PRNE Medical
Sommargatan 33
SE-25665 Helsingborg

Kontakt för rådgivning om behandlingar och tillhörande apparatval:

073 1274890

+4673 1274890

support@prne.se

 

TENS, EMS och ultraljud - beprövade metoder för biverkningsfria behandlingar


Vi säljer elterapeutiska apparater typ TENS och EMS för både egenvård och proffs.

TENS påverkar nerver och EMS arbetar mot muskler. Konstgjorda elektriska pulssignaler bearbetar nerver och muskler via TENS och EMS och detta kallas "elterapi".

Resultatet av elterapi blir en mobilisering av nerver och muskler med träningseffekter. Som bieffekt uppstår förstärkt genomblödning i det behandlade området. Ibland krävs ännu bättre genomblödning och då tillämpas terapeutiskt ultraljud.

Med TENS, EMS och ultraljud kan man inte bara blockera värk, starta läkningsprocesser och återställa kroppen efter skador eller sjukdomar. Man kan också trimma upp musklerna till nivå där de aldrig har varit tidigare.

Det sistnämnda utnyttjas av idrottare som vill maximera sina resultat. Men alla från övre tonår till 100+ kan använda detta för att öka sina förmågor och rörlighet.


TENS för smärtlindring och nervträning

Inom sjukvården förknippas elterapi oftast med smärtlindring, exempelvis TENS vid förlossningar - en metod som lindrar smärta utan negativa biverkningar.

Elterapi för smärtlindring är en gammal metod som förekom redan före antiken med hjälp av elektriska fiskar, exempelvis torpedfiskar och elektriska ålar.

Den moderna varianten av TENS uppkom under Vietnamkriget. Man undrade varför små skador kunde ge stora smärtor, och tvärtom. Det var då man började förstå hur smärtsignaler fungerar via nerverna.

TENS avbryter helt enkelt smärtsignalen i det perifera nervsystemet.

Dessutom ville man hitta ersättning för morfin som vållade nya problem, beroenden och tillvänjning.

Eftersom TENS arbetar just mot nervsystemet kan det också användas för nervträning (efter partiella förlamningar), för avslappning och för att dämpa depressioner och ångest.

Den stora utmaningen för TENS de närmaste åren är att behandla just depressioner och utbrändhet. De svåraste fallen får TENS-elektrod inopererad direkt mot hjärnan, Deep Brain Stimulation. Alla övriga får nöja sig med konventionell TENS, dvs med elektroder på huden. Detta fungerar dock också utmärkt.

Tyvärr förekommer det också handel med billiga TENS-attrapper på Buttericksnivå. Sådana ger inga TENS-effekter. Många kvinnor har lurats att använda sådana vid förlossningar. Men detta gör de inte om.

Riktig TENS innebär pulssignaler av två olika typer. Den ena är en bärvåg som går på olika djup in i kroppen beroende på frekvens och pulsform. Den andra är själva arbetspulserna som rider på bärvågen och ger TENS-effekterna via påverkan mot A-beta-, A-delta- och C-nerver. Jämför gärna detta med telefonsamtal. Rösterna rider på de bärvågor som telefonnäten använder.

De attrapper som säljs i varuhus har bärvågor men saknar TENS-pulserna. Enda effekten av sådant är placebo.

Attrapperna har tillkommit för att undkomma amerikansk lagstiftning. Ingen får där köpa TENS-apparat utan läkares förskrivning eftersom försäkringsbolagen som betalar först vill ha bevis för att apparaterna verkligen behövs. Men lagstiftningen gäller inte dessa attrapper eftersom de saknar TENS-pulserna.

EMS för muskelstimulering och förbättrad blodcirkulation

Elektrisk muskelstimulering - EMS - för läkning av skador och återställande/förbättring av kroppsfunktioner är också en oldtimer, dock några tusen år yngre.

Dess historia börjar 1780 när Galvani med hjälp av grodor upptäcker att våra muskler styrs av elektriska signaler. Detta leder till Voltas uppfinning 1798 av det första elektriska batteriet - "den galvaniska stapeln". Bara några år senare fanns det kliniker överallt i världen som gav patienter elektriska stötar med sådana batterier.

I Gamla Stan i Stockholm hade Nils Åkerman en sådan el-klinik från 1816. Åkerman erbjöd särskilt generösa priser för fattiga stockholmare.

Nästa genombrott kom 1831 när Michael Faraday upptäckte hur pulser med fyrkantvågor kan styra musklerna för uppträning. Samme man ligger också bakom grunderna för dagens elektriska motorer.

