PRNE Medical
Sommargatan 33
SE-25665 Helsingborg

Kontakt för support om behandlingar:

073 1274890

+4673 1274890

eller via epost:

support@prne.se

 

 

Behandla din neuropati med nervstartaren HK-D508A

 


"Kuddar" under fötterna? Domningar? Blixtrande smärtor? Problem i händerna också? Balansproblem och muskelförtviningar? Förlamningssymptom?

Då har du sannolikt drabbats av neuropati - de neurologiska symptom som cirka 200.000 svenskar nu lider av.

Eftersom neuropatin mest drabbar äldre och antalet pensionärer i Sverige är 2,3 miljoner så förstår man att cirka 1 av 10 äldre drabbas. Av det skälet kallas neuropatin för "folksjukdom", men sjukdom är det inte, i stället nervcellsdöd som en följd av skador eller klämningar mot nerver.

Vanligaste anledningen är åldersrelaterad men det finns också fler orsaker, bland annat diabetes och cellgiftsbehandlingar. Du ser dem längre ner.

Nervstartaren HK-D508A för behandling av neuropati. Neuropati startar oskyldigt med domningar och/eller stickningar i fötter och kanske också i händerna. Men tyvärr är förloppet progressivt vilket betyder ständig försämring när allt fler nervceller dör.

Döda nervceller kan inte återväckas men däremot kan man rädda de nervceller som står på tur att dö. Därför kallar vi vår apparat HK-D508A för "Nervstartare".

Det finns således ingen anledning att vänta med behandling tills allt har blivit sämre när man märker de första symptomen "kuddar" enligt ovan.

Nervstartaren avbryter den pågående nervcellsdöden samt återställer så gott det går genom att dels 1/reparera de skador som orsakar problemen samt dels 2/träna igång de nervceller som står på tur att dö.

Skorna som syns på bilden ger diagnos om var skadan/orna finns genom att skicka ström från fot till fot genom kroppen. Någonstans finns skadan/orna som då upptäcks.

Skadorna kan vara var som helst mellan ryggraden och de kroppsdelar där du känner symptomen. Men orsakerna upptäcks snabbt med hjälp av HK-D508A.

Nervstartaren kan således inte bota de neuropatiska celldödsskador som redan har uppkommet men den kan stoppa hela förloppet och återställa något. Det sistnämnda upplevs då som en förbättring. Det viktiga är att förloppet stoppas så man slipper invaliditet och så småningom förlamning.

Fungerar detta på just dig? Vi har principen att alla får ha våra utrustningar gratis i upp till 3 månader för att hinna känna att behandlingen fungerar. Under den tiden finns vi i bakgrunden och ger support om det behövs. Bara följ instruktionerna inne i e-butiken.


 

Neuropatins vanligaste orsak är att nerver är klämda

"Pati" betyder sjukdom (patient) men neuropati är ingen sjukdom i likhet med ALS, MS, Parkinsons, Demens m.fl. Men eftersom så många är drabbade så kallas den för "folksjukdom".

Neuropati beror i stället på skadade, klämda, infekterade eller inflammerade nerver eller på förkrympta blodkärl, exempelvis pga diabetes. Orsakerna är därmed betydligt lättare att behandla än sjukdomarna i det centrala nervsystemet. Skador samt dålig genomblödning kan i regel alltid repareras, helt eller delvis.

Inom sjukvården betraktas neuropati som en del i ett naturligt åldrande. De drabbade får ökande besvär, smärtor och rörelsehandikapp. Det finns dock ingen anledning för de drabbade att acceptera försämrad livskvalitet på ålderns höst.

Första akuta åtgärden vid upptäckten av "domningar under fötterna" är att tillföra B12-vitamin. Brist på sådant kan nämligen skapa just detta symptom. Det finns tabletter och sjukvården erbjuder kraftfulla sprutor.

Om inte tillförseln av B12 hjälper finns bromsande, avbrytande och läkande behandling via nervstartaren HK-D508A Nervstartaren HK-D508A för behandling av neuropati.

För att du ska förstå i vilket neuropatiskt stadie du själv befinner dig i erbjuder vi att prova vår nervstartande apparat HK-D508A i upp till 3 månader gratis. På den tiden upptäcker du var i processen du befinner dig samt om och hur du kan återställa det som krånglar. Bara följ anvisningarna längst ner på sidan så kommer en apparat hem till dig inom kort.

