FLER APPARATER
 


PRNE Medical
Snorres väg 6
SE-14833 Ösmo

Kontakt för rådgivning om behandlingar och apparatval:

073 1274890

+4673 1274890

eller via epost:

support@prne.se

 

 

Läk dina inflammationer med hjälp av ultraljud i kombination med elterapi - TENS och EMS


Om inflammationer inte läker av sig själva beror det på alltför svag genomblödning i området. Välkommen till vår e-butik. Här är alltid öppet köp och om du blir intresserad av den behandling vi föreslår nedan så kostar det ingenting att ta hem en apparat för att prova.

Efter några dagars behandling märker du att den hjälper.

Blir du inte nöjd så skickar du tillbaka apparaten.

Oftast vet man att man har en inflammation i muskel, sena, bindväv eller slemsäck (bursit) eftersom man kommer ihåg när, var och hur inflammationen uppstod, dvs efter en skada.

Men så kan man ha inflammation i kroppen utan att förstå varför. Man kan inte minnas att man har skadat sig. Anledningen till sådana inflammationer är då något annat, kanske en infektion, artros, ofta förekommande ischias, nervskador typ neuropati eller liknande?

Oavsett inflammationens orsak så ska den bort. Får den stå kvar kan det komma följdskador som skapar än värre problem.

Ta bort inflammationer gör man genom att öka genomblödningen vid inflammationen. Annan metod finns inte. Så kallade "anti-inflammatoriska läkemedel" kan blockera symptomen via nervgifter, men inflammationen finns där likaväl, och förvärras.

Alla inflammationer skyddar sina skador genom att lägga ut inflammationsämnen framför skadorna, ämnen som är större än blodkropparna. Läkande blod kan därför inte nå fram.

För att bota inflammationer ska området genomblödas med kapillärt blod som i huvudsak finns i musklerna. När musklerna jobbar så pumpas blodet ut i omgivningen.

För att få maximal effekt vid alla genomblödningar är det bra att först köra terapeutiskt ultraljud, därefter elektrisk muskelstimulering (EMS), dvs den behandling som gör att musklerna pumpar. Ultraljudet skjuter undan de spärrande ämnena och sedan blir det full effekt från det läkande blodet som nu når fram.

För detta har vi en terapiapparat med både ultraljud och EMS som passar perfekt, se bilden nedan. HK-D508A (klicka), är en mästare på att snabbläka alla inflammationer via provocerad genomblödning.

Inflammationer kan ha många olika anledningar. Vanligast är att man har överbelastat en muskel, sena eller annat, som därmed har blivit skadat. Det uppstår nu en akut inflammation kring skadan och dess uppgift är att skydda skadan från infektioner. Inflammationen ska nu släppa efter ett par veckor.

En annan anledning kan vara att det först kom en infektion och att inflammationen sedan kom som en följd av infektionen.
En infektion kan exempelvis komma efter ett insektsbett. Ett sådant exempel är ledinflammation efter borrelia - borreliaartrit. Sådana inflammationer blir kroniska och skapar nya problem.

Ett exempel på problem vid långvariga, kroniska inflammationer är att kroppen tror att inflammationer är det normala. Immunförsvaret kan då beordras att ge sig på frisk vävnad. Mångas reumatism har startat på detta sättet.

Vid alla kroniska inflammationer är det positivt för läkningen att stimulera den inflammatoriska reaktionen. Stimuleringen sker via den provocerade genomblödningen. Behandlingen startar därmed om från grundläget "akut" och det blir nu lättare att få bort inflammationen.

Alla leder i kroppen har svag genomblödning eftersom det finns ett avstånd till musklerna där det kapillära blodet finns. Om inte den inflammerade leden genomsköljs av blod kommer inflammationen att stanna kvar och kan då också vålla följdskador om den blir riktigt långvarig. Larmgränsen går vid 6 månader. Sedan kan inflammationen börja sprida sig och skapa nya problem.

I allra värsta fall kan det uppstå cellfusioner inne i inflammationen - onormala celler med flera kärnor. Detta måste undvikas till varje pris annars kan den kroniska inflammationen skapa sjukdomar, läs mer om detta längst ner på sidan.