Och långt in i 1900-talet fanns det rehabsjukhus i Sverige som gav sådan muskelbehandling (Åre, Tranås och Nynäshamn). Alla rehabsjukhusen är nu nerlagda. Apparaterna är numera så enkla att använda att de inte längre kräver professionella experter. Apparaterna är datoriserade och programmerade med expertkunskaper.

Terapeutiskt ultraljud

Terapeutiskt ultraljud är alltid den snabbaste metoden mot inflammationer - ljudet skjuter helt enkelt bort de ämnen som spärrar för läkningen. Ultraljudet skjuter också bort svullnader, ödem och smärtsignalämnen samt mjukar upp stela reumatiska fingrar och leder.

Vid behandlingar mot artroser används ultraljudet för att stoppa brosknedbrytningen och möjliggöra cellnybildning via riktad tillförsel av syre- och näringsrikt blod.

 


Läkningens princip

 

Bakgrunden till elterapin som starthjälp för läkning är att oavsett om en skada sitter i muskler, senor, ligament, stödjevävnad, skelett, brosk eller i nervsystem så sker läkningen på samma sätt som vid vanlig sårläkning.

Det skadade området behöver genomblödas så att inflammationsämnen försvinner och friskt syrerikt och näringsrikt blod kommer fram för att hjälpa cellnybildningen.

Vid områden där den naturliga genomblödningen är svag ökar man av det skälet 1/genomblödningen med hjälp av elterapin. Samt återställer 2/muskel- och 3/nervfunktionerna via samma elterapi.

Muskler och nerver behöver dock inte vara skadade för att behöva åtgärdas. Det finns många skäl till att de kan ha blivit försämrade - ålder, passivitet, sjukdom etc - och därför behöva mobiliseras igen.

Muskler som har blivit nergångna eller förslappade drar också med sig sina nerver i degenereringen. Till slut vet man inte var felet sitter - i nerverna eller i musklerna? Då kör man TENS mot nerverna och EMS mot musklerna. Man märker snabbt var problemet sitter, koncentrerar mot detta och snart är det läkt.

Samma gäller vid nervskador. Då är det de skadade nervernas muskler som dras ned - som vid förlamningar. Även här är det TENS och EMS som gäller.

Notera att både TENS och EMS sänker blodtrycket efter behandlingen. Den som behandlas medicinskt för högt blodtryck och vill använda TENS/EMS bör rådgöra med läkare hur medicinen ska doseras, eller om den överhuvudtaget behövs.

Av detta skäl är TENS/EMS också den allra bästa metoden för avslappning - det finns inga biverkningar. Blodtryck och puls sjunker till vilonivå.

TENS och EMS påverkar det behandlade områdets genomblödning till det bättre. Detta innebär också förbättrad metabolism, dvs cellernas upptagning av näring. Av detta skäl påverkas också kroppens förmåga att ta emot läkemedel. Om du medicineras för allvarliga problem så bör din läkare vara informerad om den elterapi som du vill utföra. Det är i regel lätt att mäta hur detta påverkar behovet av medicinering.

Om du är diabetiker och tar insulin bör du av samma skäl också kontrollera behovet. Detta kommer sannolikt att minska.


Påverkar immunförsvaret

Det finns ytterligare en positiv effekt av TENS/EMS och terapeutiskt ultraljud. Det påverkar immunförsvaret.

När immunförsvaret inte får D3-vitaminer via solen under höst, vinter och vår, går det in i en passiv fas. Det är nu man råkar ut för förkylningar, kräksjuka och annat onödigt. Immunförsvaret gör inte sitt jobb helt enkelt.

Men elterapin håller det alert eftersom behandlingarna provocerar immunsystemet via den starka genomblödningen.


 

Från idrottens värld

När idrottsstjärnor blir skadade blir de behandlade med TENS, EMS och/eller ultraljud som snabbt hjälper dem tillbaka. För TV-reportern brukar de berätta att de "fick ström" i den skadade kroppsdelen och kunde sedan tävla igen.

När vanligt folk får motsvarande skador erbjuds de dock sällan samma effektiva behandling. Sjukvårdens resurser räcker inte för detta.

Men våra apparater erbjuder samma idrottsmedicinska teknik till alla - topptränade som otränade eller försvagade och sjuka - i alla åldrar från övre tonår till 100. Vi har bara anpassat tekniken efter användarna.