Apparaten tillhör kategorin "neurologisk fysioterapi, NFT", dvs den utför fysioterapi genom att skjuta nervtränande signalström mot symptomen samt upptäcka och reparera de skador som har orsakat problemen.

Skorna som syns på bilden ingår i dess diagnossystem men kan också användas för behandlingarna. Apparaten återställer nervfunktioner under förutsättning att man ingriper innan nervcellerna har dött.

Dopamin viktigt för nerverna

Bakom nervstartaren ligger många års utvecklingsarbete som bland annat bygger på kunskaper som fick Nobelpriset i fysiologi/medicin år 2000. Detta Nobelpris gavs eftersom forskarna, bland annat svensken Arvid Carlsson, visade på betydelsen av dopamin för transporten av nervsignaler.

Att kommendera fram dopamin från hjärnan är en av apparatens uppgifter. Detta sker via särskilt konstruerade tens-signaler från apparaten. Dopaminet behövs bland annat för att hjälpa nervsignalerna när de måste utföra längdhopp över luckor i nervbanorna - synapser.

Som extra bonus kommer också fram "må-bra-substansen" serotonin. Om du efter en behandling med nervstartaren känner välbehag så är detta ett kvitto på att dina nerver också har fått påfyllning med dopamin.

Tillskottet av dopamin till nervsystemet gynnar inte enbart de skadade nerverna utan också samtliga nerver som därmed får en "up-date".

Vår forskning och det tekniska arbetet bakom nervstartaren i projektet "Treatment of Neuropathy and Interruption of Neuropathic Disabilites" har pågått sedan 2016 men är ännu inte helt klart.

Arbete pågår med den tekniska utrustningen som ska göras enklare. Det ska bland annat tillföras Artificiell Intelligens, dvs en inbyggd "läkare", i själva apparaten. Detta beräknas vara klart 2026. Men innan dess hinner den rädda tusentals från handikapp enbart som den är i dagsläget.

De problem som nervstartaren kan behandla är axonala och demyelinala neuropatier samt även den inflammatoriska varianten CIDP. Dessa har 5 stadier i den försämrande processen:
Orsak - Domningar - Balansproblem - Muskelförtvining - Förlamning/Paralys.

När balansproblemen har uppstått kan det också bli svår yrsel. Nerver som får felaktiga signaler kan inte rapportera korrekt till hjärnan. Då blir man yr. Men den försämrande processen kan bromsas, avbrytas och läkas i tidiga skeden via behandling med nervstartaren.

De flesta har nog planer för sin tid som pensionärer, att göra saker som det inte fanns tid till tidigare. Då är det ju olyckligt om neuropatin grusar sådana förhoppningar. Men det är faktiskt enkelt att motverka neuropatin även om det tar tid.

Undvik de 2 brytpunkterna!

Det finns 2 olika brytpunkter i den neuropatiska processen. Den första är när nervskadorna har passerat den gräns där de inte längre kan återställas helt. Handikapp som har uppstått kan då inte längre repareras helt. Här gäller det i stället att stoppa den försämrande processen och återställa någorlunda.

Den andra brytpunkten är när inget kan repareras, dvs vid förlamning när alltför många nervceller är utslagna. Därför är det viktigt att alltid ingripa så tidigt som möjligt innan handikapp hinner uppkomma.

Vid neuropatier märks symptomen primärt någonstans - fötter, händer - men det som orsakar neuropatin finns någon annanstans. Orsakerna måste hittas och åtgärdas. Annars fortsätter problemen.

Neuropatiska förlopp är okänt för många. De som drabbats av domningar och "kuddar" under fötterna väntar kanske på att problemet ska försvinna av sig självt? Så sker inte och i nästa fas kommer balansproblemen.

Då brukar det bli läkarbesök. Och diagnosen ställs - "Neuropati". Frågan är då om det går att rädda kuddarna under fötterna? Eller om behandlingen nu måste styras mot balansproblemen?

Ju tidigare man startar behandlingen, ju bättre chans finns för att man ska kunna bli helt frisk. Om man avvaktar hinner nervceller att dö, och dessa kan inte återuppväckas. Då blir det handikapp för resterande liv.

Neuropati uppstår då nervceller inte kan leda nervström vidare till andra nervceller, dvs stopp i den kedjereaktion som normalt ska ske på några tusendels sekunder.

