PRNE Medical
Snorresväg 6
SE-14833 Ösmo

Kontakt för rådgivning om behandlingar:

073 1274890

+4673 1274890

support@prne.se

 

 

ANDRA APPARATER I VÅRT SORTIMENT


Andra TENS/EMS-apparater i vårt sortiment:
Speciella elektroder:


PRNE Medical
Snorresväg 6
SE-14833 Ösmo

Kundtjänst

08-752 1959

support@prne.se


 

 

 

HK-D508A
kraftfull kombiapparat med 5 metoder - TENS, EMS, terapeutiskt ultraljud, laser och IR


Suverän mot värk, skador, neuropatier, inflammationer, artroser, ischias mm

 

HK-D508A är byggd för att dra igång kroppens egna läkningssystem samt snabbt återställa det som har blivit skadat eller felaktigt påverkat på annat sätt.

Den kan också användas profylaktiskt för att undvika att skador uppkommer om man är riskutsatt, exempelvis vid fysiskt krävande arbeten eller idrott.

Därför innehåller den 5 olika metoder - TENS (nervstimulering), EMS (muskelstimulering), terapeutiskt ultraljud, lågintensiv laser samt IR (värme).

Man kör dessa var för sig eller i kombinationer efter de anvisningar på svenska som medföljer apparaten.

Med dessa metoder kan den behandla alla problem i musklerna, det perifera nervsystemet, alla leder, cirkulation av blod och lymfa, huden samt ta bort värk och inflammationer.

Därmed har den ett synnerligen brett användningsområde - från komplement till elitträning inom idrotten till rehab av problem som annars skulle leda till invaliditet.

För dem som är drabbade av åldersrelaterade, handikappande problem, typ neuropatier, ger den fantastisk hjälp.

Den passar även på djur, exempelvis hundar och hästar.

Förutom att kunna behandla mycket svåra problem kan den också användas för lättare uppgifter, exempelvis föryngring av hud (med ultraljudet) - borttagning av rynkor och celluliter, avslappningsmassage (ems), sänka högt blodtryck (ems-massage), stänga ner värk och nervsmärtor (tens), bihåleinflammationer (laser) och mycket mera.

Den är enkel att använda eftersom den frågar efter vilken kroppsdel som ska behandlas.

Du behöver inte fundera över hur denna kroppsdel bäst ska behandlas, apparatens dator vet det redan.

Den kroppsdel som ska behandlas ställer du in via de gula knapparna. Med de blå knapparna ställer du sedan styrkan i behandlingen. Inledningsvis försiktigt men sedan med rejäl kraft.

Efter någon timmes första träning kan du behandla dig själv, dina nära och kära inkl djuren på allra bästa sätt.

Och allt detta utan att tillföra negativa biverkningar eller nya skaderisker.

Pris 4.600 kr inkl moms. Betalningen kan delas upp på lång tid om man så vill. Betala i den takt som passar dig.


Fungerar detta även på dig? Prova! Här är alltid öppet köp och om du blir intresserad så kostar det inget att prova.

Blir du inte nöjd så skickar du tillbaka apparaten.


HK-D508A är en kombimaskin med 5 olika terapimetoder - TENS, EMS, terapeutiskt ultraljud, IR och laser - och den kan därför behandla många fler problem än vanliga TENS/EMS-apparater.

Det terapeutiska ultraljudet är särskilt viktigt. Ultraljud är den klassiska metoden att få igång läkningen av sår och har använts för detta i 60 år - sårskador, operationssår, bensår hos diabetiker mm.

Samma princip som tillämpas vid sårläkning fungerar också vid många andra problem och här ska nämnas några behandlingar där HK-D508A via ultraljudet ger extrema möjligheter till läkningar - vid neuropatier (=skadade nerver), inflammationer, artroser och ischias och andra nervinklämningar.

Behandling av neuropatier

Neuropatier innebär känselproblem, domningar, balansproblem, nervsmärtor och ökande svårigheter att styra musklerna. Felen beror på nervskador. Obehandlad neuropati leder till invaliditet. Klicka gärna här för att läsa om varför man drabbas av neuropati.

Det finns ingen medicin eller kirurgi att erbjuda mot neuropati. Det enda som kan göras är att träna de drabbade musklerna och nerverna. Och eftersom neuropatin redan har försvagat både nerver och muskler kan man inte sköta denna träning med egen kraft. Det krävs maskinell hjälp.

