PRNE Medical
Sommargatan 33
SE-25665 Helsingborg

Kontakt för support om behandlingar:

073 1274890

+4673 1274890

eller via epost:

support@prne.se

 

 

Nervstartaren HK-D508A för behandling av neuropati.Behandla din neuropati med nervstartaren HK-D508A

 


"Kuddar" under fötterna? Domningar? Blixtrande smärtor? Problem i händerna också? Då har du troligen drabbats av neuropati - en neurologisk folksjukdom.

Förr var det illavarslande att drabbas av neuropati, men inte nu längre. Nu finns botemedel i ovannämnda nervstartare. Tekniken kommer från forskning som vi har bedrivit sedan 1990-talet.

Det är dock viktigt att man inte väntar med att starta behandling. Annars hinner nervceller att dö, och dessa kan inte återuppväckas. Då blir det handikapp för resten av livet.

Resultatet av nervstartarens behandlingar är således beroende av utgångsläget.

Neuropati uppstår då nervceller inte kan leda nervström vidare till andra nervceller. De celler som stängts av från ström blir då passiverade och dör så småningom om inget sker.

Den metod vi har utvecklat ger dels snabb diagnos samt dels parallellt nervtränar de drabbade nerverna samt skapar läkning där orsakerna till neuropatin finns.

Läs nedan hur behandlingen går till. Metoden har inga negativa biverkningar. Dock finns positiva biverkningar - muskelmassan och genomblödningen förbättras i hela kroppen. Sådant är viktigt för att inte andra problem ska uppkomma utöver neuropatin.

Längst ner ser du också hur man kan testa apparaten utan kostnad i upp till 3 månader.

Obehandlad neuropati är en 5-stegs nedbrytande process: Skada - Domningar - Balansproblem - Muskelförtvining - Förlamning.

Men processen kan avbrytas och läkas i inledande skeden via behandling med nervstartaren. Vid neuropatier märks symptomen någonstans - fötter, händer - men det som orsakar neuropatin finns någon annanstans. Orsakerna måste hittas och åtgärdas.

Det apparaten gör är följande:

 • Diagnossvar på frågorna: hur skadad är nerven (=axonala förluster)?, exakt var finns nervskadan/skadorna?, varför är nerven/nerverna skadade?
 • Bearbetar det drabbade området (domningarna) med elektrisk nervträning
 • Stoppar vidare försämring (dying back förlopp)
 • Bearbetar skadan/skadorna med läkande elterapi och terapeutiskt ultraljud
 • Ökar muskelmassan i de områden där nervcellerna inte fungerar

Det sistnämnda är för att förbättra genomblödningen vid nerverna så att dessa får bättre energi att transportera nervsignaler.

Full läkning kräver att nervcellerna är vid liv och inte redan är döda. Om nervceller har hunnit dö så blir det ett handikapp, men vidare försämring stoppas.

Apparaten kostar komplett under 5.000 kr och detta kan delbetalas om man så vill - ett billigt sätt att få fortsätta leva utan handikapp och med full rörelseförmåga och balans.

Du får ha apparaten hos dig i upp till 3 månader utan kostnad, bara för att i lugn och ro känna att den hjälper. All hjälp du behöver får du gratis av oss.

Tyvärr är det ingen Quick Fix att avbryta en nervdödsprocess som har förlamning som mål. Men vår metod är den enda som kan stoppa och vända förloppet. Förbättringarna kommer i små steg - kalla fötter blir varma, svullnader försvinner (alla svullnader är nervernas fiender!), balansen blir bättre ..

Nervstartaren bygger på forskning som vi har bedrivit i snart 30 år men forskningen är ännu inte avslutad. Det återstår att bygga in Artificiell Intelligens i själva apparaten. Den måste själv kunna ge "support" till användaren.

Orsaken till att neuropati har uppstått är vanligtvis åldersrelaterat. Din kropp förändras med åren, krymper, och nerver kan hamna i kläm mellan kotorna eller vid ledtunnlar eller under spända och krympta muskler och då också bli skadade.

En annan åldersanledning kan vara att den elektriska energin till nervsystemet har försämrats. Den kapillära genomblödningen försvagas när musklerna krymper och då kanske den kemisk-elektriska energin till nerverna inte räcker för att flytta nervsignalerna.

