PRNE Medical
Sommargatan 33
SE-25665 Helsingborg

Kontakt:

073 1274890

+4673 1274890

eller helst via epost:

support@prne.se

 

 

Avbryt din perifera Neuropati och återställ skador med hjälp av vårt Neuropatipaket

 

Perifer Neuropati har ett progressivt förlopp, dvs ständig försämring, som beror på att nervceller av någon orsak är skadade och dör med start från de längsta nervernas bortre ändar - i fötter och händer. Problemen vandrar sedan baklänges längs nerverna i riktning mot ryggraden med ökande handikapp som följd.

Neuropatin har 3 tydliga stadier:

 • 1. Sensorstadiet. Sensornerverna (känseln) drabbas först. Detta ger domningar, "kuddar under fötterna", stickningar, nervsmärtor mm. Problem som har uppstått här går att eliminera helt.
 • 2. Muskelstadiet. Musklernas motornerver drabbas därefter och ger balansproblem, muskelförtviningar och partiella förlamningar. Här behövs hjälpmedel för att man inte ska ramla. Problem som har kommit fram till muskelstadiet kan inte elimineras helt.
 • 3. Vagusstadiet. Sist drabbas det autonoma nervsystemet och då särskilt den del som kallas Vagus. I Vagussystemet ingår bland annat hjärta, lever, lungor, tarmar och immunförsvaret. Problem som har nått hit är obotliga.

Cirka 1.000 i Sverige avlider varje år när neuropatin har nått Vagusstadiet. Dödsorsaken anges då i regel till "naturligt åldrande".

Neuropatipaketet innehåller utrustning som avbryter vandringen i riktning mot ryggraden samt mellan nervsystemen i det läge som är när behandlingen påbörjas.

Sedan blir det så bra som det kan bli med hänsyn till redan uppkommen nervcellsdöd, men det blir inte sämre.

Behandlingen innebär dock inget totalt stopp för problemen. De återkommer många gånger under resten av ditt liv, men då parerar du med hjälp av utrustningen och fortsätter leva med så god livskvalitet som möjligt och minimala handikapp.

Perifer Neuropati drabbar var 10.e äldre och leder om det inte behandlas till fortlöpande försämringar i förmågan att kontrollera ben och armar.

Varför vissa är "utvalda" har oftast genetiska orsaker. Varje år tillkommer 5.000 nya med Neuropati och totalt är cirka 200.000 drabbade i Sverige. 5.000 avlider varje år i Sverige med Neuropati och av dessa har cirka 1.000 avlidit på grund av Neuropatin då förloppet har nått hjärtat.

Trots ändelsen "-pati" (= sjukdom, jfr "patient") är Perifer Neuropati ingen sjukdom utan har i stället andra orsaker, för det mesta följder av det fysiska åldrandet som drabbar nerver och muskler - klämda och/eller skadade nerver, inflammationer i nervcellerna, försvagade muskler, försämrad genomblödning mm.

Av det skälet kan varken Neuropati eller "åldrandet" behandlas medicinskt utan alla uppkomna problem måste hanteras med terapi direkt mot drabbade nerver och muskler. Enda medicin som erbjuds är sådan som är smärtblockerande, men detta hjälper inte mot Neuropatins ständiga försämring.

Allt du behöver för att behandla Neuropati finns i vårt Neuropatipaket för hemmabruk. Med detta paket upptäcker du:

 • Var den eller de platser är där dina neuropatiska problem har uppstått
 • Att du kan hålla liv i de nerver som är drabbade, dvs har fått domningar, så att de inte försämras
 • Att du nu kan börja behandla orsakerna till problemen så att dessa elimineras
 • Om du har fått nervsmärtor så behandlar du dessa med TENS, Ultraljud eller Interferens som finns i paketet utan att belasta hjärta, kärl, mage eller tarm

Nu är det bara att köra på. De första förbättringarna kommer snabbt. Problem som tidigare har stört nattsömnen försvinner tämligen omgående. Om 2-3 månader ska du också ha hunnit komma åt vissa av orsakerna så att exempelvis klämningar börjar lossna. Använd utrustningen helst så nära läggdags som möjligt. Sömnen är viktig för alla cellreparationer.

