PRNE Medical
Snorres väg 6
SE-14833 Ösmo

Kontakt för rådgivning om behandlingar och apparatval:

073 1274890

+4673 1274890

eller via epost:

support@prne.se

 

 

Behandla neuropati och neuropatiliknande problem med kombinerat ultraljud och elterapi - TENS/EMS


 

Neuropatin drabbar de delar av kroppen som är längst från hjärtat, dvs som har sämst genomblödning. Förbättra denna så avtar problemen. Här föreslår vi en behandling som du kan utföra på dig själv för att lindra, avbryta och i möjligaste mån rehabilitera neuropatiska problem.

Vi har provat ut behandlingen på hundratals med neuropatiska problem med mycket bra resultat.

Behandlingen sker i 2-stegs förfarande - ultraljud + elterapi - dagligen med cirka 30 minuter.

Om du vill prova vårt förslag kostar det inget att få hem en utrustning med HK-D508A kombiapparat. Prova och känn hur det hjälper.

Om du inte blir nöjd skickar du tillbaka apparaten.


 

I det neuropatiska förloppet finns en självgående cellförstöring på både sensor- (känsel) och motornerver (muskler). När många nerver är inblandade kallas det "polyneuropati". Det finns ingen medicin eller kirurgi att erbjuda mot detta.

Neuropati leder till ökande handikapp och därefter till invaliditet. Det man måste göra för att motverka neuropatin är att hålla uppe träningsnivån i de drabbade musklerna och nerverna.

Men ju längre man väntar med motåtgärderna, desto svårare blir det att undvika olika grader av handikapp eftersom nervcellerna dör bort (cellnekros). Som följd av nervskadorna förtvinar även musklerna som de är kopplade till.

HK-D508A är vår standardapparat för behandling av neuropati. Detta måste undvikas och vi erbjuder en speciell träningsapparat som motverkar det neuropatiska förloppet - HK-D508A - se bilden.

Som akut första motåtgärd angriper man orsaken till neuropatin, och därefter börjar man behandla de drabbade musklerna och nerverna via TENS (= nervträning) och EMS (= muskelträning). Allt finns i apparaten.

Vid behandlingen mot nerver och muskler krävs maskinell kraft eftersom neuropatin begränsar den egna styrkan.

Både TENS och EMS sker via elektroder som sätts på kroppen vid behandlingsområdet. Elektroderna släpper in elektriska pulser som är anpassade antingen för TENS mot nerver eller EMS mot muskler. Behandlingen ger träning åt nerverna samt mot musklerna. EMS används även inom idrotten för muskelträning.

Vår kombimodell HK-D508A (se bild) - har all den utrustning, den kraft och de expertprogram som krävs för att motverka neuropatier.

Låt apparaten via sitt ultraljud behandla neuropatins orsak (ofta kärlförträngningar) och kör därefter maskinträningen TENS/EMS efter våra anvisningar så kan du snart också själv hjälpa till med promenader och lätt gymnastik. Därmed bromsas det neuropatiska förloppet, försämringen avstannar och muskler och nerver börja återhämta sig. En halv timme per kväll är bra, och kan du mer så är det ännu bättre.

Vänta dock inte för länge med denna behandling. Det måste finnas nerver kvar som apparaten kan arbeta med.


Läs gärna mer här om bästa apparaten för detta - HK-D508A - eller klicka på bilderna.

HK-D508A är vår standardapparat för behandling av neuropati. HK-D508A innehåller 5 olika behandlingsmetoder. 3 av dessa är särskilt viktiga vid neuropatier - Terapeutiskt ultraljud, TENS och EMS.


En vanlig orsak till att neuropatin har uppstått är att den kapillära genomblödningen har försämrats av olika skäl. Nervcellerna har då inte fått det syre och den näring som de har behövt och därför blivit skadade.

Åtgärd nummer ett är då att genast förbättra denna cellförsörjning via provocerad genomblödning. Detta sker akut med hjälp av terapeutiskt ultraljud samt på längre sikt genom uppbyggnad av muskelmassan via EMS, muskelträning, dvs en 2-stegs behandling åtminstone en gång per dag.

Behandlingen mot musklerna innebär att blodkärlens volym ökar och det bildas dessutom nya blodkärl. HK-D508A har det som behövs, ultraljud och TENS/EMS.

Ytterligare åtgärd är träningen för nerver vilket sker via TENS (nervstimulering). Denna funktion finns också i apparaten och är där integrerad med EMS-funktionen. Man får båda samtidigt. Maskinen kallar detta för "elterapi".

Klicka på bilden för att läsa mer om apparaten.

Behandlingen ger muskler och nerver den försörjning samt träning som behövs.

En annan orsak till neuropati och som vanligtvis drabbar armar och händer är när nerver har hamnat i kläm, och här då i regel mellan nackkotorna.

