PRNE Medical
Snorres väg 6
SE-14833 Ösmo

Rådgivning per telefon:

08 - 752 1959

eller via epost:

support@prne.se

 

 

 

 
 

Behandla själv bort problemen i bäckenbotten med våra elstimulatorer


- ansträngningsinkontinens
- trängningsinkontinens
- överaktiv blåsa
- framfall
- bristningar i bäckenbotten (grad 1, 2, 3 och 4)
- förslappningar i blåsa, urinrör, sfinktermuskler, tarm
- beröringssmärta, vestibulit
- försvagad känsel och förmåga vid samliv, försvagad PC-muskel
- icke bakteriell prostatit (= inflammation i prostatan)
- återställning efter prostataoperationer
- försämrad erektion
- impotens


 

Vi har apparater, teknik och kunnande för att åtgärda ovan nämnda besvär. När problemen beror på muskler och nerver är de enkla att behandla bort.

Och skulle behandlingen inte fungera så beror felen inte på muskler eller nerver utan på något annat.

Denna kunskap är då mycket viktig och du lämnar denna kunskap vidare till din läkare. Apparaten lämnar du i så fall tillbaka mot returfrakten som enda kostnad. Här är alltid öppet köp.


 

Våra apparater och deras verktyg är lätta att använda. De gör jobbet själva med inbyggda expertkunskaper. Din egen insats är bara att applicera dem på plats och ställa in styrkenivån, försiktigt i början och senare rejält när du har vant dig.

Den vanligaste orsaken till problem i underlivet - både för kvinnor och män - är muskler som försvagats av olika skäl, kanske ålder, sjukdom, operationer eller förlossningar? Sådana problem behandlas bort med vår apparatteknik som snabbt förstärker både glatta och tvärstrimmiga muskler.

Dessa apparater kallas för "elstimulatorer" för att skilja dem från vanliga TENS/EMS-apparater som inte klarar de glatta musklerna (dvs i blåsa, urinrör, alla sfinkters och tarmarna).

Ibland förekommer också nervskador - känsel- och funktionsproblem - ofta efter operationer eller förlossningar. Dessa kräver lite mer tålamod i behandlingen men även detta kommer att bli bättre såvida inte nerven är helt avklippt. Det sistnämnda är ytterst ovanligt.

Ibland är det svårt att skilja mellan muskel- och nervskador. Många problem som man tar för givet är muskelskada kan mycket väl vara nervskada, eller tvärtom. En skadad nerv drar med sig sin muskel i förfallet, och vice versa. Detta spelar dock ingen roll med vår teknik eftersom den behandlar både muskler och nerver. Det märks direkt var felet sitter.

UROstim 2 är vår standardapparat för alla problem som räknas upp under rubriken ovan. Den är en hybridapparat eftersom den klarar både glatta och tvärstrimmiga muskler och deras nerver. Oavsett om problemet sitter i muskel, eller nerv, så hittar UROstim 2 felet och kan åtgärda det. Du känner själv när den prickar rätt.

Programmen för tvärstrimmiga muskler kan exempelvis användas för att stärka omgivningen där det finns framfall, och därmed strama upp framfallet.

En annan vanlig "tvärstrimmig" tillämpning är förstärkning av PC-muskeln (knipmuskeln), den muskel som har stor betydelse för sexuell känsel och förmåga både för kvinnor och män.

Förlossningar drabbar PC-muskeln hårt och det krävs resolut behandling för att få muskeln tillbaka i ursprungligt skick, eller bättre. Sådant är inget man "kniper" fram med enbart viljekraft.

Prostatit drabbar många män och här kan behandlingen köras så att genomblödningen ökar, och inflammationen därmed minskar och försvinner. Enda prostatiten som inte kan behandlas på detta sätt är den bakteriella varianten (där gäller antibiotika istället).

För män som opererats för prostataproblem är rehabiliteringen ett bekymmer. Där kan vår teknik snabba upp processen rejält så att läckage undviks och urineringen fungerar som normalt igen. Även förmågan till samliv kan försämras och där har vi en speciell apparat, se nedan.

Våra TENS/EMS-apparater EMP 2 Pro och EMP 4 Eco+ - två muskelmaskiner - är också hybrider eftersom de har program både för tvärstrimmiga och glatta muskler. EMP-modellerna väljs av de mer vältränade - body builders, idrottare, aerobics, dansare och övriga som vill undvika läckage vid extrem ansträngning.

För män som fått erektionsproblem kan det antingen vara 1/ PC-muskeln som spökar, 2/ blodförsörjningen inom penis eller 3/ de tre stoppmusklerna i svällkropparna. För dessa problem har vi Phalli Max 2.

Denna apparat har gett livslusten tillbaka till tusentals män över hela världen och även räddat många relationer.

För betalning finns en mängd alternativ i Klarnas system.


