PRNE Medical
Snorres väg 6
SE-14833 Ösmo

Kontakt för rådgivning om behandlingar och apparatval:

073 1274890

+4673 1274890

eller via epost:

support@prne.se

 

 

Behandla dina neuropatiska problem - avbryt försämringar, lindra problemen och återställ nerver och muskler så gott det går


 

Neuropatiska problem beror på att perifera nerver är skadade eller klämda.

Eftersom dessa orsaker inte beror på sjukdom finns ingen medicin som kan bota problemen.

Men vi har utrustning som du kan använda hemma för att avbryta skadorna och i förekommande fall eliminera klämningar, lindra symptomen och återställa så gott det går med hänsyn till redan uppkomna nervskador.

Neuropatin drabbar de delar av kroppen som är längst från hjärtat, dvs som har sämst genomblödning. Förbättra denna så avtar problemen. Fungerar detta på dig? Det är lätt att kontrollera utan att det kostar något. Gå in i vår e-butik och ta hem vår rekommenderade utrustning enligt nedan och prova.

När du beställer något "på prov" väljer du därför ett betalsätt i Klarnas system som ligger längre fram i tiden. Så hinner du prova i din egen takt. Om du inte blir nöjd så skickar du tillbaka utrustningen och fakturan krediteras.

Ett problem vid alla neuropatier är att kroppen vänjer sig vid att neuropatin är det normala och därför vill den inte bli återställd.

Att komma förbi denna broms kallar vi för "tillvänjning" och den kan ta ett par-tre veckor. Under den tiden kör du behandlingen försiktigt på lägsta nivå.


Orsaken till neuropatiska problem kan dessutom vara på helt annat ställe i kroppen än där man upplever symptomen.

Personen med fotproblem på bilden ovan kan mycket väl ha felet i ländryggen eller någonstans längs benet.

Svårigheten vid behandlingar mot neuropati är därför alltid att hitta var felet sitter för att kunna behandla just där.

Vi har dock såväl apparat som teknik för detta. Detta är inget svårt och behandlingen gör du själv med cirka en halvtimme per dag, gärna strax före läggdags.

Räkna med någon vecka för att hitta felet. Men sedan är du igång och förbättringen kommer gradvis.

När nerver är skadade kan man dock aldrig få full rehabilitering, men man kan stoppa det försämrande förloppet och någorlunda återställa nerver och muskler till något som kan accepteras och inte handikappar. Exempelvis få fullgod sömn på nätterna, bra balans vid promenader och slippa domningar och stickningar.


Neuropati startar med små besvär som ökar med tiden

Neuropati är ett problem som kommer smygande med små, men inledningsvis bagatellartade besvär, typ domningar, stickningar, klåda men som senare övergår till nervsmärtor och svårigheter med muskelstyrningen och balansen. Sista skedet kräver rullstol om man låter försämringen fortsätta.

Problemen sitter i perifera nervsystemet och detta kallas därför generellt för "neuropati".

Ändelsen "-pati" betyder sjukdom, lidande, jämför ordet "patient".

Men de drabbade nerverna är inte sjuka utan istället skadade eller klämda av någon orsak. Detta leder till känselproblem, smärtor samt problem med musklerna. När man behandlar själva orsaken blir det snart bättre.

Om man emellertid inte behandlar neuropatin fortsätter försämringen i nerver och muskler. Även klämda nerver blir skadade så småningom och när nerverna är helt förstörda blir det svåra smärtor och även musklerna förstörs.

Låt det aldrig gå så långt, det är inget svårt att avbryta förstöringen och i möjligaste mån återställa nerver och muskler till läge som åtminstone inte innebär handikapp.

Strategin vid behandling av neuropati är att arbeta i två steg - 1/ behandla orsaken till skadan samt 2/ reparera de nerver och muskler som har drabbats av skadan. Vi har den utrustning som behövs. Den är enkel att använda. Lärtiden för apparaten är cirka en timme.

Enda behandling som kan ge ovan nämnda dubbeleffekter är terapeutiskt ultraljud mot nervskadorna/klämningar samt forcerad träningsterapi mot både nerver och muskler.

Detta kräver ett träningshjälpmedel som är tillräckligt effektivt för att kunna ge rehabilitering mot drabbade nerver och muskler, samt ta bort orsaken till skadan eller klämningen.

Hjälpmedlet finns i vår e-butik - HK-D508A - kombimaskin med 5 olika behandlingsmetoder. Du kör den dagligen med cirka en halvtimme tills problemen viker. Detta kan ta några månader, men andra alternativ finns inte.

HK-D508A är vår standardapparat för behandling av neuropati. 2-stegs behandling

Neuropati betyder således att nerv eller nerver (= polyneuropati) är skadade eller klämda.

