PRNE Medical
Snorres väg 6
SE-14833 Ösmo

Kundtjänst  073 1274890

Om biotronik - den elektroniska medicinen


 

Biotronik är ämnesområdet om elektronik som kan påverka biologiska processer i våra kroppar. Via biotronik kan numera gravt hörselskadade få hörsel (Cochlea), epileptiker kan kontrollera sina anfall (vagusnervstimulering, se bilden till vänster), de med Parkinsons sjukdom kan få bättre kontroll på sina rörelser (DBS), de med hjärtproblem kan få hjälp att komma ur hjärtrytmstörningar (pacemaker) och djupt deprimerade kan via DBS komma ur sin svåra ångest.

Äldst i ovannämnda uppräkning är pacemakern som uppfanns av Rune Elmqvist 1958. De övriga har yngre datum och DBS - deep brain stimulation - är det senaste på området.

Gemensamt för alla nämnda ovan är att de arbetar via inopererade känselkroppar och styrinstrument, implantat. Tekniken måste fungera även om bäraren inte själv kan reglera funktionen.

Medicin i all ära, men ofta löser medicin ett problem men skapar andra problem istället. Läkemedelsindustrin är medveten om detta och satsar numera miljarder i biotronikforskningen.

Biotronik bygger på två kunskaper, 1/ hur våra kroppar fungerar biologiskt och 2/ hur teknik kan tillämpas för att reglera sådant som är fel.

Problemet för pionjärerna, Elmqvist m.fl. var att den tidens teknik var på mycket primitiv nivå. Transistorn var just uppfunnen men något som kunde kallas elektronik i dagens mening fanns inte förrän på 1980-talet. Digitaliseringen kom dessutom långt senare.

Först nu i våra dagar har vi industriell teknik som kan matcha bioforskarnas senaste kunskaper.

TENS - transkutan elektrisk nervstimulering

TENS uppfanns i samma tidsperiod som Elmqvists pacemaker, 1965, även här med fina pionjärinsatser i Sverige. Apparaterna var ju besläktade med varandra och byggde också på samma teknik.

TENS var egentligen en bortglömd kunskap från antikens tid. Där användes elektriska fiskar för att ge strömstötar för att bota smärtor. Varför detta fungerade visste naturligtvis ingen.

Men Vietnamkriget aktualiserade behovet av smärtlindring utan morfin och forskningen kom då fram till det som sedan fick namnet "grindkontroll" (gate control). Med detta menas att det finns en nervkontrollant i nedre ländryggen som övervakar smärtsignaler. Är de äkta så slår nerven på smärtan via hjärnan. Är de inte äkta så stänger nerven av inte bara denna oäkta signal utan också de äkta signalerna. Smärtan försvinner då. Och inga biverkningar tillkommer. Detta kallar vi för TENS - transkutan (genom huden) elektrisk nervstimulering. Vid alla förlossningar erbjuds nu detta.

Även för smärtkontroll finns möjlighet att operera in en elektrod i ryggmärgen och låta denna avge oäkta signaler via en styrenhet som sitter i patientens bälte. Detta tillämpas för dem med kroniska smärtor som inte alltid kan ha en vanlig TENS-apparat med sig.

TENS Eco 2 mot vagusnerven

Förr var tekniken otillräcklig för att matcha biologernas kunskaper. Trots detta gick det ändå bra för pacemakern. Den första patient (vid Karolinska sjukhuset) som fick pacemaker fick byta apparat 26 gånger och avled 86 år gammal av helt andra orsaker. Innan han fick pacemakern kunde han svimma upp till 20 gånger per dag.

Idag är tekniken redo för nya rön från biologerna. Och fokus just nu är på vagusnerven.

Denna nerv utgör sambandet mellan kropp och hjärna. Det är kroppens längsta nerv och via cirka 60.000 nervtrådar samlar den in till hjärnan information om hur allt fungerar i kroppen. När hjärnan har bearbetat informationen skickar den tillbaka reglerande information via cirka 20.000 nervtrådar.

Här finns mycket kvar att lära men vetenskapen har redan mycket insamlad kunskap. I funktionen ingår immunförsvaret och när detta inte fungerar som det ska uppstår så kallade autoimmuna sjukdomar. Kroppen bekämpar sig själv. Om man kan avbryta detta felaktiga arbetssätt borde man kunna eliminera en rad sjukdomar, inte bara reumatiska sådana utan också sådana som orsakas av neurologiska och andra inflammatoriska tillstånd.

Vi vet att genom att stimulera vagusnerven kan man dämpa ett överreagerande immunförsvar. Detta har redan testats på ledgångsreumatism med bra resultat.

Cirka 100.000 epileptiker i världen har redan inopererade elektroder mot vagusnerven i halsen och stimulatorer som hjälper dem att kontrollera sina anfall. Sådant har funnits i 20 år. Enda biverkningar har varit besvär som kommer från implantaten - hosta, röstförändringar etc på grund av irritationer.

Ett önskemål har därför varit att kunna applicera vagusnervstimulering utan implantat. Och nu vet vi att sådant kan ske via örat. Detta kan ske omedelbart om man så vill. Vid lättare problem kanske det räcker med detta, i övriga fall kommer operationen så småningom men behandlingen är då redan inledd.

Vi har en apparat som är förberedd för att arbeta med öronelektrod för vagusnerven - TENS Eco 2 . Prova gärna detta mot inflammationer, smärtor utan känd orsak (idiopatiska) samt depressioner.

Öronelektroden hittar du i e-butiken under TENS Eco 2.