Om inte kroppen själv kan rensa området så återstår således att tillgripa yttre medel. Helst så snabbt som möjligt. Man kör då behandlingen i en 2-stegs process. Först ultraljud i cirka 5 minuter så att de spärrande inflammationsämnena skjuts undan och skadan blir friställd. Därefter 30 minuters elterapi (TENS/EMS) som nu låter musklerna pumpa in friskt blod till skadan.

Det är de vita blodkropparna som ska fram, leukocyterna. Samtidigt växer musklerna vilket ökar blodmängden i hela området. Efter ett tag finns bra blodflöde även utan yttre stimulans.

Gör sådan behandling strax före läggdags varje kväll tills inflammationen är läkt. Sömnen bidrar också till läkningen eftersom celler repareras vid total vila.

Tiden för läkning varierar beroende på utgångsläget. Om så kallade "anti-inflammatoriska läkemedel" har använts tar det extra lång tid eftersom sådana döljer symptomen men förlänger inflammationen.

Även svåra inflammationer kan självläka med tiden men detta tar i regel mellan 2 och 5 år. Även om läkningen sker utan komplikationer så är det en väldigt lång tid att dras med arbetsnedsättande handikapp. Med vår teknik som beskrivs här blir du frisk på någon eller några månader.

HK-D508A har allt som behövs för att snabbt läka inflammationer.

Apparaten på bilden - HK-D508A (klicka på bilden) - passar bra för detta eftersom den innehåller både ultraljud och elterapin, och dessutom laser som kan användas vid vissa inflammationer.

Det räcker således med en apparat, inte två eller tre. Apparaten har expertprogram för olika kroppsdelar - midja, rygg, händer, armar, ben, fötter och leder.

Om inflammationen exempelvis sitter i en fot ("hälsporre") så väljer man fotprogrammet och får behandling på expertnivå. Bättre kan det inte bli.

Här är mer information om den: HK-D508A (klicka).

Fungerar provocerad ökad genomblödning på dina inflammationer? Om inflammationerna beror på översträckta muskler eller andra skador så kommer detta att hjälpa. Men om läkningen går dåligt kan det vara en infektion som hindrar.

Denna måste då behandlas medicinskt. Gå till din läkare och berätta att du misstänker infektion och att detta måste utredas. När medicinen har behandlat infektionen återgår du till att även få bort inflammationen. Det är den som kanske är den farligaste.

Känns detta ok? Här är fri provningsrätt, dvs öppet köp. Prova först om behandlingen fungerar på dig. Bestäm sedan om du ska fortsätta behandlingen. För betalning finns många alternativ i Klarnas system. Välj ett alternativ som ligger längre fram i tiden så hinner du prova.


 

Räkna normalt med 4-8 veckors behandling

inflammationer i armbågar är besvärande eftersom de begränsar arbetsförmågan. Våra apparater läker sådant snabbt. Tyvärr ser vi ofta att läkemedel mot förkylningar, så kallade anti-inflammatoriska läkemedel" också används mot inflammationer i vävnader. Det fungerar inte och kan istället förvärra skadorna.

De döljer symptomen genom att bedöva nerverna men inflammationen finns där likväl, och försämras. Med tiden kan det bli allvarligt, cellfusioner kan uppstå, nerver och senor kan växa ihop och detta kräver operation som kan misslyckas.

Den teknik vi erbjuder är dock fullständigt riskfri och har heller inga biverkningar. Den snabbaste läkningen av inflammation efter skada som vi har upplevt med våra genomblödande apparater var 3 dygn. Kunden hade en rejält uppsvullen armbåge ("tennisarmbåge") och problemet hade funnits några månader.

Sådan fullträff kan vi inte utlova till alla, men att problemen försvinner ganska snart kan vi ändå lova. Normal tid för läkning kan vara upp till ett par månader. Detta under förutsättning att det inte finns någon infektion (se nedan).


Infektion -> inflammation -> sjukdom

Vetenskapen arbetar med sambandet mellan infektioner och svåra sjukdomar. Det är inget enkelt forskningsområde eftersom det kan ta decennier mellan infektion och sjukdom via stadiet inflammation.

En teori är att det inte är infektionerna som vållar de svåra sjukdomarna, utan istället inflammationerna. Vi vet ännu inte allt om detta men bör ändå dra slutsatsen att inflammationer är av ondo och ska behandlas så snabbt det går, oavsett orsak.