PRNE Medical
Snorres väg 6
SE-14833 Ösmo

Kontakt för rådgivning om behandlingar och apparatval:

073 1274890

+4673 1274890

eller via epost:

support@prne.se

 

 

Behandla nervsmärtor och neuropati med kombinerat ultraljud och elterapi - TENS/EMS


 

Neuropatin drabbar de delar av kroppen som är längst från hjärtat, dvs som har sämst genomblödning. Förbättra denna så avtar problemen. Lider du av nervsmärtor och andra neuropatiska problem? Det finns ingen anledning att acceptera sådant.

Det finns en behandling som lindrar och hjälper och som inte ger några biverkningar. Läs nedan om denna!

Det är dock inte säkert att du kan bli helt frisk beroende på hur långt nervskadorna har fått utvecklas, men du blir bättre och undviker handikapp.

Neuropati är ett problem som kommer smygande med små, men inledningsvis bagatellartade besvär, typ domningar och stickningar, men som senare övergår till nervsmärtor och svårigheter med muskelstyrningen och balansen.

Problemet sitter i perifera nervsystemet och detta kallas därför generellt för "neuropati".

Ändelsen "-pati" betyder sjukdom, lidande, jämför ordet "patient".

Men de drabbade nerverna är i regel inte sjuka utan istället skadade av någon orsak. Detta leder till smärtor samt problem med musklerna. Om man behandlar själva skadan blir det snart bättre.

Skadorna och problemen kan drabba alla åldrar, men mest äldre. Se varför nedan.

Om man emellertid inte behandlar neuropatin ökar smärtorna och försämringen fortsätter i nerver och muskler, och när musklerna inte fungerar uppstår invaliditet.

Strategin vid behandling av neuropati är därför att arbeta i två steg - 1/ eliminera orsaken till skadan samt 2/ reparera de nerver och muskler som har påverkats av skadan. Vi har den utrustning som du behöver.

Medicin mot neuropati existerar inte eftersom den är en skada och inte någon sjukdom.

Enda behandling som kan ge ovan nämnda dubbeleffekter är terapeutiskt ultraljud mot nervskadorna samt forcerad träningsterapi mot både nerver och muskler.

Villkoret är dock att man sätter in behandlingen innan nerver och muskler har blivit alltför svårt skadade och inte längre kan repareras.

Detta kräver ett träningshjälpmedel som är tillräckligt effektivt för att kunna ge rehabilitering mot drabbade nerver och muskler, samt ta bort orsaken till skadan (kanske en klämning?).

Hjälpmedlet finns i vår e-butik - HK-D508A - kombimaskin med 5 olika behandlingsmetoder. Du lär dig maskinen på någon timme och sedan kör du den dagligen med cirka en halvtimme tills problemen viker. Detta kan ta några månader, men andra alternativ finns inte.

HK-D508A är vår standardapparat för behandling av neuropati. 2-stegs behandling

Neuropati betyder således att nerv eller nerver är skadade. När skador finns i nerver kan felen och symptomen befinna sig på olika platser i kroppen.

Detta är en svårighet vid alla behandlingar mot neuropati. Om du enbart behandlar mot symptomen men inte mot orsaken blir du aldrig bättre.

Vi har därför utvecklat en metod som hjälper dig att hitta var felet/felen egentligen sitter. Med apparaten följer anvisningar hur du ska starta behandlingen. Följ dessa anvisningarna. Blir det snabbt bättre så har du prickat rätt och då är bara att fortsätta.

Blir det inte bättre efter några veckor mailar du eller ringer oss så ger vi nya alternativ för att prova var skadan/skadorna sitter. Vi har decenniers erfarenheter att ösa ur och så fortsätter vi tills vi tillsammans har hittat felet. Sedan behandlar du mot detta.

HK-D508A behandlar neuropatier på de två sätt som nämns ovan. Först terapeutiskt ultraljud mot skadeområdet. Detta rensar dessutom undan allt som står i vägen för steg 2-behandlingen som kallas "elterapi".

Elterapin består av både nervträning (TENS) och muskelträning (EMS) i kombination.

Neuropati har således uppstått på grund av nervskada eller skador i flera nerver (= polyneuropati). Anledningen kan vara att blodcirkulationen vid nerven/nerverna har försämrats och cellerna har blivit underförsörjda på syre och näring.