Denna kedjereaktion kräver också signalsubstansen dopamin som beordrar nervcellerna att kontakta varandra. Detta bland annat för att det finns luckor i nervbanorna - synapser - där signalerna måste hoppa över större avstånd.

Nervceller som stängts av från ström blir passiverade när de inte får order om att fortsätta kedjereaktionen. Nervcellerna dör så småningom om inget sker.

Den metod vi har utvecklat ger dels snabb diagnos om orsaken samt 1/nervtränar de drabbade nerverna med strömpulser, 2/skapar läkning där orsakerna till neuropatin finns, 3/läker inflammationer (ultraljud) som har bildats vid skadorna, 4/förbättrar nervernas bioelektriska omgivning, dvs själva "batteriet" samt 5/beordrar fram dopamin från hjärnan.

Diagnosen viktig för behandlingen

Det är viktigt att diagnosen pekar ut vad som har orsakat neuropatin, och var felet sitter.

Nervstartaren HK-D508A för behandling av neuropati.Vid diagnosen används bland annat skorna som du ser på bilden. Med en fot i varje sko så går ström från den ena foten till den andra foten genom båda benen. Om det finns nervfel någonstans i benen så upptäcks detta direkt om fötterna reagerar olika på samma ström.

Dessutom får du svar på hur mycket nervskada (= axonala förluster) du har om du jämför dig med en frisk person.

Upptäcks inga fel i benen så finns nervskadan i stället i ryggen. Det behövs bara några minuter för att grovlokalisera felet/felen på detta sättet. Metoden kallas "Elektromyografi, EMG".

I nästa läge prickar man in den exakta platsen för nervfelet/-en via EMG på kort distans och börjar behandla.

Läs nedan hur behandlingen går till. Metoden har inga negativa biverkningar. Dock finns positiva biverkningar - muskelmassan och genomblödningen förbättras i hela kroppen. Nerverna behöver bra tillgång till blod i närheten för att den elektriska funktionen ska fungera utan problem.

Du får ha utrustningen hos dig i upp till 3 månader utan kostnad för att hinna känna att behandlingen hjälper. Bara följ instruktionerna längst ner på sidan.

Det apparaten gör är följande:

 • Diagnossvar på frågorna: hur skadad är nerven (=axonala förluster)?, exakt var finns nervskadan/skadorna?, varför är nerven/nerverna skadade?
 • Bearbetar det drabbade området med elektrisk nervträning
 • Via elektriska signaler (= tens) beordras hjärnan att sända ut dopamin
 • Stoppar vidare försämring (= dying back förlopp)
 • Bearbetar skadan/skadorna och/eller inflammationer med läkande elterapi och terapeutiskt ultraljud
 • Ökar muskelmassan i de områden där nervcellerna inte fungerar

Det sistnämnda är för att förbättra genomblödningen vid nerverna så att dessa får bättre energi att transportera nervsignaler.

Full läkning kräver att nervcellerna är vid liv och inte redan är döda. Om nervceller har hunnit dö så blir det bestående handikapp, men vidare försämring stoppas.

Apparaten kostar komplett under 5.000 kr och detta kan delbetalas om man så vill - ett billigt sätt att få fortsätta leva utan handikapp och med full rörelseförmåga och balans.

Du får ha apparaten hos dig i upp till 3 månader utan kostnad, bara för att i lugn och ro känna att den hjälper. All hjälp du behöver får du gratis av oss. Bara klicka på den gula knappen här intill så kan du läsa hur detta går till.

Tyvärr är det ingen Quick Fix att avbryta en nervdödsprocess som har förlamning som mål. Men vår metod är den enda som kan stoppa och vända förloppet. Förbättringarna kommer i små steg - kalla fötter blir varma, svullnader försvinner (kyla och svullnader är nervernas fiender!), balansen blir bättre ..

Orsaken till att neuropati har uppstått är vanligtvis åldersrelaterat. Din kropp förändras med åren, krymper, och nerver kan hamna i kläm mellan kotorna eller vid ledtunnlar eller under spända och krympta muskler och då också bli skadade och inflammerade.

En annan åldersanledning kan vara att den elektriska energin till nervsystemet har försämrats. Den kapillära genomblödningen försvagas när musklerna krymper och då kanske den kemisk-elektriska energin till nerverna inte räcker för att flytta nervsignalerna.

