PRNE Medical
Snorres väg 6
SE-14833 Ösmo

Kontakt för rådgivning om behandlingar och apparatval:

073 1274890

+4673 1274890

eller via epost:

support@prne.se

 

 

Behandla neuropati och neuropatiliknande problem med kombinerat ultraljud och elterapi - TENS/EMS


 

Neuropatin drabbar de delar av kroppen som är längst från hjärtat, dvs som har sämst genomblödning. Förbättra denna så avtar problemen. Välkommen till vår e-butik. Här är alltid öppet köp och om du blir intresserad av den behandling vi föreslår nedan så kostar det ingenting att ta hem en apparat för att prova på dig själv.


 

Klicka här för att läsa och printa ut vår rekommendation vid neuropatiska problem!


 

Neuropati är en nervskada som innebär ständig försämring. Det finns ingen medicinsk behandling. Av någon orsak har nerver skadats och ju längre detta har fått pågå, ju svårare blir det att återställa nerven någorlunda. Så vänta aldrig med sådant.

Den åtgärd som ska genomföras är att träna nerver och muskler för att motverka försämringen. HK-D508A är vår standardapparat för behandling av neuropati.

I vår e-butik har vi en träningsapparat för muskler och nerver som passar perfekt vid neuropatiska problem - HK-D508A (se bilden).

Den ger träningseffekt på nivå som inte kan erhållas på annat sätt. Därmed kan den bromsa det nedbrytande förloppet och avbryta försämringen.

Om man ingriper innan det är för sent kan apparaten till och med förstärka nervfunktionen så att handikapp kan undvikas. Hur bra det blir efteråt bestäms av hur långt nervskadan fick utvecklas innan behandlingen påbörjades.

Ett behandlingspass tar 35 minuter och ska göras varje kväll före läggdags tills förbättring har skett. Därefter kan man minska intervallen.

Apparaten är en kombimaskin som innehåller 5 olika terapimetoder, TENS (= nervträning), EMS (= muskelträning), terapeutiskt ultraljud, IR och laser, och vid behandling mot neuropati är de tre förstnämnda särskilt viktiga.

Allra viktigast är faktiskt det terapeutiska ultraljudet eftersom det kan påverka och reparera den skadade nerven.

När man skjuter ultraljud mot nerven händer två saker - 1/genomblödningen mot nerven forceras samt 2/ bearbetningen gör nervernas cellväggar mer permeabla, dvs genomsläppliga, och blodets läkande energi kan via genomblödningen nå cellernas inre och deras "kraftverk", mitokondrierna.


 

Är du intresserad av vår metod? Klicka här för att läsa och printa ut vår rekommendation vid neuropatiska problem!


När mitokondrierna får energi via den förstärkta genomblödningen kan nervcellerna börja återhämta sig, om än inte till 100 procent. Men med någorlunda reparerade nerver fungerar nu åter muskelstyrningen, känseln och balansen, dvs de problem som vållade handikappen.

Och efter detta är det klart för att också reparera själva muskeln.

Apparaten kostar komplett 4.600 kr inkl moms, ett lågt pris för att undvika invaliditet. För betalningen har Klarna en massa olika varianter, konton etc.

Man kan också ha "neuropatiliknande" problem som beror på nervpåverkan men inte på skadad nerv. Kanske en nerv som blivt klämd? Det är i regel mycket svårt att i början skilja på symptomen vid klämda nerver och vid nedbrytande nervskador. Därför tillämpas samma behandling med HK-D508A i båda fallen.

Om problemen försvinner helt efter någon månad så var det ingen nervskada, bara en nerv i kläm. En neuropati tar längre tid att behandla och underhållsbehandling bör ske åtminstone någon gång i veckan resten av livet. Tiden för en behandling är 35 minuter. Gör den vid läggdags så ger den maximal effekt eftersom sömnen är viktig för läkningen.

Den behandling vi erbjuder sker således i 2 steg med först ultraljud och sedan elstimulering/elterapi.

Först skjuter man terapeutiskt ultraljud mot nervskadan.

Efter ultraljudet kör man elterapi så att det uppstår generell nervträning samt muskelförstärkning i hela området.