Alla behandlingar upplevs som behagliga, som massage, och en orsak är att endorfiner frisätts. Detta känns skönt och avslappnande. Desto bättre sover du också.

Men låt det aldrig gå så långt som till förlamning. Då är det för sent för räddning. Tyvärr är var 3.e person med Neuropati i Sverige - sammanlagt 70.000 personer - redan drabbade av förlamning i Muskelstadiet vilket är onödigt och tragiskt, i synnerhet som det är enkelt att stoppa hela förloppet långt tidigare.

Neuropati börjar längst ut i kroppens längsta nerver, dvs i fötter och händer med domningar. Fötterna först eftersom där finns de allra längsta nerverna. Detta upplevs som "kuddar" under fötterna. Så småningom kan inte fötterna rapportera till hjärnan var de är, och då blir det balansproblem. Stadie 2 enligt ovan inleds nu. Hjälpmedel behövs för att man inte ska ramla.

Om du ingriper resolut före detta skede med vårt Neuropatipaket så stoppar du förloppet och har inte nervceller hunnit dö så blir du helt frisk.

Men eftersom ditt åldrande fortsätter så gör även Neuropatin det. Du motarbetar detta resten av ditt liv med utrustningen och kan fortsätta leva med normal rörlighet.

Enda enstaka gånger då ovanstående inte har fungerat var när Neuropatin var orsakad av medicinförgiftning. I sådana lägen måste medicinen bytas ut, eller tas bort.

I övrigt kan vi lova att Neuropatipaketet fungerar. Vi erbjuder därför 3 månaders fri prövningsrätt utan kostnad. Efter den tiden blir man fullständigt säker på metoden. Bara följ instruktionerna nedan.

 


Hela förloppet med drabbade nervceller som innebär problemvandring i riktning mot ryggraden kallas "dying back". Det finns inga skäl att acceptera detta.

Med materielen i Neuropatipaketet - apparater, tillbehör, instruktioner - kan du

 • förstå graden av din Neuropati, dvs ditt utgångsläge,
 • hitta var det eller de fel finns som har orsakat din Neuropati, samt
 • behandla dessa fel korrekt så att det försämrande förloppet avbryts och därefter startar du läkningsprocessen.

Neuropati beror på åldersrelaterade förändringar. Eftersom åldern fortskrider så gör även neuropatin det. Stoppa därför förloppet så tidigt som möjligt med vår metod som är mycket enkel att använda.

Vi erbjuder alla som beställer ett neuropatipaket 90 dagars fri prövningsrätt, dvs din faktura blir på 3 månader. Detta eftersom det kan ta en hel månad bara att komma igång med behandlingen.

Hela paketet med metod, apparater, tillbehör, instruktioner och support kostar 4.700 kr inkl moms. Blir du inte nöjd så returnerar du paketet.

När du beställer hem paketet väljer du därför Klarna Checkout och Faktura som betalmetod. Deras faktura är på 30 dagar, men vi ändrar till 90 dagar. Du behöver själv inte göra något.

Neuropati som leder till ökande handikapp i ben och armar drabbar nya 5.000 i Sverige varje år. Totalt sett är nu 200.000 drabbade varav 130.000 är behandlingsbara. Övriga 70.000 har passerat den gräns där de skulle kunna ha behandlats, men nu är det för sent eftersom alltför många nervceller har dött och förlamningar redan har uppstått.

Neuropati kallas ofta för "folksjukdom" men är ingen sjukdom, enbart problem som har uppstått av någon orsak. Var 10.e äldre drabbas av neuropati vilket sänker deras livskvalitet radikalt. Men problemet kan stoppas och återställas.

Den vanligaste orsaken till neuropatin är att kroppen har krympt på grund av ålder och nerver har blivit klämda/strypta - entrapments - antingen vid nervrötterna i ryggraden eller vid passagen av ledernas ligamenttunnlar. Larmgränsen vid krympning av kroppslängden är vid 3 cm.