Elterapi är den allra bästa metoden att avbryta så kallade onda spiraler, dvs när en skada vållar nya problem på andra ställen. Problem i vänster höft ger snabbt nya problem i höger knä, som i sin tur ...

Hela denna negativa process avbryts resolut med hjälp av elterapin. Med hjälp av elterapin och vår Support angriper du själva grundproblemet och följdproblemen viker sedan efterhand.

 


Bäst hemma

EMS - elektrisk muskelstimulering - och TENS - transkutan elektrisk nervstimulering - är två elterapeutiska metoder som används inom sjukvården men som passar allra bäst för privat hemmabruk. Detta eftersom behandlingarna kräver kontinuitet, ibland med 1-2 pass per dag under flera veckor.

Inom sjukvården skiljer man sällan på EMS och TENS utan kallar alltsammans för "TENS". Det är dock mycket stor skillnad på TENS och EMS även om de använder samma elektroder. TENS handlar alltid om bedövning (vid förlossningar, mindre operationer, tandbehandlingar, värk) eller nervträning och EMS om behandlingar mot muskler och inflammationer. 

Både EMS och TENS bygger på konstgjorda nervsignaler som pulsas in i kroppen via elektroderna på huden. Pulserna har frekvenser från 1 till över 100 Hz, dvs svängningar per sekund. Att det är olika frekvenser beror på att signalerna ska ges olika inträngningsdjup beroende på uppgiften.

Överlagrade på dessa pulser ligger sedan subpulser, dvs svängningar ovanpå grundsvängningarna. Det är dessa subpulser som gör jobbet.

Riktiga TENS- och EMS-apparater kan enbart köpas hos oss eller hos våra kolleger inom den medicintekniska fackhandeln.

På nordiska marknaden, speciellt i hobbyvaruhus, finns tyvärr också falska "TENS-apparater" som ursprungligen har tillkommit för att undkomma amerikansk lagstiftning. I USA krävs läkares förskrivning (recept) för att få köpa TENS-apparater eftersom det är försäkringsbolagen som betalar apparaterna.

De falska TENS/EMS-apparaterna saknar de subpulsprogram som är nödvändiga för funktionerna, och apparaterna är därmed helt utan verkan. Man kan således köpa dem utan läkare, men utan effekt.  


50 års erfarenheter, men utvecklingen fortsätter ..

När det gäller EMS och TENS har vi numera 50 års erfarenheter att ösa ur. Apparaternas program har med tiden förfinats alltmer och idag är de synnerligen effektiva mot problemen i kroppens rörelseapparat.

Men när det gället TENS finns mer att utforska vad avser nervproblem, typ ångest och depressioner. Vissa inställningar i TENS påverkar utsöndring av endorfiner vilket gör att livet känns lättare. De närmaste årens forskning är inriktad på just detta. Kranialt inopererade TENS-elektroder förekommer redan men vi studerar hur hudmonterade elektroder och TENS-pulser kan arbeta i samma syfte.

Om du redan nu vill pröva TENS-apparat för detta bör du välja någon av våra EMP-modeller.

Ytterligare ett område som studeras med TENS är blindhet. Här säger vi dock inte att gemene man ska prova detta på egen hand, men alla ska veta att forskning pågår och märkliga resultat har upptäckts. Mer om detta framöver ...


EMS - elektrisk muskelstimulering

Våra muskelstimulatorer används dels för att trimma muskler, dels för att via musklerna (=ökad genomblödning och muskelförstoring) hjälpa kroppen att snabbare läka uppkomna skador eller inflammationer.

Våra apparater är dels 2-kanaliga, dels 4-kanaliga. 2-kanaliga apparater har två utgångar och de 4-kanaliga har fyra utgångar.

I varje utgång/kanal finns plats för en kabel med en katodelektrod (-) och en anodelektrod (+). Dessa placeras på visst avstånd från varandra på så sätt att strömkretsen (elektroner - joner) kommer åt de muskler som ska behandlas. Notera att polariteten ständigt växlar så att inte strömmen går åt samma håll hela tiden.

Strömmen går in i den ena elektroden och ut i den andra. Alla muskler som finns innanför strömkretsen påverkas och tvingas arbeta efter de pulser som finns i strömkretsen. Ett behandlingspass är i regel 30 minuter. Varje pulssekvens består av pådrag, belastning, nerdrag och vila. I princip är halva tiden muskelbelastning och halva tiden vila. Pulserna är mycket noggrant avstämda för sina syften vilka framgår av manualerna. Eftersom apparaterna är datoriserade behöver man inte själv tänka på detta.

