PRNE Medical
Snorres väg 6
SE-14833 Ösmo

Kontakt för rådgivning om behandlingar och apparatval:

073 1274890

+4673 1274890

eller via epost:

support@prne.se

 

 

Behandla neuropati och neuropatiliknande problem med kombinerat ultraljud och elterapi - TENS/EMS


 

Neuropatin drabbar de delar av kroppen som är längst från hjärtat, dvs som har sämst genomblödning. Förbättra denna så avtar problemen. Det finns bara en behandling som kan lindra, bromsa och avbryta neuropati och det är träning mot drabbade nerver och muskler.

Detta kräver dock ett hjälpmedel som är tillräckligt kraftfullt för att kunna ge rehabilitering och som via terapeutiskt ultraljud i möjligaste mån kan reparera uppkomna skador ända ner på cellnivå.

Hjälpmedlet hittar du i vår e-butik - HK-D508A - kombimaskin med 5 olika terapimetoder.

Neuropati har i regel uppstått på grund av skadad nerv eller skador i flera nerver (= polyneuropati). Anledningen är oftast att blodcirkulationen vid nerven/nerverna har försämrats.

HK-D508A är vår standardapparat för behandling av neuropati.Om skadorna och deras orsaker inte behandlas kommer försämringen att fortsätta, inte bara i nerverna (känsel och balans) utan också i tillhörande muskler.

Resultatet av detta blir nervsmärtor, domningar, rörelsehandikapp och därefter invaliditet om nerverna tillåts bli helt utslagna.

Det finns ingen medicin som kan hjälpa mot detta. Men behandling med ultraljud i kombination med nerv- (TENS) och muskelstimulering (EMS) bromsar och avbryter försämringen samt i möjligaste mån också återställer funktionerna.

Det hjälpmedel som vi erbjuder heter således HK-D508A och är en kombiapparat med 5 olika elterapimetoder - TENS, EMS, terapeutiskt ultraljud, laser och IR. Klicka gärna på bilden här ovan.

De tre förstnämnda metoderna är helt nödvändiga vid behandling av neuropatier. De blå elektrodskorna är synnerligen viktiga. De leder in TENS- och EMS-behandlingen exakt mot nerverna i ben och fötter.

Behandling ska ske dagligen med ett eller flera pass á 35 minuter i några månader tills klar förbättring har skett. Därefter övergår man till en behandling per vecka för att undvika att problemen kommer tillbaka.

Första önskemålet vid behandlingar brukar alltid vara att få slippa känselproblemen - smärtor och domningar - för att därefter kunna få sova ostört på nätterna. I nästa steg börjar man arbeta med balans- och muskelproblemen så att man slipper vara orolig för att ramla och skada sig med brutna ben, höfter etc.

Med HK-D508A följer detaljerade anvisningar hur du ska behandla. Slutresultatet bestäms dock av hur långt nervskadorna fick pågå innan behandlingen påbörjades. Så vänta aldrig i det längsta med sådant!

HK-D508A behandlar neuropatier via tre åtgärder:

  • Med hjälp av ultraljudet forceras kapillär genomblödning mot skadade nerver, för reparation av celler samt cellförnyelse.
  • Via nervträning (TENS) förbättras de drabbade nervernas funktioner.
  • Via muskelträning (EMS) förstärks de drabbade musklerna så att de åter kan fylla sina uppgifter.

Om du vill prova vårt förslag med HK-D508A kostar det inget att få hem utrustningen (se bilden ovan, klicka gärna) - eller klicka in dig i butiken via gula skylten här intill. Prova den hemma och känn hur den hjälper.

Om inte behandlingen känns bra så skickar du tillbaka apparaten.

Vid neuropatier kan nervskadan och dess symptom vara på olika ställen i kroppen. I sådana lägen får du hjälp av oss att hitta skadans plats där du ska behandla.

Om du känner att behandlingen fungerar är kostnaden för apparaten marginell jämfört med de problem som väntar om man avstår från behandling.

Det finns olika betalsätt som passar alla plånböcker, även utsträckt i tid med några hundra kronor per månad.

Det är inget svårt att köra HK-D508A. Den är expertprogrammerad för olika kroppsdelar (gula knappar). Du ska bara trycka på rätt knapp, och sedan välja styrkan (blåa knappar).

Alla instruktioner är för övrigt på svenska. Lärtiden är cirka en timme. Första veckan låter du dock gå till att låta din kropp vänja sig vid behandlingen vid låg styrkenivå, men andra veckan börjar du med skarp behandling på rätt styrka.