En annan vanlig orsak är att genomblödningen har försämrats antingen på grund av muskelförsvagningar - pga muskler som sällan används och därmed tränas - eller andra orsaker som diabetes, tobak, blodfetter mm. När musklerna krymper så krymper blodkärlen ännu mera.

Nerverna behöver nämligen blod i sina närheter för att fungera. I blodet finns det syre och socker som utgör nervcellernas "batterier".

Ytterligare anledningar är infektioner, typ borrelia, samt genomförda cellgiftsbehandlingar. I sådana fall behövs också att läkare medverkar för att ge startsignal för behandlingen. Men i övriga fall klarar du allt på egen hand.

Eftersom neuropatin kan drabba av olika orsaker finns inga möjligheter att på förhand säga vilken tid man har på sig innan det inte längre finns behandlingsmöjligheter, dvs när stadie 1 börjar övergå till stadie 2. Bäst är därför alltid att börja behandla när man känner "kuddarna", dvs domningar i fötterna i stadie 1.

Behandlingen sker med tre åtgärder:

 • nervträning på de drabbade nerverna så att cellerna håller sig vid liv
 • förbättring av genomblödningen via muskelförstärkning
 • frigöra de nerver som har hamnat i kläm via muskelmanipulation.

Man måste alltid vara uppmärksam på att symptomen märks någonstans, men orsakerna är någon helt annanstans. En korrekt diagnos om orsaken och dess plats är därför viktig. I paketet ingår därför utrustning som hjälper dig att hitta vara felet/felen sitter. Det är detta som sedan ska behandlas.

När nerver inte får någon nervström dör nervcellerna så småningom, och döda nervceller kan aldrig återuppstå. Problemen blir då bestående.

Detta är i regel ett ganska långsamt förlopp inledningsvis. Ibland klämmer nerven, ibland inte. Ibland förekommer också nervsmärtor, särskilt på nätterna.

Hastigheten i försämringen ökas dock när de klämda nerverna också blir inflammerade. Inflammation är kroppens skydd mot skador, men här blir det rent motsatt effekt.

Vid inflammation drabbas nervcellernas kontaktorgan - axonerna. Dessa ser ut som armar som sticker ut från nervcellerna. Varje axon har fingrar som sitter direkt på axonarmen. Det är dessa fingrar som söker upp granncellernas motsvarigheter när nervström ska föras vidare.

Är axonernas omgivande skydd - myelinskidorna - inflammerade så fungerar inte detta. Och celldöden ökar nu takten. Detta skede kallas CIDP - Kronisk, inflammatorisk, demyelinal polyneuropati.

"Poly" betyder att fler nerver är drabbade och detta beror på att nervdöden smittar. Den börjar i känselnerverna och fortsätter direkt till de muskelstyrande motornerverna som finns intill känselnerverna. Det är det senare skedet som vållar muskelproblemen inklusive förlamningar.

Mellan exempelvis fötterna och hjärnan - kroppens längsta nerver - finns miljarder nervceller. När signaler ska transporteras mellan fötterna och hjärnan bildar varje nervcell - Neuron - sin egen ström genom att internt jonisera kalium och natrium som finns inuti cellerna. Därmed uppstår också en elektrisk laddning, och det är denna som beordrar nästa cell att upprepa joniseringen för att föra signalen vidare.

Trots att detta är en kedjereaktion som omfattar miljarder nervceller så tar det bara en bråkdel av en sekund att köra fram nervsignalen hela vägen.

Men om joniseringen inte fungerar så blir det heller ingen, eller endast svag, nervström. Därmed uppstår neuropati. Försämringen kan mätas och kallas axonala förluster.

Joniseringen får sin energi från det omgivande blodets socker och syre. Det krävs således bra kapillär genomblödning i närheten av nerverna för att "batteriet" ska fungera.

Du behöver 3 metoder för att motverka, stoppa och behandla neuropati - TENS, EMS samt Terapeutiskt Ultraljud. Om du har neuropatiska smärtor kan du dessutom använda både TENS och Ultraljudet för att blockera smärtorna. I paketet ingår också en tredje metod - Interferens.

