PRNE Medical
Sommargatan 33
SE-25665 Helsingborg

Kontakt för rådgivning om behandlingar och tillhörande apparatval:

073 1274890

+4673 1274890

support@prne.se 


VANLIGA TILLÄMPNINGAR 

TENS/EMS-APPARATER


TERAPEUTISKT ULTRALJUD
ELSTIMULATORER FÖR BÄCKENBOTTEN


 

 


 

 

 
Välkommen till oss!
Vi är specialister på tillämpningar av elektroterapi


 

 

Nervstartaren HK-D508A - kombinerat TENS, EMS och ultraljud Vår verksamhet i nuvarande form startade under senare delen av 1900-talet med uppdragsutveckling och -forskning inom området medicintekniska apparater.

Innan dess arbetade vi också med utveckling av sjukvårds- och rehabteknik och tog fram produkter som numera är standard i hela världen.

Alla som besöker en läkarmottagning möter våra produkter. Tar du en promenad ute på stan så ser du också våra produkter, dvs handikapphjälpmedel.

Med årens erfarenheter är vi specialister på nervskador som drabbar ben, armar och underlivet. Vår största nutida framgång är "nervstartaren", se bilden ovan med teknik som analogt med hjärtstartare kan återställa icke fungerande nerver till närmast full funktion igen.

Drabbade återfår rörlighet och kontroll i drabbade nerver och muskler och slipper därmed handikapp och invaliditet. Förutsättningen är bara att man startar behandling innan nervceller hunnit dö.

Bakom nervstartaren ligger nära 3 decenniers forskning från vår sida, plus ett Nobelpris. Från vårt håll började det med att vi upptäckte att man kan häva ansiktsförlamningar på ett viss sätt.

Detta arbetade vi vidare med och från 2016 har vi teknik för att behandla olika sorters orsaker till vad som senare kan bli förlamningar och för tidig död när förlamningen även drabbar hjärtat. Här arbetar vi med det problem som kallas Neuropati och som har sina orsaker via skador eller inflammationer i det perifera nervsystemet.

Vår forskning och tekniska arbete bakom nervstartaren i projektet "Treatment of Neuropathy and interruption of neuropathic disabilites" är ännu inte helt klart. Arbete pågår med den tekniska utrustningen som ska göras enklare. Det ska bland annat tillföras Artificiell Intelligens, dvs en inbyggd "läkare", i själva apparaten. Detta beräknas vara klart 2026.

Men innan dess hinner den rädda tusentals från handikapp enbart som den är i dagsläget. Vi har också särskild teknik för nerverna mot glatta muskler i underlivet - blåsans och tarmens funktioner samt obefogade trängningar och känseln som är viktig vid samliv. Kvinnor som har fått skador efter förlossningar samt män som genomgått operationer i prostatan är tacksamma för sådan hjälp.

Ytterligare nerver som vi har teknik för är vagusnerverna, dvs de som ingår i kroppens interna reglersystem, körtlar mm.

Vagusnerverna rapporterar om läget i hela kroppen till hjärnan, och hjärnan kommenderar fram det som den tycker måste åtgärdas. När det blir fel i detta system reagerar kroppen tokigt - immunförsvaret kan attackera frisk vävnad etc.

För samtliga behandlingar medföljer tydliga instruktioner på svenska, plus patientuppföljning via telefon eller e-post när så behövs. Vi har decenniers erfarenheter av dessa behandlingar.

Fungerar detta på just dig? Det finns bara ett sätt att ta reda på det - prova! Inget kan skadas. Alla har rätt till provtid och om behandlingen inte känns bra så returnerar man utrustningen och provet kostar inget.


Våra huvudmetoder bygger på elterapi - tens och ems - samt terapeutiskt ultraljud.

TENS och EMS bygger båda på att apparater skickar in elektriska pulser till nerver och muskler så att dessa kommer i arbete med träningseffekt. Ju starkare pulser som skickas in, ju större effekt blir det på nerv- och muskelarbetet. Man startar alltid lågt i kraft för att vänja kroppen vid behandlingen.