När skador finns i nerver kan felen och symptomen befinna sig på helt olika platser i kroppen.

Detta är en svårighet vid alla behandlingar mot neuropati. Om du enbart behandlar mot symptomen men inte mot orsaken blir du inte bättre.

Vi har därför utvecklat en metod som hjälper dig att hitta var felet/felen egentligen sitter. Med apparaten följer anvisningar hur du ska starta behandlingen. Följ dessa anvisningar. När det börjar bli bättre så har du prickat rätt och då är det bara att fortsätta.

Men räkna ändå realistiskt med att behandlingen börjar med att söka efter var nervskadan sitter. Detta tar sannolikt någon eller några veckor och därefter börjar den egentliga behandlingen. Och om du tycker att detta är svårt får du hjälp via vår Support.

HK-D508A behandlar neuropatier på de två sätt som nämns ovan. Först terapeutiskt ultraljud mot skadeområdet. Detta rensar dessutom undan allt som står i vägen för steg 2-behandlingen som kallas "elterapi".

Elterapin består av både nervträning (TENS) och muskelträning (EMS) i olika kombinationer beroende på vilken kroppsdel som behandlas.

En vanlig anledning till att nervskador har uppstått är att blodcirkulationen vid nerven/nerverna har försämrats och cellerna har blivit underförsörjda på syre och näring. Just detta problem är oftast relaterat till muskelförtvining med åtföljande krympta blodkärl, dvs högre ålder på den drabbade.

En annan vanlig anledning är att nerven har blivit klämd vid en led, och därefter skadad. Urkalkning av skelettet kan vara grundorsaken.

HK-D508A är vår standardapparat för behandling av neuropati.Behandling med ultraljud i kombination med nerv- (TENS) och muskelstimulering (EMS) mot felstället bromsar och avbryter försämringen samt i möjligaste mån också återställer funktionerna.

Hur bra det blir några månader senare bestäms av hur långt nervskadorna fick utvecklas innan behandlingen sattes in.

HK-D508A, mästaren på att reparera nervskador

Det hjälpmedel som vi erbjuder heter således HK-D508A och är en kombiapparat med 5 olika elterapimetoder - TENS, EMS, terapeutiskt ultraljud, laser och IR. Klicka gärna på bilden.

De tre förstnämnda metoderna är helt nödvändiga vid behandling av neuropatier. De blå elektrodskorna är synnerligen viktiga. De leder in elterapin, dvs TENS- och EMS-behandlingen exakt mot nervernas kontaktpunkter i fotsulorna.

Behandling ska ske dagligen med ett eller flera pass á 35 minuter i några månader tills klar förbättring har skett. Därefter övergår man till en behandling per vecka för att undvika att problemen kommer tillbaka.

Slipp värken på nätterna

Första önskemålet vid behandlingar brukar alltid vara att få slippa känselproblemen - smärtor och domningar - för att därefter kunna få sova ostört på nätterna. I nästa steg börjar man arbeta med balans- och muskelproblemen så att man slipper vara orolig för att ramla och skada sig med brutna ben, höfter etc.

Med HK-D508A följer detaljerade anvisningar hur du ska behandla. Slutresultatet bestäms dock av hur långt nervskadorna fick pågå innan behandlingen påbörjades. Så vänta aldrig i det längsta med sådant!

Testa utan kostnad

Om du vill testa vårt förslag med HK-D508A kostar det inget att få hem utrustningen (se bilden ovan, klicka gärna) - eller klicka in dig direkt till butiken via gula skylten nedan.

Du kanske känner till att det finns en lag om provtid vid distanshandel, dvs e-handel? Denna säger 2 veckor.

Men 2 veckor räcker inte för behandlingar mot skadade nerver. Du hinner inte ens komma igång med riktig behandling på 2 veckor eftersom du först måste köra ett tillvänjningsprogram.

Så när du rekvirerar apparaten väljer du därför betalning som ligger längre fram i tiden. Du behöver säkert några månader för att känna resultat.

Och känns inte behandlingen bra så skickar du tillbaka apparaten. Om du däremot känner att behandlingen fungerar är kostnaden för apparaten marginell jämfört med de problem som väntar om man avstår från behandling.

Det finns olika betalsätt som passar alla plånböcker - välj exempelvis "kampanj" = framflyttad betalning eller "konto" = utsträckt i tid med några hundra kronor per månad i Klarnas system.

Lärtid en timme

Det är inget svårt att köra HK-D508A. Den handleder dig genom att berätta i vilken ordning du ska starta behandlingen. Den kan nämligen prata.

Den är dessutom expertprogrammerad för olika kroppsdelar (gula knappar). Du ska bara trycka på rätt knapp, och sedan välja styrkan (blåa knappar).