 

1. TENS för diagnos och nervträning

En TENS-apparat (elektrisk nervstimulator) arbetar med dels en elektrisk bärvåg på hög frekvens som har syftet att transportera arbetspulserna som har låga frekvenser till sensornerverna som finns mellan elektroderna (plus och minus).

Vår metod innebär att det neuropatiska förloppet avbryts där det är när du startar behandlingen. Det blir inte sämre. Och har du ingripit resolut så blir du helt frisk.

När man känner domningar så beror detta på att nervcellerna i området har passiverats och är på väg att dö.

Passiva nervceller går att få igång genom att tvinga konstgjord nervström på dem. Om cellerna bara var passiverade så börjar de nu fungera igen. Detta upplevs då som en snabb förbättring.

I behandlingspaketet ingår därför en apparat som gör detta. Metoden kallas TENS - Transkutan Elektrisk NervStimulering.

"Transkutan" betyder "genom huden" och här betyder detta att strömmen skickas in i kroppen via elektroder som är fästade på huden, se bilden. TENS används också för att minska värk och smärtor. Metoden erbjuds därför vid alla förlossningar.

Smärtlindringen sker genom att TENS-apparaten skickar in en ofullständig nervsignal (A-betasignal) till ryggradens nedre del, som på bilden. Hade det varit en riktig smärta på grund av skada skulle det ha kommit ytterligare en smärtsignal av annan sort (C-signal), men sådan kommer inte. Kroppen bestämmer sig då för att A-betasignalen var falsk och stänger av den. Skulle det nu finnas riktig smärta så stängs även den av.

TENS för smärtlindring utvecklades under Vietnamkriget och var klart 1965. Metoden användes då genast på skadade soldater i stället för opiater.

Samma metod används även om det har uppstått nervsmärtor på grund av neuropatin.

Förutom sådant används TENS i vårt sammanhang för att lokalisera var klämningarna finns exakt. Det är ju dessa som ska åtgärdas men först måste man veta var de är. Metoden att hitta dem kallas Elektromyografi, EMG och är mycket enkel att utföra. Instruktioner finns i medföljande texter.

Första frågan är grovlokaliseringen. Sitter felet/felen i benen eller i ryggen? Eller i båda?

Vid sökningen efter felställen används primärt elektrodskorna. När dessa är kopplade på samma kabel går strömmen in i den ena foten och ut från den andra foten, dvs genom båda benen. Finns det nu något fel längs denna väg så upptäcks detta direkt. Hittades inget fel i denna strömkrets så sitter problemet i ryggen. Det tar bara någon minut att fastställa detta.

När du har hittat felen ska du ändå fortsätta behandla de kroppsdelar där du känner problemen, dvs symptomen. Detta håller då liv i de nervceller som finns där. Gör man inte detta så finns risk att nervcellerna hinner dö. Problemen blir då bestående.

 

2. EMS för bättre blodcirkulation samt losstagning av nervklämningar

En EMS-apparat (elektrisk muskelstimulator) arbetar med dels en elektrisk bärvåg på hög frekvens som har syftet att transportera arbetspulserna som har låga frekvenser till musklernas motornerver som finns mellan elektroderna (plus och minus).

När du vet var felet/felen sitter så är nästa fråga varför dessa fel har uppstått? Om din EMG har visat att fel sitter direkt vid en led - fotled, knäled, höftled etc - så blir misstanken att den tunnel som finns vid leden har blivit trång och nu stryper nerven. Alla leder har ligamenttunnlar som skyddar nerver och blodkärl vid passage av leden.

En annan orsak kan vara att nervens rötter som finns i ryggraden har blivit klämda om ryggraden har förkortats på grund av urkalkning - osteoporos. Om din kroppslängd har minskat med 3 cm eller mer genom livet så är misstanken hög.

Skelettets urkalkning kan man inte göra så mycket åt i efterhand men man kan ändra muskelmassan så att av skelettet klämda nerver får bättre uppbackning av musklerna, och därmed kommer ur sina klämmor.