Ultraljud är ljud som har så höga frekvenser att varken människa eller djur kan höra dem. Men kroppens vävnader märker vad som sker. Det blir ett ljudtryck som skapar bearbetning (kavitation) inne i kroppen, samt flyttar kapillärt blod dit det behövs. Ultraljudet rensar dessutom undan sådant som har hindrat läkning samt ser till att underförsörjda områden får syre och näring till cellerna.

Ultraljud är faktiskt en viktig förutsättning vid läkningar som går trögt eller inte alls. Detta har tillämpats vid sårläkningar, exempelvis diabetiska bensår, i 60 år men bearbetningen via ultraljudet är lika viktigt för alla sorters läkningar, även invärtes vid inflammationer, artroser, nervskador mm.

Gemensamt för apparaterna är att behandlingar i början måste ske kontinuerligt tills läkningen startar, helst med minst ett pass varje dag och allra helst på kvällen före läggdags. Under sömnen börjar cellerna att repareras.

Efter några veckor känner man att läkningen går igång. Apparaternas uppgift är alltid att få igång läkningen - "startknappen". Det är kroppen själv som svarar för själva läkningen men först måste alla hinder vara borta.

Beträffande nervskador och neuropatier är terapeutiskt ultraljud extra viktigt, både på cell- och nervfibernivå eftersom kavitationen från ultraljudet tvättar bort sådant som har hindrat den läkning som borde ha skett spontant.

I övrigt omfattar vårt sortiment även hjälpmedel för sport- och idrottsträning (muskelförstärkare), idrotts- och arbetsskador (muskelrehab), underlivs- och hudproblem och mycket annat.

De flesta av våra kunder saknar dock erfarenhet av elterapi och ultraljud. Varje kund får därför ett lärpaket på svenska med leveransen - plus om kunden så vill - särskilda instruktioner för det eller de problem som ska behandlas.

Dessutom är det alltid öppet köp här. Om du känner dig obekväm med behandlingen är det bara att skicka tillbaka apparaten. Men pröva först en tid. Efter någon veckas tillvänjning ska du börja känna resultat.

De apparater vi erbjuder är således avsedda både för privat hemmabruk och för yrkesbruk hos terapeuter.

Alla våra apparater är kvalificerade och certifierade för medicinteknisk användning. Det tekniska ursprunget till våra apparater härstammar från krigssjukvården (Vietnam) samt idrottens värld. Apparaterna är nu anpassade till de vanliga problem som nästan alla drabbas av numera - även stressrelaterade problem.

Vi har apparater för dem som har fått tillfälliga problem, typ översträckningar, idrottsskador, tennisarmbågar och andra skaderelaterade inflammationer eller vill förbättra muskler och nerver av andra skäl.

Vi har dessutom apparater för dem som på grund av ålder, förslitningar och andra försämringar känner besvär och börjar få handikapp som bör och kan elimineras eller lindras.

Åldersförändringar börjar redan vid 30-års åldern och vid 60-70 år är det normalt med artroser i leder och kotpelaren samt degeneration i senor. Dessa vållar besvär som innebär minskad reparationsförmåga och minskad hållfasthet för vävnaderna.

Nämnda problem är inte bara handikappande, de kan också innebära start för ytterligare komplikationer - reumatism, kroniska sjukdomar mm. Detta på grund av att problemen kan utveckla inflammationer som stör kroppens reglersystem med alla dess nerver (vagus).

Motverka och läk därför sådant så snabbt som möjligt med våra apparater. De är expertprogrammerade och vet vad de ska göra.

Här finns apparater och teknik för alla åldersgrupper. Som yngre gräns sätter vi "färdigväxt", dvs övre tonår, eftersom vissa av metoderna påverkar musklerna. Någon äldre gräns finns inte.