Vid krånglande nerver är tillgången till blod väldigt viktigt. När en nervcell får order att transportera en nervsignal skapar cellen sin egen elektricitet genom att jonisera olika salter. Då blir det en elektrisk laddning till övers och denna skickar ström till nästa cell där processen upprepas, och så till nästa cell, och vidare.

Detta låter kanske omständigt men det tar bara några tusendels sekunder att köra en myelinladdad nervsignal genom hela kroppen. Om du skulle råka lägga en hand på en varm spisplatta så har dina nerver reagerat på detta och dragit bort handen innan du själv har märkt ditt misstag.

Energin för joniseringarna kommer från blodets syre och socker. Är det dåligt med blod i närheten så blir det också dåligt med joniseringen. Då tappar nervcellerna gnistan och det känns som domningar.

"Kalla fötter" är också en varningssignal. Detta beror på dålig genomblödning och är inte bara ett komfortproblem. Det är också direkt skadligt för nervcellerna. Kanske beror din neuropati just på detta?

Ytterligare anledningar till försämrad genomblödning är diabetes och tobak.

En anledning som inte är åldersrelaterad är på grund av cancerbehandlingar. Sådant ska krossa cancerceller men kan även skada nervceller. Även detta kan rättas till men läkare måste bestämma när elektroterapin kan starta så att den inte stör cancerbehandlingen.

I sådana fall finns i regel inga permanenta nervskador, det är bara passiverade nerver som ska stimuleras till liv igen.

De överst nämnda symptomen beror på att nervceller - neuroner - har blivit avstängda från nervström. Cellerna passiveras då och kan varken ta emot ström, eller leverera ström.

Om detta får fortsätta dör nervcellerna och nervdöden sprider sig i riktning mot ryggraden. Detta kallas "dying back". Nervdöd leder till invaliditet.

Domningar, blixtsmärtor, kuddar under fötterna mm markerar den första fasen på neuropatin. I andra fasen blir det värre. Fötterna kan inte rapportera sina positioner till hjärnan och hjärnan vet då inte hur alla muskler i övrigt ska styras för att hålla balansen. Man kan nu ramla, bryta ben eller skada sig på andra sätt. Benen börjar också krampa och svullna. Svår nervvärk kan också uppstå.

Till sist försvinner förmågan att med viljan styra musklerna i benen och/eller armarna - förlamningar uppkommer.

Men då har det gått för långt. 200.000 personer i Sverige är drabbade och 70.000 av dessa lever i det sistnämnda stadiet med stort vårdbehov dag och natt. 5.000 nya drabbade tillkommer varje år.

Låt detta aldrig hända! Ingrip så fort som möjligt, helst när de första symptomen kommer. Nervstartaren HK-D508A, se bilden ovan, avbryter och motverkar förloppet, ju tidigare ju bättre.

Neuropatier startar alltid i det sensoriska nervsystemet, dvs känseln, men fortsätter sedan till det motoriska nervsystemet - muskelstyrningen - och når till sist det autonoma nervsystemet.

Nervstartarens elterapi (= konstgjord nervström) och ultraljud (= tvättar rent vid inre skador) arbetar på två sätt - dels ger den "konstgjord andning" till de drabbade nervcellerna så att de håller sig vid liv - dels hittar man med dess hjälp själva felet/felen och reparerar dessa.

Den konstgjorda andningen går ut på att tvinga igång nervcellernas passiverade kontakttrådar via strömpulser. De börjar då arbeta och håller sig därmed vid liv.

Själva felet/felen kan vara någonstans mellan ryggraden och där du känner symptomen. Oavsett orsaker och skadeplatser så kommer man med apparatens hjälp hitta felen. Dess diagnosteknik är förstklassig. Man kan också läsa ut graden av nervförsämring (axonala förluster).

Beroende på i vilket läge som man har ingripit kan man antingen bli helt frisk eller också få acceptera visst handikapp om nervceller redan hunnit dö. Döda nervceller kan inte väckas till liv igen. Däremot kan du stoppa fortsatt försämring.

