FLER APPARATER
 


PRNE Medical
Sommargatan 33
SE-25665 Helsingborg

Kontakt för rådgivning om behandlingar och tillhörande apparatval:

073 1274890

+4673 1274890

support@prne.se

 

 

Läk inflammationer med hjälp av HK-D508A - terapeutiskt ultraljud i kombination med TENS och EMS i samma apparat


Om inflammationer inte läker av sig själva beror det på alltför svag genomblödning i området. De flesta inflammationer som drabbar oss märker vi inte ens. Kroppens immunförsvar tar hand om dem innan de besvärar oss.

Men detta fungerar inte alltid. Då beror det på att genomblödningen är alltför svag vid inflammationen. Så är det vid alla leder eftersom det saknas muskler med kapillärt blod i närheten.

Det är nämligen blodet som för fram läkningsmekanismen till alla inflammationer.

Det värsta som kan hända vid oläkta inflammationer är att immunförsvaret börjar reagera helt felaktigt - antingen för mycket, för lite eller inte alls. Vid det sistnämnda är kroppen vidöppen för att starta sjukdomar som kan bli allvarliga. Så ta aldrig den risken.

Nerver och senor kan dessutom växa ihop vilket skapar andra problem. Varje rörelse blir smärtsam.

Om du har sådana oläkta inflammationer i muskler, senor, bindvävar, slemsäckar (bursiter), nerver mm bör du därför provocera fram läkningen via förstärkt och riktad genomblödning.

Behandlingen är enkel men du behöver en särskild apparat som hjälper kroppen att få bort inflammationen. Med apparatens hjälp kör du först terapeutiskt ultraljud mot inflammationen för att rensa undan inflammationsämnen som spärrar för blodet. Därefter kan apparaten behandla själva inflammationen via elterapi (TENS och EMS).

Vår sådan apparat med ultraljud och elterapi heter HK-D508A. Klicka gärna på bilden nedan.

Det är en kombimaskin med 5 olika metoder som behövs vid bekämpning av olika typer av inflammationer - ultraljud, tens, ems, laser och IR. Med lasern kan du också behandla bihåleinflammationer och slippa antibiotika. IR (= värme) är en metod som påskyndar läkningen.

Första åtgärden vid inflammationer är som nämnts att köra terapeutiskt ultraljud mot inflammationen. Detta innebär en tvättning av inflammationsområdet och därefter är det fritt fram för behandlingen med elterapi, dvs TENS och EMS, eller alternativt med lasern.

Här är alltid öppet köp och om du blir intresserad av behandlingen som vi föreslår nedan så kostar det ingenting att testa.

Efter några dagars behandling märker du hur den hjälper.

När nerver och senor växer ihop kallas detta tendinos. Det krävs sedan precisionskirurgi att skilja ut nerverna från senorna.

Risk finns då att något blir skadat, nerv, sena eller båda. Då blir det nya handikapp, kanske för resten av livet.

Ta hem en apparat och prova. I e-butiken väljer du betalsätt som ligger långt fram i tiden, så har du tid att prova. Behandlingen kräver nämligen en period med tillvänjning så det tar alltid några veckor att komma igång.

Instruktioner på svenska medföljer apparaten och vi ger support vid behov. Ibland har vi märkt att komplikationer redan har uppstått men apparaten klarar allt utom ovan nämnda tendinos som kräver en skicklig kirurg.

Blir du inte nöjd så skickar du tillbaka apparaten.


Öka genomblödningen mot inflammationen

Oftast vet man att man har en inflammation i muskel, sena, bindväv eller slemsäck (bursit) eftersom man kommer ihåg när, var och hur inflammationen uppstod, dvs efter en överbelastning.

Men så kan man ha inflammation i kroppen utan att förstå varför. Man kan inte minnas att man har skadat sig. Anledningen till sådana inflammationer är då något annat, kanske en infektion, artros, ofta förekommande ischias, nervskador typ neuropati eller liknande?

