PRNE Medical
Sommargatan 33
SE-25665 Helsingborg

Kontakt för rådgivning om behandlingar och tillhörande apparatval:

073 1274890

+4673 1274890

support@prne.se

 

 

 

 
 

Behandla själv bort inkontinens och andra problem med våra elstimulatorer


- ansträngningsinkontinens
- trängningsinkontinens
- överaktiv blåsa
- framfall
- bristningar i bäckenbotten efter förlossningar
- generella förslappningar i blåsa, urinrör, sfinkters, tarm
- beröringssmärta, vestibulit
- försämrad känsel och förmåga vid samliv, försvagad PC-muskel
- icke bakteriell prostatit (= inflammation i prostatan)
- rehabilitering av urinfunktioner, erektion etc efter prostataoperationer
- impotens


 

Ovan nämnda problem förekommer i olika grader från lättare bekymmer till svåra handikapp. Vi har dock apparater för alla svårighetsgrader.

För lättare problem med läckage, trängningar, förslappningar mm hos både kvinnor och män har vi EM-2400, se bilden till vänster. Den kostar 2.200 kr komplett, inkl moms.

Klicka på bilden så kommer informationen om den.

Exempel på "lätta" problem är läckage i samband med tunga lyft, hostningar, nysningar samt försämrad känsel i underlivet exempelvis vid samliv.

Vi använder här ordet "lätt" eftersom dessa problem är lätta att åtgärda. De drabbade tycker nog inte att problemen är lätta eftersom de sätter ner både humör och livskvalitet. Men de är lätta att åtgärda. Man vet ju exakt var felen är och var behandlingen därför ska sättas in.

Ett vanligt "lätt" problem som passar EM-2400 bra är överaktiv, nervös blåsa. De som är drabbade av sådant sover dåligt eftersom blåsan hela tiden vill besöka toaletten.

UROstim 2 är vår standardapparat för behandlingar i bäckenbotten.För svåra, handikappande och därmed svårbehandlade problem hos både kvinnor och män har vi den kraftfulla UROstim 2, bilden till höger. Pris 3.400 kr inkl moms.

Denna används också vid urologiska kliniker över hela världen. Men den är byggd för hemmabruk eftersom all elstimulering mot underlivet kräver kontinuitet = dagliga behandlingar, gärna vid läggdags.

Förbättring sker gradvis steg för steg men om man gör uppehåll i behandlingen kommer problemen tillbaka. Man måste fortsätta behandlingen tills problemen är borta.

Svåra problem kan komma av olika orsaker, barnafödande och prostataoperationer är några av dem. Men oavsett orsak så kommer UROstim 2 att återställa din kropp antingen till 100 procent eller närmast under.

När snabb läkning önskas ska behandling ske dagligen med cirka 30 minuter. Detta gäller båda ovan nämnda apparater.

Flera av våra muskelapparater, dvs EMS-apparater, har också program för urologiska problem. Apparaterna är egentligen avsedda för atleter men inte heller de vill att det ska ske "olyckor" när publik och TV-kameror tittar på dem. EMP 2 Pro, EMP 4 Eco+ samt EMS4 Pro heter dessa apparater.

För män som har fått problem med erektionen, kanske efter prostataoperation, har vi en speciell apparat som heter Phalli Max 2, pris 2.800 kr inkl moms.

Den återställer funktionen när problemen beror på att svällkropparna inte kan hålla kvar blodet.

Många män drabbas också av detta med ökad ålder. Även här kan Phalli Max 2 ge en föryngrande effekt och man slipper äta piller som kan vålla andra problem i kroppen, i synnerhet om man också äter andra läkemedel.

Phalli Max 2 återger självförtroendet till män i hela världen och räddar relationer.


Beträffande inkontinens har vi sett "hopplösa fall" bli helt läkta på 2 veckor men räkna ändå realistiskt med mellan 4 och 8 veckors behandling vid ett eller två pass per dag.