Fungerar detta på dig? Du får låna apparaten upp till 3 månader utan kostnad för att känna efter om den hjälper. Bara följ instruktionerna längst ner på sidan.

Neuropati är en neurologisk diagnos som betraktas som folksjukdom.

I likhet med andra neurologiska sjukdomar som Amyotrofisk Lateral Skleros, ALS och Multipel Skleros, MS är neuropatin en fortskridande förlamningssjukdom som innebär att nervceller dör och musklerna därmed slutar fungera. Men till skillnad mot övriga neurologiska sjukdomar har inte neuropatin sina orsaker i det centrala nervsystemet - hjärnan/ryggraden - utan i stället i det perifera nervsystemet, dvs från ryggraden och utåt i kroppen.

Anledningen är då inte skleros som vid ALS och MS och är därför betydligt enklare att behandla på samma sätt som man läker andra inre vävnadsskador.

Nervstartaren fungerar vid följande anledningar till neuropatin:

 • Klämningar och skador på nerver = strypningar av nervströmmen
 • Infektioner, typ borrelia (kräver även läkemedel)
 • Inflammationer
 • Försämrad genomblödning på grund av krympta blodkärl (atrofi? diabetes? kolesterol? tobak?)

Nervstartarens funktion är att hålla liv i sviktande nerver, träna upp nerverna, eliminera klämningar, läka skador, skjuta bort inflammationsämnen (via ultraljud) samt förbättra genomblödningen via ökning av muskelmassan som därmed ökar blodkärlsarean och skapar nya blodkärl. All nervström får sin energi från blodets syre och glukos (blodsocker).

Strömmen i varje nervcell kommer i övrigt från biokemiska reaktioner mellan natrium- och kaliumjoner. Men även detta kräver ett "batteri" och den energin kommer just från blodet.

Nervstartaren kan dock inte stoppa neuropatin vid nedanstående anledningar:

 • Förgiftningar på grund av interagerande läkemedel
 • Immunförsvaret attackerar felaktigt nerverna, kanske på grund av virus, exempelvis herpes, eller annat reumatiskt

Men här har sjukvården väl fungerande hjälpmedel som stoppar själva orsaken. Och har det blivit skador kan HK-D508A justera detta efteråt.

Det vi har sett i vår forskning är att cirka 80 procent av fallen kommer från klämningar och skador. Cirka 10 procent kommer från försämrad genomblödning och de övriga är enstaka procent.

Med hjälp av nervstartarens diagnosteknik hittar man neuropatins orsak/er och de exakta platserna för skadorna och kan bearbeta detta korrekt.

På läkarspråk används diagnoskoden G60 - Hereditär (ärftlig) och idiopatisk neuropati.

Det vi möter mest här är G60.3 - Idiopatisk progressiv neuropati. "Progressiv" betyder ständig försämring och "idiopatisk" betyder att ingen vet varför neuropatin har uppkommit eller var felen sitter. Men däremot vet vi det fortsatta förloppet exakt. Dvs om man inte ingriper med nervstartaren.

Vanliga läkemedel som interagerar, dvs "krockar" med andra läkemedel, är warfarin (blodförtunnande), klopidogrel (motverkar blodproppar), acetylsalicylsyra (mot värk och hjärtproblem) och karbamazepin (mildrar neuralgier). Rådgör med apotekare om du har någon av dessa som kan tänkas interagera med dina andra läkemedel.


 

Behandling under lång tid

Det är tyvärr ingen Quick Fix att återstarta nerver som är döende. Det kan ta månader med dagliga behandlingar och du får sannolikt upprepa detta flera gånger under resten av livet.

Många rapporterar dock om påtagliga förbättringar redan efter några veckor och då är oddsen väldigt goda.

Apparaten är tillverkad i Kina men alla instruktioner är på svenska. Vår support är givetvis också på svenska.

Det medföljer 3 självtester i instruktionerna som hjälper dig att hitta var felen sitter samt hur mycket sämre dina nervfunktioner är jämfört med normalt. Om du tycker detta verkar svårt får du support av oss.

Men innan du utför dessa tester måste du ägna några kvällar åt att förstå hur apparaten fungerar. Kör då på vad som helst, kanske en arm så att du ser vad som händer.