Vid svåra smärtor i livets slutskede kan det vara bättre att använda TENS för smärtblockering än droger. TENS påverkar inte omdömet och man uppfattar sin omgivning fullständigt klart. Drogerna - opiater mm - däremot skapar nya problem i mage, tarm etc som kan bli mycket svåra, kanske värre än smärtorna.

TENS - transkutan elektrisk nervstimulering - används primärt för smärtblockering. TENS-apparaten skickar in en felaktig smärtsignal till perifera nervsystemet. Hjärnan upptäcker detta falsarium och stänger av signalen. Men samtidigt stängs också den riktiga smärtan. Blockeringen kan pågå upp till ett dygn och det finns inga negativa biverkningar.

TENS är ett alternativ till värktabletter. Alla som tar värktabletter borde fråga sig själva och sina läkare vad det är som blockerar smärtan? Handlar det om nervgifter? Vad i kroppen är det i så fall som ska ta hand om giftet? Njurarna? Levern? Hjärta och blodkärl? Mage och tarmar? Hur mycket gift tål just du? Vad händer om du överskrider denna gräns?

TENS måste alltid övervägas som ett riskfritt alternativ.

Alla gravida erbjuds TENS som smärtlindring vid förlossningar. Om TENS-apparaten också är försedd med EMS (alla våra apparater är det), se nedan, så hjälper den också till med förlossningsarbetet. TENS/EMS är därför populärt bland barnmorskor. Deras jobb blir lättare och förlossningarna går snabbare.

TENS i modern tappning utvecklades under Vietnamkriget som ett snällare alternativ till morfin, men metoden fanns också för flera tusen år sedan i Medelhavsområdet. "Strömkällan" var då elektriska fiskar.

TENS används också för nervträningar, exempelvis efter strokes, partiella förlamningar och andra nervskador.

EMS - elektrisk muskelstimulering - förstärker muskulaturen genom att träna upp musklerna via styrpulser mot deras motornerver.

Metoden utvecklades under slutet av 1800-talet och ända fram till 1960-talet fanns det eftervårdssjukhus i Sverige som erbjöd EMS för rehabilitering av musklerna hos sjuka och svaga. Numera behövs inga sjukhus, vem som helst kan använda metoden via egen datoriserad, expertprogrammerad EMS-apparat i hemmabruk.

Inom idrotten är EMS-träning en nödvändighet. Metoden tränar upp samtliga muskelskikt, även på djupet. Utan EMS blir man fort skadad. Och utan EMS-träning blir det heller inga medaljer.

Via ökad muskelmassa förbättrar EMS också genomblödningen tack vare ökad kapacitet i blodkärlen, samt nybildade blodkärl. Många problem i våra kroppar har samband med försämrad blodcirkulation. Om man förbättrar denna så försvinner sådana problem.

Terapeutiskt ultraljud har många tillämpningar. En viktig sådan är att tvätta bort inflammationsämnen som spärrar för blod vid inflammationer, exempelvis vid artroser. Med rentvättad inflammation kan blodet komma fram med sina vita blodkroppar för att reparera skadan. Vi tillämpar gärna ultraljud som steg 1 i en 2-stegs behandling (+ TENS och EMS) för snabbaste läkning.

Vårt sortiment av apparater, se nedan, täcker i stort sett samtliga muskler i kroppen som är behandlingsbara. De glatta musklerna i underlivet - urin- och tarmsystem - har vi också apparater för. Ibland måste även dessa speciella muskler få rehabilitering och träning. Detta gäller även förmågan och känseln vid samliv. Det är mycket enkelt att "föryngra" sådant.

Alla våra TENS-, EMS- och ultraljudsapparater är avsedda för behandlingar men kan också användas för att först ge diagnoser, exempelvis när symptom och orsak inte är på samma plats. Det är ju orsaken som ska behandlas, inte symptomen.