Dessa elstimulatorer löser problem i bäckenbotten

UROstim 2
Pris 3.200 kr inkl moms
EMP 2
Pris 3.600 kr inkl moms
EMP4
Pris 4.000 kr inkl moms
Phalli-Max
Pris 2.800 kr inkl moms
Läs mer om apparaterna genom att klicka på bilderna


I underlivets blåsa, sfinkters, urinrör, tarmar mm är musklerna glatta

Sådana ska behandlas på annorlunda sätt än de tvärstrimmiga skelettmuskler som styr våra rörelser. Apparaterna ovan har program för glatta muskler.

Den som vill ha experthjälp att träna vanliga tvärstrimmiga muskler - biceps, triceps etc - får lära sig att de ska belastas tills de blir utmattade. Träningsvärk kommer som ett brev på posten, men musklerna växer snabbt.

Den som vill ha hjälp med bäckenbottnens glatta muskler får ofta veta att man ska knipa med viljekraft. Detta är dock meningslöst. Även bäckenbottnens muskler måste belastas tills de blir utmattade. Det kan man inte göra med tankekraft utan det behövs en muskelapparat för glatta muskler - elstimulator - som är starkare än våra tankar. Även här måste man räkna med träningsvärk en tid.

Vi har tre sådana apparater - UROstim 2, EMP 2 Pro och EMP 4 Eco+.

UROstim 2 är vår standardapparat för underlivsproblem. Den är eliminerar snabbt både ansträngnings- och trängningsinkontinens, inklusive överaktiv blåsa, försvagningar och tarmproblem.

Apparaten har tre arbetssätt - invärtes, utvärtes och tibialt. Kör med två metoder samtidigt så kommer läkningen allra snabbast.

EMP-modellerna är generella TENS/EMS-apparater med rehabprogram också för glatta muskler inklusive de tvärstrimmiga musklerna.

För män som fått problem med erektion, kanske efter prostataoperationer eller andra problem, har vi Phalli Max. Denna kan dels öka blodflödet till penis, dels förstärka de muskler som ska hålla kvar blodet inne i svällkropparna.

  


Skador i bäckenbotten efter barnafödande

Många vaginala förlossningar efterlämnar tyvärr bristningar i bäckenbotten. Främst drabbas förstföderskor.

Man delar in skadorna i fyra svårighetsgrader. Grad 1 och grad 2 avser bristningar i mellangården respektive slidväggar. Grad 3 innebär att den yttre, och ibland även inre ändtarmsmuskeln (sfinkters) är skadad. Vid grad 4 har inte bara de båda ändtarmsmusklerna skadats utan också ändtarmsväggen.

För några år sedan visade en studie att sfinkterskador förekommer vid 3 procent av alla vaginala förlossningar.

Dessa problem är de svåraste som våra apparater får behandla. Här krävs tålamod och målmedvetet arbete för att återställa muskelfunktionerna. Kanske lyckas det inte helt, men problemen bör ändå kunna minskas radikalt. Andra alternativ existerar inte. Enda sättet att läka eller förbättra skadade muskler är att ge riktad träning mot dem. Elstimulering är då den absolut mest effektiva metoden.


ABC om elstimulering i bäckenbotten

A - Problemet

Problem med läckage, förslappningar eller försvagad känsel, kan uppstå efter muskelförsvagningar som uppstått av åldersskäl, efter skador, kirurgiska ingrepp, förlossningar eller efter prostatabehandlingar/operationer. Obefogade trängningar uppkommer när falska nervsignaler rapporterar att blåsan behöver tömmas. Bristningsskador kan uppkomma vid förlossningar. Vid läckageproblem ges ofta rådet att patienten ska göra "knipövningar". Problemet är bara att de muskler som läcker är glatta muskler, inte tvärstrimmiga. Glatta muskler kan aldrig kontrolleras med viljan. För detta krävs en pulsapparat som innehåller de signaler som hjärnan styr med. Behandlingen kallas elstimulering.

Personer som fått rådet "knipträna" blir ofta förtvivlade när knipträningen ger helt motsatt resultat. Tvärstrimmiga muskler irriterar då mot de glatta musklerna och läckaget ökar.

B - Behandling

Rätt metod är istället just elstimulering där pulser och verktyg är anpassade för de glatta muskler som finns i underlivet,dvs sfinktermuskler, urinrör och blåsa.

Elstimulering är den mest effektiva formen av bäckenbottenträning som finns. Det är den utan jämförelse snabbaste metoden för att återfå normal styrka i alla bäckenbottens muskler. Här handlar det om knipövningar från korrekta nervsignaler, och nu ett hundratal under ett behandlingspass på 30 minuter.

Vid trängningsproblem är det i regel något som trycker mot blåsan, det kan vara framfall. Behandlingen syftar då till att stärka upp den omgivning som ska hålla de tryckande vävnaderna på rätt plats.

