PRNE Medical
Sommargatan 33
SE-25665 Helsingborg

Kontakt för rådgivning om behandlingar:

073 1274890

+4673 1274890

eller via epost:

support@prne.se

 

 

Behandla dina neuropatiska problem med vår nervstartare HK-D508A HK-D508A är vår standardapparat för behandling av neuropati.

 

 

Neuropati kallas de problem som uppstår när nerver inte kan styra sina muskler. Detta drabbar främst ben och fötter men ibland också armar och händer.

När många nerver är drabbade kallas detta Polyneuropati (poly = många).

Neuropati är ett progressivt förlopp. Dvs, det blir ständig försämring vilket leder till handikapp och invaliditet så småningom. Svår nervvärk kan också uppträda. Det blir en dyster prognos om neuropatin inte behandlas.

Neuropatier går att behandla med våra hjälpmedel och detta måste ske hemma med cirka en halv timme per dag i månader. Det är ingen Quick Fix men starta behandlingen helst så tidigt som möjligt. Dvs i det läge då det enbart har uppstått problem med domningar och balans.

Med nervstartaren HK-D508A behandlar du neuropatier i 3 steg:

1. Bromsa det försämrande förloppet
2. Stoppa det försämrande förloppet
3. Vänd förloppet så att nervfunktionerna förbättras och återställs.

Beroende på i vilket skede som du ingriper med behandlingen kan du antingen bli helt bra eller inte fullt återställd, men ändå så bra att du kan röra och använda dina ben och armar utan problem. Dvs fortsätta leva ett normalt liv.

Om nervskador har uppstått på grund av underliggande problem, exempelvis urkalkning av skelettet (osteoporos, klämd nerv vid kotorna L4/L5) får du räkna med att underhållsbehandla enligt nedan då och då resten av livet. Annars återkommer problemen.

 


 

HK-D508A

Vi har motmedel mot neuropatier via nervstartaren HK-D508A som arbetar med elterapiträning mot de nerver som inte fungerar på grund av hinder i nervernas neurontransporter samt ultraljud som provocerar genomblödningen omkring skadorna. Dessa läks då och nerverna börjar så småningom fungera igen.

Detta tar sin tid men vi bistår med handledning så länge som detta behövs.

Neuropatin drabbar de delar av kroppen som är längst från hjärtat, dvs som har sämst genomblödning. Förbättra denna så avtar problemen.

Neuropati i benen brukar starta som kalla fötter, fortsätta med känselstörningar/domningar, därefter som balansproblem och så småningom lyder inte musklerna. Benen går inte dit man vill. Här blir det också vanligt med fallolyckor.

Nu behövs hjälpmedel för att kunna röra sig - käpp, rollator och rullstol. Undvik sådant genom att behandla bort problemen så tidigt som möjligt. Bäst är om man kan ingripa redan i de tidigaste stadierna - när känseln sviktar. Då finns chans att man kan bli helt frisk.

HK-D508A är vår standardapparat för behandling av neuropati.Om problemen sitter i ben och/eller fötter börjar du med de blå elektrodskorna på bilden här intill. När du kopplar in dessa på samma kabel till HK-apparaten går pulsströmmen från fot till fot genom båda benen.

Om du nu får olika reaktion i fötterna visar detta att det finns nervskada/skador någonstans i benen, dvs nervsignalerna blockeras och kommer inte fram.

Första åtgärden blir att reparera detta med hjälp av träningen via elterapin. Detta kan ta någon månad men efter det finns inte längre några nervskador i benen. Om problem ändå kvarstår så finns fler orsaker i ländryggen.

Behandling där blir då nästa åtgärd tills även detta är reparerat. Ryggar kräver dock alltid mera tid men även detta går så småningom, kanske efter 2-3 månader. Du märker när förbättringen börjar.

Behandling sker med cirka 30 minuter varje dag, men missar du någon dag är detta inget problem. Kontinuitet på lång sikt är dock viktig.

Om du är intresserad av sådan hjälp tar du hem en apparat för att prova hur detta fungerar på dig. Vi erbjuder då villkoret via generös framförhållning av fakturan (Klarna) att du får ha utrustningen länge utan kostnad för att hinna känna att den verkligen hjälper. Vi hjälper dig med support om du behöver det.