HK-D508A har det som krävs. Behandlingen ska ske med minst ett pass á 35-40 minuter per dag tills tydlig förbättring har skett. Kan du mera så är det bara bra.

Strategi nummer 1 är att avbryta förstöringen av den eller de nerver som har skadats. Detta gör man med hjälp av det terapeutiska ultraljudet som finns i HK-D508A. Ultraljudet skapar en forcerad genomblödning mot nerverna så att deras celler får syre och näring.

Strategi nummer 2 blir att förstärka de muskler som har drabbats så att de någorlunda återfår sina normala styrkor. Detta sker via den muskelträning som finns i apparaten och som kallas "elektroterapi".

Via elektroterapin tvingas musklerna att arbeta och träna efter den styrka man har valt i behandlingen. Först lågt och försiktigt men senare rejält.

Självfallet ska du också göra allt du kan med din egen kraft - promenader, gymnastik etc. Men maskinträningen förbättrar dina möjligheter till detta.

Detta avbryter försämringen och snart kan du röra dig nästan som normalt igen. Slutresultatet av behandlingen bestäms av hur stora nervskador som fanns när du inledde träningen. Möjligtvis får du fortsätta behandlingen resten av livet, då kanske med ett pass á 40 minuter per vecka.

Behandling av inflammationer

När inflammerade muskler, bindvävar, senor mm inte läker på egen hand beror det på att inflammationerna har placerat inflammationsämnen runt skadan som är större än blodkropparna. Blod kommer då inte fram för att läka skadan.

Ta då ultraljudet och skjut bort dessa spärrande ämnen så kommer blodet fram och läkningen startar.

Behandlingen passar både människor och djur.

Behandling av artroser

Artros betyder att en skada har uppstått i en led. Skadan har bildat en inflammation - artrit - och denna spärrar för läkande blod. Ledens brosk nöts nu bort efterhand och nybildning av broskceller kan inte ske eftersom inflammationen står i vägen.

Så småningom är allt brosk borta och nu står ben mot ben. Detta gör mycket ont.

Avbryt detta förlopp långt tidigare genom att skjuta bort inflammationen med ultraljudet. Därefter använder du apparatens EMS-teknik för att bygga upp en stabiliserande "muskelkorsett" vid leden. Sedan fungerar allt mycket bättre.

Om brosket har hunnit bli rejält skadat kan man applicera hyaluronserum utanpå leden och skjuta in det till brosket via ultraljudet. Processen kallas "sonofores". Hyaluronet ersätter det hyaluron som har försvunnit vid brosknedbrytningen. Efter detta ökar brosket sin volym och fungerar bättre.

Hyaluronserum finns som tillbehör i vår e-butik och även på alla apotek. Det är receptfritt.

Behandlingen passar både människor och djur.

Behandling av ischias

Alla kan drabbas av enstaka ischiasanfall eller ryggskott. Men när problemen återkommer ofta kan ischiasnerven bli inflammerad.

Den blir då extra känslig och kan också bli permanent skadad. Detta måste motverkas och det sker genom det terapeutiska ultraljudet på samma sätt som under "Inflammationer" ovan.

När inflammationen är borta stärker man upp muskelomgivningen där klämningen sker, i regel i nedre ländryggen. Förstärkt muskulatur där bär upp ryggen bättre och klämningen minskar mellan kotorna.

Behandling av huddefekter

Rynkor och celluliter tillhör självfallet det "lätta kavalleriet" i denna HK-D508A. Men om man ändå har denna apparat så kan man ju undra vad den mer kan göra?

Rynkor och celluliter behandlar man med hjälp av ultraljud och elterapi i kombination på samma sätt som man kör dessa två metoder på de svåra problemen. Elterapin, i synnerhet då muskelförstärkningen (EMS), ökar muskelmassan under huden varvid denna sträcks - problemen minskar eller försvinner.

Ultraljudet kan användas för att skjuta in hyaluronserum (receptfritt) till läderhuden, dvs hudens inre skikt. Väl där drar hyaluronet till sig vätska varvid huden blir mjuk och ökar i volym.