Oavsett inflammationens orsak så ska den bort. Får den stå kvar kan det komma följdskador som förvärrar problemen.

Ta bort inflammationer gör man genom att öka genomblödningen vid inflammationen. Annan metod finns inte. Så kallade "anti-inflammatoriska läkemedel" kan blockera symptomen via nervgifter, men inflammationen finns där likaväl, och förvärras.

Alla inflammationer skyddar sina skador genom att lägga ut inflammationsämnen framför skadorna, ämnen som är större än blodkropparna. Läkande blod kan därför inte nå fram.

För att bota inflammationer ska området genomblödas med kapillärt blod som i huvudsak finns i musklerna. När musklerna jobbar så pumpas blodet ut i omgivningen.

För att få maximal effekt vid alla genomblödningar ska man först köra terapeutiskt ultraljud för att skjuta undan alla spärrande ämnen som står i vägen vid inflammationen. Sedan direkt efter elektrisk muskelstimulering EMS, dvs den behandling som gör att musklerna pumpar och växer via träningseffekten.

EMS-behandlingen gör att muskelvolymen ökar, blodkärlsvolymen ökar då också och det bildas nya blodkärl. Genomblödningen förbättras därmed generellt.

För detta har vi HK-D508A (klicka) som är en mästare på att snabbläka alla inflammationer via den provocerade och inledande genomblödningen från ultraljudet.

Ultraljudet skapar ett akustiskt tryck som slår loss ämnen som har fastnat. På så sätt tvättas skadade områden så att läkande blod kan komma fram. Inflammationer kan ha många olika anledningar. Vanligast är att man har överbelastat en muskel, sena eller annat, som därmed har blivit skadat. Det uppstår nu en akut inflammation kring skadan och dess uppgift är att skydda skadan från infektioner. Inflammationen ska nu släppa efter ett par veckor.

En annan anledning kan vara att det först kom en infektion och att inflammationen sedan kom som en följd av infektionen.
En infektion kan exempelvis komma efter ett insektsbett. Ett sådant exempel är ledinflammation efter borrelia - borreliaartrit. Sådana inflammationer blir kroniska och skapar nya problem.

Ett exempel på problem vid långvariga, kroniska inflammationer är att kroppen tror att inflammationer är det normala. Immunförsvaret kan då beordras att ge sig på frisk vävnad. Mångas reumatism har startat på detta sättet.

Vid alla kroniska inflammationer är det positivt för läkningen att stimulera den inflammatoriska reaktionen. Stimuleringen sker via den provocerade genomblödningen. Behandlingen startar därmed om från grundläget "akut" och det blir nu lättare att få bort inflammationen.

Alla leder i kroppen har svag genomblödning eftersom det finns ett avstånd till musklerna där det kapillära blodet finns. Om inte den inflammerade leden genomsköljs av blod kommer inflammationen att stanna kvar och kan då också vålla följdskador om den blir riktigt långvarig. Larmgränsen går vid 6 månader. Sedan kan inflammationen börja sprida sig och skapa nya problem.

I allra värsta fall kan det uppstå cellfusioner inne i inflammationen - onormala celler med flera kärnor. Detta måste undvikas till varje pris annars kan den kroniska inflammationen skapa sjukdomar, läs mer om detta längst ner på sidan.

Om inte kroppen själv kan rensa området så återstår således att tillgripa yttre medel. Helst så snabbt som möjligt. Man kör då behandlingen i en 2-stegs process. Först ultraljud i cirka 5 minuter så att de spärrande inflammationsämnena skjuts undan och skadan blir friställd. Därefter 30 minuters elterapi (TENS/EMS) som nu låter musklerna pumpa in friskt blod till skadan.

Det är de vita blodkropparna som ska fram, leukocyterna. Samtidigt växer musklerna vilket ökar blodmängden i hela området. Efter ett tag finns bra blodflöde även utan yttre stimulans.

