PRNE Medical
Snorresväg 6
SE-14833 Ösmo

Kundtjänst  08-752 1959
support@prne.se


 

 

 

web analytics
 
 

Phalli Max 2 behandlar erektil dysfunktion - oförmågan att få stånd eller att behålla ståndet


 

Phalli Max 2 utgör senaste utvecklingen inom en teknik som har givit livslusten tillbaka till tusentals män över hela världen och också räddat många relationer.

Impotens kan ha många orsaker, vanligast är operationer mot prostatan, men också åldersförändringar och försvagningar på grund av detta.

Sådana drabbar de små musklerna i svällkropparna som ska låsa fast blodet som ger ståndet. Om dessa inte gör sitt jobb flyter blodet strax ut igen.

Phalli Max 2 ger två effekter -

 • 1/ ökar blodkärlens antal och storlek fram till penis samt
 • 2/ stärker svällkropparnas tre små muskler som ska hålla fast blodet.

För betalning finns en mängd alternativ i Klarnas system, bland annat delbetalningar över flera månader.


 

Vid sexuell stimulering ger nerver order om att penisens svällkroppar ska fyllas med blod. När penis är blodfylld ska svällkropparnas muskler se till att blodet stannar kvar tills ejakulationen är klar.

Problemen vid sviktande erektion är i regel endera eller båda två av följande: 1/ Blodförsörjningen är alltför svag. 2/ Musklerna i penis kan inte hålla kvar blodet. Blodet läcker ut och ståndet sviktar. 

Phalli Max 2 är en muskelstimulator som via träningseffekten mot musklerna dels ökar blodkärlens areor i området och dels styrketränar dem.

Blodkärlen som ska leverera finns dels på distans (= PC-muskeln) och dels på närhåll. Apparaten kan bearbeta båda källorna. I detta finns inga bieffekter annat än möjligtvis viss träningsömhet i början. Inget biokemiskt påfrestar kroppen i övrigt och inget kan störa övrig medicinering.

I varje apparatsats ingår instruktion på svenska så att alla kan använda apparaten korrekt från första behandling. Är du tveksam om en Phalli Max 2 kan hjälpa just dig? Prova gärna i så fall. Vi har ännu inte sett något misslyckande, varken här eller i andra länder.


3 program

Phalli-Max har 3 program med olika pulsfrekvenser och pulsvidder. 

P1 är avsedd för förstärkning av musklerna i svällkropparna. Dvs då problemet avser förmågan att bibehålla ståndet längre tid.

P2 har samma avsikt men med kortare räckvidd.

P1 och P2 appliceras med elektroder längs eller runt penis enligt medföljande manual. Kör P1 och P2 alternativt, dvs ena gången P1 och nästa gång P2.

P3 har annorlunda inställning och elektroderna placeras dels en i perineum, dvs bakom pungen, och den andra på buken ovanför penis.

P3 ger genom dess elektrodplacering en mer övergripande behandling som omfattar både svällkropparnas muskler och omgivande muskler, typ sfinktermusklerna och PC-muskeln. P3 används då huvudproblemet är svag blodtillförsel till svällkropparna.


En sats Phalli-Max innehåller 

apparat, laddare för ackumulatorn, kablar, 2 satser (= 8 st) självhäftande hudelektroder i storlek 5 x 5 cm, 3 satser (= 6 st) självhäftande hudelektroder i storlek 1,5 x 7,5 cm, slingelektrod, kontaktgel till denna, förvaringsväska, utförlig engelsk manual med bilder och placeringsanvisningar samt grundinstruktion på svenska.

 

Pris 2.800 kr
inkl moms.

Garanti 1 år.

Tillverkare: Schwa-medico GmbH, Tyskland. Apparaten har CE-certifikat för medicinsk användning.

Produktdata:

 • Spänning 4,8 V DC
 • Ström, max 100 mA vid 1 kOhm genomgångsmotstånd i huden.
 • Pulsfrekvenser: 1 - 120 Hz
 • Pulsbredder: 50 - 400 us
 • Tidur 1 - 99 minuter
 • Vikt: Cirka 200 gram

 


Förbättrad blodtillförsel och förstärkt muskulatur

Det finns många orsaker till erektil dysfunktion. De psykiska orsakerna handlar om  trötthet, stress, oro mm. Ingen teknisk apparat kan lösa dessa problem.

De organiskt betingade problemen handlar om försämrad blodtillförsel och försvagad muskelfunktion. Här finns hjälp, eventuellt också med samtidig omläggning av medicinering!

Undersökningar har visat på följande orsaker till organiskt betingad erektil dysfunktion och impotens:

 • Försämrad blodtillförsel pga krympta blodkärl
 • Diabetes mellitus (överskott av blodsocker)
 • Skada eller sjukdom i ryggraden
 • Operativa ingrepp i bäckenbotten, exempelvis prostata - och nervskador efter detta
 • Läkemedel (exvs psykofarmaka, anti-epilepsi, anti-inflammation, hormoner)
 • Hormonella störningar, brist på testesteron, sjukdomar i njurar eller lever mm)
 • Missbruk av narkotika 

Försämrad blodtillförsel kan ha sin förklaring i intensiv tobaksrökning och höga blodfetter. Dessa måste då bekämpas genom omläggning av livsstil. Men blodkärl kan också krympa av sig självt genom att musklerna med åldern krymper. Vid 70 års ålder har vi bara 60 % av ursprunglig muskelmassa, såvida vi inte har tränat fortlöpande. 

Om man ökar muskelmassan till dubbelt ökar blodkärlsarean fyrdubbelt. Det är mycket enkelt att åstadkomma detta med en muskelstimulator som Phalli-Max. Samtidigt som omgivande muskler växer förstärks också kraften i de glatta muskler som ska hålla blodet kvar i svällkroppen.

 

Kör flera pass per dag

I början tar man det försiktigt eftersom kroppen måste hinna vänja sig. Man begränsar därför behandlingstiden i början till maximalt 40 minuter per dag. 2 x 20 minuter passar i början. Så småningom kan man öka tiden och styrkan i behandlingen.

Skulle man råka ta i för hårt kan viss träningsvärk uppstå. Denna går då snart över. Ett annat problem kan vara överkänslighet mot det klister som de självhäftande elektroderna använder. Skulle så ske så väljer man istället det elektrodalternativ som inte använder klister, utan istället gel. Det medföljer tre olika elektrodalternativ varav det sistnämnda är ett av dem.

I övrigt finns inga negativa bieffekter. Inget kan skadas. 

En körning med Phalli Max 2 leder inte direkt till erektion, enbart till viss muskeltrötthet. Om man vill pröva behandlingens resultat med sin partner bör man vänta ett dygn först. 

Att behandla glatta muskler tar alltid längre tid än kroppens vanliga tvärstrimmiga muskler. De senare kan styras med viljan men de glatta kan inte det. Här handlar det istället om målmedvetet och ihärdigt arbete. Räkna i praktiken med några månaders behandling med cirka en timme per dag. Behandlingen kan utföras när man tittar på TV, läser eller gör annat stillasittande. Eftersom behandlingen är helt tyst finns det ingen i omgivningen som störs. Apparat och kabel har man under kläderna.