Speciellt för män:


PRNE Medical
Sommargatan 33
SE-25665 Helsingborg

Kontakt för rådgivning om behandlingar och tillhörande apparatval:

073 1274890

+4673 1274890

support@prne.se


 

 

UROstim 2 - suverän elstimulator
som botar problemen i underlivet


- ansträngningsinkontinens
- trängningsinkontinens
- överaktiv blåsa
- inflammationer
- framfall
- bristningar i bäckenbotten (grad 1, 2, 3 och 4)
- förslappningar i blåsa, urinrör, sfinktermuskler, tarm
- förslappningar i PC-muskel och vagina
- återställning av blås-, urinrörs- och sfinkterfunktioner efter prostataoperationer
- prostatit (icke-bakteriell inflammation)


 

Oavsett om ovan nämnda problem har ursprung i den glatta muskulaturen, dvs blåsa, urinrör, sfinkters mm, eller i de tvärstrimmiga musklerna (PC-muskeln m.fl.) så kommer UROstim 2 att ta bort problemen.

Behandlingen ger följande effekter:

 • Samtliga muskler i området förstärks genom knipträning som apparaten beordrar via elektriska nervsignaler mot elektroder. Styrkan i dessa signaler bestämmer du själv. Först på låg nivå för tillvänjning, men sedan på rejäl träningsnivå.
 • Genom muskelträningen förbättras genomblödningen i området. Om ditt problem också har orsakat inflammationer så försvinner dessa på grund av genomblödningen.

 • Även nerverna i området kan ha skadats, klämts (= överaktiv blåsa) eller inflammerats. Behandlingen ger nervjustering och -träning på samma sätt som man gör på förlamade kroppsdelar. Även dessa problem läker nu.

Efter denna behandling - 30 minuter per dag i 4-8 veckor - så är problemen borta. I undantagsfall får man behandla längre tid. Detta i synnerhet om skadorna har uppstått efter svåra förlossningar eller operationer.

Beträffande problem som har uppstått i samband med förlossningar så är den generella väntetiden innan du kan påbörja invärtes behandling 12 veckor, såvida inte din läkare bedömer annorlunda.

Vårt rekord i snabbläkning med UROstim 2 på inkontinens från "enligt sjukvården fullständigt hopplöst" till "patienten fullständigt frisk" är 2 veckor.

Samma goda resultat kan vi inte utlova till alla. Den gången var det en nerv som spökade och sådana är i regel lätta att åtgärda.

Kör gärna behandlingarna strax före läggdags. Sömnen är nämligen viktig för läkningen. Under natten repareras skadade celler av kroppens läkningssystem.

Om till äventyrs behandlingen inte hjälper så har inte problemen samband med muskler eller nerver. Då vet man det. Tala om det för din läkare så påbörjas nu helt annan behandling. Och apparaten skickar du i retur.

Apparaten har färdiga program för alla problem som har samband med glatta muskler och deras nerver, dvs alla funktioner för urin och tarm - blåsa, urinrör och alla sfinktermuskler.

Den har också tvärstrimmiga muskelprogram för PC-muskeln, vagina och omgivande muskler i bäckenbotten.

För både glatta och tvärstrimmiga muskler arbetar den med både nerv- och muskelträningar. Man vet sällan i förväg vad som är fel - i nerv eller muskel, eller i båda. En nervskada sprider sig snabbt till dess muskel också, och tvärtom.

Detta spelar dock ingen roll för UROstim 2. Den behandlar både muskler och nerver samtidigt.

UROstim 2 har tre arbetssätt - invärtes, utvärtes och tibialt (= påverkan via tibialnerv i underben). Snabbast resultat får man genom att köra två metoder samtidigt, i synnerhet om den ena metoden är invärtes.

Det är samma apparat för kvinnor och män men tillbehören/verktygen är olika. Se i butiken!

För män som opererats för prostatabesvär ger UROstim 2 snabb rehabilitering så att läckage eller kateter undviks och blåsan fungerar normalt igen. Den kan också lösa problem med erektionen efter operationer.

Om problemet enbart är det sistnämnda finns en speciell apparat Phalli Max 2 som är specialiserad på svällkropparnas funktioner. Denna kan också användas av alla män, även de som inte har något problem med impotens. Den förstärker den sexuella förmågan genom kraftfullare erektion och mer uthållighet.

För betalning finns en mängd alternativ i Klarnas system.


Alla våra apparater säljs med 2 veckors fri prövningsrätt. Apparaten tar vi tillbaka om den inte hjälper. Däremot kan vi inte ta tillbaka den invärtes stav som har använts vid utprovningen. Den kan inte skickas vidare så den måste man betala.