En annan anledning kan vara att nerven har blivit klämd, och därefter skadad.

HK-D508A är vår standardapparat för behandling av neuropati.Behandling med ultraljud i kombination med nerv- (TENS) och muskelstimulering (EMS) mot felstället bromsar och avbryter försämringen samt i möjligaste mån också återställer funktionerna.

Hur bra det blir några månader senare bestäms av hur långt nervskadorna fick utvecklas innan behandlingen sattes in.

HK-D508A, mästaren på att reparera nervskador

Det hjälpmedel som vi erbjuder heter således HK-D508A och är en kombiapparat med 5 olika elterapimetoder - TENS, EMS, terapeutiskt ultraljud, laser och IR. Klicka gärna på bilden.

De tre förstnämnda metoderna är helt nödvändiga vid behandling av neuropatier. De blå elektrodskorna är synnerligen viktiga. De leder in elterapin, dvs TENS- och EMS-behandlingen exakt mot nervernas kontaktpunkter i fotsulorna.

Behandling ska ske dagligen med ett eller flera pass á 35 minuter i några månader tills klar förbättring har skett. Därefter övergår man till en behandling per vecka för att undvika att problemen kommer tillbaka.

Slipp värken på nätterna

Första önskemålet vid behandlingar brukar alltid vara att få slippa känselproblemen - smärtor och domningar - för att därefter kunna få sova ostört på nätterna. I nästa steg börjar man arbeta med balans- och muskelproblemen så att man slipper vara orolig för att ramla och skada sig med brutna ben, höfter etc.

Med HK-D508A följer detaljerade anvisningar hur du ska behandla. Slutresultatet bestäms dock av hur långt nervskadorna fick pågå innan behandlingen påbörjades. Så vänta aldrig i det längsta med sådant!

Testa utan kostnad

Om du vill testa vårt förslag med HK-D508A kostar det inget att få hem utrustningen (se bilden ovan, klicka gärna) - eller klicka in dig direkt till butiken via gula skylten här intill.

Du kanske känner till att det finns en lag om provtid vid distanshandel, dvs e-handel? Denna säger 2 veckor.

Men 2 veckor räcker inte för fysiologiska behandlingar, särskilt inte vid skadade nerver. Du hinner inte ens komma igång med behandlingen på 2 veckor eftersom du först måste köra ett tillvänjningsprogram.

Så när du rekvirerar apparaten väljer du betalning som ligger långt fram i tiden. Du behöver säkert några månader för att känna resultat.

Och känns inte behandlingen bra så skickar du tillbaka apparaten.

Vid neuropatier kan nervskadan och dess symptom dessutom vara på helt olika ställen i kroppen. I sådana lägen får du hjälp av oss att hitta skadans plats där du ska behandla.

Om du känner att behandlingen fungerar är kostnaden för apparaten marginell jämfört med de problem som väntar om man avstår från behandling.

Det finns många betalsätt som passar alla plånböcker, även utsträckt i tid med några hundra kronor per månad.

Lärtid en timme

Det är inget svårt att köra HK-D508A. Den handleder dig genom att berätta i vilken ordning du ska starta behandlingen. Den kan nämligen prata.

Den är dessutom expertprogrammerad för olika kroppsdelar (gula knappar). Du ska bara trycka på rätt knapp, och sedan välja styrkan (blåa knappar).

Alla instruktioner är för övrigt på svenska. Lärtiden är cirka en timme. Första tiden låter du dock gå till att låta din kropp vänja sig vid behandlingen vid låg styrkenivå (= grön nivå), men sedan börjar du med skarp behandling på rätt styrkenivå (= vit eller gul nivå).

Med apparaten följer också detaljerade anvisningar på svenska hur du ska behandla din neuropati från startläget till den skarpa behandlingen i tiden framåt.

Detta innebär att även den som aldrig har fått elterapi tidigare direkt kan agera helt professionellt.

Du kan också använda ovanstående utrustning och metoder i förebyggande syfte. Detta exempelvis om det finns neuropatier i din släkt och du befarar genetiska anlag exempelvis för försämrad blodcirkulation även hos dig. Med behandling någon gång per vecka är det inte troligt att du kommer att drabbas.

 


 

HK-D508A är vår standardapparat för behandling av neuropati.