De problem du lider av beror på att nervsignaler inte når fram till nervernas bortre ändar. Detta drabbar inledningsvis ben och armar eftersom de längsta nerverna finns där. Först drabbas sensornerverna, dessa smittar sedan musklernas motornerver och sist nerverna i det autonoma nervsystemet.

När nervceller inte får ström blir de först passiverade, men dör senare. Döda nervceller kan inte återväckas men när cellerna bara är passiva kan de komma igång igen med hjälp av nervstartaren.

Neuropati är ett progressivt förlopp med ständig försämring i fötter och händer. Första symptomen är domningar, stickningar och ibland också nervsmärtor. I detta skede måste man starta behandlingen om man vill undvika resthandikapp.

Av de nämnda 200.000 drabbade är idag 70.000 beroende av hjälp dag och natt eftersom deras nerver i ben och armar inte längre fungerar. Det är för sent att hjälpa dessa eftersom behandlingar måste sättas in när det fortfarande finns liv i nerverna.

Behandlingen med nervstartarens kombinerade ultraljud och elterapi måste ske hemma dagligen i månader. Det är således ingen snabb metod men du känner ganska snart att du blir bättre.

Eftersom problemet, dvs skadorna, oftast beror på åldersförändringar, och din kropp fortsätter att åldras, så får du räkna med att upprepa behandlingarna flera gånger resten av livet.

Som belöning kan du fortsätta leva utan rörelsehandikapp och kan ta hand om dig själv på alla sätt med hög livskvalitet.

Kan HK-D508A hjälpa just dig? Klicka gärna på bilden nedan så kan du läsa mer om apparaten. Vi erbjuder att du får prova nervstartaren i 2-3 månader utan kostnad för att känna att metoden verkligen hjälper. Bara följ instruktionerna längst ner på denna sida.

Nervstartaren HK-D508A - kombinerat TENS, EMS och ultraljud

Om du väntar för länge och nervceller redan hunnit dö är det omöjligt att återuppväcka dessa. Detta innebär då handikapp som man måste acceptera. I stället inriktas behandlingen på att stoppa ytterligare förstöring av nerverna.

Normalt är att det tar en månad för kroppen att vänja sig vid behandlingen innan den riktiga behandlingen kan starta. Det är nämligen kraftfull teknik som krävs när man ska starta igång nerver. Här kallar vi detta för "dynamit".

Månad 2 bör man kunna märka förbättringar.

All hjälp du behöver får du gratis av oss. Blir du inte nöjd skickar du tillbaka utrustningen.

Om behandlingen inte börjar hjälpa inom 2-3 månader så beror din neuropati kanske på de ovannämnda orsaker där tekniken inte fungerar, dvs interaktioner mellan läkemedel, virus som lurar immunförsvaret eller obehandlad reumatism.

När sådana fel upptäcks har nervstartaren dock fungerat som en diagnosapparat. Sjukvården hjälper dig då att bli av med grundproblemen och eventuellt kan du behöva nervstartaren för att återställa nerver och muskler.

 


Startar alltid i de sensoriska nerverna

Neuropati startar alltid via det sensoriska nervsystemet - känseln - med domningar, stickningar och ibland blixtrande smärtor.

De tunna sensornerverna ligger intill de kraftigare muskelstyrande motornerverna och de sensoriska nerverna är därför de som drabbas först av skador.

Neuropatin drabbar först nervernas bortre ändar.När sensornerverna i fötterna inte kan rapportera sina positioner till hjärnan blir det dessutom problem med balansen. Då finns också risk för fallskador.

Skadorna från sensornerverna sprider sig snart till intilliggande motornerver, och nu blir det problem med musklerna.

Första tecknen på att nervskadorna har nått motornerverna är kramper och svullnader. Det sistnämnda för att benmusklerna inte kan pumpa undan ansamlade vätskor.

Nästa steg är att musklerna börjar förtvina. Detta kallas atrofi och leder till rörelsesvårigheter och så småningom invaliditet. När atrofin uppstår försämras neuropatin snabbt eftersom nervernas energiförsörjning gradvis upphör.