Det som händer vid EMS är följande: När elektroderna är placerade mot de muskler som ska behandlas läggs en elektrisk signal mot musklerna. Dessa muskler dras då samman. Kraften i denna sammandragning (= koncentrisk muskelbelastning) bestämmer man själv med själv av strömstyrkan (max 100 mA).
När dessa muskler (agonisterna) är dragna är deras motmuskler, antagonisterna, utsträckta (= excentrisk muskelbelastning). På den elektriska signalen överlagras nu en pulsation med de frekvenser som anges för varje program. Pulsationerna stressar musklerna så att träningseffekten ökar dramatiskt.

Även de utsträckta antagonistmusklerna påverkas av dessa. Den elektriska muskelstimuleringen når således både agonisterna och deras antagonister. När träningsvärk uppkommer ligger denna alltid i antagonisterna som varit utsträckta. Värken kommer troligen från dessa musklers uttänjda bindväv. När träningsvärk uppkommit tar man det lite lugnare de följande dagarna, sedan kan man öka styrkan igen.

Jämför den koncentriska muskelbelastningen med att du lyfter vikter från golvet. Musklerna dras då samman. Jämför den excentriska muskelbelastningen med att du springer nerför en brant backe. Musklerna är då utsträckta, men du lägger broms på dem för att begränsa hastigheten.

Vid EMS "lyfter du både vikter och springer nerför backar" samtidigt. Träningseffekten är enorm. I våra EMP-modeller är agonist-antagonistträningen driven till sin spets via särskilda program.

När man börjar en behandling kör man bara ett pass per dag tills kroppen har vant sig. Därefter kan man köra fler pass efter behag. De pass som körs sent på kvällen före läggdags gör bäst nytta.

Resultatet av en EMS-behandling ger sig till känna efter cirka 12 timmar. Omedelbart efter en behandling känns det skönt, men detta är en TENS-effekt som kommer som automatisk biverkan.

EMS - elektrisk muskelstimulering ger intensiv muskelbehandling på sätt som inte har motsvarighet i vanlig fysisk träning. Via EMS kan man också träna muskler som av olika skäl inte kan tränas på annat sätt (pga smärta eller oåtkomlighet) samt använda muskelrörelserna för att pumpa kapillärt blod mot skador för snabb läkningseffekt.

EMS påverkar samtliga muskelskikt och ökar muskelmassan radikalt, därmed också blodkärlsarean. Även lätta EMS-behandlingar brukar ge träningsvärk i början innan kroppen har vant sig.

Förutom att vara skelettmotorer har musklerna också uppgiften att sprida blod till alla vävnader via hårfina blodkärl, kapillärer. Den elektriska muskelstimuleringen förstärker denna effekt eftersom musklerna tvingas pumpa. Förbättrad genomblödning är viktigt för snabb läkning av skador, inflammerade muskler och senor samt för att bromsa eller vända degenerativa förlopp (artroser). EMS fungerar bra vid alla smärtor som har samband med förtvinade muskler (= förkrympta blodkärl, kärlkramper), muskelskador och dålig blodcirkulation. Muskelförstärkningen slätar också ut rynkor på huden, ger fastare kropp och trimmar muskler som är viktiga för prestationer vid sport/idrott etc.
Stimuleringen ger också muskelvårdande massage, bra exempelvis efter fysiskt krävande arbete, idrott mm.

Betrakta gärna EMS som första steget i en behandlingskedja som innebär att kroppens läkningsförmåga förstärks, inkl immunförsvaret. Via EMS reparerar man de problem som inskränker rörelseförmågan och därefter kan man påbörja normal fysisk träning och motion.

EMS är främst avsett för behandling av skelettmuskler. Dessa har början (ursprung) och slut (fäste) mot skelettben. En dragning av muskeln innebär rörelse av benet relativt en led. Men kroppen har även andra muskeltyper. I ansiktet finns muskler som är fästade i huden - ansiktsmuskler/mimikmuskler. Vanlig EMS är starkt för dessa muskler. För behandling mot sådana muskler har vi speciella rekommendationer. Vänligen kontakta vår Support om det.