Ingriper man tidigt så löser man upp klämman och allt fungerar igen som det ska. Medlet här är samma som ovan - terapeutiskt ultraljud och elterapi i 2-stegs kombination.

Men ingrip mot klämningen innan den vållar skada på nerven.

HK-D508A har många tillämpningar och den passar perfekt vid neuropatiska problem.

Den ger träningseffekt på nivå som inte kan erhållas på annat sätt. Hur bra det blir efteråt bestäms av hur långt nervskadan fick utvecklas innan behandlingen påbörjades.

Ett behandlingspass tar 35 minuter och ska göras varje kväll före läggdags tills förbättring har skett. Därefter kan man minska intervallen.

Apparaten är en kombimaskin som innehåller 5 olika terapimetoder, TENS (= nervträning), EMS (= muskelträning), terapeutiskt ultraljud, IR och laser,.

När man skjuter ultraljud mot nerver händer två saker - 1/genomblödningen mot nerven forceras - nervcellerna får syre och näring - samt 2/ bearbetningen gör nervernas cellväggar mer permeabla, dvs genomsläppliga, och blodets läkande system kan via genomblödningen nå cellernas inre och deras "kraftverk", mitokondrierna.


 

När mitokondrierna får energi via den förstärkta genomblödningen kan nervcellerna börja återhämta sig, om än inte till 100 procent. Men med någorlunda reparerade nerver fungerar nu åter muskelstyrningen, känseln och balansen, dvs de problem som vållade handikappen.

Apparaten kostar komplett 4.600 kr inkl moms, ett lågt pris för att undvika invaliditet. För betalningen har Klarna en massa olika varianter, konton över tid etc.

Det är i regel mycket svårt att i början skilja på symptomen vid klämda nerver och vid nedbrytande nekros-nervskador. Därför tillämpas samma behandling med HK-D508A i båda fallen.

Om problemen försvinner helt efter någon månad så var det ingen nervskada, bara en oskadad nerv i kläm. En riktig nervskada tar längre tid att avbryta och underhållsbehandling bör ske åtminstone någon gång i veckan resten av livet. Tiden för en behandling är 35 minuter. Gör den vid läggdags så ger den maximal effekt eftersom sömnen är viktig för återhämtningen.

Den behandling vi erbjuder sker således i 2 steg med först ultraljud och sedan elstimulering/elterapi.

Man ska dock aldrig invänta ytterligare nervförsämringar. Det finns alltid en kritisk gräns för invaliditet när nerverna har blivit alltför skadade och inte längre kan repareras. Undvik att passera den gränsen.

Starta därför behandling så snart du upptäcker neuropatiliknande problem.

Vår terapiapparat mot neuropatier heter således HK-D508A. Den är gjord för att privatpersoner ska kunna använda den på sig själva utan förkunskaper. Instruktioner på svenska bifogas och i övrigt är den enkel att använda. Det finns programknappar att trycka på - "Fötter", "Ben" etc - och när du har gjort det så arbetar apparaten med pulsteknik på bästa sätt mot dessa kroppsdelar.

När det gäller ben och fötter blir misstanken att problemen har uppstått på grund av otillräcklig cellförsörjning eftersom de är längst ifrån hjärtat. När det gäller armar och händer är det troligt att problemen har uppstått på grund av klämda nerver.

En klämd nerv blir snart en skadad nerv. Först uppkommer en inflammation, sedan nervskadan. Neuropati märks först som känselproblem - domningar, stickningar, värk, osäker muskelfunktion - men om man inte ingriper så kommer också problem med muskelstyrningen - polyneuropati.

Vid försämrad blodcirkulation kan det bero på förminskad muskelvolym (sarkopeni, se nedan) eller att diabetes, tobak, blodfetter mm har orsakat kärlförträngningar?

Förbättra då omgående blodcirkulationen genom behandlingen med HK-D508A. Om misstankarna var korrekta så märks det omgående.

Bland apparatens olika verktyg finns elektrodskor som passar perfekt när man vill förbättra blodcirkulationen. De släpper in behandlingen under fotsulorna och låter samtliga muskler och nerver i fötter och benen medverka i träningen.

Resultatet av sådan behandling blir att musklerna växer, blodvolymen ökar och nerverna stimuleras och tränas. När muskelmassan ökar så ökar deras blodkärl i ännu högre grad och det bildas också nya blodkärl. Större muskler vill ha mera blod.

Efter behandling på detta sätt kommer man snart över den kritiska gränsen för otillräcklig blodförsörjning, problemen minskar och det börjar bli ok igen att gå promenader.

Många märker detta primärt på att de slipper värk i benen på nätterna. De sover bättre av det skälet.

Hur pass bra man kan bli med behandlingen beror på omfattningen av nervskadorna.