Vid krånglande nerver är tillgången till blod väldigt viktigt. När en nervcell får order att transportera en nervsignal skapar cellen sin egen elektricitet genom att jonisera olika salter. Då blir det en elektrisk laddning till övers och denna skickar ström till nästa cell där processen upprepas, och så till nästa cell, och vidare.

Detta låter kanske omständigt men det tar bara några tusendels sekunder att köra en myelinladdad nervsignal genom hela kroppen. Om du skulle råka lägga en hand på en varm spisplatta så har dina nerver reagerat på detta och dragit bort handen innan ditt medvetande har märkt misstaget.

Energin för joniseringarna kommer från blodets syre och socker. Är det dåligt med blod i närheten så blir det också dåligt med joniseringen. Då tappar nervcellerna gnistan och det känns som domningar.

"Kalla fötter" är också en varningssignal. Detta beror på dålig genomblödning och är inte bara ett komfortproblem. Det är också direkt skadligt för nervcellerna. Kanske beror din neuropati just på detta?

Ytterligare anledningar till försämrad genomblödning är diabetes och tobak.

En anledning som inte är åldersrelaterad är på grund av cancerbehandlingar. Sådant ska krossa cancerceller men kan även skada nervceller. Även detta kan rättas till men läkare måste bestämma när elektroterapin kan starta så att den inte stör cancerbehandlingen.

I sådana fall finns i regel inga permanenta nervskador, det är bara passiverade nerver som ska stimuleras till liv igen.

De överst nämnda symptomen beror på att nervceller - neuroner - har blivit avstängda från nervström. Cellerna passiveras då och kan varken ta emot ström, eller leverera ström.

"Dying back" innebär att nervceller dör i riktning mot ryggraden

Om passiveringen får fortsätta dör nervcellerna och nervdöden sprider sig i riktning mot ryggraden. Detta kallas "dying back". Nervdöd leder till invaliditet.

Domningar, blixtsmärtor, kuddar under fötterna mm markerar den första fasen på neuropatin. I andra fasen blir det värre. Fötterna kan inte rapportera sina positioner till hjärnan och hjärnan vet då inte hur alla muskler i övrigt ska styras för att hålla balansen. Man kan nu ramla, bryta ben eller skada sig på andra sätt. Benen börjar också krampa och svullna. Svår nervvärk kan också uppstå.

Till sist försvinner förmågan att med viljan styra musklerna i benen och/eller armarna - förlamningar uppkommer.

Men då har det gått för långt. 200.000 personer i Sverige är drabbade och 70.000 av dessa lever i det sistnämnda stadiet med stort vårdbehov dag och natt. 5.000 nya drabbade tillkommer varje år.

Låt detta aldrig hända! Ingrip så fort som möjligt, helst när de första symptomen kommer. Nervstartaren HK-D508A, se bilden ovan, avbryter och motverkar förloppet, ju tidigare ju bättre.

Neuropatier startar alltid i det sensoriska nervsystemet, dvs känseln, men fortsätter sedan till det motoriska nervsystemet - muskelstyrningen - och når till sist det autonoma nervsystemet.

Nervstartarens elterapi (= konstgjord nervström) och ultraljud (= tvättar rent vid inre skador) arbetar på två sätt - dels ger den "konstgjord andning" till de drabbade nervcellerna så att de håller sig vid liv - dels hittar man med dess hjälp själva felet/felen och reparerar dessa.

Den konstgjorda andningen går ut på att tvinga igång nervcellernas passiverade kontakttrådar via strömpulser. De börjar då arbeta och håller sig därmed vid liv.

Själva felet/felen kan vara någonstans mellan ryggraden och där du känner symptomen. Oavsett orsaker och skadeplatser så kommer man med apparatens hjälp hitta felen. Dess diagnosteknik är förstklassig. Man kan också läsa ut graden av nervförsämring (axonala förluster).

Fungerar detta på dig? Du får låna apparaten upp till 3 månader utan kostnad för att känna efter om den hjälper. Bara följ instruktionerna längst ner på sidan.


 

G60.3 - Idiopatisk Progressiv Neuropati

I likhet med neurologiska sjukdomar i centrala nervsystemet som Amyotrofisk Lateral Skleros, ALS och Multipel Skleros, MS innebär neuropatin en fortskridande förlamningsprocess. Nervceller dör och musklerna slutar därmed fungera.