Om du vill använda EMS för att rätta till ett problem, exempelvis dålig blodcirkulation på grund av muskelförsvagning, så behöver man inte veta exakt vad som händer. Om man däremot är elitatlet, fotbollsspelare eller annat på elitnivå så är det bra att veta att EMS påverkar både muskelfibrer typ 1 och typ 2. Träningen mot typ 2-fibrer kräver EMS-muskelbelastning på cirka 80% av maximalt (MVC).

Tillväxten ökar hos interfibrillära mitokondrier och kapillärtätheten ökar dramatiskt. För simmare, armstyrke- och bensportare ger detta signifikanta fördelar liksom att risken för skador minskar.

Typ 1-fibrer behandlas bäst med 1-25 Hz och typ 2-fibrer med 50-80 Hz och breda pulslängder ( > 300us).


TENS - transkutan (= genom huden) elektrisk nervstimulering

TENS tillämpas som allmän biverkningsfri smärtstillare och som bedövningsmetod bland annat vid mindre operationer och förlossningar. Bedövningseffekten varar i regel upp till ett dygn, eller mer. TENS på kvällen vid läggdags ger ostörd nattsömn.

Vid TENS är man inte intresserad av muskler utan istället av de nerver som rapporterar smärta till hjärnan - här A-delta och A-betanerver. Nervsignalerna kommer från alla delar av kroppen men samlas i ryggmärgen för att därifrån kopplas om till hjärnan.

På samma sätt som vid EMS används elektroder som för in elektriska pulser. Dessa är nu avstämda just för nervpåverkan och inte för muskelpåverkan.

Om man inte riktigt vet var man ska placera elektroderna för bästa TENS-effekt kan man sätta dem i ländryggen enligt bilden.

Ordet "TENS" används ibland som begrepp även för muskelstimulering. Men TENS handlar om bedövning och inget annat. Ordförväxlingen kan lätt vålla missförstånd. TENS kan bara användas för läkningseffekter om dessa avser nervträning, exempelvis vid behandling efter förlamningar.

Däremot kan TENS användas för att behandla depressioner eftersom kroppsegna opioider utvecklas vid behandlingen.

Bedövningseffekten uppstår på följande sätt. Vid normal smärta är det flera nervtyper som rapporterar smärtan till hjärnan. I ryggmärgen organiseras dessa för slutlig signal till hjärnan.

Vid TENS skjuter man på endast en av dessa nervtyper som då ensam vill rapportera till hjärnan. Detta godkänns dock inte av ryggmärgen som saknar de övriga nervsignaltyperna. Signalen stängs därför av. Men därmed stängs också de riktiga smärtsignalerna. Och värken försvinner.

Det finns således en grind i ryggmärgen som släpper fram eller stänger. Denna grindeffekt (gate control) är grunden för TENS.

Man skulle kunna tro att insläpp av konstgjorda smärtsignaler till kroppen är smärtsamt. Så är det dock inte. Det är istället helt tvärtom. Behandlingen är synnerligen skön och kan därför också användas som metod för avslappning.

Samtliga våra apparater har också funktioner för dynamisk stimulering. Denna metod förlänger TENS-effekten. Dynamisk stimulering innebär att kanalerna arbetar i sekvens efter varandra. Detta ger en transporteffekt som sköljer bort smärtsignalämnen, dvs de som via nerverna signalerar om smärta till hjärnan.

Vid palliativ vård, dvs i livets slutskede, bör TENS beaktas av patient, anhöriga och läkare i samförstånd. TENS ger smärtlindring och patienten är inte nerdrogad utan uppfattar klart sin omgivning och kan kommunicera med den.


 

Lågfrekvent och högfrekvent TENS

Det finns principiellt två olika slags TENS - 1/ Lågfrekvent TENS (2-5 Hz) och 2/ Högfrekvent TENS (90-130 Hz). Dessa finns i våra apparaters färdiga program dels med renodlade frekvenser och dels som hopblandade frekvenser.

Lågfrekvent TENS arbetar mot A-deltanerver via "grindkontrollen" i ryggmärgen och ger smärtlindring som dröjer något i starten. I gengäld varar den desto längre - upp till 24 timmar eller mer. Detta eftersom den beordrar fram kroppens egna opioider.

Högfrekvent TENS bearbetar A-betanerver (i huden) och ger smärtlindring med direkt effekt vid behandlingen men är kortvarig, i princip bara någon halvtimme efter att behandlingen avslutats.

Om man både vill ha omedelbar smärtlindring och dessutom långvarig effekt använder man således både lågfrekvent och högfrekvent TENS. Våra TENS-apparater har därför flera program som använder båda under samma arbetspass.