Våra TENS-apparater:Ultraljud, bra mot molande värk i ryggen (facettartros): 


PRNE Medical
Sommargatan 33
SE-25665 Helsingborg

Kontakt för rådgivning om behandlingar och tillhörande apparatval:

073 1274890

+4673 1274890

support@prne.se

 

Behandla smärta utan biverkningar med TENS och terapeutiskt ultraljud

 


 

Akuta smärtor, exempelvis efter operationer, behandlas med läkemedel.

Men smärtor som är långvariga eller kroniska bör i första hand behandlas med TENS och/eller ultraljud eftersom dessa metoder inte är skadliga för mage, tarm, lever, njurar, hjärta och kärl.

TENS stänger ner smärta genom att lura det perifera nervsystemet via så kallad grindkontroll.

Terapeutiskt ultraljud arbetar på ett annat sätt genom att ultraljudet via akustiskt tryck skjuter bort de smärtsignalämnen, prostaglandiner, som larmar om smärtan. När signalämnena är borta är också smärtan borta.

Passar metoderna dig? Prova gärna. Här är alltid öppet köp. Ta hem en apparat med betalning långt fram i tiden, så har du tid att prova.

TENS-effekten kommer alltid direkt. Den är bland annat den som används vid förlossningar. Och dessutom kan apparaterna användas för att behandla själva problemet så att det upphör så småningom.

I Klarnas system finns olika betallösningar. Välj en som ligger framåt i tiden om du vill prova först.

 


Vid smärtbehandling utan biverkningar rekommenderar vi

TENS Eco2
Pris 2.600 kr inkl moms
TENS XTR2
Pris 2.800 kr inkl moms
TENS EMP2
Pris 3.600 kr inkl moms
Ultraljud Sonic XT
Pris 17.800 kr inkl moms
Läs mer om apparaterna genom att klicka på bilderna.


Skonsam värkblockering

TENS är en metod för värkblockering som har anor från gamla Egypten före antiken. Men nutidens teknik bygger på erfarenheter från Vietnamkriget och 2000-talets apparater är ytterligare förfinade. Utvecklingen har gått från att TENS-effekten har varat några timmar till som dagens apparater, upp till 24 timmar. 

TENS bygger på manipulation av kroppens perifera nervsystem, så kallad "grindkontrollseffekt".

Terapeutiskt ultraljud är ett helt annat sätt att stänga av smärta. Här skjuter man helt sonika bort de ämnen som signalerar smärta. Detta via ultraljudets akustiska tryck.

Ingen av metoderna har några negativa bieffekter.

Notera att med våra apparater har du alltid 2 fria provningsveckor. Om du på den tiden känner att värkblockeringen fungerar så behåller du apparaten. I annat fall skickar du tillbaka den. Enda kostnaden är då returfrakten.


ABC om elterapi vid värkproblem 

A - Problemet

Smärta är en larmsignal där kroppen talar om att något är fel. När larmet har gått kvarstannar ofta smärtan trots att vi nu vet att något är fel. En orsak kan vara att smärtsignalämnen vägrar lämna området där smärtan uppfattas. En klämd eller skadad nerv kan också fortsätta signalera smärta.

B - Behandling

När det förekommer kvarstående smärtsignalämnen kan de pumpas undan med EMS eller ultraljud.

Om TENS med grindkontrolleffekt ska användas mot begränsade ytor rekommenderar vi antingen TENS Eco 2, Sporécup XTR 2 eller EMP 2 Pro. Om smärtlindringen ska gälla över större ytor rekommenderar vid de 4-kanaliga apparaterna XTR 4 eller EMP 4 Eco+.

Ultraljud är ytterligare ett alternativ som passar särskilt bra mot molande ryggvärk (facettartroser).

 

C - Förväntat resultat

TENS används bland annat vid förlossningar och enklare operationer. Ultraljudet lurar dock inget utan transporterar bara iväg signalämnena som tvättas bort i kroppens eget reningssystem.


Helt fritt från biverkningar

Kemiska medicinpreparat har nackdelen att de löser vissa problem, men skapar andra i form av biverkningar. Ibland kan de senare vara allvarligare än grundproblemen, exempelvis njur- och leversvikt. Så kallade "anti-inflammatoriska" läkemedel (NSAID) består av nervgifter som är extremt farliga. När gifterna ska ut ur kroppen är det mage och tarm som drabbas. Konsekvenserna här kan bli betydligt allvarligare än värken från inflammationen.

TENS/EMS och ultraljud är dock helt fria från biverkningar.

TENS, transkutan (genom huden) elektrisk nervstimulering, är en genialisk metod som lurar perifera nervsystemet att avbryta smärtsignaler. Man låter då nervstimuleringen påverka ryggmärgen via elektroder som är fästa på båda sidor om ryggraden.

Smärta uppkommer genom att två olika nervfibertyper, A-delta och C, strax efter varandra rapporterar att det gör ont någonstans. Båda signaltyperna krävs för att perifera nervsystemet ska godkänna meddelandet och föra informationen vidare till hjärnan.
Vid TENS kommer bara en av dessa två signaler. Detta godkänns inte och nervsystemet stänger av signalen. Samtidigt stängs den riktiga smärtan. 

Ytterligare en nervfiber, A-beta, är engagerad vid TENS. Det är en nervfiber som reagerar positivt vid beröring. Det är denna nervfiber som känner av smeksam beröring och effekten ger därför välbehag. TENS upplevs därför alltid som behaglig och avslappnande.