Men till skillnad mot de neurologiska sjukdomarna har inte neuropatin sina orsaker i det centrala nervsystemet - hjärnan/ryggraden - utan i stället i det perifera nervsystemet, dvs från ryggraden och utåt i kroppen.

Anledningen är då betydligt enklare att behandla på samma sätt som man läker andra inre vävnadsskador.

Nervstartaren fungerar vid följande anledningar till neuropatin:

 • Klämningar och skador på nerver = strypningar av nervströmmen
 • Infektioner, typ borrelia (kräver även läkemedel)
 • Inflammationer = svullnader som trycker på nerverna
 • Försämrad genomblödning på grund av krympta blodkärl (atrofi? diabetes? kolesterol? tobak?)

Nervstartarens funktion är att hålla liv i sviktande nerver, träna upp nerverna, eliminera klämningar, läka skador, skjuta bort inflammationsämnen (via ultraljud) samt förbättra genomblödningen via ökning av muskelmassan som därmed ökar blodkärlsarean och skapar nya blodkärl. All nervström får sin energi från blodets syre och glukos (blodsocker).

Strömmen i varje nervcell kommer i övrigt från biokemiska reaktioner mellan natrium- och kaliumjoner. Men även detta kräver ett "batteri" och den energin kommer just från blodet.

Nervstartaren kan dock inte stoppa neuropatin vid nedanstående anledningar:

 • Förgiftningar på grund av interagerande läkemedel
 • Immunförsvaret attackerar felaktigt nerverna, kanske på grund av virus, exempelvis herpes, eller annat reumatiskt

Men här har sjukvården väl fungerande hjälpmedel som stoppar själva orsaken. Och har det blivit skador kan HK-D508A justera detta efteråt.

En tredje grupp anledningar som är annorlunda är

 • Ärrbildningar efter operationer

Elterapi biter inte på sådant, men det terapeutiska ultraljudet gör det. Ultraljudet mjukar upp cellernas membran så att ärrvävnaden stör eller stryper nerverna mindre.

Det vi har sett i vår forskning är att cirka 80 procent av fallen kommer från klämningar och skador inkluderat ärrbildningar. Cirka 10 procent kommer från försämrad genomblödning och de övriga är enstaka procent.

Med hjälp av nervstartarens diagnosteknik hittar man neuropatins orsak/er och de exakta platserna för skadorna och kan bearbeta detta korrekt.

På läkarspråk används diagnoskoden G60 - Hereditär (ärftlig) och idiopatisk neuropati.

Det vi möter mest här är G60.3 - Idiopatisk progressiv neuropati. "Progressiv" betyder ständig försämring och "idiopatisk" betyder att ingen vet varför neuropatin har uppkommit eller var felen sitter. Men däremot vet vi det fortsatta förloppet exakt. Dvs om man inte ingriper med nervstartaren.

Vanliga läkemedel som interagerar, dvs "krockar" med andra läkemedel är blodförtunnande, medel som motverkar blodproppar, hjärtmedicin samt medel som mildrar nervsmärtor. Rådgör med apotekare om du har någon av dessa som kan tänkas interagera med dina andra läkemedel.


 

Behandling under lång tid

Det är tyvärr ingen Quick Fix att återstarta nerver som är döende. Det kan ta månader med dagliga behandlingar och du får sannolikt upprepa detta flera gånger under resten av livet.

Många rapporterar dock om påtagliga förbättringar redan efter några veckor och då är oddsen väldigt goda.

Apparaten är tillverkad i Kina men alla instruktioner är på svenska. Vår support är givetvis också på svenska.

Det medföljer 3 självtester i instruktionerna som hjälper dig att hitta var felen sitter samt hur mycket sämre dina nervfunktioner är jämfört med normalt. Om du tycker detta verkar svårt får du support av oss.

Men innan du utför dessa tester måste du ägna några kvällar åt att förstå hur apparaten fungerar. Kör då på vad som helst, kanske en arm så att du ser vad som händer.

De problem du lider av beror på att nervsignaler inte når fram till nervernas bortre ändar. Detta drabbar inledningsvis ben och armar eftersom de längsta nerverna finns där. Först drabbas sensornerverna, dessa smittar sedan musklernas motornerver och sist nerverna i det autonoma nervsystemet.

När nervceller inte får ström blir de först passiverade, men dör senare. Döda nervceller kan inte återväckas men när cellerna bara är passiva kan de komma igång igen med hjälp av nervstartaren.