Om den däremot inte hjälper så skickar du tillbaka utrustningen och provet var således gratis.

Om neuropatin beror på nervskada eller klämd nerv så kommer dock vår teknik att hjälpa.

Men om tekniken inte hjälper beror neuropatin på något annat. Du får då information om alternativa felorsaker att överlämna till sjukvården.

HK-D508A är vår standardapparat för behandling av neuropati.

Läs mer om apparaten genom att klicka på bilden!


 

Först benen, sedan ryggen

Den vanliga neuropatin pga fortskridande skada är ett förlopp som börjar med domningar och stickningar. Sedan kan känseln försvinna i fötterna och därav följer balansproblem eftersom fötterna inte vet om de står på marken.

Därmed får inte heller hjärnan information om hur alla muskler ska styras för att du inte ska ramla. I detta läge kan det uppstå fallolyckor.

I nästa skede lyder inte musklerna heller, man behöver hjälpmedel för att kunna röra sig. Någonstans i denna process kan också nervsmärtor uppträda.

Processen kan ta olika tid beroende på nervskadans art. Ibland går det snabbt, ibland långsamt. Men neuropatin kan aldrig läka sig självt.

Det är dock enkelt att bromsa och avbryta detta förlopp och skapa läkning. Du lär dig behandlingsapparaten HK-D508A på någon timme och sedan gör du behandlingar varje dag med cirka en halv timme eller mer tills besvären är borta och du är nöjd med resultatet.

Skorna som du ser på bilden ovan är ett av verktygen i satsen HK-D508A. De är mycket viktiga vid behandlingar av alla neuropatier som har drabbat ben och fötter. När du använder en kabel till båda skorna som på bilden blir den ena skon pluselektrod och den andra skon minuselektrod.

Strömmen går då från plusfoten till minusfoten via båda benen. Om det inte fanns någon nervskada skulle nu båda fötterna påverkas på exakt samma sätt. Det skulle kännas lika i båda fötterna.

Men om så inte sker beror det på en eller flera skador längs nerverna. Dessa bromsar eller hindrar nervsignalerna. Då fortsätter du med denna behandling tills båda fötterna reagerar exakt lika. Därmed har du läkt nervskadorna i benen. Ett problem är borta men det kan också finnas kvar nervskador i ryggen. Dess behandlas i steg 2 med samma apparat.

Du kan också själv hjälpa till genom att äta kalciumrik mat, som mejeriprodukter, lax, broccoli, apelsiner mm. Dessa stärker nervernas förmåga att leda ström.

Fungerar behandlingen på dig? Det finns bara ett svar - Prova! Ta hem den utrustning som vi rekommenderar. Välj gärna betalsätt i Klarna som ligger långt fram i tiden. Så hinner du prova i lugn och ro utan kostnad.

Om vårt förslag till behandling fungerar och du är nöjd betalar du enbart för den utrustning du har fått. Vår support som du också troligen behöver är gratis.

Skulle behandlingen mot förmodan inte ge resultat skickar du tillbaka utrustningen. Fakturan krediteras och detta kostar då inget alls.

I sådana lägen förstår vi dock att din neuropati inte beror på skadad eller klämd nerv. Detta är viktig kunskap för läkaren. Kanske behövs istället medicinsk behandling, eller kirurgisk?

Om du vill prova vår teknik är en bra start att du först mailar oss på support@prne.se och berättar om dina neuropatiska problem så att vi förstår var i processen som du befinner dig.

Räkna sedan realistiskt med några månader för behandlingar innan du har blivit klart bättre, kanske rentav frisk.

 


 

Orsak och symptom är sällan på samma ställe

Ett särskilt problem vid neuropatier är att skadestället kan vara på helt annat ställe i kroppen än där man upplever symptomen.

Vid exempelvis problem med fötter och ben kan felet sitta ända upp i ländryggen.

Vid behandlingar mot neuropati ska man därför först hitta var felet sitter för att kunna behandla på rätt plats.

Vi har dock såväl apparat som teknik för detta. Detta är inget svårt och behandlingen gör du själv, gärna strax före läggdags. Följ bara våra instruktioner, och vi hjälper dig om något känns konstigt.

En positiv "bieffekt" av detta är att du lär känna din egen kropp och efteråt får en helt annan förståelse för vad din kropp behöver.