När den atrofiska neuropatin drabbar armarna försvinner gradvis förmågan att själv klä sig, äta och sköta sin hygien. När musklerna i både ben och armar är förtvinade och nerverna härmed utslagna blir man helt beroende av hjälp, både dag och natt.

När många nerver är drabbade kallas detta för Polyneuropati (poly = många) vilket är det vanligaste. Detta för att neuropati i sensornerverna sprider sig till motornerverna. Då är flera nerver drabbade = polyneuropati.

Neuropati kan också vara hereditär, dvs ärftlig, och då orsakad av muterad DNA. Därför frågar vi alltid om fler i släkten har samma problem?

I Sverige finns 200.000 som är drabbade av progressiv idiopatisk neuropati och cirka 70.000 av dessa befinner sig i senare, förlamade stadier med stort vårdbehov.

 


 

Axonala och demyelinala neuropatier

Nervceller - neuroner - ser inte ut som vanliga celler. Utanpå sig har de armar - axoner - som har fingrar - dendriter - längst ut.

Det är dessa dendriter som krokar ihop sig när ström ska ledas och bildar därmed en "kabel".

Axonerna är nervcellernas kontaktorgan som både kontaktar andra nervcellers axoner och nervens mål som exempelvis kan vara en muskel- eller körtelcell.

När en nervcell vill transportera en nervsignal bildas nervström genom elektrisk laddning som kommer från kemisk-elektrisk aktivitet mellan natrium- och kaliumjoner, dvs joniseringar. Grundenergin för detta kommer från blodet via syre och glukos.

När nervcellernas sammankopplingar inte fungerar kallas det "axonala neuropatier". Med begreppet "axonala förluster" menas försämringen av ledningsförmågan.

Sådant mäts via Elektromyografi, EMG med hjälp av strömsignaler som man kör in utifrån på kontaktpunkter på nerverna. Här ser man då var felen sitter och hur mycket strömmen bromsas.

90 procent av alla neuropatier beror på bristande strömledning i axonerna. Resterande orsaker har samband med skador på eller klämtryck mot nervcellernas omgivande skyddsmantlar, myelinet. Sådant kallas "demyelinala neuropatier".

Myelinet är inte bara en skyddsstrumpa över axonerna, det är också en "turbo" för nervsignalerna. Blir detta klämt försvinner turboeffekten.

Båda sorternas neuropatier kan behandlas med vårt hjälpmedel som är en behandlingsapparat för både nerver och muskler - nervstartaren HK-D508A. Dvs ett slags hjärtstartare men konstruerad för nerver och muskler. Se bilden nedan.

Apparaten använder en enkel variant av EMG för att hitta var skadorna finns samt reparerar skador/klämningar så att förmågan att leda nervström återställs så långt det är möjligt.

HK-D508A är vår standardapparat för behandling av neuropati.Enda undantaget vid demyelinala neuropatier är när felet beror på att immunförsvaret felaktigt attackerar myelinet.

Den troliga orsaken till sådant är att herpesvirus eller annat virus har startat immunförsvaret som därpå angriper myelinet. Detta kan behandlas med läkemedel och måste först utredas av läkare. Denne sätter då in läkemedel som dämpar immunförsvaret.

Problemet kallas "Kronisk, inflammatorisk, demyelinal polyneuropati och förkortas CIDP. Låt läkarna i sådana fall också avgöra om HK-D508A kan användas samtidigt med läkemedlen.

Men för övriga fall av demyelinala neuropatier fungerar HK-D508A utmärkt, exempelvis vid nervklämningar.

Till skillnad från hjärtstartare så arbetar nervstartaren långsiktigt efter varje patients egna förutsättningar. Behandlingen måste ske hemma med cirka en halv timme per dag i månader.

Vår behandlingsmetod är den enda i världen som fungerar och går ut på att både tvångsstyra nervcellernas sammankopplingar i träningssyfte samt identifiera felet och åtgärda detta.

Om du ingriper med behandlingen i tidigt skede kan du antingen bli helt bra eller inte fullt återställd, men ändå så bra att du kan röra och använda dina ben och armar utan större problem resten av livet.