Neuropati är ett progressivt förlopp med ständig försämring i fötter och händer. Första symptomen är domningar, stickningar och ibland också nervsmärtor. I detta skede måste man starta behandlingen om man vill undvika resthandikapp.

Av de nämnda 200.000 drabbade är idag 70.000 beroende av hjälp dag och natt eftersom deras nerver i ben och armar inte längre fungerar. Det är för sent att hjälpa dessa eftersom behandlingar måste sättas in när det fortfarande finns liv i nerverna.

Behandlingen med nervstartarens kombinerade ultraljud och elterapi måste ske hemma dagligen i månader. Det är således ingen snabb metod men du känner ganska snart att du blir bättre.

Eftersom problemet, dvs skadorna, oftast beror på åldersförändringar, och din kropp fortsätter att åldras, så får du räkna med att upprepa behandlingarna flera gånger resten av livet.

Som belöning kan du fortsätta leva utan rörelsehandikapp och kan ta hand om dig själv på alla sätt med hög livskvalitet.

Kan HK-D508A hjälpa just dig? Klicka gärna på bilden nedan så kan du läsa mer om apparaten. Vi erbjuder att du får prova nervstartaren i 2-3 månader utan kostnad för att känna att metoden verkligen hjälper. Bara följ instruktionerna längst ner på denna sida.

Nervstartaren HK-D508A - kombinerat TENS, EMS och ultraljud

Om du väntar för länge och nervceller redan hunnit dö är det omöjligt att återuppväcka dessa. Detta innebär då handikapp som man måste acceptera. I stället inriktas behandlingen på att stoppa ytterligare förstöring av nerverna.

Normalt är att det tar en månad för kroppen att vänja sig vid behandlingen innan den riktiga behandlingen kan starta. Det är nämligen kraftfull teknik som krävs när man ska starta igång nerver. Här kallar vi detta för "dynamit".

Månad 2 bör man kunna märka förbättringar.

All hjälp du behöver får du gratis av oss. Blir du inte nöjd skickar du tillbaka utrustningen.

Om behandlingen inte börjar hjälpa inom 2-3 månader så beror din neuropati kanske på de ovannämnda orsaker där tekniken inte fungerar, dvs interaktioner mellan läkemedel, virus som lurar immunförsvaret eller obehandlad reumatism. Om du klickar på den gula länken här nedan så ser du hur du kan prova apparaten utan kostnad.

När sådana fel upptäcks har nervstartaren dock fungerat som en diagnosapparat. Sjukvården hjälper dig då att bli av med grundproblemen och eventuellt kan du behöva nervstartaren för att återställa nerver och muskler.

 


Startar alltid i de sensoriska nerverna

Neuropati startar alltid via det sensoriska nervsystemet - känseln - med domningar, stickningar och ibland blixtrande smärtor.

De tunna sensornerverna ligger intill de kraftigare muskelstyrande motornerverna och de sensoriska nerverna är därför de som drabbas först av skador.

Neuropatin drabbar först nervernas bortre ändar.När sensornerverna i fötterna inte kan rapportera sina positioner till hjärnan blir det dessutom problem med balansen. Då finns också risk för fallskador.

Skadorna från sensornerverna sprider sig snart till intilliggande motornerver, och nu blir det problem med musklerna.

Första tecknen på att nervskadorna har nått motornerverna är kramper och svullnader. Det sistnämnda för att benmusklerna inte kan pumpa undan ansamlade vätskor.

Nästa steg är att musklerna börjar förtvina. Detta kallas atrofi och leder till rörelsesvårigheter och så småningom invaliditet. När atrofin uppstår försämras neuropatin snabbt eftersom nervernas energiförsörjning gradvis upphör.

När den atrofiska neuropatin drabbar armarna försvinner gradvis förmågan att själv klä sig, äta och sköta sin hygien. När musklerna i både ben och armar är förtvinade och nerverna härmed utslagna blir man helt beroende av hjälp, både dag och natt.

När många nerver är drabbade kallas detta för Polyneuropati (poly = många) vilket är det vanligaste. Detta för att neuropati i sensornerverna sprider sig till motornerverna. Då är flera nerver drabbade = polyneuropati.

Neuropati kan också vara hereditär, dvs ärftlig, och då orsakad av muterad DNA. Därför frågar vi alltid om fler i släkten har samma problem?

