Vi rekommenderar:Vävda elektroder passar bra på tennisarmar:

Ultraljud ger alltid snabbast resultat:


PRNE Medical
Snorres väg 6
SE-14833 Ösmo

Rådgivning per telefon:

08 - 752 1959

eller via epost:

support@prne.se

web analytics
 
 

Läk själv inflammationen i armbågen -
"tennis- eller golfarmbåge" - med EMS eller terapeutiskt ultraljud


Med våra apparater skapar du en provocerad genomblödning mot inflammationen. Friskt blod kommer då fram och läkningen startar.

Inflammation är en del av kroppens försvar mot olika former av angrepp. Normalt ska inflammationer självläka efter 1-2 veckor, men om de inte gör det måste man provocera fram läkningen.

I annat fall kan inflammationen bli kronisk och övergå till tendinos, som är svår att behandla.

Alla våra apparater kan öka genomblödningen lokalt. Snabbaste metoden är terapeutiskt ultraljud. EMS fungerar också men tar något längre tid eftersom genomblödningen är en bieffekt från det påtvingade muskelarbetet. I gengäld ökar muskelmassan vilket ger bättre skydd mot nya inflammationer framöver.

En av våra apparater har både EMS och ultraljud i sig - HKD508A. Den är en "inflammation killer" i kubik.

Vårt rekord i snabbläkning vid svår inflammation är tre dagar, men om så kallade "anti-inflammatoriska läkemedel" har använts kan det ta lång tid - många månader. Sådana preparat konserverar själva inflammationen men döljer symptomen.

Behandlingen är synnerligen enkel - se Youtubeklippet nedan.

För betalning finns en mängd alternativ i Klarnas system.


Dessa TENS/EMS-apparater har specialprogram för att bota inflammationer i armbågar

HK-D508A
Pris 4.400 kr inkl moms
XTR2
Pris 2.800 kr inkl moms
XTR4
Pris 3.400 kr inkl moms
EMP2
Pris 3.400 kr inkl moms
EMP4
Pris 4.000 kr inkl moms
Läs mer om apparaterna genom att klicka på bilderna.


Ibland behöver kroppen hjälp för att läka inflammationer

Om du är drabbad av inflammation i armbåge - dvs "tennisarmbåge" eller "golfarmbåge" så beror det troligen på att leden har blivit överbelastad och skadad. Vid det tillfället uppstår en skyddande inflammation och den ska normalt ge vika efter några veckor så att läkningen går igång.

Om så inte sker beror det på att leden inte är ren från inflammationsämnen på grund av alltför svag genomblödning. Då får man provocera fram sådan på konstgjord väg, och så startar snart läkningen. Snabbaste sättet att läka inflammationer är alltid terapeutiskt ultraljud (höger bild).

Välj detta om du ofta råkar ut för problemet och snabbt behöver bli frisk. Eller om du är terapeut och får många patienter med detta problem.

Den andra metoden, och billigare än ultraljud, är elektrisk muskelstimulering, EMS. Välj gärna någon av Sporécup- eller EMP-modellerna. Efter läkningen så använder du apparaten för att förstärka musklerna så att skadan inte uppstår igen.

Notera att med våra apparater har du alltid 2 fria provningsveckor. Om du på den tiden känner att läkningen har börjat, dvs problemen har minskat -  så behåller du apparaten och fullföljer behandlingen. I annat fall skickar du tillbaka den. Enda kostnaden är då returfrakten.

 


 

ABC om elterapi vid tennisarmar, golfarmar, musarmar mm

A - Problemet

Tennisarmbåge - lateral epikondylit - utvecklas lätt i överansträngda muskelfästen i armbågarna. De kan vara svårläkta eftersom inflammationen beskyddas av inflammationsämnen som är större än läkande blodkroppar. Läkningsprocessen har avstannat eftersom den naturliga genomblödningen är så svag att döda celler, bakterier mm inte har kunnat bli bortsköljda. Läkningen startar inte förrän dessa oönskade ämnen är borta och leden är ren.

  B - Behandling

Våra TENS/EMS- och ultraljudsapparater används för att hjälpa kroppens eget immunförsvar. De pumpar undan inflammationsämnen, tvättar skadan samt tillför friskt blod som läker inflammationen.

Våra apparater har färdiga program för alla former av epikondyliter och är därför enkla att använda. Detta gäller både akuta inflammationer och sådana som blivit långvariga och kroniska. Notera också våra särskilt avsedda tillbehör för inflammationsbehandlingar (bilden till höger).