Däremot är det svårt, kanske omöjligt, att rädda dem som redan är svårt handikappade av helt förstörda nerver. Det vi hoppas med nervstartaren HK-D508A är att de nuvarande förlamade av neuropatier ska vara de sista i vårt land.

Om det finns anhöriga till sådana svårt drabbade som inte vill ge upp så medverkar vi gärna till ett prov. Det krävs då att den drabbade får hjälp med att hantera apparaten. Anhöriga, hemtjänsten, sjukvården? Vi kan berätta att vi under vår forskning faktiskt har upplevt många mirakel.

Den stora frågan är ju om nerverna verkligen är döda, eller enbart passiverade? Enda sättet att ta reda på detta är att låta nervstartaren HK-D508A bombardera nerverna med strömpulser en halv till en timme per dag i en månad. Om nerverna vaknar under den tiden så var de bara passiverade. Då är det bara att fullfölja behandlingen. Och gratulera!

Förlopp där alltfler nervceller längst ut i nerverna drabbas kallas "dying back", dvs nerverna dör baklänges i riktning mot ryggraden.

Tyvärr kan inte döda nervceller ersättas med nya friska celler. Du fick redan i moderlivet de nervceller du ska ha hela livet. I framtiden kan man kanske justera sådant via stamceller.

Den forskningen belönades med Nobelpris 2012 men sedan dess har inte mycket hänt. Dock tillämpas nu metoden mot Parkinsons sjukdom på forskningsnivå.

Vi håller tummarna för detta och att de med neuropatisk nervdöd också ska kunna hjälpas så småningom.

Däremot är det enkelt att redan nu reparera axonernas förmåga att leda nervström, och det är just detta som nervstartaren gör.


 

Är det svårt att behandla mot neuropati?

Du startar med några tester som dels visar var skadorna sitter som orsakar din neuropati, dels visar graden av dina nervskador.

Gör så här:

Anslut en kabel till de båda elektrodskorna som medföljer. Sätt in kabeln till någon av utgångarna 1, 2, 3 eller 4. Starta maskinen och öka strömmen. Notera nu hur högt du kommer med strömmen innan det känns obehagligt. Notera också om båda fötterna reagerar lika på samma ström?

Låt sedan någon annan, frisk person göra samma sak. Frågan är då hur mycket ström denne kan ta emot innan det blir obehagligt. Skillnaden mellan dennes värde och ditt är då ett grovt mått på hur mycket nervskada du har.

Testet har dessutom gett information om var dina skador sitter. I benen eller ryggen? När man vet detta så kan man sedan rikta behandlingen mot rätt plats.

Allt detta klarar du själv. När du sedan behöver hjälp med att hitta den exakta platsen för nervskadan finns instruktioner i medföljande kompendier. Behöver du dessutom vår hjälp så får du det.


 

Förväntade etappmål under behandlingen

Om vi utgår från att dina problem sitter i fötterna med domningar och båda fötterna reagerar olika på samma ström så är mål nummer 1 att få fötterna att reagera exakt lika.

När detta har skett behöver du inte längre vara orolig för att du ska bli "enbent".

Mål nummer 2 är att du ska närma dig den friska personen i strömstyrka för att få känsel i fötterna. Dvs, den strömstyrka som du använder inledningsvis ska kunna sänkas rejält.

Mål nummer 3 är att få bort domningarna. Detta kan ta tid och också kräva flera olika behandlingsplatser. Allt om detta finns att läsa i det medföljande kompendiet.

 


Anvisning för beställning av HK-D508A

Tryck på knappen här bredvid och du kommer då direkt till apparaten HK-D508A. På den sidan finns även en mängd olika tillbehör men för att behandla neuropatier behöver du inget extra. Allt som behövs finns redan i satsen. Bara välj 1 st apparat.

När butiken frågar hur apparaten ska betalas väljer du "Faktura". Denna blir då i Klarnas system på 30 dagar. Detta är för kort tid eftersom det troligen tar en månad enbart för att vänja din kropp vid behandlingen.

Vi förlänger därför fakturan till 2-3 månader från vår sida så att du får tid att testa i lugn och ro. Vi hjälper dig dessutom så mycket som du behöver.