PRNE Medical
Sommargatan 33
SE-25665 Helsingborg

Kontakt för rådgivning om behandlingar och tillhörande apparatval:

073 1274890

+4673 1274890

support@prne.se


web analytics
 
 

SONIC vital XT color - 1 MHz och 3 MHz

terapeutiskt ultraljud för både människor och djur


Behandlar:

 • artriter och artroser
 • slemsäcksinflammationer (bursiter)
 • senskador och -inflammationer (tendoniter)
 • muskelspänningar, -bristningar och -smärtor
 • smärtor från ryggraden (facettartroser)
 • idrottskador
 • sårläkning (bensår mm)
 • ärrbehandlingar (= uppmjukning av styvt kollagen)
 • forcerad läkning efter skador, operationer mm
 • ökad genomblödning - behandling av svullnader/ödem mm
 • reumatiska besvär, stelhet mm
 • sonofores - inskjutning av läkemedel, hudpreparat mm genom huden

 


 

Sonic vital XT color är senaste utvecklingen inom terapeutiskt ultraljud. Den har 60 färdiga program för allt som kan behandlas med ultraljud. Välj rätt program enligt dess manual, och du kör garanterat korrekt mot problemet.

Apparaten kontrollerar också själv att ljudvågorna går dit de ska och inte flyr eller studsar bort, dvs gör behandlingen verkningslös.

Man kan därför inte göra fel med den. Vid fel påtalar apparaten detta omedelbart, sänker strömmen och stänger tiduret. Allt går igång igen när operatören åter hittar rätt. Vid ljudstuds rakt tillbaka in mot ljudhuvudet stänger apparaten prompt för att skydda sig själv. Den kan därför inte gå sönder.

Denna funktion innebär även att personer utan någon utbildning i ultraljud också kan köra den med garanterat resultat.

Många uppskattar också att apparaten diskuterar alternativa program och körsätt. På så sätt kan även en nybörjare agera som en expert efter bara några timmars träning.

Terapeutiskt ultraljud fungerar på så sätt att det skickas in ljud med viss frekvens in i kroppen. Detta kan liknas vid en fyrverkeriraket. På visst djup "exploderar" raketen och det blir en kaskad av vibrationer som här sätter alla vätskor i rörelse. De vätskor som inte ska vara där flyttas då undan. Detta ger en inre tvätteffekt. Kaskaddjupet vid 3 MHz är 1-2 centimeter och vid 1 MHz 4-7 cm.

Vid alla smärtor, svullnader/ödem, inflammationer mm finns ingen annan behandling som så snabbt tvättar bort problemen som terapeutiskt ultraljud. Man skjuter helt enkelt bort dem via det akustiska trycket.

Trycket flyttar undan smärtsignalämnen och vätskeansamlingar till kroppens eget reningssystem.

Samma gäller sår och skador - frakturer och rupturer i såväl mjukvävnad som skelett. Ingen annan metod kan ge så snabb läkning. Detta eftersom ljudets tryck både tvättar skadan och tillför friskt, närings- och syrerikt blod med laddat läkningssystem.

För betalning finns en mängd alternativ i Klarnas system, bland annat delbetalningar över flera månader.

 


Jämfört med äldre generationers ultraljudsapparater erbjuder Sonic vital XT color fyra fördelar:

 • Även en nybörjare kan använda apparaten korrekt efter någon timmes träning med hjälp av vår information på svenska. Det går inte att göra fel. Apparaten säger då ifrån.

 • Den har 61 vetenskapligt utprovade färdiga program för alla problem som kan behandlas med ultraljud. Dessutom har den 10 programplatser för dem som vill köra egna inställningar.  

 • Apparaten säger ifrån om ultraljudet inte går in i kroppen på rätt sätt. Dvs om den akustiska energin inte når sitt mål pga läckage eller studs. Av säkerhetsskäl slår den då ner strömmen så att ljudvågorna inte studsar tillbaka mot ljudgeneratorn. Tiduret stannar dessutom.

  Välj då antingen det mindre ljudhuvudet, eller sök en annan angreppsvinkel så går allt igång igen, även tiduret.

 • Eftersom diagnoser sällan är hundraprocentigt korrekta så "diskuterar" apparaten med användaren om alternativa behandlingar/program. Detta sker via displayen. Man kan då prova genom alternativen för att finna den behandling som ger bäst resultat.

 • Sonic vital XT color är utvecklad för professionella fysioterapeuter men även privatpersoner kan använda den för hemmabruk av ovanstående skäl.