 

De glatta musklerna krånglar ..

UROstim 2 är framtagen för att behandla inkontinens i alla former - ansträngnings- och trängningsinkontinens - och blandformer av dessa. Den behandlar också förslappade eller skadade muskler eller försämrade nervfunktioner. De senare beror ofta på klämningar. Något trycker på nerv som därmed ger falsk signal. Detta "något" behöver således stagas upp muskulärt till normalt läge.

Vanliga tillämpningar är efter graviditet, förlossningar eller prostataoperationer. Skador och förslappningar kan då ge problem som med naturlig läkning utan hjälpmedel kan ta år att reparera. Med UROstim 2 tar detta enbart någon månad eller mindre.

Vanliga TENS/EMS-apparater kan bara användas mot tvärstrimmiga muskler, sådana som styr våra skelettmuskler. Men vid läckage är det i regel de glatta musklerna som krånglar, och detta kräver speciella apparater med annorlunda pulsprogram. För att skilja dem åt kallar vi dessa för "Elstimulatorer" och inte för TENS/EMS.

UROstim 2 är en hybrid eftersom den har 9 program för glatta muskler och 1 för tvärstrimmiga. Det sistnämnda behövs för uppstagning av klämningar, exempelvis framfall.

För invärtes behandling används vaginal- och/eller analelektrod. Dessa är extra tillbehör. De invärtes elektroderna kräver en speciell gel - Sonogel - för att kunna arbeta behagfullt.

UROstim 2 är en av världens mest kvalificerade elstimulatorer. Förutom läckage- och trängningsproblem kan den också återställa sexuella funktioner - känsel, erektion - efter förlossningar, förslappningar eller prostataproblem. Den återställer kroppen till ursprungligt läge eller bättre.

Behandling med UROstim 2 bör ske med några pass dagligen tills problemen är borta. Detta kan gå snabbt på några dagar, men räkna ändå realistiskt med 6 veckor.

 


UROstim 2 har tre arbetssätt:

 • - invärtes (analt eller vaginalt)
 • - utvärtes (buk och/eller perineum)
 • - tibialt (under knä)

Endera, eller kombinationer av dessa tre kommer att lösa dina problem på snabbaste sätt. Alla problem som har samband med svaga muskler eller muskelskador kommer den att knäcka. Tibialbehandling är den metod som i regel används vid urologiska kliniker eftersom de invärtes stavelektroderna inte kan steriliseras på grund av inbyggd elektronik.

Det finns en youtubefilm (klicka) som visar hur tibialbehandlingen fungerar. Filmen talar för sig själv och man behöver inte förstå vad som sägs (på franska).

Maxstyrkan är 100 mA (milliampere) och detta räcker även för att behandla via tibialnerven som finns under knävecket. Genom att skjuta in signaler där når man underlivet med hjälp av ischiasnerven. På sådant sätt arbetar man på urokliniker eftersom man där inte vill använda vaginal- eller analelektroder. Dessa går nämligen inte att sterilisera utan kan bara användas av en person.

100 mA (milliAmpere) är en hög styrka som skapar mycket starka muskler, kanske starkare än vad de någonsin har varit.

UROstim 2 är en kvalificerad urologisk apparat men med hjälp av medföljande grundinstruktion på svenska kan alla använda den korrekt från första stund.


De muskler som finns i bäckenbotten är både tvärstrimmiga och glatta. Tvärstrimmiga muskler kan man kontrollera med viljan, men glatta muskler tar inte kommando från viljan.

Eftersom läckage i regel är kopplat till problem med glatta muskler är det meningslöst att utföra "knipövningar" mot dessa. Det enda som hjälper är träning med apparat som via speciella elektroder skickar in nervsignaler av samma typ som musklerna reagerar på.

UROstim 2 är då det säkraste kortet!


UROstim 2 är utvecklad för att behandla urologiska problem hos kvinnor och män med alla nivåer av muskelmassa, från lägsta till högsta. Personer som inledningsvis inte har god allmän muskulatur startar behandlingen på låg nivå för att så småningom kunna utnyttja apparatens fulla kraft.

Kör gärna flera pass dagligen

Här finns ett spektrum av problem som kan behandlas med elektrisk stimulering - från överaktiv blåsa till urin- och analinkontinens, PMS, dysmenorre (menssmärta), smärtande urinering (dysuria), vestibulit (smärtsamt vid beröring), muskelsmärta i bäckenet, sfinkterrupturer eller andra skador i perineum samt kronisk, icke-bakteriell prostata. En typisk användning för män är mot inkontinens som uppstått efter prostataoperationer.