Skadad nerv eller klämd nerv? Eller både ock?

Orsakerna till neuropati kan vara många. Men HK-D508A behandlar alla orsaker oavsett.

Nerver kan vara skadade men också klämda vid förträngningar i kroppen, exempelvis i leder.

Vid behandling mot klämda nerver kommer de neuropatiska problemen att försvinna helt. När skador har uppstått blir det dock restproblem. Ju snabbare man sätter in behandlingen, ju mindre restproblem blir det.

En vanlig orsak till att skador har vållat neuropatin är att den kapillära genomblödningen har försämrats av olika skäl. Nervcellerna har då inte fått det syre och den näring som de har behövt och har därför blivit underförsörjda.

En annan orsak till neuropati som drabbar armar och händer är när nerver har hamnat i kläm mellan nackkotorna.

Ingriper man tidigt så löser man upp klämman och allt fungerar igen som det ska. Medlet här är samma som ovan - terapeutiskt ultraljud och elterapi i 2-stegs kombination.

Väntar man med behandlingen kan klämningen vålla skada på nerven och då kan detta också behandlas, men slutresultatet beror på hur mycket skadan fick utvecklas.


 

Förbättra blodcirkulationen

Kalla och vita fötter är ett tecken på dålig blodcirkulation. Även om neuropati inte har uppkommit så är man i riskzonen. Ta bort den risken via behandling med HK-D508A.

Vid försämrad blodcirkulation kan detta bero på förminskad muskelvolym (sarkopeni, se nedan) eller att diabetes, tobak, blodfetter mm har orsakat kärlförträngningar.

Förbättra då omgående blodcirkulationen via apparaten, och särskilt med elektrodskorna. Om misstankarna var korrekta så märks det omgående.

I apparatens "verktygslåda" finns de blå elektrodskorna som är perfekta när man vill förbättra blodcirkulationen. De släpper in behandlingen under fotsulorna och låter samtliga muskler och nerver i fötter och benen medverka i träningen. Ingen nerv eller muskel slipper undan.

Resultatet av sådan behandling blir att musklerna växer, blodvolymen ökar och nerverna stimuleras och tränas. När muskelmassan ökar så ökar deras blodkärl i ännu högre grad och det bildas också nya blodkärl. Större muskler vill ha mera blod.

Efter behandling på detta sätt kommer man snart över den kritiska gränsen för otillräcklig blodförsörjning, problemen minskar och det börjar bli ok igen att gå promenader.

Många märker detta primärt på att de slipper värk i benen på nätterna. De sover bättre av det skälet.

Hur pass bra man kan bli med behandlingen beror på omfattningen av nervskadorna.

Om behandlingen sattes in resolut tidigt vid misstanken om neuropati så kan utvecklad neuropati sannolikt undvikas helt, och man blir om inte helt frisk så åtminstone klart bättre.


 

Starta alltid behandlingen där problemen upplevs

Det finns som nämnts fler orsaker till neuropati och liknande problem än försämrad blodcirkulation. Men alla kan behandlas. En svårighet är givetvis att fastställa orsaken. Men vi här har 30 års erfarenheter av sådant och bidrar med råd så länge som behövs.

Du startar alltid behandlingen där du upplever problemen. Om problemen inte förbättras efter ett par veckors behandling just där så är uppenbarligen inte symptomen på samma plats som orsaken till dem.

Strategin blir då att flytta behandlingen uppåt tills du får reaktion på den. Där sitter felet. Behandla nu där istället.

Om inte otillräcklig blodförsörjning är orsaken så är nästa felorsak klämda nerver. Klämningar i ländryggen förekommer ibland. Sådant ger neuropatiska problem i fötter och ben. Då låter du behandlingen stärka upp ryggmuskulaturen så att musklerna ökar sin volym, tar plats och därmed hjälper ryggraden att bära upp ovankroppen. Klämningen mellan kotorna minskar då, och sannolikt minskas klämtrycket på nerven.

När problemen sitter i armar och händer så är klämman antingen i nacken eller vid skuldran. Då sätter du behandlingarna just här.

En trivial orsak som ibland förväxlas med fotneuropati är tarsaltunnelsyndrom, TTS. Detta är en klämning i fotleden där nerver och blodkärl går ner i fötterna. Strypning där ger problem med muskelstyrningen, balansen och domningar/värk i fötterna.