När nerver är skadade kan man sällan räkna med full rehabilitering, men man kan stoppa det försämrande förloppet och någorlunda återställa nerver och muskler till något som kan accepteras och inte handikappar. Exempelvis få fullgod sömn på nätterna, inga nervsmärtor, bra balans och muskelkontroll samt slippa domningar och obehagliga stickningar.

Känselnerverna är viktiga vid neuropatier. Om sådana inte fungerar korrekt får hjärnan inte rätt information om var du har dina fötter - i luften eller på marken? Hjärnan vet då inte hur musklerna ska styras för att du ska ha full balans. Risken är här att man ramlar och får skador av det - brutna ben, förstörda leder mm.


Neuropati startar alltid med små besvär som ökar med tiden

Neuropati tillhör vetenskapsområdet neurofysiologi.

Neuropati inleds smygande med små bagatellartade besvär, typ domningar, stickningar, klåda men som senare utvecklas till nervsmärtor och svårigheter med muskelstyrningen och balansen. Sista skedet kräver rullstol om man låter försämringen fortsätta.

Problemen sitter i perifera nervsystemet och detta kallas därför generellt för "neuropati".

Ändelsen "-pati" betyder sjukdom, lidande, jämför ordet "patient".

Men de drabbade nerverna är inte sjuka utan istället skadade eller påverkade av någon orsak. Detta leder till känselproblem, smärtor samt problem med musklerna. När man behandlar själva orsaken blir det dock snart bättre.

Om man emellertid inte behandlar neuropatin fortsätter försämringen i nerver och muskler, processen är progressiv. Även klämda nerver blir skadade så småningom och när nerverna är helt förstörda blir det svåra smärtor och även musklerna förstörs.

Det är dock inget svårt att avbryta förstöringen och återställa nerverna.

Enda behandling som kan ge ovan nämnda effekter är terapeutiskt ultraljud för läkning av nervskadorna samt träningsterapi - elterapi - mot nerver och muskler.

Detta kräver ett träningshjälpmedel som är tillräckligt effektivt för att kunna ge rehabilitering mot drabbade nerver och muskler, samt ta bort orsaken till skadan eller klämningen.

Hjälpmedlet finns hos oss - HK-D508A - som är en kombimaskin med 5 olika behandlingsmetoder. Den har den kraft som behövs och du kör den dagligen med cirka en halvtimme tills problemen viker. Detta kan ta månader, men det finns inga andra alternativ.

Läs gärna mer om apparaten genom att klicka på bilden till vänster! HK-D508A är vår standardapparat för behandling av neuropati.

 

Starta alltid behandlingen där problemen upplevs

 

Du startar alltid behandlingen där du upplever problemen. Det är dock inte sannolikt att orsakerna sitter just där. Men vi måste alltid arbeta med systematik.

Om problemen inte förbättras efter ett par veckors behandling så är uppenbarligen inte orsaken på samma plats som symptomen.

Strategin blir då att flytta behandlingen uppåt tills du får reaktion på den, dvs nervsignalen stängs av. Du använder då elektrodplattor med några decimeters avstånd mellan varandra. Sedan ska du behandla just där du hittade felet.

Diagnosmetoden kallas "elektromyografi, EMG" och är lätt att genomföra efter våra instruktioner. Den finns inbakad i behandlingsapparaten HK-D508A.

En trivial felorsak som ibland förväxlas med nervskador mot fötterna är tarsaltunnelsyndrom, TTS. Detta är en klämning i fotleden där nerver och blodkärl går ner i fötterna. Strypning där ger problem med muskelstyrningen, balansen och domningar/värk i fötterna.

Behandlingen sker dock på exakt samma sätt som vid neuropati på grund av nervskada med den skillnaden att det går snabbare att få bort problemet. Mer om detta längre ner på sidan.

Klämda nerver kan bearbetas på samma sätt som nervskador med ultraljud och elterapi i kombination. Om behandlingen sätts in i tid kommer klämman att försvinna, därmed också problemen och man blir helt frisk.

Men väntar man för länge med åtgärd hinner klämman bli en nervskada istället, och då kommer inte problemen att kunna repareras helt. Så vänta aldrig med åtgärden.