  Djur behandlas på samma sätt som människor. Ultraljud stressar inte djuren eftersom de varken hör, ser eller känner den.

  Bland Sonics 61 program är vissa för 1 MHz (= djupare skador och större ytor) och vissa för 3 MHz (= ytligare skador och mindre ytor). Ibland är ljudvågorna kontinuerliga (= statiskt tryck) och ibland pulserande (= pumpande effekt).

  Vid behandling under vatten, exempelvis händer och fötter, används 3 MHz. Båda ljudhuvudena ingår i satsen. Den hand som håller ljudhuvudet i vatten ska ha gummihandske.

  Exempel på display kommunikation:

   

Klicka på bilden för större bild.

Pris för komplett apparat med två ljudhuvuden för 1 resp 3 MHz,

19.500 kr
inkl moms.
Garanti 2 år.

Slagtålig väska av hårdplast med mjukskuminredning till Sonic vital XT color

(om du behöver ha med dig apparaten på resor eller ha bra ordning på enheterna)

1.200 kr
inkl moms.

Övriga tillbehör - se e-butiken

Tillverkare: Schwa-medico GmbH, Tyskland. Apparaten har CE-certifikat för medicinsk användning.

 

 • Frekvenser: 1 och 3 Mhz
 • Cykler: 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 100%
 • Pulsfrekvens: 100 Hz
 • Max genomsnittsintensitet: 0-2W/cm2 i kontinuerlig inställning
 • Max genomsnittsintensitet: 0-3W/cm2 i pulsad inställning
 • Behandlingstid: 0-30 minuter
 • Vikt: 2 kg
 • Dimensioner: 20 x 15 x 5 cm
 • Ultraljudshuvud SVDF4 - ERA 4,0 cm2, BNR <5 , kollimerande vågor
 • Ultraljudshuvud SVDF1 - ERA 1,0 cm2, BNR <5 , kollimerande vågor

SONIC vital XT color levereras med två ultraljudshuvud, båda för 1 resp 3 MHz - SVDF4 (4 cm2) för behandlingar på större, slätare ytor samt ultraljudshuvudet SVDF1 (1 cm2) för behandlingar med precision på små ytor. Båda huvudena kan användas i vattenbad.

I medföljande grundinstruktioner på svenska får du lära dig rörelsemönstret vid terapeutiskt ultraljud:

 • 1/ skjut bort inflammations- och smärtsignalämnen i riktning uppåt (in i vensystemet)

 

 • 2/ led fram friskt blod från muskler mot skadan.

Utöver sköljeffekten finns det också en termisk effekt som bland annat påverkar genomträngningsförmågan i cellväggarna. Detta gynnar immunförsvarets komponenter som lättare kan ta sig fram mot sina mål.


 

Eftersom Sonic vital XT color har färdiga program för alla förekommande problem som kan behandlas med ultraljud, plus att den larmar när behandlingen sker felaktigt är den lätt att använda även av dem som inte kör ultraljud dagligen.

Vid felaktig behandling (= ljudläckage/studs) blinkar lampan på ljudhuvudet samtidigt som strömmen kopplas ner. Den kan således inte skjuta sönder sig själv genom studsande ljudvågor.

Sonic vital XT color passar utmärkt för behandling under vatten, exempelvis mot händer och fötter/hälsenor.

 


Om du behöver resa med apparaten rekommenderar vi den specialinredda väskan med fack för alla komponenter i Sonic-systemet. 

Väskan är tillräckligt stark för att tåla synnerligen omild behandling, exempelvis i stallmiljöer. 

 


Som betalsätt använder vi Klarna Checkout. Det innebär att du själv väljer hur du vill betala - kort, 14 dagar, säsongskampanjer med uppskjuten betalning, konto upp till 36 månader.


SONIC vital XT color har vetenskapligt utprovade förinställda program för nedanstående behandlingar

I varje program är alla pulstyper och tider förinställda. Det finns även för varje program en rekommenderad intensitet i W/cm2, men denna finjusteras vid behandlingen. Manualen (engelsk) är tydlig och har bilder med placeringsanvisningar för varje behandling.

För dig som vill göra egna inställningar finns 10 lagringsplatser för dessa.