Behandling mot inkontinens ger följande effekter:

  • Samtliga glatta och tvärstrimmiga muskler i området förstärks genom knipträning som apparaten beordrar via elektriska nervsignaler mot elektroder. Styrkan i dessa signaler bestämmer du själv. Först på låg nivå för tillvänjning, men sedan på rejäl träningsnivå. Det ska alltid kännas efteråt att man har muskeltränat.
  • Genom muskelträningen förbättras genomblödningen i området. Om ditt problem också har orsakat inflammationer så försvinner dessa nu på grund av genomblödningen.
  • Även nerverna i området kan ha skadats, klämts (= överaktiv blåsa) eller inflammerats. Behandlingen ger nervjustering och -träning på samma sätt som man gör på förlamade kroppsdelar. Även dessa problem läker nu.

Det som tar längst tid att behandla är alltid muskelförstärkningen. Man kan inte direkt ge full kraft på muskelträningen. Det blir i så fall träningsvärk, och när den sitter i underlivet blir det jobbigt. Så börja alltid behandlingarna försiktigt.

De få gånger som den kvalificerade UROstim 2 har misslyckats har problemen inte berott på muskler eller nerver. Men då vet man det och behandlingen kan istället ske med andra medel. Apparaten fungerade då som en diagnosapparat.

Fungerar EM-2400, UROstim 2 eller Phalli Max 2 på dig? Prova själv!

Om behandlingen inte fungerar på just dig blir enda kostnaden den vaginal- eller analelektrod som har använts. Den kan vi inte ta tillbaka, men apparaten returnerar du.

Och till din läkare rapporterar du att problemet inte var relaterat till muskler eller nerver. Denna information är viktig för läkaren.

För betalningen finns många alternativ i Klarnas system.


 

Behandlar både muskler och deras nerver

Våra apparater och deras verktyg ger resolut muskel- och nervbehandling och är lätta att använda.

Behandlingarna sker behagligt och i den takt och styrka som var och en känner passar bäst. Daglig behandling är dock viktigt. Men missar man någon dag sker ingen katastrof.

De glatta musklerna i underlivet kontrollerar urin- och tarmfunktionerna, dvs blåsa, urinrör och alla stängningsmusklerna (sfinkters). De tvärstrimmiga musklerna kontrollerar våra rörelser och är också viktiga vid problemen som är nämnda överst.

UROstim 2 har färdiga program för båda muskeltyperna. Den vanligaste orsaken till problem i underlivet - både för kvinnor och män - är muskler som försvagats eller skadats av olika skäl, kanske ålder, sjukdom, operationer eller förlossningar? Sådana problem behandlas bort med apparatteknik som snabbt förstärker både glatta och tvärstrimmiga muskler.

Skador, klämningar och inflammationer kan också ha drabbat nerverna. Ibland är det svårt att skilja mellan muskel- och nervskador. Många problem som man tar för givet är muskelskada kan mycket väl vara nervskada, eller tvärtom. En skadad nerv drar med sig sin muskel i förfallet, och vice versa. Detta spelar dock ingen roll eftersom vår teknik behandlar både muskler och nerver. När UROstim 2 nervtränar så sker det på samma sätt som när man behandlar partiella förlamningar.

UROstim 2 - suverän mot glatta muskler och deras nerver

Detta är en hybridapparat eftersom den klarar både glatta och tvärstrimmiga muskler och deras nerver. Oavsett om problemet sitter i muskel, eller nerv, så hittar UROstim 2 felet och kan åtgärda det.

Vaginalelektrod för invärtes behandling.Programmen för tvärstrimmiga muskler kan exempelvis användas för att stärka omgivningen där det finns framfall, och därmed strama upp framfallet.

En annan vanlig "tvärstrimmig" tillämpning är förstärkning av PC-muskeln (knipmuskeln), den muskel som har stor betydelse för sexuell känsel och förmåga både för kvinnor och män.

Förlossningar drabbar PC-muskeln hårt och det krävs resolut behandling för att få muskeln tillbaka i ursprungligt skick, eller bättre. Sådant är inget man "kniper" fram med enbart viljekraft.

Prostata och prostatiter

Analelektrod för invärtes behandling mot prostatan.Vid förstorad prostata minskar muskelkraften i såväl blåsa som urinrör och stängningsmusklerna. Efter operation måste dessa muskler rehabiliteras för att de ska återfå sina normala funktioner.

Naturlig läkning utan hjälpmedel kan ta mycket lång tid - år - men med hjälp av våra elstimulatorer/träningsapparater sker detta snabbt - 6-8 veckor. Även förmågan till samliv kan försämras och vid svåra fall har vi dessutom en annan speciell apparat, se nedan.

