PRNE Medical
Sommargatan 33
SE-25665 Helsingborg

Kontakt för rådgivning om behandlingar och tillhörande apparatval:

073 1274890

+4673 1274890

support@prne.se

 

Välkommen till oss


 

Vår bakgrund är forskning och teknisk utveckling inom medicinteknik. Vi har från detta decenniers erfarenheter av behandling av problem i kroppens rörelseapparat - muskler, nerver, inflammationer, leder, blodförsörjning, vätskecirkulation - inklusive immunförsvarets roll i sammanhanget.

För dem med sådana problem erbjuder vi vår kunskap via individanpassade behandlingsplaner samt anpassad apparatur.

Eftersom väldigt få besitter neurologiska kunskaper är alla först välkomna att presentera sina problem för oss via telefon eller e-post.

Vi kommer sedan att föreslå en behandlingsplan som kan provas utan kostnad. Vi ger support hela tiden som det behövs.

Om detta inte fungerar så kan diagnosen vara felaktig och patienten återgår då till sin läkare och rapporterar detta. Läkaren kan därefter göra en mer grundlig undersökning.

 

Vårt verksamhetsområde kallas neurofysiologi och där ägnar vi oss särskilt åt samspelet mellan nerver och muskler. När sådant inte fungerar blir det problem eftersom musklerna inte lyder. Om problemen ökar (= ökade nervskador) leder detta till invaliditet och kanske så småningom till partiell förlamning.

Inom neurofysiologin arbetar vi också med vagusnervernas funktion, dvs kroppens eget reglersystem. Där kan det också bli fel. Exempelvis kan immunförsvaret beordras attackera frisk vävnad. Det är just detta som sker när Covid-19 ger svåra följder.

I sådana fall vill vi att alla behandlingar mot vagus sker under medverkan av läkare. I övriga fall - reumatiska problem etc - kan du pröva själv under vår tillsyn.