PI (3 MHz) Rheumatic arthritis interphalangialis (fingerartrit)
P2 (1 MHz) Arthrosis Carpo Ulnaris (handledsartros)
P3 (1 MHz) Arthrosis Cervicalis (artros i nackkotor)
P4 (1 MHz) Bursitis (chronic with calk infication, slemsäcksinflammation)
P5 (3 MHz) Scar tissue (sårläkning)
P6 (3 MHz) Fresh scar tissue (sårläkning)
P7 (1 MHz) Contracture capsulae of the humeral
P8 (1 MHz) Contracture Palmaris, Dupuytren`s disease
P9 (1 MHz) Coxarthrosis (höftartros)
P10 (3 MHz) Decubitus (trycksår, liggsår)
P11 (1 MHz) Distorsion Genu / Acute
P12 (3 MHz) Distorsion Interphlangialis / Acute
P13 (3 MHz) Distorsion Interphlangialis / Chronic
P14 (3 MHz) Distorsion ankle / Acute
P15 (3 MHz) Distorsion ankle / Chronic
P16 (3 MHz) Epicondylitis Humeri lateralis (type 1), (akut tennisarmbåge)
P17 (3 MHz) Epicondylitis Humeri lateralis (type 1), (kronisk tennisarmbåge)
P18 (3 MHz) Epicondylitis Humeri lateralis (type 2), (akut tennisarmbåge)
P19 (3 MHz) Epicondylitis Humeri lateralis (type 2), (kronisk tennisarmbåge)
P20 (3 MHz) Epicondylitis Humeri lateralis (type 3 tendon m. extensoris carpi radial buttonis brevis), (subakut tennisarmbåge)
P21 (3 MHz) Epicondylitis Humeri lateralis (type 3 tendon m. extensoris carpi radial buttonis brevis), (kronisk tennisarmbåge)
P22 (3 MHz) Epicondylitis Humeri lateralis (type 3 tendon m. extensoris carpi radial buttonis brevis), (subakut tennisarmbåge)
P23 (3 MHz) Epicondylitis Humeri lateralis (type 3 tendon m. extensoris carpi radial buttonis brevis), (kronisk tennisarmbåge)
P24 (1 MHz) Fibrosis Fasciae plantaris (Plantarfascit, inflammation i fotens senplatta)
P25 (1 MHz) Frozen shoulder ("frusen skuldra")
P26 (1 MHz) Gonarthrosis (knäartros)
P27 (3 MHz) Haematoma / chronic (inre blödning)
P28 (1 MHz) Hernia nuclei pulposis lumbalis
P29 (1 MHz) Lumbago / acute (ryggvärk, ryggskott)
P30 (1 MHz) Lumbago / chronic
P31 (1 MHz) Bechterews disease (general)
P32 (1 MHz) Bechterews disease (sacroiliacalis)
P33 (1 MHz) Burger disease / membrane inferior
P34 (1 MHz) Burger disease / membrane superior
P35 (1 MHz) Raynaud disease / membrane inferior
P36 (1 MHz) Raynaud disease / membrane superior
P37 (1 MHz) Sudeck disease / membrane inferior
P38 (1 MHz) Morbus Sudeck / membrane superior
P39 (1 MHz) Myalgia (muskelvärk)
P40 (1 MHz) Neuropathic pain
P41 (1 MHz) Phantom pain
P42 (1 MHz) Search pain points
P43 (3 MHz) Polyarthrosis interphalangialis (polyartros i fingrar)
P44 (1 MHz) Screening stress fractures
P45 (1 MHz) Subluxation shoulder / acute
P46 (1 MHz) Subluxation shoulder / chronic
P47 (3 MHz) Tendonitis achillis / subacute
P48 (3 MHz) Tendonitis achillis / chronic
P49 (3 MHz) Tendonitis adductorium / subacute (ljumske)
P50 (3 MHz) Tendonitis adductorium / chronic
P51 (3 MHz) Tendonitis m. infraspinatus / subacute
P52 (3 MHz) Tendonitis m. infraspinatus / chronic
P53 (3 MHz) Tendonitis patellaris / subacute
P54 (3 MHz) Tendonitis patellaris / chronic
P55 (3 MHz) Tendonitis m. subscapularis / subacute
P56 (3 MHz) Tendonitis m. subscapularis / chronic
P57 (3 MHz) Tendonitis supraspinatus / subacute
P58 (3 MHz) Tendonitis supraspinatus / chronic
P59 (3 MHz) Carpal tunnel syndrome
P60 (3 MHz) Ulcus Cruris (fot- och bensår)
P61 (1 MHz) Sonofores ("inskjutning" av läkemedel genom huden mot skada, inflammation etc)