyggande behandling någon gång per vecka är det inte troligt att du kommer att drabbas.

 


 

Klicka på länken för att läsa mera om apparaten! HK-D508A är vår standardapparat för behandling av neuropati.

Skadad nerv, klämd nerv eller försämrad blodcirkulation? Eller samtliga?

Orsakerna till neuropati kan vara många. Men HK-D508A behandlar alla orsaker oavsett.

Nerver kan vara skadade men också klämda vid förträngningar i kroppen, exempelvis i leder.

Vid behandling mot klämda men oskadade nerver kommer de neuropatiska problemen att försvinna helt. När skador har uppstått blir det dock restproblem. Ju snabbare man sätter in behandlingen, ju mindre risk är det för restproblem.

En vanlig orsak till att skador har vållat neuropatin är att den kapillära genomblödningen har försämrats av olika skäl. Nervcellerna har då inte fått det syre och den näring som de har behövt och har därför blivit underförsörjda.

En annan orsak till neuropati som drabbar armar och händer är när nerver har hamnat i kläm mellan nackkotorna.

Ingriper man tidigt så löser man upp klämman och allt fungerar igen som det ska. Medlet här är samma som ovan - terapeutiskt ultraljud och elterapi i 2-stegs kombination.

Väntar man med behandlingen kan klämningen vålla skada på nerven och då kan detta också behandlas, men slutresultatet beror på hur mycket skadan fick utvecklas.


 

Förbättra blodcirkulationen

Kalla och vita fötter är ett tecken på dålig blodcirkulation. Även om neuropati inte har uppkommit så är man i riskzonen. Ta bort den risken via behandling med HK-D508A.

Vid försämrad blodcirkulation kan detta bero på förminskad muskelvolym (sarkopeni, se nedan) eller att diabetes, tobak, blodfetter mm har orsakat kärlförträngningar.

Förbättra då omgående blodcirkulationen via apparaten, och särskilt med elektrodskorna. Om misstankarna var korrekta så märks det omgående.

I apparatens "verktygslåda" finns de blå elektrodskorna som är perfekta när man vill förbättra blodcirkulationen. De släpper in behandlingen under fotsulorna och låter samtliga muskler och nerver i fötter och benen medverka i träningen. Ingen nerv eller muskel slipper undan.

Resultatet av sådan behandling blir att musklerna växer, blodvolymen ökar och nerverna stimuleras och tränas. När muskelmassan ökar så ökar deras blodkärl i ännu högre grad och det bildas också nya blodkärl. Större muskler vill ha mera blod.

Efter behandling på detta sätt kommer man snart över den kritiska gränsen för otillräcklig blodförsörjning, problemen minskar och det börjar bli ok igen att gå promenader.

Många märker detta primärt på att de slipper värk i benen på nätterna. De sover bättre av detta skäl.

Hur pass bra man kan bli med behandlingen beror på omfattningen av nervskadorna.

Om behandlingen sattes in resolut tidigt vid misstanken om neuropati så kan utvecklad neuropati sannolikt undvikas helt, och man blir om inte helt frisk så åtminstone klart bättre.


 

Starta alltid behandlingen där problemen upplevs

Det finns som nämnts fler orsaker till neuropati och liknande problem än försämrad blodcirkulation. Men alla kan behandlas. En svårighet är givetvis att hitta orsaken. Men vi här har 30 års erfarenheter av sådant och bidrar med råd så länge som behövs.

Du startar alltid behandlingen där du upplever problemen. Om problemen inte förbättras efter ett par veckors behandling just där så är uppenbarligen inte symptomen på samma plats som orsaken till dem.

Strategin blir då att flytta behandlingen uppåt tills du får reaktion på den. Där sitter felet. Behandla nu där istället.

Om inte otillräcklig blodförsörjning är orsaken så är nästa felorsak klämda nerver. Klämningar i ländryggen förekommer ibland. Sådant ger neuropatiska problem i fötter och ben. Då låter du behandlingen stärka upp ryggmuskulaturen så att musklerna ökar sin volym, tar plats och därmed hjälper ryggraden att bära upp ovankroppen. Klämningen mellan kotorna minskar då, och sannolikt minskas klämtrycket på nerven.

När problemen sitter i armar och händer så är klämman antingen i nacken eller vid skuldran. Då sätter du behandlingarna just här.

En trivial orsak som ibland förväxlas med fotneuropati är tarsaltunnelsyndrom, TTS. Detta är en klämning i fotleden där nerver och blodkärl går ner i fötterna. Strypning där ger problem med muskelstyrningen, balansen och domningar/värk i fötterna.

Behandlingen sker dock på exakt samma sätt som vid neuropati med den skillnaden att det går snabbare att få bort problemet. Mer om detta längst ner på sidan.

Klämda nerver kan bearbetas på samma sätt som metoden ovan med ultraljud och elterapi i kombination. Om behandlingen sätts in i tid kommer klämman att försvinna, därmed också problemen.

Men väntar man för länge med åtgärd hinner klämman bli en nervskada istället, och då kommer inte problemen att kunna repareras helt. Så vänta aldrig med åtgärden.


 

Sarkopeni - en vanlig orsak till neuropati hos äldre

Sarkopeni betyder åldersrelaterad muskelförtvining. Barn som leker, skuttar, hoppar och springer utvecklar sina muskler som de ska. Med ökad ålder rör vi oss mera stillsamt och muskelförtvining på enskilda muskler kan starta redan vid 20-30 års ålder. Detta märker vi dock sällan förrän i högre ålder, kanske 65+.