Gör sådan behandling strax före läggdags varje kväll tills inflammationen är läkt. Sömnen bidrar också till läkningen eftersom celler repareras vid total vila.

HK-D508A har allt som behövs för att snabbt läka inflammationer. Tiden för läkning varierar beroende på utgångsläget. Om så kallade "anti-inflammatoriska läkemedel" har använts tar det extra lång tid eftersom sådana döljer symptomen men förlänger inflammationen.

Även svåra inflammationer kan självläka med tiden men detta tar i regel mellan 2 och 5 år. Även om läkningen sker utan komplikationer så är det en väldigt lång tid att dras med arbetsnedsättande handikapp. Med vår teknik som beskrivs här blir du frisk på någon eller några månader.

Apparaten på bilden - HK-D508A (klicka på bilden) - passar bra för detta eftersom den innehåller både ultraljud och elterapin TENS/EMS, och dessutom laser som kan användas vid vissa inflammationer.

Det räcker således med en apparat, inte två eller tre. Apparaten har expertprogram för olika kroppsdelar - midja, rygg, händer, armar, ben, fötter och leder.

Om inflammationen exempelvis sitter i en fot ("hälsporre") så väljer man fotprogrammet och får behandling på expertnivå. Bilden visar hur man behandlar inflammationer i hälsenor och vader via elektrodskor.

Här är mer information om apparaten: HK-D508A (klicka).

Fungerar provocerad ökad genomblödning på dina inflammationer? Om inflammationerna beror på översträckta muskler eller andra skador så kommer detta att hjälpa. Men om läkningen går dåligt kan det vara en infektion som hindrar.

Denna måste då behandlas medicinskt. Gå till din läkare och berätta att du misstänker infektion och att detta måste utredas. När medicinen har behandlat infektionen återgår du till att även få bort inflammationen. Det är den som kanske är den farligaste.

Känns detta ok? Här är fri provningsrätt, dvs öppet köp. Prova först om behandlingen fungerar på dig. Bestäm sedan om du ska fortsätta behandlingen. För betalning finns många alternativ i Klarnas system. Välj ett alternativ som ligger längre fram i tiden så hinner du prova.


 

Räkna normalt med 4-8 veckors behandling

inflammationer i armbågar är besvärande eftersom de begränsar arbetsförmågan. Våra apparater läker sådant snabbt. Tyvärr ser vi ofta att läkemedel mot förkylningar, så kallade "anti-inflammatoriska läkemedel" också används mot inflammationer i vävnader. Det fungerar inte och kan istället förvärra skadorna.

De döljer symptomen genom att bedöva nerverna men inflammationen finns där likväl, och försämras. Med tiden kan det bli allvarligt, cellfusioner kan uppstå, nerver och senor kan växa ihop och detta kräver operation som kan misslyckas.

Den teknik vi erbjuder är dock fullständigt riskfri och har heller inga biverkningar. Den snabbaste läkningen av inflammation efter skada som vi har upplevt med våra genomblödande apparater var 3 dygn. Kunden hade en rejält uppsvullen armbåge ("tennisarmbåge") och problemet hade funnits några månader.

Sådan fullträff kan vi inte utlova till alla, men att problemen försvinner ganska snart kan vi ändå lova. Normal tid för läkning kan vara upp till ett par månader. Detta under förutsättning att det inte finns någon infektion (se nedan).


Infektion -> inflammation -> sjukdom

Vetenskapen blir alltmer säker på att det inte är infektionerna som vållar svåra sjukdomar, utan istället inflammationerna.

Coronapandemin har lärt oss att virusinfektioner kan stänga ner immunförsvaret helt. Detta har drabbat många äldre som därefter var chanslösa mot de sjukdomar som kom när immunförsvaret inte fungerade.

Så bekämpa inflammationerna så fort de märks!