Vår standardapparat för renodlade bäckenbottenproblem heter som nämnts UROstim 2. Den är i första hand avsedd för glatta muskler men har också ett par program för tvärstrimmiga muskler. Just denna apparat är också given när problemet består av försvagad sexuell känsel, exempelvis efter förlossning.

UROstim 2 kan behandla på tre olika sätt - invärtes, utvärtes samt tibialt - och något av dem, eller några i kombination kommer med högsta sannolikhet att ta bort dina problem eller att minska dem till lägsta nivå.

Ibland förekommer att problemen i bäckenbotten ursprungligen har startat i omgivande, tvärstrimmiga muskler, exempelvis i ländryggen, sätet eller ljumskarna. Dessa muskler måste då först återställas till normal nivå innan träningen sätts in mot de glatta musklerna. Välj i så fall någon av våra EMP-modeller. Dessa kan behandla både tvärstrimmiga och glatta muskler. 

EMP-modellerna väljer du också om du vill använda apparaten för mer än problem i bäckenbotten, dvs också för allmän muskelvård i hela kroppen.

C - Förväntat resultat

Vi har sett enligt sjukvården "hopplösa fall" bli helt friska på några veckor. Vi har också sett att många får hålla på längre med behandlingen. 6 - 8 veckor är normalt. Kvinnor har lättare än män att bli av med sina problem. Män som har förlorat prostatans muskelfunktion får ha visst tålamod innan de glatta sfinktermusklerna kan göra sitt jobb igen.

Ett undantag när elstimulering inte hjälper är när vissa nerver inte fungerar. I synnerhet pudendalnerven. Skador på denna kan ha uppkommit i samband med operation eller efter olycksfall. Andra undantag är demens samt kombinationer av mediciner som slår ut muskelstyrningen generellt. I övrigt kommer elstimulering att fungera.


Styrketräning för bäckenbotten

Den starkaste träning man kan utsätta underlivet för sker med hjälp av elstimulatorer. Sådan träning innebär att alla muskler i bäckenbotten - såväl glatta som tvärstrimmiga -  tvingas arbeta med styrning från signaler som kommer från stimulatorn och inte från hjärnan. Muskelförstärkningen blir på helt annan nivå - både i tid och kraft - än vad den egna viljekraften kan åstadkomma med tankeknip.

Inledande träningsvärk är vanligt, men fördras av de flesta som tecken på att behandlingen verkligen biter.

Behandlingen sker invärtes via vaginal- eller analstavar eller utvärtes via påklistrade elektroder, eller samtidigt med båda metoderna. En tredje metod är tibialbehandling under knävecken, se längst ner på sidan.

Via stimulatorn styr man kraften i behandlingen - till en början måttligt och så småningom mycket starkt. Man ökar styrkan efterhand som musklerna växer. Man märker genast att förbättring har påbörjats.

Behandlingen är inte obehaglig och tar ganska kort tid - en halvtimme per dag (eller mer om du har tid ..). Apparaterna är ljudlösa och stör ingen annan.

Ett vanligt problem bland äldre med försvagad magmuskulatur är störd nattsömn eftersom blåsan gör sig påmind. När vederbörande kommer till toaletten blir det sällan något större resultat. Trängningen var således obefogad.

Detta kan ha olika orsaker varav de flesta lätt kan åtgärdas via elstimulering. Behandlingen ger både nervträning och förstärkning/uppstagning av de eventuella vävnader som stör blåsan.

Ärrbildning efter strålbehandlingar är en vanlig orsak till trängningar. För att eliminera att ärren retar nerverna behandlar man då utifrån.


Daglig behandling viktigt

De problem som våra apparater kan behandla är allt som berör muskler, ligament och nerver i bäckenbotten. Här ingår muskler som kontrollerar urin- och tarmöppning samt muskler och ligament som stöder upp blåsan, livmoder och tarmar för att undvika framfall.

Här ingår också muskler för den vaginala knipfunktionen. Förslappningar kan uppstå efter förlossningar, ålder och hormonella förändringar vid menopausen. Men behandlingen återställer funktionen och förbättrar dessutom slidans elasticitet.

Hos oss har du alltid 2 veckors provrätt. Om du inte trivs med behandlingen har du rätt att skicka tillbaka apparaten. Enda kostnaden är då returfrakten plus kostnaden för vaginal- eller analelektroden. Dessa kan vi inte ta i retur.

Problemen i underlivet kan vara allt från läckage till känsel-, smärtproblem och förslappningar. De senare kan bland annat vålla sexuella problem med dålig känsel.

Men problemen behöver inte bli långvariga. Elstimulering är det mest kraftfulla verktyg som kan sättas in och behandlingen ska ske dagligen tills problemen är borta. Detta kan gå fort eller ta några månader, men förbättring märks i regel ganska omgående.