Musklerna är således en nyckelfaktor vid behandlingen och därför ingår en Elektrisk MuskelStimulator, EMS i behandlingspaketet. EMS-apparater används för muskelvård och muskelträning av många, inte bara av neuropatiska skäl.

För alla idrottare är EMS viktigt. Går du in på ett gym så hittar du säkert många som har EMS-apparater på sig. Fördelen med sådana är att de behandlar även på djupet, dvs samtliga muskelskikt. Vanlig fysisk träning kan stanna vid de yttre musklerna. Om däremot samtliga muskler i området är upptränade får man bättre total muskelkraft, presterar mera och undviker skador.

Till det yttre ser EMS likadant ut som TENS, elektroder på kroppen. Men de signaler som går in i kroppen via EMS har siktet inställt mot motornerverna, inte mot känselnerverna. Detta syns dock inte utvändigt.

Den vanligaste anledningen till neuropati är att nerverna är klämda redan i ryggraden eftersom denna har krympt. Då har också hålen för nervrötterna mellan kotorna krympt, och klämmor har uppstått.

Hittar din EMG inga fel i benen så sitter felen i ryggen. Om problemen har drabbat fötter och ben så sitter dessa nervrötter mellan kotorna L4 och L5 i nedre ländryggen, som ryggbilden ovan visar.

Sitter problemen i armar och händer så sitter klämningarna i nacken, dvs där nacken övergår till ryggen (C6 - T1).

Du ska således behandla ryggen också. Gör detta direkt när du får apparaten. Så sparar du behandlingstid eftersom sannolikheten är hög att felen sitter just där. Och om detta är fel så har du ändå inte skadat något, tvärtom förbättrat din rygg i alla avseenden.

 

3. Terapeutiskt ultraljud mot inflammationer samt för att göra rent vid klämställena

Har nerverna blivit inflammerade vid klämställena? Detta behöver vi inte först utreda eftersom det bara tar onödig tid.

I stället utgår vi från att de är inflammerade och kör terapeutiskt ultraljud direkt mot klämställena. Om de är inflammerade så märker man förbättring väldigt snabbt. Och händer ingen förbättring så var de inte inflammerade. Men ultraljudet kan inte skada något. Däremot är det väldigt bra att veta om nerverna har nått ovannämnda CIDP-stadium.

Inflammationer måste bort och det finns bara en metod att eliminera inflammationer - terapeutiskt ultraljud, och en sådan apparat ingår givetvis i behandlingspaketet.

Du kan likna ultraljudet med en vattenslang i trädgården. I stället för vatten kommer det ljudvågor med mycket hög effekt och frekvens, 1 Mhz. Du skjuter bort oönskade ämnen vid skadestället med ultraljudet på samma sätt som du vattnar i din trädgård. Bearbetningan kallas akustisk kavitation. Detta hörs inte, syns inte och känns inte.

Trycket i ljudvågorna är så högt att inflammationsämnena flyttar på sig och försvinner in i kroppens eget reningssystem, lymfan och venerna, där de tas om hand. Därefter är det rent där det tidigare var inflammation och friskt blod kan nu obehindrat komma fram och läka det som var inflammerat.

Ultraljudet är således en "tvättmetod". Det gör rent inne i kroppen vid kläm- eller skadestället så att EMS får full verkan vid själva behandlingen. I och med att det är rent så kommer friskt blod fram dit det ska och läker inflammationer och allt som har blivit skadat.

Kör därför ultraljudet med 3-4 minuter före passen med EMS.

 

Behandlingen

Behandlingens mål är att avbryta det försämrande förloppet vid neuropatin vid Sensorstadiet samt att göra dig så frisk som möjligt. Vi utgår från att nervceller som inte fungerar är döda, dvs de existerar inte längre eftersom de är bortstädade av kroppens reningssystem.

Men har du tur så är de inte döda, enbart passiverade. Då får man liv i dem igen vid behandlingen och du är att gratulera.