Om behandlingen sattes in resolut tidigt vid misstanken om neuropati så kan utvecklad neuropati sannolikt undvikas helt, och man blir om inte helt frisk så åtminstone klart bättre.

Skulle denna behandling fungera på just dina problem? Prova! Här är öppet köp och på några veckor hinner du märka tydliga förbättringar.

Men om du inte är nöjd med apparaten så skickar du tillbaka den.

För betalningen finns många alternativ.


 

Strategi vid behandling

Det finns fler orsaker till neuropati och liknande problem än försämrad blodcirkulation. Men även dessa kan behandlas.

Du startar alltid behandlingen där du upplever problemen. Om problemen inte förbättras efter ett par veckors behandling där så är uppenbarligen inte symptomen på samma plats som orsaken till dem.

Strategin blir då att flytta behandlingen uppåt tills du får reaktion på den. Där sitter felet. Behandla nu där istället.

Om inte otillräcklig blodförsörjning är orsaken så är nästa felorsak klämda nerver. Klämningar i ländryggen förekommer ibland. Sådant ger neuropatiska problem i fötter och ben. Då låter du behandlingen stärka upp ryggmuskulaturen så att musklerna ökar sin volym, tar plats och därmed hjälper ryggraden att bära upp ovankroppen. Klämningen mellan kotorna minskar då, och sannolikt minskas klämtrycket på nerven.

När problemen sitter i armar och händer så är klämman antingen i nacken eller vid skuldran. Då sätter du behandlingarna just här.

En trivial orsak som ibland förväxlas med fotneuropati är tarsaltunnelsyndrom, TTS. Detta är en klämning i fotleden där nerver och blodkärl går ner i fötterna. Strypning där ger problem med muskelstyrningen, balansen och domningar/värk i fötterna.

Behandlingen sker dock på exakt samma sätt som vid neuropati med den skillnaden att det går snabbare att få bort problemet. Mer om detta längst ner på sidan.

Klämda nerver kan bearbetas bort på samma sätt som metoden ovan med ultraljud och elterapi i kombination. Om behandlingen sätts in i tid kommer klämman att försvinna, därmed också problemen.

Men väntar för länge på åtgärd hinner klämman bli en nervskada istället, och då kommer inte problemen att kunna repareras helt. Så vänta aldrig med åtgärd.


 

Sarkopeni - en vanlig orsak till neuropati hos äldre

Sarkopeni betyder åldersrelaterad muskelförtvining. Barn som leker, skuttar, hoppar och springer utvecklar sina muskler som de ska. Med ökad ålder rör vi oss mera stillsamt och muskelförtvining på enskilda muskler kan starta redan vid 20-30 års ålder. Detta märker vi dock sällan förrän i högre ålder, kanske 65+.

Då plötsligt kommer symptomen som ofta upplevs som obegripliga.

När musklerna krymper så krymper också de kapillära blodkärlen i musklerna. Snart räcker blodkärlen inte till för att försörja alla celler. Särskilt inte nattetid vid lågt blodtryck. Det blir då värk (= perifer kärlkramp) och i värsta fall nerv- och muskelskador.

Det finns bara en lösning på detta. Återställ muskelvolymen någorlunda så växer också blodkärlen. Snart fungerar genomblödningen igen.

Med hjälp av muskelfunktionen (EMS) i HK-D508A kommer förbättring snabbt och så fort du kan så hjälper du själv till genom att promenera mycket. Gärna i kuperad terräng så att alla benmuskler får jobba.


 

TTS - Tarsaltunnelsyndrom

Mål nummer 1 vid behandling av neuropatiska problem brukar vara att få slippa ligga sömnlös på nätterna på grund av kärlkramperna. Detta avhjälps snabbt. Men övriga problem - känsel, domningar, muskelstyrning mm kan ta längre tid att åtgärda till någorlunda kvalitet. Räkna med två-tre månader vid dagliga behandlingar.

Vi har dessutom genom åren märkt att många som fått diagnosen neuropati egentligen inte lider av detta utan istället av ett trivialt, lättbehandlat problem som kallas TTS, tarsaltunnelsyndrom.

Tarsaltunneln är en tunnel av ligament som sitter vid fotleden och släpper genom nerver och blodkärl till foten. Om denna tunnel är trång, hård och spänd stryps trafiken och man får symptom som liknar neuropati. Fötterna lyder inte och dessutom blir balanssinnet svårt påverkat eftersom även balansnerverna är klämda.

Vår teknik hjälper dock mot detta lika bra som mot normala neuropatier. I båda fallen rekommenderar vi behandlingar som startar under fötterna och går uppåt. Elektrodskorna är då viktiga. Via skorna nås de nerver och muskler som krånglar både vid neuropatier och TTS, inklusive hårda ligament i tunneln som mjukas upp av ultraljudet.