Elstimulering mot underlivsproblem har funnits sedan mitten av 1900-talet. Sedan dess har flera generationer apparatteknik passerat revy. De äldsta apparaterna krävde mycket långa behandlingar, halvår eller år. Numera går allt betydligt snabbare.

Behandling med elstimulatorer ger nedanstående effekter:

  • Förstärkning av de glatta muskler som ska svara för att urinrör och tarm inte läcker, inkl sfinkter, prostata mm
  • Förstärkning av omgivande tvärstrimmig muskulatur
  • Förstärkning av PC-muskeln (knipmuskeln)
  • Träning av de nerver som är kopplade till ovanstående muskler samt blåsans rapportsystem till/från hjärnan
  • Ökad kapillär genomblödning (pga muskelpumpeffekt) i bäckenområdet vilket forcerar läkning av rupturer
  • Smärtlindring genom TENS-effekt
  • Förbättring av vaginal elasticitet och känsel
  • Uppstagning av de tvärstrimmiga muskler och ligament som motverkar framfall av blåsa, livmoder eller tarm
  • Förstärkning av de muskler i penisens svällkroppar som ska hålla kvar blodet vid erektion


 

Förbättrat samliv

Detta är i hög grad kopplat till muskeln Pubococcygeus, populärt kallad "PC-muskeln", "knipmuskeln" eller "sex-muskeln". Bra funktion i PC-muskeln ger kvinnor bättre känsla vid sex och männen bättre förmåga med erektionen. PC-muskeln utgör själva botten i bäckenbotten och ser ut som en hammockgunga.

Om problemet enbart är detta kan alla våra TENS/EMS-apparater användas för behandlingen. Dvs det behöver inte vara apparater som arbetar mot glatta muskler. Huvudsaken är att man arbetar invärtes med antingen vaginal- eller analelektrod, vilka då köps som tillbehör. Glöm inte heller att lägga till kontaktgel (Sonogel) för lättare hantering.

Kör gärna 2-kanaligt med en kanal invärtes och en kanal utvärtes via hudelektroder.


Vaginal eller anal behandling

Bland förekommande bäckenbottensmärtor finns dysmenorre, dysuria och vestibulit som behandlingsbara. Dessutom kan samma teknik användas för att snabbare läka sfinkterrupturer och andra skador i mellangården. Behandlingen ökar genomblödningen vilket är särskilt gynnsamt när östrogennivåerna har sjunkit efter menopausen. Vävnaderna i urinblåsan, urinröret och slidan blir då starkare och mer elastiska. Apparaterna kan också användas för att återställa muskulaturen i bäckenbotten efter exempelvis graviditet.

Behandlingen liknar konventionell muskelstimulering (EMS) och TENS, men sker här invärtes via slemhinnor och inte genom huden. För kvinnor förs en vaginalelektrod in i slidan så att de båda metallringarna (av rostfritt kirurgstål) når musklerna i området. Genom att skicka in små pulserande styrströmmar tvingas musklerna att arbeta. Ju mera ström man lägger på, ju starkare blir muskelknipen och därmed träningseffekten. I början tar man det på låg nivå, men efterhand som kroppen vänjer sig ökar man styrkan i behandlingen. Män gör motsvarande via anal elektrod som är mindre i storlek.

Kör gärna behandlingen på kvällen, kanske framför TVn. Den stör ingen annan eftersom behandlingen är ljudlös. Kontinuiteten är mycket viktig! Daglig behandling ska det vara, inte en eller två gånger i veckan. Varje avbrott, exvs pga mens, ger troligen en återgång, men läkningsprocessen kommer snabbt igång igen när behandlingen återupptas. Man håller på tills problemet är borta eller gått ner på obetydlig nivå. Räkna realistiskt med 8 veckor vid mycket svåra fall. Därefter kan man övergå till underhållsbehandling några gånger per månad för att undvika återfall. Efter 8 veckors användning är man uppe i cirka 8.000 muskelknipträningar. Om problemen berodde på svaga muskler i bäckenbotten så är den orsaken garanterat borta nu.


Behandling via tibialnerven

Detta är en speciell variant som UROstim 2 är programmerad för att arbeta med. Behandlingen sker som bilden visar eller alternativt med en elektrod på underbenets baksida cirka 10 cm nedanför knäet mot tibialnerven. Sätt motelektroden då på lårmuskel eller i hålfoten.

Kliniker föredrar ofta denna variant eftersom man då slipper arbeta vaginalt eller analt med eventuella smittorisker. Stavelektroderna för invärtes behandling kan nämligen inte steriliseras på grund av inbyggd elektronik.

Behandling mot tibialnerven fungerar speciellt bra när problemet enbart gäller överaktiv blåsa.