Du har således 3 metoder till förfogande, TENS, EMS och terapeutiskt ultraljud. Vi använder TENS till diagnosen men ska också använda TENS vid nervträningen för att få liv i alla passiva nervceller. Samt att hålla drabbade celler i fortsatt gott skick.

Dessa metoder ska du köra hela tiden som du behandlar. Det räcker dock med ett pass TENS (=nervträning) samt ett pass Ultraljud + EMS (=behandling) per dag, helst kväll. Totala tiden för detta blir cirka 45 minuter så det passar bra när du tittar på TV. Men har du tid att köra 2 pass EMS (á 20 minuter) så är det bara bra.

Vill du ha mera kraft än EMS så använder du inställningen RUSS.

Ultraljudet gör rent på insidan så att inget sedan stör TENS eller EMS. Jämför med restaurangernas diskmaskiner som använder ultraljud. När disken är ren efter några minuter så kan den inte bli ännu mera ren. Så är det också med ultraljud på kroppen. När det är rent efter några minuter så kan det inte bli mera rent.

När du behandlar är tiden på dygnet också viktigt. Kör behandlingarna som rutin på kvällarna, före läggdags.

Sedan sover man dessutom gott eftersom både TENS och EMS ger skön avslappningseffekt på grund av att dopaminer och serotoniner har utvecklats vid behandlingen. Under sömnen sker cellreparationer när kroppen är i vila. Sömnen har fem stadier och alla cellreparationer sker i de tredje och fjärde stadierna, kanske runt kl 04?

I det femte stadiet kommer REM-sömnen. Det är då man drömmer som mest. Om du vet när du vaknar att du har drömt mycket så har du också haft de stadier där celler repareras under natten.

Apparaterna kan du givetvis använda även för andra problem i kroppen, och det är samma där - före läggdags. Om du behöver något mot värk och smärta så gör du givetvis detta direkt. Antingen då mot smärtstället eller mot ländryggen som ryggbilden visar.

Har du djur med problem i rörelseapparaten så kan du använda apparaterna även på dem. Exempelvis hundar med artroser eller hästar med muskelinflammationer. Använd då ultraljudet med Hyaluronserum som kontaktgel i stället för den vanliga gelen. Djuren blir inte rädda för detta eftersom det inte känns. Hyaluronserum finns i paketet men också på alla apotek om det skulle ta slut.

 

I paketet ingår

Här finns 2 apparater, en för TENS, EMS samt Interferens, Roovjoy C-101A, med 100 olika program trots att apparaten inte är större än en tvålkopp. Hur du ska använda apparaten framgår av den information på svenska som ingår.

20 av dessa program ingår i en speciell variant av EMS som kallas RUSS (= rysk). Dessa är intensivprogram och används om man tycker att förbättringen behöver snabbas upp.

Apparatens högsta ström ut både vid TENS och EMS är 90 mA (milliAmpere). Du kan också om du vill själv programmera dina program.

Som tillbehör till TENS/EMS-apparaten finns 20 stycken självhäftande (=klister) hudelektroder i storleken 5 x 5 cm samt elektrodskorna som du ser på bilden ovan.

I paketet finns dessutom apparaten för terapeutiskt ultraljud, Raiposa CS-776, som arbetar med 1 MHz och ljudstrålen med arean 4 cm2 når då 8 cm in i kroppen. Du behöver således inte vara någon "prickskytt".

Apparaten slår larm om och när kontaktplattans temperatur närmar sig 42 grader C. Man kan således inte av misstag bränna sig på den.

Båda apparaterna är klassade CE Medical Device.

I satsen ingår även kontaktgel för ultraljudet. Utan sådan gel går inte ultraljudet in i kroppen.

Lägg några droppar vatten på ultraljudets kontaktplatta så ser du vad som händer, eller kör ner ultraljudet i ett glas vatten. Det börjar bubbla i vattnet och samma reaktion blir det inne i kroppen. För att kunna passera huden måste man använda kontaktgelen (Ultrasound gel). Annars stoppas ljudvågorna av huden.

