APPARATER 


PRNE Medical
Snorres väg 6
SE-14833 Ösmo

Rådgivning per telefon:

08 - 752 1959

eller via epost:

support@prne.se

web analytics
 
 

Läk dina inflammationer i muskler, senor, leder mm med hjälp av vår EMS-teknik och/eller ultraljud


Inflammationer hinner vi få många under våra liv. Oavsett om det handlar om förkylnings/virus-inflammation eller vävnads-inflammation så ska vi försöka bli av med inflammationerna så fort som möjligt. De kan annars starta sjukdomar eller skelettskador om de får vara kvar.

Det är stor skillnad på hur inflammationer ska behandlas. Våra apparater kan inte göra något åt virusinflammationer, de kan bara användas mot inflammationer efter skador i muskler, senor, slemsäckar och brosk.

Tyvärr ser vi ofta att läkemedel mot förkylningar, så kallade "anti-inflammatoriska läkemedel" också används mot inflammationer i vävnader. Det fungerar inte och kan istället förvärra skadorna. De döljer symptomen men inflammationen finns där likväl.

Den typ av inflammation som våra apparater kan behandla är sådan som har uppkommit genom överbelastning av exempelvis muskel eller sena, artroser eller reumatiska inflammationer (RA). De två sistnämnda har egna sidor, se menyn till vänster.

Om vävnadsinflammation inte läks av sig själv beror det på att blodflödet vid inflammationen är otillräcklig. Då är det bara att öka detta blodflöde så är inflammationen snart läkt. För detta har vi olika apparater. Läkemekanismen här är dels att skadeområdet rengörs via genomblödningen samt att immunförsvaret provoceras att arbeta.

Vår främsta "genomblödare" heter Sporecup XTR 2 och där används programmen P23, P24 och P25 för detta. Dessa är vaskulära EMS-program.

Elitidrottarna använder samma apparat och samma program för att köra genom sina muskler efter stora ansträngningar, så blir musklerna rena från slaggämnen.

Den snabbaste läkningen av denna typ av inflammationer som vi har upplevt med våra apparater var 3 dygn. Kunden hade en rejält uppsvullen armbåge och problemet hade funnits några månader.

Sådan fullträff kan vi inte utlova till alla, men att problemen försvinner ganska snart kan vi ändå lova.

Inflammationer i vävnader som muskler, senor, slemsäckar mm har i regel uppkommit för att skydda sin skada från ännu värre problem. Detta tar någon eller några veckor. Sedan ska inflammationen försvinna så att immunförsvaret och kroppens läkningssystem kan komma in och läka skadan.

Vid dålig genomblödning så märker inte inflammationen att immunförsvaret vill komma fram. Inflammationen kan då bli permanent och vålla nya skador då nerver och senor växer ihop. Detta kräver avancerad kirurgi som kirurgerna helst vill slippa. Risk finns att något kan bli permanent skadat, muskelsenan eller nerven, eller båda.

Grundproblemet är att stora inflammationsämnen står i vägen för immunförsvarets små komponenter på cellnivå. Strategin blir då att sopa bort hindret invärtes.

Vi erbjuder apparater och enkel teknik för självbehandling av alla inflammationer i muskler, senor, senplattor (fasciiter), slemsäckar (bursiter) mm. Med hjälp av terapin läks alla inflammationer utan att behandlingen tillför negativa biverkningar till hjärta, kärl, mage, tarm, njurar eller lever.


 

En ytterligare fördel med behandlingen är att muskelmassan förstärks. Detta innebär både förbättrad genomblödning via större blodkärl och starkare muskler där skadan var. Detta betyder att risken minskar för att nya inflammationer ska uppstå igen.

Notera att vi har också en apparat med både terapeutiskt ultraljud och EMS i sig - HK- D508A. Denna ger snabbaste hjälpen vid svåra inflammationer som först behöver ultraljud och har dessutom laser i sig. Just den kan användas för att läka inflammationer i bihålorna - betydligt skonsammare än antibiotika.

Fungerar detta på dig? Prova gärna. Här är alltid öppet köp. Du märker snabbt när behandlingen börjar ta.

För betalning finns en mängd alternativ i Klarnas system - kort, faktura, konton, uppskjuten betalning etc. Lägg gärna betalningen vid årstider där det inte är så mycket annat som kostar.


Långvariga inflammationer (= månader) ska alltid undvikas eftersom det kan uppstå följdskador i nerver, senor och skelett.

Våra apparater hjälper kroppen att snabbt läka inflammationerna via ökad genomblödning som ger immunförsvaret tillgång till inflammationen.