Vid behandling ska apparaterna köras minst ett par pass per dag för kontinuitet i läkningen. Det går bra att dosera mera om man vill öka läkningshastigheten. Behandlingen är ljudlös, känns behaglig och stör ingen annan. När inkontinensproblemen är borta kan UROstim 2 omprogrammeras enkelt till en konventionell, men kraftfull TENS/EMS-apparat.


10 Program

UROstim 2 har 10 färdiga program för nedanstående behandlingar:

 • P1. Stimulering mot tibialnerv (posterior)
 • P2. Stimulering mot tibialnerv
 • P3. Stimulering mot tibialnerv
 • P4. Stimulering mot tibialnerv
 • P5. Behandling mot bäckenbottensmärta
 • P6. Behandling mot smärta
 • P7. Behandling mot trängningsinkontinens med prob
 • P8. Behandling mot ansträngningsinkontinens med prob
 • P9. Behandling mot anal inkontinens med prob
 • P10. Muskelstimulering
Om din diagnos inte är kristallklar rekommenderar vi att du kör ett program per dag tills du hittar det program som gör bäst resultat.

Dessutom kan de tio programplatserna ovan omprogrammeras till konventionell TENS och EMS. Följ anvisningarna i manualen för detta (även på svenska).

De variabler som finns för de egna inställningarna är frekvenser mellan 0,5 och 120 Hz, pulsvidder mellan 60 och 400 us samt tider från 1 till 99 minuter, alternativt tiduret avstängt. De egenredigerade programmen döps om från "P" till "U" (user) för att man ska kunna skilja dem åt.

För alla problem finns anvisningar i manualen ang. val av program samt hur elektroderna ska placeras.

Tibialnerven (posterior) nås via en hudelektrod på underbenets baksida, från 7 cm från knävecket och nedåt, samt motelektrod antingen på lårmuskel eller vid ankeln. Signalerna lånar då ischiasnerven för att komma till rätt destination i underlivet.

En sats UROstim 2

innehåller apparat, ackumulator, kablar, två satser självhäftande hudelektroder, förvaringsbox, utförlig engelsk manual med placeringsanvisningar samt grundinstruktionen på svenska.

I standardsatsen ingår inte vaginala eller anala elektroder eftersom varje kund måste bedöma sitt eget behov.

Välj bland elektroderna i e-butiken. Notera också att det behövs en gel, Sonogel, för att dels få fram elektroden till rätt plats utan obehag, dels säkerställa den elektriska kontakten. Den är nödvändig för behandlingen och finns också i ebutiken.

Pris 3.600 kr
inkl moms.
Garanti 1 år.

Tillverkare: Schwa-medico GmbH, Tyskland. Apparaten har CE-certifikat för medicinsk/urologisk användning.

Produktdata:

 • Strömstyrka: 0 - 100 mA
 • Pulsfrekvenser: 0,5-120 Hz
 • Pulsbredder: 60 - 400 us
 • Vikt: Cirka 150 gram utan batteri

Vaginal- och analelektroderna är klassade som "Medicinprodukt klass 11a" enligt EU. Apparaterna är klassade enligt CE0197. Detta innebär att produkter som har kroppskontakt är av speciellt rena plaster och metaller. De senare är av rostfria "kirurgstål".


Kontraindikationer

I följande fall ska inte elektrisk stimulering användas i underlivet utan läkares tillstånd:

 • patienten har totalt bortfall av pudendalnerven (innebär ständigt läckage som inte kan kontrolleras)
 • dement patient
 • patienten använder pacemaker
 • patienten har problem med hjärtrytmen

 

 

 • patienten är gravid eller planerar att bli gravid
 • patienten har blödningar i rectum
 • patienten har aktiv vaginal infektion
 • patienten har hemorrojder

Hur fungerar det?

Ansträngningsinkontinens och trängningsinkontinens är i grunden två helt olika problem även om många lider av båda problemen samtidigt.

Vid ansträngningsinkontinens är det muskler i bäckenbotten som inte är starka nog att hålla tätt. Vid trängningsinkontinens ligger problemet i de nerver som styr blåsans funktion.

Att vid ansträngningsinkontinens träna upp knipmusklerna är inte svårare än att träna vilken muskel som helst på kroppen. Enda bieffekten kan bli eventuell träningsvärk i början. Den elektriska stimulatorn ger snabbt resultat.