Alla instruktioner är för övrigt på svenska. Lärtiden är cirka en timme. Första tiden låter du dock gå till att låta din kropp vänja sig vid behandlingen vid låg styrkenivå (= grön nivå), men sedan börjar du med skarp behandling på rätt styrkenivå (= vit eller gul nivå).

Med apparaten följer också detaljerade anvisningar på svenska hur du ska behandla din neuropati från startläget till den skarpa behandlingen i tiden framåt.

Detta innebär att även den som aldrig har fått elterapi tidigare direkt kan agera helt professionellt.

Du kan också använda ovanstående utrustning och metoder i förebyggande syfte. Detta exempelvis om det finns neuropatier i din släkt och du befarar genetiska anlag exempelvis för försämrad blodcirkulation även hos dig. Med förebyggande behandling någon gång per vecka är det inte troligt att du kommer att drabbas.

 


 

HK-D508A är vår standardapparat för behandling av neuropati.

Skadad nerv eller klämd nerv? Eller både ock?

Orsakerna till neuropati kan vara många. Men HK-D508A behandlar alla orsaker oavsett.

Nerver kan vara skadade men också klämda vid förträngningar i kroppen, exempelvis i leder.

Vid behandling mot klämda men oskadade nerver kommer de neuropatiska problemen att försvinna helt. När skador har uppstått blir det dock restproblem. Ju snabbare man sätter in behandlingen, ju mindre risk är det för restproblem.

En vanlig orsak till att skador har vållat neuropatin är att den kapillära genomblödningen har försämrats av olika skäl. Nervcellerna har då inte fått det syre och den näring som de har behövt och har därför blivit underförsörjda.

En annan orsak till neuropati som drabbar armar och händer är när nerver har hamnat i kläm mellan nackkotorna.

Ingriper man tidigt så löser man upp klämman och allt fungerar igen som det ska. Medlet här är samma som ovan - terapeutiskt ultraljud och elterapi i 2-stegs kombination.

Väntar man med behandlingen kan klämningen vålla skada på nerven och då kan detta också behandlas, men slutresultatet beror på hur mycket skadan fick utvecklas.


 

Förbättra blodcirkulationen

Kalla och vita fötter är ett tecken på dålig blodcirkulation. Även om neuropati inte har uppkommit så är man i riskzonen. Ta bort den risken via behandling med HK-D508A.

Vid försämrad blodcirkulation kan detta bero på förminskad muskelvolym (sarkopeni, se nedan) eller att diabetes, tobak, blodfetter mm har orsakat kärlförträngningar.

Förbättra då omgående blodcirkulationen via apparaten, och särskilt med elektrodskorna. Om misstankarna var korrekta så märks det omgående.

I apparatens "verktygslåda" finns de blå elektrodskorna som är perfekta när man vill förbättra blodcirkulationen. De släpper in behandlingen under fotsulorna och låter samtliga muskler och nerver i fötter och benen medverka i träningen. Ingen nerv eller muskel slipper undan.

Resultatet av sådan behandling blir att musklerna växer, blodvolymen ökar och nerverna stimuleras och tränas. När muskelmassan ökar så ökar deras blodkärl i ännu högre grad och det bildas också nya blodkärl. Större muskler vill ha mera blod.

Efter behandling på detta sätt kommer man snart över den kritiska gränsen för otillräcklig blodförsörjning, problemen minskar och det börjar bli ok igen att gå promenader.

Många märker detta primärt på att de slipper värk i benen på nätterna. De sover bättre av detta skäl.

Hur pass bra man kan bli med behandlingen beror på omfattningen av nervskadorna.

Om behandlingen sattes in resolut tidigt vid misstanken om neuropati så kan utvecklad neuropati sannolikt undvikas helt, och man blir om inte helt frisk så åtminstone klart bättre.


 

Starta alltid behandlingen där problemen upplevs

Det finns som nämnts fler orsaker till neuropati och liknande problem än försämrad blodcirkulation. Men alla kan behandlas. En svårighet är givetvis att hitta orsaken. Men vi här har 30 års erfarenheter av sådant och bidrar med råd så länge som behövs.

Du startar alltid behandlingen där du upplever problemen. Om problemen inte förbättras efter ett par veckors behandling just där så är uppenbarligen inte symptomen på samma plats som orsaken till dem.

Strategin blir då att flytta behandlingen uppåt tills du får reaktion på den. Där sitter felet. Behandla nu där istället.

Om inte otillräcklig blodförsörjning är orsaken så är nästa felorsak klämda nerver. Klämningar i ländryggen förekommer ibland. Sådant ger neuropatiska problem i fötter och ben. Då låter du behandlingen stärka upp ryggmuskulaturen så att musklerna ökar sin volym, tar plats och därmed hjälper ryggraden att bära upp ovankroppen. Klämningen mellan kotorna minskar då, och sannolikt minskas klämtrycket på nerven.

