FLER APPARATER
 


PRNE Medical
Snorres väg 6
SE-14833 Ösmo

Kontakt för rådgivning om behandlingar och apparatval:

073 1274890

+4673 1274890

eller via epost:

support@prne.se

 

 

Läk dina inflammationer med hjälp av ultraljud i kombination med elterapi - TENS och EMS


Om inflammationer inte läker av sig själva beror det på alltför svag genomblödning i området. Välkommen till vår e-butik. Försäljningen här är alltid på öppet köp i 2 veckor, och behövs mer tid så får man det.

Inflammationer kan ha olika anledningar. Vanligast är att man har gjort en överbelastning av muskel eller annat, som därmed har blivit skadat. Det uppstår nu en inflammation kring skadan och dess uppgift är att skydda skadan från infektioner.

Skyddet består av en barriär av inflammationsämnen som spärrar mot alla intrång.

En annan anledning är att infektionen hann först, och att inflammationen sedan kom som en följd av infektionen. En infektion kan exempelvis komma efter ett insektsbett. Ett sådant exempel är ledinflammation efter borrelia - borreliaartrit.

Inflammationer ska börja självläka efter en eller ett par veckor. Läkningen kommer från blodets vita blodkroppar. Om läkningen inte startar beror det på svag genomblödning vid skadestället. Blodkropparna kommer inte fram.

Alla leder i kroppen har svag genomblödning eftersom det finns ett avstånd till musklerna där det kapillära blodet finns. Om inte den inflammerade leden genomsköljs av blod kommer inflammationen att stanna kvar och kan då också vålla följdskador om den blir långvarig.

I värsta fall kan det uppstå cellfusioner - onormala celler med flera kärnor. Detta måste undvikas till varje pris annars kan inflammationen då bli kronisk och skapa sjukdomar, läs längst ner på sidan.

Om inte kroppen själv kan rensa området så återstår att tillgripa yttre medel. Man kör då behandlingen i en 2-stegs process. Först ultraljud i cirka 5 minuter så att de spärrande inflammationsämnena skjuts undan. Därefter 30 minuters elterapi (TENS/EMS) som nu har fritt fält att låta musklerna pumpa in friskt blod till skadan.

På köpet växer musklerna vilket ökar blodmängden i området. Efter ett tag finns bra blodflöde även utan yttre påverkan.

Gör sådan behandling strax före läggdags varje kväll tills inflammationen är läkt. Sömnen bidrar också till läkningen eftersom celler repareras vid total vila.

Tiden för läkning varierar beroende på utgångsläget. Om så kallade "anti-inflammatoriska läkemedel" har använts tar det extra lång tid eftersom sådana konserverar inflammationen.

Även svåra inflammationer kan självläka med tiden men detta tar i regel mellan 2 och 5 år. Även om läkningen sker utan komplikationer så är det en väldigt lång tid att dras med handikapp. Med vår teknik som beskrivs här blir du frisk på någon eller några månader.

HK-D508A har allt som behövs för att snabbt läka inflammationer.

Apparaten på bilden - HK-D508A (klicka på bilden) - passar bra för detta eftersom den innehåller både ultraljud och elterapin, och dessutom laser som kan användas vid vissa inflammationer.

Det räcker således med en apparat, inte två eller tre. Apparaten har expertprogram för olika kroppsdelar - midja, rygg, händer, armar, ben, fötter och leder.

Om inflammationen exempelvis sitter i en fot ("hälsporre") så väljer man fotprogrammet och får behandling på expertnivå. Bättre kan det inte bli.

Här är mer information om den: HK-D508A.

Fungerar provocerad ökad genomblödning på dina inflammationer? Om inflammationerna beror på översträckta muskler eller andra skador så kommer detta att hjälpa. Men om läkningen går dåligt kan det vara en infektion som hindrar.

Denna måste då behandlas medicinskt. Gå till din läkare och berätta att du misstänker infektion och att detta måste utredas. När medicinen har behandlat infektionen återgår du till att även få bort inflammationen. Det är den som kanske är den farligaste.

Känns detta ok? Här är fri provningsrätt, dvs öppet köp. Prova först och bestäm sedan om du ska fortsätta behandlingen. För betalning finns många alternativ i Klarnas system.


 

Räkna normalt med 4 veckors behandling

inflammationer i armbågar är besvärande eftersom de begränsar arbetsförmågan. Våra apparater läker sådant snabbt. Tyvärr ser vi ofta att läkemedel mot förkylningar, så kallade "anti-inflammatoriska läkemedel" också används mot inflammationer i vävnader. Det fungerar inte och kan istället förvärra skadorna. De döljer symptomen men inflammationen finns där likväl, och försämras. Med tiden kan det bli allvarligt och till och med kräva operation.

Den snabbaste läkningen av inflammation efter skada som vi har upplevt med våra apparater var 3 dygn. Kunden hade en rejält uppsvullen armbåge ("tennisarmbåge") och problemet hade funnits några månader.

Sådan fullträff kan vi inte utlova till alla, men att problemen försvinner ganska snart kan vi ändå lova. Normal tid för läkning kan vara upp till en månad. Detta under förutsättning att det inte finns någon infektion (se nedan).

Anledningen till att inflammationer kan vara svårläkta är att inflammationsämnena i barriären är större än blodkropparna. Om man inte provocerar bort barriären kan inflammationen bli kronisk och vålla nya skador då nerver och senor växer ihop - tendinos.

Då krävs kirurgi som läkarna helst vill slippa eftersom det är lätt att skada antingen senan eller nerven, eller båda. Då blir det nya problem.

Vid riktigt långvariga inflammationer kan uppstå onormala cellbildningar vilket i sin tur skapar än värre problem, se nedan.


Infektion -> inflammation -> sjukdom

Vetenskapen arbetar med sambandet mellan infektioner och svåra sjukdomar. Det är inget enkelt forskningsområde eftersom det kan ta decennier mellan infektion och sjukdom via stadiet inflammation.

En teori är att det inte är infektionerna som vållar de svåra sjukdomarna, utan istället inflammationerna. Vi vet ännu inte allt om detta men bör ändå dra slutsatsen att inflammationer är av ondo och ska behandlas så snabbt det går, oavsett orsak.