PRNE Medical
Snorresväg 6
SE-14833 Ösmo

Kontakt för rådgivning om behandlingar:

073 1274890

+4673 1274890

support@prne.se


 

Salutaris - 

för behandling av svåra problem vid polyneuropati


Neuropatier kan ha många olika orsaker. Oftast kan man lindra eller helt bota problemen genom att mobilisera musklerna i det drabbade området. Därmed ökar genomblödningen och läkningen kan påbörjas.

Så finns dock orsaker där detta inte hjälper, exempelvis vid sjukdomar. Då är det åtminstone en tröst att de neuropatiska smärtorna kan lindras via den kvalificerade TENS-apparaten Salutaris. Detta ger god nattsömn utan att behöva vakna av smärta. Behandlingen ger inga negativa biverkningar annat än eventuell träningsvärk i början.

Salutaris är en specialiserad apparat för behandling av svåra smärt- och känselproblem i synnerhet vid diabetisk polyneuropati. Apparaten och dess metod är kliniskt prövad med mycket bra resultat. Läs gärna slutsatserna från en prövning i Tyskland med just denna apparat HÄR.

Förbättringarna blev signifikanta när det gäller smärtupplevelse, domningar, nervfunktioner/känsel samt mikrovaskulär genomblödning.

Våra egna kunder i Sverige som har denna apparat mot sina svåra problem rapporterar stor lättnad av sina besvär.


Kör gärna i vattenbad

Salutaris appliceras som en vanlig TENS-apparat, exempelvis mot peroneusnerverna (vid vadernas utsidor).

Som ytterligare alternativ kan man köra via vattenbad vilket ger förstärkt effekt. Hela vattenbehållaren (balja) fungerar därvid som en elektrod och behandlingstiden plus strömstyrkan kan då lämpligen sänkas. Strömpulserna kommer ner i vattnet via en kolgummielektrod i baljan.

Vi rekommenderar den sistnämnda behandlingen när problemen är mycket besvärande. Efter en tid med behandling på detta sätt kan man övergå till normal behandling med torra, självhäftande elektroder.

Salutaris har två kanaler och två behandlingssätt. Det ena är lågfrekvent med 4 Hz, pulsvidd 120 us och den andra högfrekvent 95 Hz med pulsvidd 280 us.

Apparaten är okomplicerad och mycket enkel att använda. Inlärningstiden är cirka 5 minuter.

Man tillämpar vattenmetoden när polyneuropatin är besvärande och den torra metoden för att hålla problemen i schack över tid.

Pris 3.600 kr
inkl moms.

Garanti 1 år.

Tillverkare: Schwa-medico GmbH, Tyskland. Apparaten har CE-certifikat för medicinsk användning.

En sats Salutaris

innehåller apparat, laddare, kablar, 3 satser elektroder av olika storlekar, förvaringsbox, utförlig engelsk manual samt manualkomplement på svenska.


Punktrode nervsökare

Använd elektrodpennan Punktrode för att söka efter nerver och kontroll av nervkänslighet. Med hjälp av pennan kan man följa nervbanan och eventuellt hitta platsen där nervsignalen tar slut. Det kan finnas en nervklämma eller nervskada där, eller alternativt att signalförmågan hos neuronerna behöver förstärkas via läkemedel.

Användningen av Punktrode innebär en förenklad elektromyografi (EMG) där resultatet visar sig omgående. Om problemet är något som kräver åtgärd innan skadorna blir mer besvärande är detta att föredra framför att vänta månader på en konventionell EMG-undersökning.