Man ska dock aldrig invänta ytterligare nervförsämringar. Det finns alltid en kritisk gräns för invaliditet när nerverna har blivit alltför skadade. Undvik att passera den gränsen.

Starta därför behandling så snart du upptäcker neuropatiliknande problem.

Vår terapiapparat mot neuropatier heter således HK-D508A. Den är gjord för att privatpersoner ska kunna använda den på sig själva utan förkunskaper. Visserligen bifogas instruktioner på svenska, läs dessa, men i övrigt är den enkel att använda. Det finns programknappar att trycka på - "Fötter", "Ben" etc - och när du har gjort det så arbetar apparaten med pulsteknik på bästa sätt mot dessa kroppsdelar.

Neuropati brukar först märkas just i fötterna, sedan upp i benen och höfter, men det förekommer också neuropati som drabbar axlar, armar samt händer. Knappar för dessa kroppsdelar finns också.

När det gäller ben och fötter blir misstanken att problemen har uppstått på grund av otillräcklig cellförsörjning eftersom de är längst ifrån hjärtat. När det gäller armar och händer är det troligt att problemen har uppstått på grund av klämda nerver.

En klämd nerv blir snart en skadad nerv. Först uppkommer en inflammation, sedan nervskadan. Neuropati märks först som känselproblem - domningar, stickningar, värk, osäker balans - men om man inte ingriper så kommer också problem med muskelstyrningen - polyneuropati.

HK-D508A är vår standardapparat för behandling av neuropati.

Första misstanken vid neuropatiska och neuropatiliknande problem i ben och fötter är således att de har samband med försämrad blodcirkulation. Är muskelvolymen förminskad (sarkopeni, se nedan) eller har diabetes, tobak, blodfetter mm orsakat kärlförträngningar?

Förbättra då omgående blodcirkulationen och muskelvolymen genom behandlingen med HK-D508A. Om misstankarna var korrekta så märks det omgående.

Akut förbättring av genomblödningen sker med hjälp av det terapeutiska ultraljudet.

Man skjuter fram kapillärt blod från stora muskler med hjälp av ultraljudets akustiska tryck till problemområdet.

Därefter måste muskelmassan byggas upp igen. Här använder man elterapi och den variant som kallas elektrisk muskelstimulering, EMS. Båda metoderna finns i apparaten på bilden ovan.

Skorna som är kopplade till apparaten är viktiga för behandlingen. De släpper in behandlingen under fotsulorna och låter samtliga muskler och nerver i fötter och benen medverka i träningen.

Resultatet av sådan behandling blir att musklerna växer och nerverna stimuleras. När muskelmassan ökar så ökar deras blodkärl i ännu högre grad och det bildas också nya blodkärl. Större muskler vill ha mera blod.

Efter behandling på detta sätt kommer man snart över den kritiska gränsen för otillräcklig blodförsörjning, problemen minskar och det börjar bli ok igen att gå promenader.

Många märker detta primärt på att de slipper värk i benen på nätterna. De sover bättre av det skälet.

Hur pass bra man kan bli med behandlingen beror på omfattningen av nervskadorna.

Om behandlingen sattes in resolut tidigt vid misstanken om neuropati så kan utvecklad neuropati sannolikt undvikas helt, och man blir om inte helt frisk så åtminstone klart bättre.

Skulle denna behandling fungera på just dina problem? Prova! Här är öppet köp och på några veckor hinner du märka tydliga förbättringar.

Men om du inte är nöjd med apparaten så skickar du tillbaka den.

För betalningen finns många alternativ.


 

Strategi vid behandling

Det finns fler orsaker till neuropati och liknande problem än försämrad blodcirkulation. Men även dessa kan behandlas.

Du startar alltid behandlingen där du upplever problemen. Om problemen inte förbättras efter ett par veckors behandling där så är uppenbarligen inte symptomen på samma plats som orsaken till dem.

Strategin blir då att flytta behandlingen uppåt tills du får reaktion på den. Där sitter felet. Behandla nu där istället.