Prostatit, dvs inflammation, drabbar många och här ska behandlingen köras så att genomblödningen ökar, och inflammationen därmed läks. Enda prostatiten som inte kan behandlas på detta sätt är den bakteriella varianten - där gäller antibiotika istället.

För de vältränade

Våra TENS/EMS-apparater EMP 2 Pro, EMP 4 Eco+ och EMS4 Pro - tre muskelmaskiner - är också hybrider eftersom de har program både för tvärstrimmiga och glatta muskler. EMP- och EMS-modellerna väljs av de mer vältränade - body builders, idrottare, aerobics, dansare och övriga som vill undvika läckage vid extrem ansträngning.

För män som fått erektionsproblem kan det antingen vara 1/ PC-muskeln som spökar, 2/ blodförsörjningen fram till penis eller 3/ de tre stoppmusklerna i svällkropparna. För dessa problem har vi elstimulatorn Phalli Max 2.

Denna apparat har gett livslusten tillbaka till tusentals män över hela världen och även räddat många relationer.

För betalning finns en mängd alternativ i Klarnas system - kort, faktura, konton, uppskjuten betalning etc. Lägg gärna betalningen vid årstider där det inte är så mycket annat som kostar.


Dessa elstimulatorer löser de svåra problemen i bäckenbotten

UROstim 2
Pris 3.200 kr inkl moms
EMP 2
Pris 3.600 kr inkl moms
EMP4
Pris 4.000 kr inkl moms
Phalli-Max
Pris 2.800 kr inkl moms
Läs mer om apparaterna genom att klicka på bilderna


I underlivets blåsa, sfinkters, urinrör, tarmar mm är musklerna glatta

Sådana ska behandlas på annorlunda sätt än de tvärstrimmiga skelettmuskler som styr våra rörelser. Apparaterna ovan har program för glatta muskler.

Den som vill ha experthjälp att träna vanliga tvärstrimmiga muskler - biceps, triceps etc - får lära sig att de ska belastas tills de blir utmattade. Träningsvärk kommer som ett brev på posten, men musklerna växer snabbt.

Den som vill ha hjälp med bäckenbottnens glatta muskler får ofta veta att man ska knipa med viljekraft. Detta är dock meningslöst. Även bäckenbottnens muskler måste belastas tills de blir utmattade. Det kan man inte göra med tankekraft utan det behövs en muskelapparat för glatta muskler - elstimulator - som är starkare än musklerna.

Vi har fyra sådana apparater - UROstim 2, EMP 2 Pro, EMP 4 Eco+ samt EMS 4 Pro.

Om sjukvårdens råd om "knip" skulle kunnat stärka muskler skulle man kunna sitta i en fåtölj och "knipa" med kroppens alla muskler - och bli en riktig Tarzan. Men så lätt är det inte. Sådana knip är nervstyrningsträning, inget annat.

UROstim 2 är vår standardapparat för underlivsproblem. Den är eliminerar snabbt både ansträngnings- och trängningsinkontinens, inklusive överaktiv blåsa, försvagningar och tarmproblem.

Apparaten har tre arbetssätt - invärtes, utvärtes och tibialt. Kör med två metoder samtidigt så kommer läkningen allra snabbast.

EMP-modellerna är generella TENS/EMS-apparater med rehabprogram också för glatta muskler inklusive de tvärstrimmiga musklerna.

För män som fått problem med erektion, kanske efter prostataoperationer eller andra problem, har vi Phalli Max. Denna kan dels öka blodflödet till penis, dels förstärka de muskler som ska hålla kvar blodet inne i svällkropparna.

  


Skador i bäckenbotten efter barnafödande

Många vaginala förlossningar efterlämnar tyvärr bristningar i bäckenbotten. Främst drabbas förstföderskor.

Man delar in skadorna i fyra svårighetsgrader. Grad 1 och grad 2 avser bristningar i mellangården respektive slidväggar. Grad 3 innebär att den yttre, och ibland även inre ändtarmsmuskeln (sfinkters) är skadad. Vid grad 4 har inte bara de båda ändtarmsmusklerna skadats utan också ändtarmsväggen.