Behandlingen sker dock på exakt samma sätt som vid neuropati med den skillnaden att det går snabbare att få bort problemet. Mer om detta längst ner på sidan.

Klämda nerver kan bearbetas bort på samma sätt som metoden ovan med ultraljud och elterapi i kombination. Om behandlingen sätts in i tid kommer klämman att försvinna, därmed också problemen.

Men väntar man för länge med åtgärd hinner klämman bli en nervskada istället, och då kommer inte problemen att kunna repareras helt. Så vänta aldrig med åtgärden.


 

Sarkopeni - en vanlig orsak till neuropati hos äldre

Sarkopeni betyder åldersrelaterad muskelförtvining. Barn som leker, skuttar, hoppar och springer utvecklar sina muskler som de ska. Med ökad ålder rör vi oss mera stillsamt och muskelförtvining på enskilda muskler kan starta redan vid 20-30 års ålder. Detta märker vi dock sällan förrän i högre ålder, kanske 65+.

Då plötsligt kommer symptomen som ofta upplevs som obegripliga.

När musklerna krymper så krymper också de kapillära blodkärlen i musklerna. Snart räcker blodkärlen inte till för att försörja alla celler. Särskilt inte nattetid vid lågt blodtryck. Det blir då värk (= perifer kärlkramp) och i värsta fall nerv- och muskelskador.

Det finns bara en lösning på detta. Återställ muskelvolymen någorlunda så växer också blodkärlen. Snart fungerar genomblödningen igen.

Med hjälp av muskelfunktionen (EMS) i HK-D508A kommer förbättring snabbt och så fort du kan så hjälper du själv till genom att promenera mycket. Gärna i kuperad terräng så att alla benmuskler får jobba.


 

TTS - Tarsaltunnelsyndrom

Mål nummer 1 vid behandling av neuropatiska problem brukar vara att få slippa ligga sömnlös på nätterna på grund av kärlkramperna. Detta avhjälps snabbt. Men övriga problem - känsel, domningar, muskelstyrning mm kan ta längre tid att åtgärda till någorlunda kvalitet. Räkna med två-tre månader vid dagliga behandlingar.

Vi har dessutom genom åren märkt att många som fått diagnosen neuropati egentligen inte lider av detta utan istället av det triviala, lättbehandlade problemet som kallas TTS, tarsaltunnelsyndrom.

Tarsaltunneln är en tunnel av ligament som sitter vid fotleden och släpper genom nerver och blodkärl till foten. Om denna tunnel är trång, hård och spänd stryps trafiken och man får symptom som liknar neuropati. Fötterna lyder inte och dessutom blir balanssinnet påverkat eftersom även balansnerverna är klämda.

Vår teknik hjälper dock mot detta lika bra som mot normala neuropatier. I båda fallen rekommenderar vi behandlingar som startar under fötterna och går uppåt. Elektrodskorna är då viktiga.

Via skorna nås de nerver och muskler som krånglar både vid neuropatier och TTS, inklusive de hårda ligamenten i tunneln som då förbehandlas (mjukas upp) med ultraljudet.


Kan behandlingen misslyckas?

Det finns bara 2 orsaker till att en HK-D508A kan misslyckas att behandla en neuropati.

Den ena är att nervskadan inte ligger i det perifera nervsystemet utan istället i det centrala nervsystemet som en sjukdom (ALS, MS). För detta finns i så fall bromsmedicin.

Den andra orsaken är att den skadade nerven i princip redan är död. En död nerv kan inte återuppstå även om man sätter ström på den.

Så undvik att hamna i sådana problem. Starta behandlingen så fort som möjligt när du misstänker neuropati, eller när din läkare ger diagnosen.

I framtiden kommer man att behandla svårt skadade nerver med stamceller, men där är vi inte ännu.

Om själva neuropatin inte kan läkas kan du ändå behöva HK-D508A. Dess uppgift blir då att hålla uppe muskelmassan i övriga kroppen så att inte andra problem kan förvärra läget.

Så gör skadade idrottare när de hindras att träna på normalt sätt.

Och skulle sjukvården annonsera att stamcellsbehandlingar syns vid horisonten så har du alla skäl att få upp muskelmassan rejält.