Terapeutiskt ultraljud med Sonic vital XT Color Först behandlar man med våra apparater där symptomen känns. Om detta inte omgående ger förbättring så är uppenbarligen inte felet just där. Då är felsignalerande nerv inblandad och man flyttar behandlingen uppåt tills man hittar felet.

En sådan kontroll gör man själv på någon timme och man behöver då inte vänta månader i vårdkö under tiden som problemen förvärras. Som extra bonus lär man känna nerverna och musklerna i den egna kroppen.

Efteråt brukar det bli helt annat intresse för det egna välbefinnandet.


SORTIMENT

Ring gärna vår support för råd om vilken behandling och utrustning som passar bäst för ditt behov. Telefon 073 - 1274890.
Här är alltid öppet köp. Prova först. Bestäm sedan efteråt. För betalning finns många alternativ i Klarnas system.

Klicka på bilderna nedan för mer information om respektive apparat.


Nervstartaren HK-D508A
suverän inom elterapi och ultraljud

Detta är en kombiapparat med TENS, EMS, terapeutiskt ultraljud, laser och IR-värme, dvs allt du behöver för att behandla problem som du, dina nära och kära, även dina djur kan drabbas av.

Den är ursprungligen utvecklad för travhästar vilket innebär att den har tillräcklig kraft för att återuppväcka nerver som inte fungerar eller som håller på att sluta fungera. När nerver inte fungerar i ben och armar kallas detta för "neuropati" och leder till handikapp och slutligen till invaliditet. Men HK-D508A återställer nerverna till normalt.

Den är expertprogrammerad för olika kroppsdelar och du ska bara trycka på den gula knapp som är ägnad åt den kroppsdel som du vill behandla.

Styrkan i behandlingen måste du också ställa in med blå knappar. I början på låg, försiktig och tillvänjande nivå (= grön) men efter någon vecka på riktig behandlingsnivå (= vit, gul). Om du har extraordinär muskelstyrka kör du den på röd nivå.

Vid behandlingar mot muskelskador, artroser, inflammationer, neuropatier, ischias mm kör du 2-stegs behandling. Först ultraljud i 5 minuter, sedan elterapin i 30 minuter. Ultraljudet tvättar skadeområdet på insidan så att elterapin därefter får full effekt.


Huakang D508A

Den kompletta kombimaskinen med TENS, EMS, Terapeutiskt ultraljud, lågintensiv laser, IR mm i samma apparat. En egen hemmaklinik. Skoelektroder för fot- och benbehandlingar ingår. Apparaten är den starkaste i vårt sortiment (upp till 150 mA vid TENS/EMS) och styrkan innebär att den kan användas som "nervstartare", dvs dra igång nerver som inte fungerar.

Pris 4.600 kr inkl moms.
Garanti 1 år.

2-kanalig kraftfull muskelstimulator (EMS) med TENS-funktioner för vältränade - fysiskt aktiva, idrottare och fitness. 30 program, max ström 100 mA. Apparaten används också för behandling av problem på grund av dålig blodcirkulation - neuropati, artroser, inflammationer mm. För just neuropatier är den ett förstahandsval.

Pris 3.300 kr inkl moms.
Garanti 1 år.

TENS Eco 2

TENS Eco 2 kan också användas för muskelstimulering/massage (= EMS) mot kroppens alla muskler. Den kan därmed också reparera problemen som vållar värk och handikapp. Till denna apparat kan kopplas särskild elektrod som bearbetar vagusnerverna via öronsnäckor. Detta används för att dämpa exempelvis immunförsvaret när detta överreagerar reumatiskt eller ger hudbesvär.

Pris 2.800 kr inkl moms.
Garanti 1 år.


R-C4A

Kombinerad apparat med 60 program för TENS, EMS och Massage. Med TENS behandlas värkproblem och med EMS och Massage behandlas orsakerna till värken. Bra apparat att ha hemma när behov uppstår. Perfekt som present.