Om inte otillräcklig blodförsörjning är orsaken så är nästa felorsak troligen klämda nerver. Klämningar i ländryggen förekommer ibland. Sådant ger neuropatiska problem i fötter och ben. Då låter du behandlingen stärka upp ryggmuskulaturen så att musklerna ökar sin volym, tar plats och därmed hjälper ryggraden att bära upp ovankroppen. Klämningen mellan kotorna minskar då, och sannolikt minskas klämtrycket på nerven.

När problemen sitter i armar och händer så är klämman antingen i nacken eller vid skuldran. Då sätter du behandlingarna just här.

En trivial orsak som ibland förväxlas med fotneuropati är tarsaltunnelsyndrom, TTS. Detta är en klämning i fotleden där nerver och blodkärl går ner i fötterna. Strypning där ger problem med muskelstyrningen, balansen och domningar/värk i fötterna.

Behandlingen sker dock på exakt samma sätt som vid neuropati med den skillnaden att det går snabbare att få bort problemet. Mer om detta längst ner på sidan.

Klämda nerver kan bearbetas bort på samma sätt som metoden ovan med ultraljud och elterapi i kombination. Om behandlingen sätts in i tid kommer klämman att försvinna, därmed också problemen.

Men väntar för länge på åtgärd hinner klämman bli en nervskada istället, och då kommer inte problemen att kunna repareras helt. Så vänta aldrig med åtgärd.


 

Sarkopeni - en vanlig orsak till neuropati hos äldre

Sarkopeni betyder åldersrelaterad muskelförtvining. Barn som leker, skuttar, hoppar och springer utvecklar sina muskler som de ska. Med ökad ålder rör vi oss mera stillsamt och muskelförtvining på enskilda muskler kan starta redan vid 20-30 års ålder. Detta märker vi dock sällan förrän i högre ålder, kanske 65+.

Då plötsligt kommer symptomen som ofta upplevs som obegripliga.

När musklerna krymper så krymper också de kapillära blodkärlen i musklerna. Snart räcker blodkärlen inte till för att försörja alla celler. Särskilt inte nattetid vid lågt blodtryck. Det blir då värk (= perifer kärlkramp) och i värsta fall nerv- och muskelskador.

Det finns bara en lösning på detta. Återställ muskelvolymen någorlunda så växer också blodkärlen. Snart fungerar genomblödningen igen.

Med hjälp av våra EMS-apparater kommer förbättring snabbt och så fort du kan så hjälper du själv till genom att promenera mycket. Gärna i kuperad terräng så att alla benmuskler får jobba.

Tyvärr märker vi ibland att behandling enligt ovan sätts in för sent när skadorna redan är ett faktum. Då återstår att hålla nere smärtorna med vår speciella TENS-apparat Salutaris. Den är speciellt byggd för att behandla neuropatiska smärtor och den tillför inga negativa biverkningar som belastar mage, tarm, lever, njurar eller hjärta/blodkärl.


 

TTS - Tarsaltunnelsyndrom

Mål nummer 1 vid behandling av neuropatiska problem brukar vara att få slippa ligga sömnlös på nätterna på grund av kärlkramperna. Detta avhjälps snabbt. Men övriga problem - känsel, domningar, muskelstyrning mm kan ta längre tid att åtgärda. Räkna med två-tre månader vid dagliga behandlingar.

Vi har dessutom genom åren märkt att många som fått diagnosen neuropati egentligen inte lider av detta utan istället av ett trivialt, lättbehandlat problem som kallas TTS, tarsaltunnelsyndrom.

Tarsaltunneln är en tunnel av ligament som sitter vid fotleden och släpper genom nerver och blodkärl till foten. Om denna tunnel är trång, hård och spänd stryps trafiken och man får symptom som liknar neuropati. Fötterna lyder inte och dessutom blir balanssinnet svårt påverkat eftersom även balansnerverna är klämda.

Vår teknik hjälper dock mot detta lika bra som mot normala neuropatier. I båda fallen rekommenderar vi behandlingar som startar under fötterna och går uppåt. Elektrodskorna är då viktiga. Via skorna nås de nerver och muskler som krånglar både vid neuropatier och TTS, inklusive hårda ligament i tunneln som mjukas upp av ultraljudet.