Om du är fysiskt aktiv och har fått tennisarmbåge pga monotona rörelser rekommenderar vi någon av TENS/EMS-apparaterna ovan för att behandla bort problemet. Sporecupparna används bland annat för att förebygga tennisarmar, men har du redan fått inflammationer som är svårläkta så är EMP-modellerna snabbare på läkningen

Terapeutiskt ultraljud är dock den allra snabbaste metoden för att läka inflammationer. Den passar särskilt bra om du är professionell terapeut och arbetar mycket med idrottare som inte har tid att vara handikappade. Se Sonic vital XT color.

C - Förväntat resultat

Det kan gå väldigt snabbt att bort tennisarmar. Det snabbaste vi har sett har varit tre dagar. Men om s.k. "anti-inflammatoriska" läkemedel (NSAID) har använts kan det ta lång tid. Där finns ämnen som visserligen blockerar symptomen men ändå konserverar inflammationerna.


Immunförsvaret ska provoceras att starta

Samtliga våra generella apparater har program för att läka seninflammationer (tendiniter och epikondyliter). Läkningen kan gå snabbt, eller ta tid beroende på hur länge inflammationen har funnits eller om konserverande preparat har använts.

Tennisarmbåge, golfarmbåge, musarm, rotatorcuffsyndrom (skuldra), akilleshäl, hälsporre och hopparknä har det gemensamt att det saknas klassiska tecken på inflammation inuti senorna. Likväl handlar det om seninflammationer.

Syftet med behandling mot dessa problem är att skapa en kraftig genomblödning mot inflammationen, vilket 1/ skjuter undan inflammationsämnen som står i vägen för blodtillförseln och därefter 2/ matar fram kapillärt, friskt och syrerikt blod för start av läkningen.

Som bonus på all EMS-behandling mot tendiniter och epikondyliter får man förstärkt muskelmassa. Sannolikheten minskar därmed att problemet återkommer.

Ultraljud fungerar alltid snabbast och är att föredra vid behandling av djur. Ultraljudet ger dock ingen förstärkt muskelmassa.

Det kan vara svårt att bli av med seninflammationer på naturlig väg, särskilt i armbågar som smärtar varje gång du griper något. Utan resolut motåtgärd kan det dessutom bli ännu värre om det uppstår ett tillstånd som kallas tendinos, med vävnadsnedbrytning där nerv och sena växer ihop.


Provocerar blodflöde

Tennisarmbåge, golfarmbåge, rotatorcuffsyndrom, akillesshäl och hopparknä har uppkommit genom överbelastning som inte har läkt utan har övergått till seninflammation som inte heller vill läka. Lösningen är som nämnts att provocera fram ett ökat blodflöde genom inflammationen så att kroppens försvarsystem kommer igång. Tiden för läkning är i regel en funktion av hur länge inflammationen har pågått. Om inflammationen blir mycket långvarig kan uppstå tendinos, vävnadsnedbrytning, som kan innebära bestående skador. Därför är det viktigt att påbörja behandlingen snabbt och resolut.

"Anti-inflammatoriska läkemedel" bör helst undvikas. De har ingen effekt på inflammationen utan är enbart smärtdämpande. Om ändå sådana preparat används måste bipacksedelns anvisningar följas mycket noggrant.

Inom sjukvården tar man gärna till kortison mot inflammationer. Det hjälper för stunden men har visat sig vara skadligt på sikt (The Lancet 2010:376:1751-1767). Med kortisonbehandling får man räkna med påtaglig försämring efter några månader eller uppemot ett år jämfört med ingen behandling alls.


Lateral epikondylit

Tennisarmbåge - lateral epikondylit - kallas så eftersom armbågens muskelfästen lätt kan överbelastas när man spelar tennis och slår en kraftig backhand. Nu är det dock inte bara tennisspelare som drabbas. Problemet kan uppstå hos alla som snickrar, sågar, målar, svetsar, lyfter tyngder etc, dvs utför repeterande rörelser med armarna.

Med lateral epikondylit menas inflammation som har satt sig i underarmens muskelfästen vid armbågen. Värken går därför ner i underarmarna mot händerna och det blir svårt att gripa. Detta eftersom musklerna är inflammerade i sin övre ände.

Det finns ytterligare två problem som ger liknande symptom. De har dessutom uppkommit på samma sätt som vid den vanliga tennisarmbågen, dvs överbelastning, men därefter utvecklats till nervinklämning eller tendinos. Det sistnämnda är en vävnadsskada som kan ha uppkommit efter långvarig, oläkt epikondylit. Tendinos innebär skada på kollagenet i senstrukturen och ger bestående ärrbildning med åtföljande handikapp. Det kan även ge urgröpningar i skelettet med åtföljande försvagning.