Pris 2.400 kr inkl moms.
Garanti 1 år. 

2-kanalig kraftfull muskelstimulator (EMS) med TENS-funktioner för vältränade - fysiskt aktiva, idrottare och fitness. 30 program, max 100 mA.
Denna väljer du om du har blivit skadad och vill tillbaka på plan så fort som möjligt.

Pris 3.600 kr inkl moms.
Garanti 1 år.

R-C3 Combo

Prisvärd kombinerad TENS-, EMS- och Massageapparat med 22 olika program. Ingen annan apparat i denna prisklass kan erbjuda ett så brett spektrum av behandlingar som denna. Mot migrän, huvudvärk och tinnitus är den perfekt. Speciella skoelektroder för fot- och benbehandlingar ingår i satsen. Laddas via USB.

Pris 1.800 inkl moms.
Garanti 1 år.


RU-638
terapeutiskt ultraljud
för artroser och hudvård

 

 

 

 

Terapeutiskt ultraljud mot ledbesvär och artroser samt för skönhetsbehandlingar (rynkor, celluliter) mot ansiktet och övrig hud.

Förutom 2 ljudhuvuden för större eller mindre ytor har den också utrustning för borttagning av störande hudfläckar, prickar mm.

Pris 2.200 kr inkl moms.
Garanti 1 år.

EMS4 Pro

Mästarnas Mästare inom TENS och EMS. 68 program för alla problem som kan bearbetas med elterapi. Passar både proffs och krävande yrkespersoner. Perfekt också för företag. Låna ut den till personalen när de har blivit muskelskadade så är de snart tillbaka i full tjänst. Apparaten klarar både tvärstrimmiga och glatta muskler (i underlivet).

Pris 8.000 kr inkl moms.
Garanti 2 år.

Terapeutiskt ultraljud med 60 program för alla förekommande fysioterapier. För både proffs och hemmabruk. Populär också inom djursjukvården.
Apparaten är självkontrollerande. Gör man fel säger den till. Även de som aldrig kört ultraljud tidigare lär sig då snabbt och behandlar korrekt.

Pris 19.500 kr inkl moms.
Garanti 2 år.


Våra apparater för problem i bäckenbotten.
Klicka på bilderna för mer information.


EM-2400

UROstim 2

Phalli Max 2
Elstimulator som tränar samtliga muskler och nerver i bäckenbotten. Behandlingen stärker de glatta musklerna i blåsa, urinrör, sfinkters etc så att läckage stoppas. Den lindrar eller botar också överaktiv, nervös blåsa samt obefogade trängningar i övrigt. Apparaten arbetar invärtes via vaginal- eller analelektrod samt utvärtes via självhäftande elektrod mot buken.

Pris 2.200 inkl moms.
Garanti 1 år.

Elstimulator för behandling av svåra och handikappande problem i underlivet hos både kvinnor och män - inkontinens, trängningsproblem, överaktiv blåsa, förslappningar, känselproblem mm. Apparaten har tre arbetssätt - invärtes med vaginal- eller analelektrod, utvändigt samt via tibialnerven. Använd denna apparat om problemen har uppkommit efter svåra förlossningar eller operationer, exempelvis på prostatan.

Pris 3.600 inkl moms.
Garanti 1 år.

Elektrisk stimulator för behandling av impotens när denna är orsakad av svag blodförsörjning samt oförmåga att hålla kvar blodet i svällkropparna.
Produkten återställer förmågan till erektion exempelvis efter operationer mot prostatan eller förslappningar av andra skäl.

Pris 2.800 kr inkl moms.
Garanti 1 år.


Se specialelektroderna till våra TENS/EMS-apparater

Vävda elektroder för behandling av artroser och värk i fingrar, handleder, karpaltunneln mm. Behandling av känselproblem i fötter, senplattor, hälseneinflammationer mm. Specialelektroder för rygg, mage, underliv, celluliter mm
Vävda elektroder för behandling av problem i armbågarna, epikondyliter mm. Behandling av problem i knän - artroser, ligament (korsband) mm. Punktrode.Pennelektrod och nervsökare för kontroll av nervfunktioner samt punktbehandlingar. Sökning av nervingångar i muskler mm.