I Sverige finns 200.000 som är drabbade av progressiv idiopatisk neuropati och cirka 70.000 av dessa befinner sig i senare, förlamade stadier med stort vårdbehov.

 


 

Axonala och demyelinala neuropatier

Nervceller - neuroner - ser inte ut som vanliga celler. Utanpå sig har de armar - axoner - som har fingrar - dendriter - längst ut.

Det är dessa dendriter som krokar ihop sig när ström ska ledas och bildar därmed en "kabel".

Axonerna är nervcellernas kontaktorgan som både kontaktar andra nervcellers axoner och nervens mål som exempelvis kan vara en muskel- eller körtelcell.

När en nervcell vill transportera en nervsignal bildas nervström genom elektrisk laddning som kommer från kemisk-elektrisk aktivitet mellan natrium- och kaliumjoner, dvs joniseringar. Grundenergin för detta kommer från blodet via syre och glukos.

När nervcellernas sammankopplingar inte fungerar kallas det "axonala neuropatier". Med begreppet "axonala förluster" menas försämringen av ledningsförmågan.

Sådant mäts via Elektromyografi, EMG med hjälp av strömsignaler som man kör in utifrån på kontaktpunkter på nerverna. Här ser man då var felen sitter och hur mycket strömmen bromsas.

90 procent av alla neuropatier beror på bristande strömledning i axonerna. Resterande orsaker har samband med skador på eller klämtryck mot nervcellernas omgivande skyddsmantlar, myelinet. Sådant kallas "demyelinala neuropatier".

Myelinet är inte bara en skyddsstrumpa över axonerna, det är också en "turbo" för nervsignalerna. Blir detta klämt försvinner turboeffekten.

Båda sorternas neuropatier kan behandlas med vårt hjälpmedel som är en behandlingsapparat för både nerver och muskler - nervstartaren HK-D508A. Dvs ett slags hjärtstartare men konstruerad för nerver och muskler. Se bilden nedan.

Apparaten använder en enkel variant av EMG för att hitta var skadorna finns samt reparerar skador/klämningar så att förmågan att leda nervström återställs så långt det är möjligt.

HK-D508A är vår standardapparat för behandling av neuropati.Enda undantaget vid demyelinala neuropatier är när felet beror på att immunförsvaret felaktigt attackerar myelinet.

Den troliga orsaken till sådant är att herpesvirus eller annat virus har startat immunförsvaret som därpå angriper myelinet. Detta kan behandlas med läkemedel och måste först utredas av läkare. Denne sätter då in läkemedel som dämpar immunförsvaret.

Problemet kallas "Kronisk, inflammatorisk, demyelinal polyneuropati och förkortas CIDP. Låt läkarna i sådana fall också avgöra om HK-D508A kan användas samtidigt med läkemedlen.

Men för övriga fall av demyelinala neuropatier fungerar HK-D508A utmärkt, exempelvis vid nervklämningar.

Till skillnad från hjärtstartare så arbetar nervstartaren långsiktigt efter varje patients egna förutsättningar. Behandlingen måste ske hemma med cirka en halv timme per dag i månader.

Vår behandlingsmetod är den enda i världen som fungerar och går ut på att dels tvångsstyra nervcellernas sammankopplingar i träningssyfte, dels förbättra förutsättningarna för varje enskild nervcell att skapa elektrisk laddning, dels identifiera felet, hitta samt åtgärda detta.

Detta kan ibland tyckas komplicerat men vi finns i bakgrunden hela tiden och hjälper vid behov. Dokumentationen på svenska är också omfattande.

Om du ingriper med behandlingen i tidigt skede kan du antingen bli helt bra eller inte fullt återställd, men ändå så bra att du kan röra och använda dina ben och armar utan större problem resten av livet.

Däremot är det svårt, kanske omöjligt, att rädda dem som redan är svårt handikappade av helt förstörda nerver. Det vi hoppas med nervstartaren HK-D508A är att de nuvarande förlamade av neuropatier ska vara de sista i vårt land.

Om det finns anhöriga till sådana svårt drabbade som inte vill ge upp så medverkar vi gärna till ett prov. Det krävs då att den drabbade får hjälp med att hantera apparaten. Anhöriga, hemtjänsten, sjukvården? Vi kan berätta att vi under vår forskning faktiskt har upplevt många mirakel.

Den stora frågan är ju om nerverna verkligen är döda, eller enbart passiverade?