Vid celluliter finns också en styv struktur som beror på kollagen. Med ultraljudet mjukar man upp det styva kollagenet så att det ger med sig och följer med när huden sträcks.


 

Ultraljud mot värk

Kör också ultraljud mot värk och smärtor. Smärtsignalämnen körs då undan och du får smärtlindring utan några som helst biverkningar.

Använd den på dig själv, dina vänner och även på dina djur. På djuren kör du gärna med ultraljudet. Det känns inte, hörs inte och syns inte och skrämmer dem därför inte. Stora hundar får lätt artroser i höfterna. Ge dem ultraljud så lindras det.

Som muskelvårdare, dvs EMS-funktionerna, för både människor och djur är den helt outstanding. Vid skador, för profylax, för- och efterbehandling efter tävlingar eller tunga träningspass, muskeltrimningar mm är den superstark. Den är ju byggd för att även klara travhästar på elitnivå. Maxstyrkan vid EMS är 150 mA. Vanliga EMS-apparater når bara 100 mA.

Apparaten är för övrigt mycket lätt att använda. Du väljer själv vilken kroppsdel som ska behandlas, tryck på rätt gul knapp, sedan ställer apparaten själv in sig på bästa terapieffekt. Ingen expert kan göra detta bättre.

Vid behandling mot ben och fötter använder du de blå skoelektroderna. Då går pulserna genom båda benen och behandlar samtliga muskler och nerver. Genomblödningen blir perfekt. Behandlingen ger också skön massageeffekt, dvs avslappning. Skönt efter långa arbetsdagar.

För betalning finns dessutom massor av alternativ - konton över längre tid mm. Prova den först innan du betalar något.


2-stegs behandlingar

Många svårläkta problem beror ofta på att det har bildats inflammationer. Avsikten med dessa inflammationer är att skydda en skada mot attack från infektioner.

Detta är ok för några veckor, men sedan måste inflammationerna bort så att blod kan komma fram och läka skadan, annars förvärras inflammationen och kan bli kronisk. Där kan det hända att nerver och senor växer ihop (tendinos) vilket blir svårt att behandla.

Inflammationer blockerar blodflöden på grund av spärrämnen som är större än blodkropparna. Det finns bara en metod som kan rensa inflammationsområden från spärrande ämnen och det är det terapeutiska ultraljudet. Detta skjuter bort spärrarna med hjälp av det akustiska trycket i ultraljudet. Därefter kommer det läkande blodet fram.

När svåra problem ska lösas kör man därför med 2-stegs behandlingar - först ultraljudet, direkt därefter TENS/EMS med hjälp av elektroder på huden (se bilden). Denna metod fungerar lika bra på djur - hundar, hästar mm.

Elterapin i HK-D508A, dvs TENS och EMS, har dessutom expertprogram för olika kroppsdelar - midja, rygg, armar, händer, ben, leder och fötter. Ska man exempelvis behandla ryggen väljer man det programmet och maskinen arbetar på optimalt sätt.

Även den som är helt ovan vid elterapi kan därmed behandla på expertnivå. Därför går alla behandlingar snabbt. Detta gynnar alla som vill tillbaka till jobb så fort som möjligt, eller idrottare som vill tillbaks på plan inom säsongen, eller äldre med handikapp som vill bli befriade från sina besvär.

Kombinationsmetoden med ultraljud och elterapi fungerar även på nervskador och neurologiska problem. Detta är den enda maskin i världen i denna prisklass som kan behandla nervskador typ neuropatier. Det enda som användaren ska göra i sådana fall är att trycka på rätt knapp beroende på var i kroppen som nervskadan finns. Sitter den i benen så trycker man på den gula knappen "Legs" så jobbar maskinen korrekt.

Utöver ultraljud, elterapin, dvs TENS och EMS, har apparaten också lågintensiv laser och IR-värme som ytterligare förstärker terapiförmågan. Med lasern kan man behandla andra sorters problem, typ sår som läker alltför långsamt, bihåleinflammationer mm.

.

Med sina olika metoder är apparaten synnerligen effektiv. Med de gula kroppsdelsknapparna är det synnerligen enkelt att använda maskinen.

Ibland är symptom och orsak inte på samma plats vilket kan kräva extra funderingar. Du börjar alltid behandlingarna på den plats där symptomen finns. Märker du ingen effekt av detta efter en vecka så flyttar du behandlingarna uppåt tills du får reaktion. Där ska du istället behandla. Om du tycker det är krångligt har vi decenniers erfarenheter att bidra med. Maila eller ring oss då.