Inflammationer som inte vill läka normalt kallar vi "degenerativa". De kan ändå läka spontant inom 2-5 år men innan dess hinner de att ställa till mycket elände, exempelvis smärtsam sammanväxt av senor och nerver - tendinoser (kräver avancerad kirurgi) - samt skador på skelettet (gropar.

 


Dessa TENS/EMS-apparater har program mot inflammationer

HK-D508A
Pris 4.600 kr inkl moms
XTR2
Pris 2.800 kr inkl moms
XTR4
Pris 3.400 kr inkl moms
EMP2
Pris 3.600 kr inkl moms
EMP4
Pris 4.000 kr inkl moms
Läs mer om apparaterna genom att klicka på bilderna.


Första försvarslinjen ..

Inflammationer är kroppens första försvarslinje när skada har uppkommit.
Inflammationen skyddar skadan via svullnad (ödem) och ser till att den inte angrips av obehöriga ämnen. Nästa syfte med inflammationen är att locka fram vita blodkroppar och dessas komponenter för immunförsvaret till skadan.

Efter någon eller några veckor har den skyddande inflammationen gjort sin plikt. Nu ska läkningen kunna starta med hjälp av immunförsvaret.

Om genomblödningen är dålig fungerar dock inte detta. Inflammationsämnena står i vägen som en propp och måste bort.

Här måste genomblödningen provoceras fram på annat sätt. Ultraljud är snabbaste metoden. Ljudet skjuter undan inflammationsämnen och ser till att friskt blod kommer fram till skadan. Detta går på minuter eller sekunder.

EMS fungerar också bra fast tar längre tid (timmar). Här lånar man omgivande muskler och låter dessa pumpa kapillärt blod genom skadan.

Inflammationer i vävnader som har stannat i läkningen är inte bara besvärande utan också en hälsorisk på såväl cellnivå (cellfusioner) som i högre strukturer (tendinoser). Även bagatellartade inflammationer som lämnas utan åtgärd kan ge följder som blir betydligt värre. Därför ska inflammationerna bort så fort som möjligt.

Inflammationer i fötternas senplattor eller hälsenorna behandlas allra bäst via skoelektroder.

Här går pulserna in under fötterna och når en bit upp på vaderna. Det blir då en kraftig genomblödning med borttransport av de inflammationsämnen som måste undan för att rent blod ska kunna starta läkningen.

 


 

Immunförsvaret ska provoceras igång

Inflammationer som inte läks kan på sikt omvandlas till tendinoser. Sådant är inte bra eftersom senor och nerver kan växa ihop. Detta skapar handikapp som är svårt att behandla även kirurgiskt eftersom nerven då ska skiljas från senan utan att någon av dem skadas. Vid tendinos ger varje rörelse smärta. Tendinoser kan också vålla urgröpningar i skelettet, vilket därmed försvagas.

Ett annat problem som vi ännu inte sett vidden av är så kallade cellfusioner, dvs att celler smälter ihop. Cellerna får då dubbla kärnor, och detta är en allvarlig cellförändring som inte får fortsätta. Se till att läkningen påbörjas snarast.

 

Vid EMS - elektrisk muskelstimulering - lånar man omgivande muskler för att pumpa över inflammationen. Vid ultraljud styr man vätskorna, inkl kapillärt blod via handhållen ljudvågsgenerator.

Samtliga våra TENS/EMS-apparater och ultraljud har särskilda program för sådana behandlingar. Bekämpning av inflammationer är faktiskt den vanligaste och enklaste uppgiften för våra apparater. Se också våra speciellt avsedda vävda elektroder för inflammationsbehandlingar (bilden ovan).

 


Tiden för att ta bort en inflammation på detta sätt varierar. Det tar längre tid om s.k. "anti-inflammatoriska" läkemedel har använts mot existerande inflammation. Dessa har en förmåga att konservera inflammationerna. De kan via nervgifter blockera smärtsymptom men ger ingen läkningseffekt mot inflammationen. Följ därför alltid noga anvisningarna i bipacksedlarna.

Anti-inflammatoriska läkemedel gör nytta när man vill undvika att det ska uppstå inflammationer, exempelvis efter tandoperationer. Om inflammation redan har uppstått så är det immunförsvaret som ska sättas i arbete. Inget annat.

Muskelinflammationer kan uppstå överallt i kroppen och de brukar flytta sig och parkera vid muskelfästen, dvs senor, eller i fettsäckar (bursit) där blodflödet är extra svagt. Detta gäller såväl stora senfästen som mycket små. Samma med bursiterna.