 

Våra kunder

Första målgruppen är yngre i yrkesaktiv ålder Våra kundkategorier är vanligtvis två. Första kategorin är yngre och aktiva i arbetsför ålder som har drabbats av något och som nu vill bli återställda så snabbt som möjligt för att kunna återgå till jobb och normalt liv.

I denna grupp ingår också idrottare som har satsat stort på säsongen men nu på grund av skador tvingats undan i väntan på läkning. Just dessa har egentligen två problem - dels snabbläka skadan, dels hålla uppe muskelförmågan i övriga kroppen utan att störa läkningen. Våra apparater klarar båda problemen.

De apparater vi rekommenderar till de yngre kommer från tysk-franska Schwa-medico och har modellbeteckningarna EMP, EMS och Sporecup. De används också av elitidrottare över hela världen.

Den andra målgruppen är äldre personerDen andra kundkategorin är äldre som har drabbats av åldersrelaterade problem - muskelförsvagningar, urkalkningar i skelettet och därav följande nervklämningar, försämrad blodcirkulation, ledsvikt (artroser), neuropatier, handikappande inflammationer mm.

De äldre har inte samma förutsättningar till snabb läkning som de yngre, men även de kan rehabiliteras. Och efter det fortsätter livet med rörlighet och livskvalitet. Om problemen återkommer så tar man fram apparaten igen.

Den apparat vi rekommenderar för dem med åldersrelaterade problem heter HK-D508A. Den är kinesisk och kineserna är världsmästare på behandlingar för dem i högre ålder med förslitningar, försämrad cirkulation mm.

Det finns heller ingen gräns för behandlingsbar ålder. Vi har kunder som är 90+ som har stor nytta av sina behandlingar.

Dock måste sägas att om problemen har pågått så länge att det har blivit skador på cellnivå - nekroser - kan man inte räkna med full rehabilitering, men förhoppningsvis ändå så pass gott resultat att man inte känner sig handikappad. .

Vårt sortiment av apparater består av muskel- och nervträningsapparater samt terapeutiskt ultraljud. Dessa apparater kan dels göra skadeområdena inne i kroppen rena från ämnen som hindrar den naturliga läkningen, och sedan också återställa all muskulatur till normalt, eller ännu bättre om man så vill.

Ring oss gärna, eller maila om du är osäker hur just du bör behandlas. Vi har decenniers erfarenheter att dela med oss av.


 

För idrottare

EMS-träning ger idrottare starkare musklerNågra av våra apparater används också av elitidrottare. Dels för att de vill undvika att bli skadade, och dels för att de vill förbättra sina prestationer, bli mer uthålliga och nå de verkliga toppresultaten som räcker till prispallen.

Våra apparater behandlar nämligen alla muskelskikten på djupet samtidigt. Det finns aldrig några svaga muskler under de vältränade yttre musklerna med vår teknik.


 

Behandlar muskler, senor, bindväv, ligament, slemsäckar, hud, brosk i leder, motor- och känselnerver samt dämpar immunförsvaret när detta är överaktivt

 

EMS 4 Pro är en av de mest avancerade TENS och EMS apparaterna på marknaden Det är mycket stor spännvidd på våra apparaters tillämpningar, från svåra problem som skador från olyckor eller idrott, polyneuropatier mm till lättare sådana, exempelvis föryngring av hud (rynkborttagning) och kosmetisk justering av celluliter.

Svårast för den enskilde är alltid då symptom och orsak inte är på samma plats. Men vi har decenniers erfarenheter av detta och ger gärna råd när det behövs.