Enda sättet att ta reda på detta är att låta nervstartaren HK-D508A bombardera nerverna med strömpulser en halv till en timme per dag i en månad. Om nerverna vaknar under den tiden så var de bara passiverade. Då är det bara att fullfölja behandlingen. Och gratulera!

Förlopp där alltfler nervceller längst ut i nerverna drabbas kallas "dying back", dvs nerverna dör baklänges i riktning mot ryggraden.

Tyvärr kan inte döda nervceller ersättas med nya friska celler. Du fick redan i moderlivet de nervceller du ska ha hela livet. I framtiden kan man kanske justera sådant via stamceller.

Den forskningen belönades med Nobelpris 2012 men sedan dess har inte mycket hänt inom nervområdet. Dock tillämpas nu metoden mot Parkinsons sjukdom på forskningsnivå.

Vi håller tummarna för detta och att de med neuropatisk nervdöd också ska kunna hjälpas så småningom.

Däremot är det enkelt att redan nu reparera axonernas förmåga att leda nervström, och det är just detta som nervstartaren gör.


 

Är det svårt att behandla mot neuropati?

Du startar med några tester som dels visar var skadorna sitter som orsakar din neuropati, dels visar graden av dina nervskador.

Gör så här:

Anslut en kabel till de båda elektrodskorna som medföljer. Sätt in kabeln till någon av utgångarna 1, 2, 3 eller 4. Starta maskinen och öka strömmen. Notera nu hur högt du kommer med strömmen innan det känns obehagligt. Notera också om båda fötterna reagerar lika på samma ström?

Låt sedan någon annan, frisk person göra samma sak. Frågan är då hur mycket ström denne kan ta emot innan det blir obehagligt. Skillnaden mellan dennes värde och ditt är då ett grovt mått på hur mycket nervskada du har.

Testet har dessutom gett information om var dina skador sitter. I benen eller ryggen? När man vet detta så kan man sedan rikta behandlingen mot rätt plats.

Allt detta klarar du själv. När du sedan behöver hjälp med att hitta den exakta platsen för nervskadan finns instruktioner i medföljande kompendier. Behöver du dessutom vår hjälp så får du det.


 

Etappmål under behandlingen

Om vi utgår från att dina problem sitter i fötterna med domningar och båda fötterna reagerar olika på samma ström så är mål nummer 1 att få fötterna att reagera exakt lika.

När detta har skett behöver du inte längre vara orolig för att du ska bli "enbent".

Mål nummer 2 är att du ska närma dig den friska personen i strömstyrka för att få känsel i fötterna. Dvs, den strömstyrka som du använder inledningsvis ska kunna sänkas rejält.

Mål nummer 3 är att få bort domningarna. Detta kan ta tid och också kräva flera olika behandlingsplatser. Allt om detta finns att läsa i det medföljande kompendiet.

 


Anvisning för beställning av HK-D508A

Tryck på knappen här bredvid och du kommer då direkt till apparaten HK-D508A. På den sidan finns även en mängd olika tillbehör men för att behandla neuropatier behöver du inget extra. Allt som behövs finns redan i satsen. Bara välj 1 st apparat.

När butiken frågar hur apparaten ska betalas väljer du "Faktura". Denna blir då i Klarnas system på 30 dagar. Detta är för kort tid eftersom det troligen tar en månad enbart för att vänja din kropp vid behandlingen.

Vi förlänger därför fakturan till 2-3 månader från vår sida så att du får tid att testa i lugn och ro. Vi hjälper dig dessutom så mycket som du behöver.


Det finns fler nervsystem än det som styr våra rörelser

Det finns tre nervsystem i våra kroppar - sensornerver, motornerver samt det autonoma nervsystemet. Det sistnämnda är det som styr kroppens funktioner i övrigt, allt som ska fungera av sig självt.

I det autonoma nervsystemet kan man separera ut det som gäller allt mellan magen och tarmöppningen, det enteriska nervsystemet, ENS. Det är annorlunda än det övriga autonoma systemet.

Vår HK-D508A är byggd för sensor- och motornerver i kroppens rörelseapparat men vi har också teknik för en del i det autonoma systemet som kallas Vagus, samt också för ENS-systemet.

För Vagus (lukt, smak, syn, hörsel, immunförsvar mm) har vi TENS Eco 2, då försedd med Vaguselektrod samt för ENS UROstim 2 försedd med invärtes elektrod, vaginalt eller analt