När inflammationerna har nått senfästen eller slemsäckar kan de bli mycket långvariga eftersom den normala genomblödningen inte kan bryta igenom spärren av inflammationsämnen. Enda lösningen är att skapa den provocerade genomblödningen.

Vid EMS - elektrisk muskelstimulering - lånar man kroppens muskler för att genomblöda. Detta ger också en träningseffekt. Ibland får man förbehandla med TENS (= bedövning) om inflammationen smärtar.

Vid hög smärta är ultraljud bättre eftersom ljudet inte känns. Musklerna är då inte engagerade. Ultraljudet styr enbart blodflödet.

Ultraljud passar alltid bäst där det inte finns så mycket muskler, som exempelvis i händer och fötter.

Vid inflammationer på djur är ultraljud alltid att föredra eftersom de aldrig stressas av behandlingen.

 


Vid val av EMS-apparat utgår man från sin egen muskelkondition. Ju starkare EMS-apparat - ju fortare försvinner inflammationen. Men som nämnts, det går inte att pumpa mer kapillärt blod än vad som finns i musklerna. Små muskler = lite blod. Stora muskler = mycket blod. Sträva därför efter att öka muskelmassan för att därmed öka permanent genomblödning mot inflammationen.

Alternativt kan man använda ultraljud. Där hämtar man friskt blod från större muskler och leder det fram mot inflammationen. Denna process går i regel snabbare än EMS, men däremot ökar inte muskelmassan.

 


Inflammationer i vävnader sätter sig i områden med dålig blodförsörjning, dvs senor, ligament, senplattor och fettsäckar (bursit) och kan därmed bli långvariga.

Därför är det viktigt att genomblöda inflammationen för att engagera immunförsvaret på plats. Ingen inflammation kan gömma sig för EMS eller ultraljud.

De finns de som ofta råkar ut för muskelinflammationer. Anledningen är här att musklerna överbelastas till översträckningar. Musklerna klarar således inte sin vardagliga uppgift. Använd här EMS för att förstärka dessa muskler.

 


Lider du kanske av något av nedanstående inflammationsproblem:?

  • Tennisarmbåge
  • Golfarmbåge
  • Rotatorcuffsyndrom (skuldra)
  • Akilleshäl (hälsporre)
  • Hopparknä
Dessa saknar de klassiska tecknen på inflammationer, men är det likväl.


Kvalificerad hjälp via vagusnerven

Det är immunförsvaret som ska läka alla inflammationer. Våra apparater hjälper bara till med grundarbetet så att immunförsvaret kan komma fram.

Att immunförsvaret styrs från hjärnan är en ny upptäckt sedan några år. Mellan kroppens alla delar och hjärnan går vagusnerven, som inte är en nerv utan närmare 80.000 nerver i paket. 60.000 av dessa kommer från kroppens alla delar och rapporterar om tillstånden överallt till hjärnan.

20.000 nerver går i andra riktningen med kommandon om det som behöver rättas till. Häri ingår immunförsvaret.

När man sätter ström på vagusnerven uppstår något som kallas reflexsignalering. Detta har använts mot epileptiker över hela världen i över 20 år. Det hjälper dem att kontrollera sina epilepsianfall.

Några negativa bieffekter av detta har aldrig upptäckts trots över 100.000 användare. Alla dessa har fått elektrod inopererad i halsen. Även strömpulsgeneratorn är inopererad på samma sätt som en pacemaker.

Samma metod har nu också börjat användas vid inflammatoriska problem och sjukdomar. Behandlingen ökar kraften i immunförsvarets arbete och samma metod som för epileptiker används då här mot alzheimers, astma, diabetes mm.

Önskemålet har dock varit att skapa enklare sätt att nå vagusnerven utan behov av operation. Nu finns detta i form av en elektrod som man stoppar in i ett öra, på samma sätt som en hörsnäcka. Den behöver bara vara där under tiden som behandlingen körs.

Stimulering av vagusnerven med öronelektrod har aldrig testats kliniskt mot inflammationer i vävnader annat är reumatisk artrit (med stor framgång). Mycket arbete återstår för forskarna men eftersom det inte finns några negativa biverkningar är det upp till var och en att prova. Forskarna måste ändå prioritera de svåra inflammatoriska sjukdomarna.

Behandlingen av alla inflammationer kräver ju först att området omkring skadan är rent, och sedan att immunförsvaret gör sitt arbete. Det kan då inte vara fel att toppa immunförsvaret via öronelektrod mot vagus. Kostnaden för elektroden är mycket låg. Vi tror att detta är särskilt gynnsamt under vinterhalvåret då immunförsvaret har brister på grund av otillräcklig sol.