Apparaten med alla sina verktyg ligger i en praktisk väska. I väskan finns också detaljerade anvisningar på svenska hur du ska behandla din neuropati från startläget till den skarpa behandlingen i tiden framåt.

Detta innebär att även den som aldrig har fått elterapi tidigare direkt kan agera helt professionellt.

Du kan också använda ovanstående utrustning och metoder i förebyggande syfte. Detta exempelvis om det finns neuropatier i din släkt och du befarar genetiska anlag även hos dig. Med behandling någon gång per vecka är det inte troligt att du kommer att drabbas.

 


 

HK-D508A är vår standardapparat för behandling av neuropati.

Skadad nerv eller klämd nerv? Eller både ock?

Orsakerna till neuropati kan vara många. Men HK-D508A behandlar alla orsaker oavsett.

Nerver kan vara skadade men också klämda vid förträngningar i kroppen, exempelvis i leder.

Vid behandling mot klämda nerver kommer de neuropatiska problemen att försvinna helt. När skador har uppstått blir det dock restproblem. Ju snabbare man sätter in behandlingen, ju mindre restproblem blir det.

En vanlig orsak till att skador har vållat neuropatin är att den kapillära genomblödningen har försämrats av olika skäl. Nervcellerna har då inte fått det syre och den näring som de har behövt och har därför blivit underförsörjda.

En annan orsak till neuropati som drabbar armar och händer är när nerver har hamnat i kläm mellan nackkotorna.

Ingriper man tidigt så löser man upp klämman och allt fungerar igen som det ska. Medlet här är samma som ovan - terapeutiskt ultraljud och elterapi i 2-stegs kombination.

Väntar man med behandlingen kan klämningen vålla skada på nerven och då kan detta också behandlas, men slutresultatet beror på hur mycket skadan fick utvecklas.


 

Förbättra blodcirkulationen

Kalla och vita fötter är ett tecken på dålig blodcirkulation. Även om neuropati inte har uppkommit så är man i riskzonen. Ta bort den risken via behandling med HK-D508A.

Vid försämrad blodcirkulation kan detta bero på förminskad muskelvolym (sarkopeni, se nedan) eller att diabetes, tobak, blodfetter mm har orsakat kärlförträngningar.

Förbättra då omgående blodcirkulationen via apparaten, och särskilt med elektrodskorna. Om misstankarna var korrekta så märks det omgående.

I apparatens "verktygslåda" finns de blå elektrodskorna som är perfekta när man vill förbättra blodcirkulationen. De släpper in behandlingen under fotsulorna och låter samtliga muskler och nerver i fötter och benen medverka i träningen. Ingen nerv eller muskel slipper undan.

Resultatet av sådan behandling blir att musklerna växer, blodvolymen ökar och nerverna stimuleras och tränas. När muskelmassan ökar så ökar deras blodkärl i ännu högre grad och det bildas också nya blodkärl. Större muskler vill ha mera blod.

Efter behandling på detta sätt kommer man snart över den kritiska gränsen för otillräcklig blodförsörjning, problemen minskar och det börjar bli ok igen att gå promenader.

Många märker detta primärt på att de slipper värk i benen på nätterna. De sover bättre av det skälet.

Hur pass bra man kan bli med behandlingen beror på omfattningen av nervskadorna.

Om behandlingen sattes in resolut tidigt vid misstanken om neuropati så kan utvecklad neuropati sannolikt undvikas helt, och man blir om inte helt frisk så åtminstone klart bättre.

 

Starta alltid behandlingen där problemen upplevs

Det finns som nämnts fler orsaker till neuropati och liknande problem än försämrad blodcirkulation. Men alla kan behandlas. En svårighet är givetvis att fastställa orsaken. Men vi här har 30 års erfarenheter av sådant och bidrar med råd så länge som behövs.

Du startar alltid behandlingen där du upplever problemen. Om problemen inte förbättras efter ett par veckors behandling där så är uppenbarligen inte symptomen på samma plats som orsaken till dem.

Strategin blir då att flytta behandlingen uppåt tills du får reaktion på den. Där sitter felet. Behandla nu där istället.

Om inte otillräcklig blodförsörjning är orsaken så är nästa felorsak klämda nerver. Klämningar i ländryggen förekommer ibland. Sådant ger neuropatiska problem i fötter och ben. Då låter du behandlingen stärka upp ryggmuskulaturen så att musklerna ökar sin volym, tar plats och därmed hjälper ryggraden att bära upp ovankroppen. Klämningen mellan kotorna minskar då, och sannolikt minskas klämtrycket på nerven.