Vi har också apparater för idrottsträning på alla nivåer, från amatör till elit. Apparaterna kompletterar den fysiska träningen samt för- och efterbehandlar starka prestationer så att kroppen kan återhämta sig snabbt.

Historik

Michael Faraday Apparaterna är dels av typen TENS (nervträning) samt EMS (muskelträning) och dels av typen terapeutiskt ultraljud.

TENS och EMS bygger båda på kunskaper om hur elektrisk pulsvågsteknik kan kontrollera nerver (TENS) och muskler (EMS). De upptäckter som ligger bakom detta inträffade långt bak i tiden.

Forskaren och geniet Michael Faraday (se bilden) upptäckte hur fyrkantvågor kan styra musklerna redan 1831. En annan av hans upptäckter - "elektromagnetisk induktion" - ligger också bakom dagens elektriska motorer. Utan Faraday, inga elbilar.

Men Faraday var tidigt ute. Under 1800-talet blev man tvungen att invänta övrig teknisk utveckling, batterier etc, innan tillämpningarna kunde starta. EMS för att stärka muskler har funnits sedan slutet av 1800-talet.

Sådana apparater finns på många tekniska museer och knappast någon privatperson skulle idag våga sig på att använda dem.

Ingen idrottare når idag prispallen utan hjälp av EMS-träning. Denna tar nämligen samtliga muskelskikt på en gång. Inga svaga muskler finns under de vältränade yttre musklerna.

TENS, dvs nervpåverkan, är mer sofistikerat och har yngre födelsedatum - 1960-talet. TENS används för smärtblockering, exempelvis vid förlossningar, samt nervträning efter nervskador (strokes mm). Dock tillämpades samma principer redan under antiken, då med hjälp av elektriska fiskar, exempelvis torpedfisk. Vi skulle dock ha kallat deras metod för "elektrisk chockterapi".

RU-638 terapeutiskt ultraljud för hudbehandlingar Terapeutiskt ultraljud är en inre tvättmetod som i medicinska sammanhang började användas i mitten av 1900-talet och som också används inom industrin och inom restaurangbranschen (= extremt snabb diskning).

I vårt medicinska sammanhang används ultraljudet för att slå loss sådant som har fastnat inne i kroppen och därför hindrar kroppens naturliga läkningsprocesser via genomblödningen etc.

Vi använder också ultraljudet för att tillföra ämnen som kroppen behöver, men som har tagit slut på grund av ålder eller skador och därför ger följdproblem exempelvis vid artroser (vätskeförlust i brosk = torrfriktion med stark förslitning).


Utöver detta avancerade men lättanvända medicintekniska sortiment har vi också enklare och billigare apparater för mindre problem, men som gör nytta då och då. Kanske vid behov av avslappning och muskelmassage? Eller ta bort rynkor och celluliter? Eller för fitness?

EMS 4 Pro Våra kraftfulla medicintekniska apparater skiljer sig från de lätta modellerna i det att de kan läka problem när muskler eller nerver har blivit skadade, inflammerade, förminskade eller försvagade av olika skäl. Eller när kroppens genomblödning har försämrats, exempelvis vid neuropatiska problem och kärlkramper - nattsmärtor.

De återställer kroppen när så behövs, eller gör den ännu bättre om så önskas. De passar både för eget hemmabruk och till professionella terapeuter.

Vi har också speciella apparater för underlivets olika besvär både för kvinnor och män, typ inkontinens, impotens, förslappningar och erektionsproblem. Man behöver inte alls acceptera sådant. De behandlas bort på 4-8 veckor med vår teknik.

Här förekommer allt från enkla besvär som ofrivilligt läckage vid lyft, hostning eller nysning till mycket stora problem som kanske har uppstått efter svåra förlossningar, prostataoperationer mm. Vi har apparater - elstimulatorer - för alla typer av problem.