För några år sedan visade en studie att sfinkterskador förekommer vid 3 procent av alla vaginala förlossningar.

Dessa problem är de svåraste som våra apparater får behandla. Här krävs tålamod och målmedvetet arbete för att återställa muskelfunktionerna. Kanske lyckas det inte helt, men problemen bör ändå kunna minskas radikalt. Andra alternativ existerar inte. Enda sättet att läka eller förbättra skadade muskler är att ge riktad träning mot dem. Elstimulering är då den absolut mest effektiva metoden.


ABC om elstimulering i bäckenbotten

A - Problemet

Problem med läckage, förslappningar eller försvagad känsel, kan uppstå efter muskelförsvagningar som uppstått av åldersskäl, efter skador, kirurgiska ingrepp, förlossningar eller efter prostatabehandlingar/operationer. Obefogade trängningar uppkommer när falska nervsignaler rapporterar att blåsan behöver tömmas. Bristningsskador kan uppkomma vid förlossningar. Vid läckageproblem ges ofta rådet att patienten ska göra "knipövningar". Problemet är bara att de muskler som läcker är glatta muskler, inte tvärstrimmiga. Glatta muskler kan aldrig kontrolleras med viljan. För detta krävs en pulsapparat som innehåller de signaler som hjärnan styr med. Behandlingen kallas elstimulering.

Personer som fått rådet "knipträna" blir ofta förtvivlade när knipträningen ger helt motsatt resultat. Tvärstrimmiga muskler irriterar då mot de glatta musklerna och läckaget ökar.

B - Behandling

Rätt metod är istället just elstimulering där pulser och verktyg är anpassade för de glatta muskler som finns i underlivet,dvs sfinktermuskler, urinrör och blåsa.

Elstimulering är den mest effektiva formen av bäckenbottenträning som finns. Det är den utan jämförelse snabbaste metoden för att återfå normal styrka i alla bäckenbottens muskler. Här handlar det om knipövningar från korrekta nervsignaler, och nu ett hundratal under ett behandlingspass på 30 minuter.

Vid trängningsproblem är det i regel något som trycker mot blåsan, det kan vara framfall. Behandlingen syftar då till att stärka upp den omgivning som ska hålla de tryckande vävnaderna på rätt plats.

Vår standardapparat för renodlade bäckenbottenproblem heter som nämnts UROstim 2. Den är i första hand avsedd för glatta muskler men har också ett par program för tvärstrimmiga muskler. Just denna apparat är också given när problemet består av försvagad sexuell känsel, exempelvis efter förlossning.

UROstim 2 kan behandla på tre olika sätt - invärtes, utvärtes samt tibialt - och något av dem, eller några i kombination kommer med högsta sannolikhet att ta bort dina problem eller att minska dem till lägsta nivå.

Ibland förekommer att problemen i bäckenbotten ursprungligen har startat i omgivande, tvärstrimmiga muskler, exempelvis i ländryggen, sätet eller ljumskarna. Dessa muskler måste då först återställas till normal nivå innan träningen sätts in mot de glatta musklerna. Välj i så fall någon av våra EMP-modeller. Dessa kan behandla både tvärstrimmiga och glatta muskler. 

EMP-modellerna väljer du också om du vill använda apparaten för mer än problem i bäckenbotten, dvs också för allmän muskelvård i hela kroppen.

C - Förväntat resultat

Vi har sett enligt sjukvården "hopplösa fall" bli helt friska på några veckor. Vi har också sett att många får hålla på längre med behandlingen. 6 - 8 veckor är normalt. Kvinnor har lättare än män att bli av med sina problem. Män som har förlorat prostatans muskelfunktion får ha visst tålamod innan de glatta sfinktermusklerna kan göra sitt jobb igen.

Ett undantag när elstimulering inte hjälper är när vissa nerver inte fungerar. I synnerhet pudendalnerven. Skador på denna kan ha uppkommit i samband med operation eller efter olycksfall. Andra undantag är demens samt kombinationer av mediciner som slår ut muskelstyrningen generellt. I övrigt kommer elstimulering att fungera.