 

Sarkopeni - en vanlig orsak till neuropati hos äldre

Sarkopeni betyder åldersrelaterad muskelförtvining. Barn som leker, skuttar, hoppar och springer utvecklar sina muskler som de ska. Med ökad ålder rör vi oss mera stillsamt och muskelförtvining på enskilda muskler kan starta redan vid 20-30 års ålder. Detta märker vi dock sällan förrän i högre ålder, kanske 65+.

Då plötsligt kommer symptomen som ofta upplevs som obegripliga.

När musklerna krymper så krymper också de kapillära blodkärlen i musklerna. Snart räcker blodkärlen inte till för att försörja alla celler. Särskilt inte nattetid vid lågt blodtryck. Det blir då värk (= perifer kärlkramp) och i värsta fall också nerv- och muskelskador.

På detta finns bara en lösning på detta. Återställ muskelvolymen någorlunda så växer också blodkärlen. Snart fungerar genomblödningen igen och alla celler får sin näring.

Med hjälp av HK-D508A kommer förbättring snabbt och så fort du kan så hjälper du själv till genom att promenera mycket. Gärna i kuperad terräng så att alla benmuskler får jobba.


 

TTS - Tarsaltunnelsyndrom

Mål nummer 1 vid behandling av neuropatiska problem brukar vara att få slippa ligga sömnlös på nätterna på grund av nervsmärtorna. Detta avhjälps snabbt. Men övriga problem - känsel, domningar, muskelstyrning mm kan ta längre tid att åtgärda till någorlunda kvalitet. Räkna med två-tre månader eller mer vid dagliga behandlingar.

De som har underliggande problem som orsakat neuropatin måste räkna med att behandla då och då resten av livet för att inte problemen ska återkomma.

Som redan nämnts ovan så har många som fått diagnosen neuropati egentligen bara det triviala, lättbehandlade problem som kallas TTS, tarsaltunnelsyndrom.

Vid alla leder i kroppen finns ligamenttunnlar som släpper igenom blodkärl och nerver så att dessa inte krossas av skelettet. Tarsaltunneln sitter vid fotleden och släpper genom nerverna och blodkärlen till foten.

Om denna tunnel är trång, hård och spänd stryps trafiken av nerver och blod och man får symptom som liknar neuropati.

Fötterna lyder inte och dessutom blir balanssinnet påverkat.

Vår teknik hjälper dock mot detta lika bra som mot neuropatier från nervskador. I båda fallen rekommenderar vi behandlingar som startar under fötterna och går uppåt. Elektrodskorna är viktiga.

Via skorna nås de nerver och muskler som krånglar både vid skadade nerver och TTS, inklusive de hårda ligamenten i tunneln som då förbehandlas (mjukas upp) med ultraljudet.


Nervskador på andra ställen

Den teknik vi har beskrivit ovan är speciellt bra vid problem som berör de nerver som arbetar med rörelsemuskler, dvs "motornerverna", i ben och armar.

Men det finns givetvis fler nerver som kan fungera dåligt. I underlivet finns nerver som styr urin- och tarmtömningar samt är viktiga för känseln vid samliv.

Vi har teknik även för sådana problem. Se vår information om Urologi. Där finns rekommendationer på behandlingsteknik.

Andra nerver som kan arbeta felaktigt är vagusnerverna. Det är dessa som kontrollerar och styr alla funktioner i våra kroppar. 60.000 vagusnervtrådar går upp till hjärnan för att berätta om tillståndet i hela kroppen.

20.000 vagusnervtrådar går åt andra hållet från hjärnan för att ge kommandon för att rätta till problem.

I vagussystemet ingår också Syn, Hörsel, Smak, Lukt och Känsel. Här kan det också bli fel. Vid sådana fel kommer kroppen att agera felaktigt - du blir "sjuk". Fel i vagussystemet kan också beordra Immunförsvaret att angripa frisk vävnad.

Virus, exempelvis Covid-19, använder dessutom vagusnerverna som transportvägar inne i kroppen. Det första centra de når i hjärnan är centrat för Lukt och Smak. Många med postcovid har fått detta centrum utslaget och har lång väg tillbaka i rehabiliteringen.

Nästa centrum som nås är Syn och sedan Hörseln. Vi har teknik för att bearbeta vagusnerverna, värt att prova - se Tens Eco 2 - men vill då att du får lokal hjälp av specialistläkare.