I paketet ingår ytterligare en särskild gel - Hyaluronserum. Detta är ett kroppseget ämne som vi har gott om i unga år men med tiden blir det allt mindre, och till slut inget alls. Då blir man rynkig och får problem med lederna. Detta på grund av att såväl hud som brosk blir torra. Serumet kallas ibland för "Hyaluronsyra" men är i själva verket ett socker. Dess vanliga uppgift är att förbättra upptagningen av vätska i huden eller i brosk.

Serumet ska skjutas in med hjälp av ultraljudet, processen kallas Sonofores.

Hyaluronserum ska användas i stället för den vanliga kontaktgelen om du vill behandla en led med torrt och därför förslitet brosk. Serumet skjuts in mot leden och vätskar upp brosket så att det sväller och fungerar bättre. En led som inte fungerar kan nämligen vara orsak till att nerver är klämda.

Samma gel kan således också användas mot hud som har blivit rynkig. Med serumet in i läderhuden via ultraljudet sväller detta, och huden sträcks ut, rynkorna försvinner.

I paketet ingår all information för att göra rätt samt för att förstå vad som sker. Allt sådant är på svenska och skrivet på lättläst nivå. Många i Sverige har ju annat modersmål och vi har tagit hänsyn till det när vi har skrivit instruktionerna. Om det trots det finns problem med förståelsen så är det bara att ringa, så förklarar vi.

I instruktionerna framgår också vad du ska göra via olika självtester så att du sedan vet ditt utgångsläge. Vi hjälper dig sedan om du behöver det.

Apparaterna representerar dagens teknik vad gäller elektronik och processorer. De utgör Generation 2 när det gäller kategorin Nervstartare.

Den gamla tekniken fungerade bra men var ibland svår att förstå. Dessutom tung och otymplig. Den har ändå räddat tusentals från handikapp.

Den nya tekniken innebär ökad grad av miniatyrisering. Apparaterna är därför små och ryms i fickan.

Apparaterna i paketet har tillsammans över 100 olika program. De klarar därför i stort alla fysiska problem som du kan drabbas av - värk och smärtor, nerv- och muskelskador, ischias, reumatism, artroser, inflammationer, tennisarmbågar, musarmar, svullnader, muskelvård, menisker, sömnproblem, restless legs m.m. Rynkor och celluliter blir också ett minne blott med hjälp av ultraljudet och det Hyaluronserum som finns i paketet. Serumet vätskar upp läderhuden så att den sväller, och därmed sträcks huden.

Du får således inte bara ett "Nervbehandlingspaket" utan också en kombiapparat mot olika krämpor för resten av ditt liv. Detta gäller givetvis även för dina husdjur. Priset för allt detta är 4.700 kr inkl moms.

 

Så här tar du hem ett behandlingspaket mot Neuropati

Om dina problem med neuropatin beror på sådant som är angivet ovan i Sensorstadiet så kommer paketet att avbryta vidare försämring och göra dig frisk. Om du sedan behandlar dig vid behov för resten av livet så kan du fortsätta att leva ditt liv med god livskvalitet och inte vara rädd för nya neuropatiska angrepp.

Men det finns också andra anledningar som kan ha orsakat din neuropati. En är att du är överkänslig mot viss medicin. En annan anledning är att du kanske har mediciner som "krockar" med varandra inne i din kropp? Sådant kallas "interaktioner" och är tyvärr ganska vanligt. I sådana fall förekommer ofta mediciner som har samband med hjärta, blod och kärl.

Behandlingspaketet kan inte ingripa mot sådant utan du måste i stället tala med din läkare, eller alternativt en apotekare. Dessa ser då direkt vad som är fel och vilka mediciner som måste sättas ut, dvs tas bort.

Ytterligare anledning är om ditt immunförsvar har fått för sig att angripa axonernas myelinskidor på egen hand (Guillain-Barrés syndrom). Ofta efter virusangrepp, exempelvis herpes. Detta kan inte heller apparaterna påverka. Men din läkare kan ge dig medicin som hämmar immunförsvaret. Läkaren måste då också bestämma när din behandling med paketet kan starta, och gärna också följa upp vad som händer.