När problemen sitter i armar och händer så är klämman antingen i nacken eller vid skuldran. Då sätter du behandlingarna just här.

En trivial orsak som ibland förväxlas med fotneuropati är tarsaltunnelsyndrom, TTS. Detta är en klämning i fotleden där nerver och blodkärl går ner i fötterna. Strypning där ger problem med muskelstyrningen, balansen och domningar/värk i fötterna.

Behandlingen sker dock på exakt samma sätt som vid neuropati med den skillnaden att det går snabbare att få bort problemet. Mer om detta längst ner på sidan.

Klämda nerver kan bearbetas bort på samma sätt som metoden ovan med ultraljud och elterapi i kombination. Om behandlingen sätts in i tid kommer klämman att försvinna, därmed också problemen.

Men väntar man för länge med åtgärd hinner klämman bli en nervskada istället, och då kommer inte problemen att kunna repareras helt. Så vänta aldrig med åtgärden.


 

Sarkopeni - en vanlig orsak till neuropati hos äldre

Sarkopeni betyder åldersrelaterad muskelförtvining. Barn som leker, skuttar, hoppar och springer utvecklar sina muskler som de ska. Med ökad ålder rör vi oss mera stillsamt och muskelförtvining på enskilda muskler kan starta redan vid 20-30 års ålder. Detta märker vi dock sällan förrän i högre ålder, kanske 65+.

Då plötsligt kommer symptomen som ofta upplevs som obegripliga.

När musklerna krymper så krymper också de kapillära blodkärlen i musklerna. Snart räcker blodkärlen inte till för att försörja alla celler. Särskilt inte nattetid vid lågt blodtryck. Det blir då värk (= perifer kärlkramp) och i värsta fall nerv- och muskelskador.

Det finns bara en lösning på detta. Återställ muskelvolymen någorlunda så växer också blodkärlen. Snart fungerar genomblödningen igen.

Med hjälp av muskelfunktionen (EMS) i HK-D508A kommer förbättring snabbt och så fort du kan så hjälper du själv till genom att promenera mycket. Gärna i kuperad terräng så att alla benmuskler får jobba.


 

TTS - Tarsaltunnelsyndrom

Mål nummer 1 vid behandling av neuropatiska problem brukar vara att få slippa ligga sömnlös på nätterna på grund av kärlkramperna. Detta avhjälps snabbt. Men övriga problem - känsel, domningar, muskelstyrning mm kan ta längre tid att åtgärda till någorlunda kvalitet. Räkna med två-tre månader vid dagliga behandlingar.

Vi har dessutom genom åren märkt att många som fått diagnosen neuropati egentligen inte lider av detta utan istället av det triviala, lättbehandlade problemet som kallas TTS, tarsaltunnelsyndrom.

Tarsaltunneln är en tunnel av ligament som sitter vid fotleden och släpper genom nerver och blodkärl till foten. Om denna tunnel är trång, hård och spänd stryps trafiken och man får symptom som liknar neuropati. Fötterna lyder inte och dessutom blir balanssinnet påverkat eftersom även balansnerverna är klämda.

Vår teknik hjälper dock mot detta lika bra som mot normala neuropatier. I båda fallen rekommenderar vi behandlingar som startar under fötterna och går uppåt. Elektrodskorna är då viktiga.

Via skorna nås de nerver och muskler som krånglar både vid neuropatier och TTS, inklusive de hårda ligamenten i tunneln som då förbehandlas (mjukas upp) med ultraljudet.


Kan behandlingen misslyckas?

Det finns bara 2 orsaker till att en HK-D508A kan misslyckas att behandla en neuropati.

Den ena är att nervskadan inte ligger i det perifera nervsystemet utan istället i det centrala nervsystemet. För detta finns i så fall bromsmedicin.

Den andra orsaken är att den skadade nerven i princip redan är död. En död nerv kan inte återuppstå även om man sätter ström på den.

Så undvik att hamna i sådana problem. Starta behandlingen så fort som möjligt när du misstänker neuropati, eller när din läkare ger diagnosen.

I framtiden kommer man att behandla svårt skadade nerver med stamceller, men där är vi inte ännu.

Om själva neuropatin inte kan läkas kan du ändå behöva HK-D508A. Dess uppgift blir då att hålla uppe muskelmassan i övriga kroppen så att inte andra problem kan förvärra läget.

Så gör skadade idrottare när de hindras att träna på normalt sätt.

Och skulle sjukvården annonsera att stamcellsbehandlingar syns vid horisonten så har du alla skäl att få upp muskelmassan rejält.