När symptom och orsak är på olika platser i kroppen kan detta annars kräva mycket stora utredningsresurser från sjukvården, resurser som egentligen borde ägnas åt allvarligare problem. Med HK-D508A kan du avlasta sjukvården och själv hitta felet på några timmar.

Ytterligare en aspekt av detta är att man lär känna sin egen kropp bättre. Många som har denna apparat har fått ökat intresse för sina egna kroppar och av detta följer ett mer hälsosamt liv med högre livskvalitet och bättre hälsa ända in i hög ålder.

Försäljningen här hos oss är alltid på öppet köp i 2 veckor, och behövs mer tid så får man det.


 

Lärpaket på svenska medföljer

HK-D508A erbjuder således en palett av metoder för snabbaste behandling, lindring och läkning vid värk, skador, inflammationer och andra problem i kroppens rörelsesystem - muskler, senor, ligament, leder, celler etc.

För dem som inte är vana vid ultraljud, TENS/EMS mm så medföljer lärpaket på svenska för alla metoderna. Läs detta och träna ett par timmar, sedan kan du behandla såväl dig själv som dina nära och kära inklusive djuren.

I instruktionerna finns också detaljerade anvisningar hur du behandlar artroser, inflammationer och neuropatier, dvs de svåraste utmaningarna för elterapin. Våra anvisningar bygger på decenniers erfarenheter.

Apparaten har följande utgångar:

4 för TENS/EMS (elektroterapi)
1 för terapeutiskt ultraljud
2 för IR-värme
1 för lågintensiv laser (= för sårläkning och bihålor)

 


Pris 4.600 kr
inkl moms.
Garanti 1 år.


 

I satsen på bilden ovan ingår dock inte så kallade Drug Electrodes för jonofores (kräver medicinsk kompetens), inte heller pulsmätaren men allt i övrigt plus ytterligare 4 satser självhäftande elektroder 5x5 cm (= 16 elektroder), plus gel för ultraljudet samt nätanslutningen för 220 V.

Lärpaketen för såväl apparat som för TENS/EMS och terapeutiskt ultraljud är självfallet på svenska. Läs dessa först och efter 1-2 timmar behärskar du apparaten och kan dess system.

I butiken kan du också kombinera apparaten med samtliga andra specialelektroder som finns i vårt sortiment.

Produktdata:

  • 8 utgångar
  • Strömstyrka vid TENS/EMS och 1 kOhm hudmotstånd: 0 - 150 mA
  • Pulsfrekvenser TENS/EMS: 0,1 - 2000 Hz (låg-mellan-hög)
  • Ultraljud 1, 1,5 och 3 Mhz, intensitet mellan 0,5 och 1,5 W/cm2
  • Laser våglängd 650 nm, 1 - 5 mW.
  • Mått: 29 x 18 x 9 cm
  • Apparatvikt: 1,2 kg
  • Förpackningsvikt 3,9 kg
  • Strömkälla 220 V AC

Apparaten har CE-och ISO-certifikat för medicinsk användning.

 

 


Lätt att använda

Apparatens elterapi - dvs TENS och EMS - är kraftfull och passar därför också för vård av större djur, även i stallmiljö. Den är idealisk för både terapeuter och hemmabruk. För massörer är den rena önskedrömmen.

Alla instruktioner är på svenska. Läs dessa och träna på dig själv. Efter en timme är du klar att börja behandla problem och övrig kroppsvård.

Apparaten är mycket enkel att använda. Den kan nämligen prata. En kvinnlig röst (engelsk) vägleder dig. Gör du fel så upprepar hon sitt budskap. Sedan väljer du bara på apparaten knappen för den kroppsdel du avser att behandla, så vet den exakt vad den ska göra. Ingen expert kan göra detta bättre.

Även när apparaten har behandlat bort dina problem har du god användning av den ändå. Den kan då fungera som en massageapparat för avslappning, allmänt välbefinnande, genomblödningar samt ta ner svullnader i benen via skoelektroderna på bilden, "rundsmörjning" av leder med hyaluronserum, rynkbehandlingar i ansiktet mm.