Av dessa skäl vill vi ge dig 90 dagars provtid innan du betalar något. Under den tiden hinner alla fakta komma fram om behandlingen är rätt eller fel.

Om du har värk och smärta, kanske nervsmärtor på nätterna, har du 3 metoder för smärtbehandlingen - TENS, Interferens samt Ultraljudet. Prova gärna vilken metod som passar just dig. Med den apparaten ska du inte behöva några läkemedel mot värk och smärta.

Samma gäller givetvis dina närstående som kan ha smärtor av helt andra orsaker. Metoderna fungerar på dem också.

För att få hem ett paket med 90 dagars provtid klickar du på den gula skylten här ovan så kommer du direkt till beställningssidan i e-butiken. Där beställer du ett Neuropatipaket som redan innehåller allt du behöver.

Inne vid beställningen så frågar butiken dig om hur ordern ska betalas? Välj då Klarna Checkout och "Faktura".

Klarnas fakturor är på 30 dagar men vi ändrar strax till 90 dagar.

Du kommer troligen att behöva den tiden även om många rapporterar framsteg redan efter några veckor. Deras glädje baseras på att passiva nervceller har vaknat till liv.

Och skulle det vara så att behandlingen inte hjälper så skickar du tillbaka hela paketet. Ditt prov har då inte kostat något. Men innan du ger upp måste du kontakta oss. Du kanske har behandlat dig på helt fel platser?

 

Vad säger användarna?

Många blir upprörda eftersom ingen har berättat hur enkelt det var att få bort neuropatiska problem i Sensorstadiet. De har levt i kanske länge med besvär som har sänkt deras livskvalitet. Och så försvann besvären på några månader, ibland också på några veckor ..

Många är oroliga för att det kanske är komplicerat att använda utrustningen? Men så är det inte. När paketet kommer tar du fram apparaterna för att se hur de fungerar. TENS/EMS-apparaten applicerar man exempelvis på en arm och kör ett pass. På ultraljudet lägger du några droppar vatten på metallplattan och ser vad som händer. Sedan kan du detta.

Men personer som är mycket gamla är oftast tacksamma om yngre teknikvana personer vill visa dem hur man kommer igång.

Våra instruktioner följer man steg-för-steg och snart vet man exakt var felet/felen sitter och varför dessa har uppstått.

Sedan börjar själva behandlingen, även för denna medföljer tydliga steg-för-steg instruktioner.

Det är dock ingen Quick Fix att avbryta förlopp som annars leder till rörelsehandikapp. Men man märker snart att något positivt händer. Iskalla fötter och händer blir varma. Svullnader går ner. Vita ben får normal färg. Nattlig värk har försvunnit. Balansen har förbättrats.

Av detta förstår man att problem som beror på försämrad genomblödning är de lättaste att korrigera. Diabetiker med Neuropati är särskilt tacksamma för detta.

Varje individs resultat av behandlingen beror på utgångsläget när behandlingen startade. De som bara har kort tids neuropati bakom sig rapporterar i regel framsteg väldigt snabbt, inom några veckor.

Men de som har haft neuropatin i många år har en lång uppförsbacke. Många av dessa berättar att de kör EMS-apparaten på maximal ström, men känner inget. Då kan det vara som så att de har startat behandlingen alltför sent. Det finns kanske inga nerver kvar som kan räddas?

Men eftersom alla har sina 90 provdagar ber vi dem att fortsätta köra den tiden på max ström. I de flesta sådana fall har det blivit förbättringar, detta eftersom nerver som troddes vara helt döda inte var det utan enbart passiverade. Då säger vi grattis och rekommenderar finaste Champagne!

Beroende på utgångsläget får man dock räkna med vissa bestående handikapp, särskilt om Muskelstadiet redan har inletts, och då anvisar vi till ortopediska hjälpmedel, typ ortoser som apoteken har eller kan anvisa. Kanske finns också någon ortosspecialist där du bor? Apoteken vet detta i så fall och hjälper dig.