Omge armbågen med elektroder vid behandling av tennisarmbåge. Detta ökar genomblödningen så att inflammationen kan läka. Ett normalt behandlingspass är 30 minuter. Kör gärna behandlingen före läggdags. Sömnen är nämligen viktig för läkningen, under natten repareras skadade celler. Enda kravet är att någon har tryckt på "startknappen" - och det är just vad våra apparater gör.

På bilden här intill ser du hur man lagar en inflammation i armbågen ("tennisarmbåge") via EMS (forcerad genomblödning). Svårare än så är det inte.

Vårt rekord i läkning mot en sådan är 3 dagar. Utan denna hjälp kanske problemen hade kvarstått i månader eller år, kanske hade det vållat svårt handikapp via tendinos?

Våra specialiteter är för övrigt artroser (skadat brosk), inflammationer, neuropatier och underlivsproblem.

Behandlingarna ger inga negativa biverkningar. Inget kan skada hjärta, kärl, njurar, lever eller mage och tarmar. Däremot kan det förekomma positiva biverkningar - utveckling av endorfiner vilket ger skön avslappning. Mycket passande vid läggdags.

Vi har alltid öppet köp, dels på grund av lagen om distanshandel men också för att de flesta av våra kunder är ovana vid elterapi. De undrar: "Passar detta mig?" "Klarar jag apparaten?" "Hur vet jag att jag gör rätt?"

Varje kund får därför ett lärpaket med leveransen. Läs detta och träna en stund med apparaten, sedan är det dags att starta skarpt. De flesta är redo för korrekt behandling mot sina problem efter någon timme.

Skulle det behövas så finns vi i bakgrunden med kompletterande råd. Vi har decenniers erfarenheter. Och känns det inte rätt så returnerar du apparaten.

 


 

Vagusnerverna

När vi ovan har berättat om nervskador - neuropatier - så har vi dels avsett sådana nerver som styr musklerna, dels sådana som förmedlar känsel eller avsaknad av känsel (domningar).

Det finns dock fler nerver i våra kroppar. Vagusnerverna är samlingsnamn på en stor mängd nervtrådar som går mellan kroppens alla delar och hjärnan. 60.000 nervtrådar går från hela kroppen upp till hjärnan för att rapportera om alla tillstånd överallt. 20.000 nervtrådar går åt andra hållet från hjärnan för att reglera sådant som hjärnan anser är fel och som behöver åtgärdas. Detta utgör kroppens reglersystem.

När detta fungerar perfekt så fungerar allt annat också och man mår bra. Men blir det fel så uppstår konstiga problem. Immunförsvaret kanske angriper frisk vävnad? Hudirritationer? Felaktiga intryck från våra sinnen - syn, lukt, smak, hörsel, känsel och andra problem som känns obegripliga?

Att hitta felen är synnerligen svårt och behandlingar blir då i regel enbart att försöka dämpa symptomen. Men grundfelen finns kvar och kanske försämras.

I forskningens absoluta frontlinje står nu behandling mot vagusnerverna för att se om man där kan återställa sådant som har blivit fel.

Mycket arbete återstår men de forskargrupper som är igång redovisar anmärkningsvärda resultat. När en forskargrupp redovisar sådant går en mängd andra forskargrupper igång för att kontrollera resultaten.

Just sådant pågår och redovisning via medicinska tidskrifter sker inte förrän flera forskargrupper kan bekräfta samma resultat.

Behandling mot vagusnerverna sker via elektroder i öronen. Nerverna - höger och vänster - passerar strax innanför öronen och där är de åtkomliga för elektroder som ser ut som vanliga hörsnäckor.

Det är just detta som forskarna arbetar med och ingen har rapporterat något negativt.

Forskningen arbetar med vår TENS-apparat TENS Eco 2 som har kompletterats med speciell öronelektrod för vagusnerverna. Denna elektrod är tillbehör till apparaten och finns i e-butiken i listan för tillbehör till Eco 2.

Om du har problem med sådant som kan misstänkas ha samband med vagusnerverna så är du välkommen att pröva själv.