Då plötsligt kommer symptomen som ofta upplevs som obegripliga.

När musklerna krymper så krymper också de kapillära blodkärlen i musklerna. Snart räcker blodkärlen inte till för att försörja alla celler. Särskilt inte nattetid vid lågt blodtryck. Det blir då värk (= perifer kärlkramp) och i värsta fall nerv- och muskelskador.

Det finns bara en lösning på detta. Återställ muskelvolymen någorlunda så växer också blodkärlen. Snart fungerar genomblödningen igen.

Med hjälp av muskelfunktionen (EMS) i HK-D508A kommer förbättring snabbt och så fort du kan så hjälper du själv till genom att promenera mycket. Gärna i kuperad terräng så att alla benmuskler får jobba.


 

TTS - Tarsaltunnelsyndrom

Mål nummer 1 vid behandling av neuropatiska problem brukar vara att få slippa ligga sömnlös på nätterna på grund av kärlkramperna. Detta avhjälps snabbt. Men övriga problem - känsel, domningar, muskelstyrning mm kan ta längre tid att åtgärda till någorlunda kvalitet. Räkna med två-tre månader vid dagliga behandlingar.

Vi har dessutom genom åren märkt att många som fått diagnosen neuropati egentligen har det triviala, lättbehandlade problemet som kallas TTS, tarsaltunnelsyndrom.

Tarsaltunneln är en tunnel av ligament som sitter vid fotleden och släpper genom nerver och blodkärl till foten. Om denna tunnel är trång, hård och spänd stryps trafiken av nerver och blod och man får symptom som liknar neuropati. Fötterna lyder inte och dessutom blir balanssinnet påverkat eftersom även balansnerverna är klämda.

Vår teknik hjälper dock mot detta lika bra som mot normala neuropatier. I båda fallen rekommenderar vi behandlingar som startar under fötterna och går uppåt. Elektrodskorna är då viktiga.

Via skorna nås de nerver och muskler som krånglar både vid neuropatier och TTS, inklusive de hårda ligamenten i tunneln som då förbehandlas (mjukas upp) med ultraljudet.


Nervskador på andra ställen

Den teknik vi har beskrivit ovan är speciellt bra vid problem som berör de nerver som arbetar med rörelsemuskler, dvs "motornerver".

Men det finns givetvis fler nerver som kan fungera dåligt. I underlivet finns nerver som styr urin- och tarmtömningar samt är viktiga för känseln vid samliv.

Vi har teknik även för sådana problem. Se vår information om Urologi. Där finns rekommendationer på behandlingsteknik.

Andra nerver som kan arbeta felaktigt är vagusnerverna. Det är dessa som kontrollerar och styr alla funktioner i våra kroppar. 60.000 vagusnervtrådar går upp till hjärnan för att berätta om tillståndet i hela kroppen.

20.000 vagusnervtrådar går åt andra hållet från hjärnan för att ge kommandon för att rätta till problem.

Om det blir fel i detta system kommer kroppen att agera felaktigt - du blir "sjuk". Immunförsvaret kan exempelvis beordras att angripa frisk vävnad. Detta ger reumatiska problem.

Covid-19 viruset kan också lura nervsystemet och tvinga immunförsvaret att arbeta felaktigt. Detta är huvudorsaken till alla dödsfall under pandemin.

Viruset använder dessutom nerverna som transportvägar inne i kroppen. Det första centra de når i hjärnan är centrat för lukt och smak. Många med postcovid har fått detta centrum utslaget och har lång väg tillbaka i rehabiliteringen.

Vi har teknik för att bearbeta vagusnerverna - se Tens Eco 2 - men vill då att du får lokal hjälp av specialistläkare.


Kan behandlingen med vår teknik misslyckas?

Svaret är ja. Vår teknik passar då nerver är skadade. "Skadad" behöver dock inte betyda att du har varit med om någon olycka. Skador uppkommer främst vid bristande försörjning till nervcellerna.

Anledningen är då att förtvinade blodkärl inte kan leverera syre och näring till cellerna. Orsaken till sådant kan vara att musklerna har krympt och därför inte innehåller så mycket kapillärt blod längre. Andra orsaker till krympta blodkärl är tobak, förkalkningar och diabetes.

Strokes är en vanlig orsak och vid sådana fall vill vi gärna att läkare följer upp behandlingen. En stroke följs ofta av fler strokes.

Men det finns orsaker där vår teknik inte kan förbättra något och då misslyckas behandlingen.

Genom åren har vi bland annat upptäckt att nerver kan ha blivit förgiftade på grund av olämpliga kombinationer av läkemedel. En teoretisk orsak som vi dock ännu inte har upptäckt i verkligheten är att Covid-19 viruset har påverkat någon nerv. Viruset använder nämligen nervbanorna som transportvägar inne i kroppen.

En mer solklar anledning är proppar i blodkärlen och ytterligare en anledning är att oupptäckt tumör trycker på nerv.

Eftersom vår metod bygger på forcerad genomblödning är det inte bra att sådant sker mot blodproppar eller tumörer. Blodproppar kan flytta på sig och tumörer växer snabbare och sprids om de får mera näring.

Så undanröj alltid sådana misstankar tillsammans med läkare innan du startar vår typ av behandling. Om vår teknik inte hjälper återstår att finna den egentliga orsaken till neuropatin. Gå då genast till sjukvården och be om utredning eftersom nervskada är uteslutet.

Vår teknik har då fungerat som en diagnosmetod och sannolikt får du nu snabb och kvalificerad hjälp av sjukvården.