När problemen sitter i armar och händer så är klämman antingen i nacken eller vid skuldran. Då sätter du behandlingarna just här.

En trivial orsak som ibland förväxlas med fotneuropati är tarsaltunnelsyndrom, TTS. Detta är en klämning i fotleden där nerver och blodkärl går ner i fötterna. Strypning där ger problem med muskelstyrningen, balansen och domningar/värk i fötterna.

Behandlingen sker dock på exakt samma sätt som vid neuropati med den skillnaden att det går snabbare att få bort problemet. Mer om detta längst ner på sidan.

Klämda nerver kan bearbetas på samma sätt som metoden ovan med ultraljud och elterapi i kombination. Om behandlingen sätts in i tid kommer klämman att försvinna, därmed också problemen.

Men väntar man för länge med åtgärd hinner klämman bli en nervskada istället, och då kommer inte problemen att kunna repareras helt. Så vänta aldrig med åtgärden.


 

Sarkopeni - en vanlig orsak till neuropati hos äldre

Sarkopeni betyder åldersrelaterad muskelförtvining. Barn som leker, skuttar, hoppar och springer utvecklar sina muskler som de ska. Med ökad ålder rör vi oss mera stillsamt och muskelförtvining på enskilda muskler kan starta redan vid 20-30 års ålder. Detta märker vi dock sällan förrän i högre ålder, kanske 65+.

Då plötsligt kommer symptomen som ofta upplevs som obegripliga.

När musklerna krymper så krymper också de kapillära blodkärlen i musklerna. Snart räcker blodkärlen inte till för att försörja alla celler. Särskilt inte nattetid vid lågt blodtryck. Det blir då värk (= perifer kärlkramp) och i värsta fall nerv- och muskelskador.

Det finns bara en lösning på detta. Återställ muskelvolymen någorlunda så växer också blodkärlen. Snart fungerar genomblödningen igen.

Med hjälp av muskelfunktionen (EMS) i HK-D508A kommer förbättring snabbt och så fort du kan så hjälper du själv till genom att promenera mycket. Gärna i kuperad terräng så att alla benmuskler får jobba.


 

TTS - Tarsaltunnelsyndrom

Mål nummer 1 vid behandling av neuropatiska problem brukar vara att få slippa ligga sömnlös på nätterna på grund av kärlkramperna. Detta avhjälps snabbt. Men övriga problem - känsel, domningar, muskelstyrning mm kan ta längre tid att åtgärda till någorlunda kvalitet. Räkna med två-tre månader vid dagliga behandlingar.

Vi har dessutom genom åren märkt att många som fått diagnosen neuropati egentligen har det triviala, lättbehandlade problemet som kallas TTS, tarsaltunnelsyndrom.

Tarsaltunneln är en tunnel av ligament som sitter vid fotleden och släpper genom nerver och blodkärl till foten. Om denna tunnel är trång, hård och spänd stryps trafiken av nerver och blod och man får symptom som liknar neuropati. Fötterna lyder inte och dessutom blir balanssinnet påverkat eftersom även balansnerverna är klämda.

Vår teknik hjälper dock mot detta lika bra som mot normala neuropatier. I båda fallen rekommenderar vi behandlingar som startar under fötterna och går uppåt. Elektrodskorna är då viktiga.

Via skorna nås de nerver och muskler som krånglar både vid neuropatier och TTS, inklusive de hårda ligamenten i tunneln som då förbehandlas (mjukas upp) med ultraljudet.


Kan behandlingen misslyckas?

Det finns bara 2 orsaker till att en HK-D508A kan misslyckas att behandla en neuropati.

Den ena är att nervskadan inte ligger i det perifera nervsystemet utan istället i det centrala nervsystemet som en sjukdom (ALS, MS). För detta finns i så fall bromsmedicin.

Den andra orsaken är att den skadade nerven i princip redan är död. En död nerv kan inte återuppstå även om man sätter ström på den.

Så undvik att hamna i sådana problem. Starta behandlingen så fort som möjligt när du misstänker neuropati, eller när din läkare ger diagnosen.

I framtiden kommer man att behandla svårt skadade nerver med stamceller, men där är vi inte ännu.

Om själva neuropatin inte kan läkas kan du ändå behöva HK-D508A. Dess uppgift blir då att hålla uppe muskelmassan i övriga kroppen så att inte andra problem kan förvärra läget.

Så gör skadade idrottare när de hindras att träna på normalt sätt.

Och skulle sjukvården annonsera att stamcellsbehandlingar syns vid horisonten så har du alla skäl att få upp muskelmassan rejält.