Styrketräning för bäckenbotten

Den starkaste träning man kan utsätta underlivet för sker med hjälp av elstimulatorer. Sådan träning innebär att alla muskler i bäckenbotten - såväl glatta som tvärstrimmiga -  tvingas arbeta med styrning från signaler som kommer från stimulatorn och inte från hjärnan. Muskelförstärkningen blir på helt annan nivå - både i tid och kraft - än vad den egna viljekraften kan åstadkomma med tankeknip.

Inledande träningsvärk är vanligt, men fördras av de flesta som tecken på att behandlingen verkligen biter.

Behandlingen sker invärtes via vaginal- eller analstavar eller utvärtes via påklistrade elektroder, eller samtidigt med båda metoderna. En tredje metod är tibialbehandling under knävecken, se längst ner på sidan.

Via stimulatorn styr man kraften i behandlingen - till en början måttligt och så småningom mycket starkt. Man ökar styrkan efterhand som musklerna växer. Man märker genast att förbättring har påbörjats.

Behandlingen är inte obehaglig och tar ganska kort tid - en halvtimme per dag (eller mer om du har tid ..). Apparaterna är ljudlösa och stör ingen annan.

Ett vanligt problem bland äldre med försvagad magmuskulatur är störd nattsömn eftersom blåsan gör sig påmind. När vederbörande kommer till toaletten blir det sällan något större resultat. Trängningen var således obefogad.

Detta kan ha olika orsaker varav de flesta lätt kan åtgärdas via elstimulering. Behandlingen ger både nervträning och förstärkning/uppstagning av de eventuella vävnader som stör blåsan.

Ärrbildning efter strålbehandlingar är en vanlig orsak till trängningar. För att eliminera att ärren retar nerverna behandlar man då utifrån.


Vaginal eller anal behandling

Bland förekommande bäckenbottensmärtor finns dysmenorre, dysuria och vestibulit som behandlingsbara. Dessutom kan samma teknik användas för att snabbare läka sfinkterrupturer och andra skador i mellangården. Behandlingen ökar genomblödningen vilket är särskilt gynnsamt när östrogennivåerna har sjunkit efter menopausen. Vävnaderna i urinblåsan, urinröret och slidan blir då starkare och mer elastiska. Apparaterna kan också användas för att återställa muskulaturen i bäckenbotten efter exempelvis graviditet.

Behandlingen liknar konventionell muskelstimulering (EMS) och TENS, men sker här invärtes via slemhinnor och inte genom huden. För kvinnor förs en vaginalelektrod in i slidan så att de båda metallringarna (av rostfritt kirurgstål) når musklerna i området. Genom att skicka in små pulserande styrströmmar tvingas musklerna att arbeta. Ju mera ström man lägger på, ju starkare blir muskelknipen och därmed träningseffekten. I början tar man det på låg nivå, men efterhand som kroppen vänjer sig ökar man styrkan i behandlingen. Män gör motsvarande via anal elektrod som är mindre i storlek.

Kör gärna behandlingen på kvällen, kanske framför TVn. Den stör ingen annan eftersom behandlingen är ljudlös. Kontinuiteten är mycket viktig! Daglig behandling ska det vara, inte en eller två gånger i veckan. Varje avbrott, exvs pga mens, ger troligen en återgång, men läkningsprocessen kommer snabbt igång igen när behandlingen återupptas. Man håller på tills problemet är borta eller gått ner på obetydlig nivå. Räkna realistiskt med 8 veckor vid mycket svåra fall. Därefter kan man övergå till underhållsbehandling några gånger per månad för att undvika återfall. Efter 8 veckors användning är man uppe i cirka 8.000 muskelknipträningar. Om problemen berodde på svaga muskler i bäckenbotten så är den orsaken garanterat borta nu.


Behandling via tibialnerven

Detta är en speciell variant som UROstim 2 är programmerad för att arbeta med. Behandlingen sker som bilden visar eller alternativt med en elektrod på underbenets baksida cirka 10 cm nedanför knäet mot tibialnerven. Sätt motelektroden då på lårmuskel eller i hålfoten.

Kliniker föredrar ofta denna variant eftersom man då slipper arbeta vaginalt eller analt med eventuella smittorisker. Stavelektroderna för invärtes behandling kan nämligen inte steriliseras på grund av inbyggd elektronik.

Behandling mot tibialnerven fungerar speciellt bra när problemet enbart gäller överaktiv blåsa.