Vid behandling av nerverna som styr blåsan ger våra stimulatorer riktad nervträning mot dessa på samma sätt som TENS-apparater ger riktad nervträning mot förlamade muskler, exempelvis efter stroke.

Nervträning?

Vad är det? Man kan tänka sig neurologiska förklaringar som vid behandling efter strokes. Där handlar det om att förbättra nervsignalernas ledningsförmåga mellan nervcellerna. Men i fallet inkontinens är nog största boven att nerver är utsatta för klämningar. "Nervträningen" går då ut på att skaka loss nerven. Svårare än så behöver det inte vara.

Om "nervträningen" ger resultat direkt så var det denna orsak. Om inte får man arbeta mera tålmodigt.

Tre perifera nerver samarbetar vid normal blåsa - nervus hypogastricus, nervus pelvi samt nervus pudendus. Läckage beror på att signalen är "på" i någon av dessa tre.

Nervträningen går då ut på att lära nerven att stänga ner signalen. Detta på samma sätt som man lär nerver efter stroke att sätta igång.


Efter prostataoperationer ...

För män som genomgått operation i prostatan kan det uppstå följdproblem som kan ta lång tid att självläka. Det kan exempelvis vara att urin läcker. Detta beror på att de glatta muskler som ska stänga för urinen inte har kraft att göra sitt jobb.

Det kan också bli helt motsatt problem - svårt att kissa. Detta beror på att själva blåsans muskel har förtvinat. Blåsan klarar inte att pumpa.

Båda dessa problem kan dock behandlas ganska snabbt med UROstim 2 med hjälp av invärtes analelektrod (storlek som en febertermometer). De försvagade musklerna ska förstärkas och det sköter apparaten med sin pulsteknik via analelektroden.

Ytterligare ett problem som kan uppstå är svårigheten att få tillräcklig erektion. Detta kan ha två olika orsaker - 1/musklerna i omgivningen är försvagade och innehåller för lite kapillärt blod. 2/de muskler som ska hålla fast blodet under erektionen är försvagade och klarar inte uppgiften.

I första fallet klarar en UROstim 2 detta också, men i andra fallet krävs en speciell apparat - Phalli Max 2.

 


Fler uppgifter för UROstim 2

UROstim 2 klarar de flesta problem, även sådana som sjukvården ibland kallar för "hopplösa fall". I några enstaka fall har dock behandlingen misslyckats. Då var diagnosen fel. Problemet hade inget samband med nerver eller muskler.

Sådant kan förekomma men UROstim 2 har då gjort en viktig insats som diagnosapparat. Då går man tillbaka till sjukvården och meddelar detta så vet de var de ska söka istället.

Men räkna med att UROstim löser sin uppgift. Om detta tar 4 veckor, 6, 8 eller 10 kan vi dock inte säga. Men förr eller senare är uppgiften löst.

Därefter kan du ge apparaten nya uppdrag om du vill. Komplettera den med ett par elektrodskor så kan du använda apparaten som avslappningsmaskin.

Sätt fötterna i skorna och kör program 10. Strömmen går då in under fötterna, och ju mer ström du lägger på, ju högre upp i benen går behandlingen.

När du når vadmusklerna kommer deras rörelser att massera den inre venen och en pumpeffekt uppstår. Blodflödet ökar, så även flödet av lymfa som ju finns utanför blodbanorna.

Detta kallar vi Venpumpmassage. Här uppstår två positiva följder. Dels rensas benen från lymfa och intercellulära vätskor som har stannat - trötta ben blir pigga igen. Dels frisätts endorfiner på grund av nervstimuleringen. Detta ger en skön känsla. Prova gärna detta också om du har drabbats av depression.

Särskilt viktig är Venpumpsmassagen vid åderbråck. När sådana finns så har venklaffarna i området blivit förstörda. Då är det extra viktigt att musklerna tar över deras jobb med att pumpa venflödet. Annars kan det bli stora svullnader.

Summan av det hela blir total avslappning i kroppen. Gör detta före läggdags så sover du skönt.

En annan populär tillämpning är borttagning av celluliter. Då använder man stora elektroder som täcker cellulitområdet (8 x 13 cm) och kör mot de muskler som ligger under. Dessa ökar då sin volym varvid huden sträcks. Simsalabim. Vart tog celluliterna vägen? (De är där givetvis, men syns inte ...).

Om du är tekniskt intresserad kan du programmera om apparaten till en konventionell TENS/EMS-apparat om du vill, helt eller delvis. Anvisningar för detta medföljer varje apparat.