TENS används som smärtbehandlare bland annat vid förlossningar, mindre operationer och vid akuta idrottsskador. Syftet vid dessa är att ge kortvarig bedövning. Våra apparater är emellertid försedda med dynamisk stimulering som innebär att det skapas en massagevåg i kroppen. Denna gör att TENS-effekten varar mycket längre än normalt eftersom smärtsignalämnen sköljs undan. Dynamisk TENS vid läggdags ger i regel en smärtfri natt och TENS på morgonen kan hålla tills kvällen då man kör ett nytt pass.

EMS är en metod att ta bort själva orsaken till smärtan. Den kan vara lättare att komma åt än du tror. Kanske är det en muskelknut som trycker på nerv? Den muskeln är lätt att massera ner med EMS. Eller en översträckt muskel som trycker på nerv. Den muskeln återfår snabbt sin normala styrka med EMS så att den inte överbelastas.

Om man är osäker på var elektroderna ska sättas för smärtlindring så sätter man dem runt smärtstället (aldrig direkt på smärtstället) eller alternativt som i bilden ovan. De kontaktar ryggmärgen via konstgjorda och felaktiga smärtsignaler. Ryggmärgen godkänner inte signalerna och spärrar därför alla smärtsignaler, även de riktiga. Det är detta som kallas "TENS - transkutan elektrisk nervstimulering". Läs gärna mera på Mer om TENS och EMS

Vid kroniska smärtor, typ fibromyalgi, beror smärtan sannolikt på inflammation i centrala nervsystemet. TENS och EMS kan inte läka inflammationen men TENS-effekten ger radikal smärtlindring. Vi har här också märkt att smärtlindringen blir ganska långvarig. Vi tror att detta beror på att behandlingen ger en transporteffekt på smärtsignalämnen, dvs ovannämnda massagevåg.

De fibromyalgiker som får lindring av värme bör fundera över vad EMS och/eller ultraljud kan göra för dem. Vi antar att värmeexponeringen för dem innebär förbättrad genomblödning. Om just detta är problemet kommer både EMS och ultraljud också att leda till bättre genomblödning.


 

Två alternativ

Vid TENS-behandling mot smärta finns två alternativ. 1/ Antingen ger man först TENS, därefter omedelbart EMS mot det problem som orsakar smärtan så att det kan fortlöpa en läkningsprocess.

2/ Det andra alternativet är där det inte finns någon klar orsak till smärtan. Den kommer från hjärnan och har blivit central. Man måste då inrikta sig på enbart TENS. Detta sker då på ett sätt som anvisas i våra manualer.

Smärtan är ett signalsystem som ger larm när något är fel. Sådan smärta bör dämpas ganska snart med TENS. Men så finns smärta som blir långvarig. En orsak kan vara att det har uppstått en inflammation. Denna skickar då ut permanenta smärtsignaler. Inflammationer är behandlingsbara med EMS och även med ultraljud.

Om man inte gör något åt smärta oavsett var den är så bryts signalsystemet sönder och det uppstår ett kaos i nervsystemet som kan sluta med att smärtan blir central (hjärnan). Då smärtar det helt utan anledning. Om förloppet har gått så långt är det alternativ två ovan som gäller. Smärtan kommer troligen att vika och förhoppningen är också att ordningen kan börja återställas i smärtsignalsystemet. Men detta är tyvärr inte säkert. Vid svåra fall kan elektroder opereras in i ryggmärgen. Man får då leva med detta.

All smärta som inte är orsakad av blodpropp eller tumör kan självbehandlas med TENS som fullständigt eller delvis alternativ till smärtläkemedel. Smärta, vars orsak inte är känd men som kan misstänkas bero på propp eller tumör, måste av detta skäl först utredas av läkare. Notera dessutom att vissa mediciner, exempelvis kolesterolsänkare, kan ge svår muskelvärk som biverkan. Rådgör med din läkare om du verkligen behöver medicinen.

En vanlig smärtorsak är förkrympta blodkärl som innebär att cellerna inte får syre och näring som de behöver. Det uppstår då kärlkrampssmärtor. Detta problem skjuts snabbt i sank med EMS-funktionen i våra apparater.


Grindkontrolleffekten

TENS - transkutan elektrisk nervstimulering - ger smärtlindring av tre orsaker; 1/"grindkontrolleffekt" (neurologisk effekt i ryggmärgen), 2/endorfinutveckling samt 3/borttransport av stillastående smärtsignalämnen (prostaglandiner) pga lokalt ökad genomblödning.

TENS är ett biverkningsfritt alternativ till läkemedel som kan minska behovet av värkmedicin eller rent av eliminera det. Största utmaningen för TENS är vid förlossningar och alla gravida erbjuds numera TENS som alternativ. TENS-effekten kan bestå upp till ett dygn trots att själva behandlingen kan gå på en kvart.

TENS förekom redan för många tusen år sedan hos egyptier, greker och romare. De använde elektriska fiskar som strömkälla. Vår tids apparater är betydligt snällare.

Att leva med smärta är mycket svårt. Därför rekommenderar vi våra apparater. Vid svår smärta bör du överväga någon av de 4-kanaliga apparaterna som antingen appliceras mot smärtstället, eller i ländryggen där ryggraden tar emot smärtsignalerna från källan.

Så finns tyvärr lägen där smärtan är så hög att inte ens en TENS/EMS-apparat kan användas eftersom den arbetar fysiologiskt med strömpulser genom huden. Då återstår terapeutiskt ultraljud. Dess uppgift är att flytta undan smärtsignalämnen via transporteffekten från ljudvågorna.